Inne strony: GAMMA DISCOVER

Zarządzanie w wymagającej rzeczywistości VUCA

Szkolenia otwarte: Menedżerskie

Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Obecnie nazwa nawiązuje do chaotycznej specyfiki rzeczywistości, z którą mierzą się menadżerowie, zarządzający w „dekadzie piekła”, jak nazywa współczesność biznesową Time Magazin.

IDEA SZKOLENIA

Szereg nowych globalnych wyzwań oraz zmiany wywołane cyfrową rewolucją są coraz trudniejsze do przewidzenia, zaplanowania i kontrolowania. Zmienność, niepewność, złożoność i wieloznaczność, doświadczane przez menedżerów w codziennej pracy mogą doprowadzić do ich frustracji, zmniejszonej efektywności i utraty wielu możliwości.

Tymczasem firmy, zespoły i ich liderzy muszą stale poszukiwać nowych szans i możliwości do wzrostu i rozwoju. Nie wystarczy, a wręcz nie sprawdza się benchmarking. Potrzebne jest nieustanne tworzenie gamy opcji i rozwiązań uławiających szybką adaptację, gotowość do tworzenia kolejnych, nowych rozwiązań bez przywiązywania się do tego co już było, zostało sprawdzone.

Każda z wymienionych cech nowej rzeczywistości stanowi wyzwanie dla liderów i wymaga przemyślanego podejścia, nowych umiejętności i sprawnego reagowania na wymogi otoczenia biznesowego. Proponowany warsztat ma na celu wsparcie ich poprzez rozwój zupełnie nowych kompetencji oraz wyposażenie w narzędzia wspierające zarządzanie w trudnej biznesowej rzeczywistości.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
Cena szkolenia:

1500 zł

formularz zgłoszenia
Termin szkolenia:

28

listopad 2018 do

29

listopad 2018
Miejsce szkolenia:

Warszawa

Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie: Zarządzanie w wymagającej rzeczywistości VUCA
  28 listopad 2018 r. do 29 listopad 2018 r.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  Wprowadzenie

  • ­wzajemne poznanie trenera i uczestników
  • ­przedstawienie celu i przebiegu warsztatu
  • ­uzgodnienie zasad współpracy


  Czym jest VUCA

  • ­Volatility - zmienność, ulotność
  • ­Uncertainty - niepewność
  • ­Complexity – złożoność
  • ­ Ambiguity - niejednoznaczność


  Obszary kompetencji nowoczesnego menedżera  

  • ­Nastawienie - mindset:
   • etyka lidera
   • odporność
   • przywództwo oparte na flow
  • ­Umiejętności - skillset:
   • zarządzanie zmianą
   • innowacja
   • współpraca
  • ­Wiedza - knowledge - set:
   • myślenie systemowe
   • inteligencja kulturowa
   • coaching systemowy


  Volatility (zmienność) - odpowiedzią jest wizja

  • ­Tożsamość lidera - Kim jestem jako menedżer? Jakie są moje wartości?
  • ­Tworzenie wizji istotnych przedsięwzięć
  • ­Komunikowanie zespołowi reguł i zasad oraz wizji istotnych przedsięwzięć


  Uncertainty (niepewność) - odpowiedzią jest kultura feedbacku

  • ­tworzenie kultury feedbacku w zespole.
  • ­proces budowania podskórnego systemu zarządzania
  • ­mnożenie perspektyw


  Complexity (złożoność) - odpowiedzią jest jasność

  • ­wywieranie wpływu poprzez zarządzanie informacją
  • ­wykorzystywanie synergii zespołu
  • ­empowerment zespołu


  Ambiguity (niejednoznaczność) - odpowiedzią jest zwinność

  • ­retrospekcje i rejestry ulepszeń
  • ­model SLIP
  • ­KANBAN
  • ­społeczność ulepszeń


  Podsumowanie warsztatu

  • ­identyfikacja zmiany na poziomie indywidualnym
  • ­identyfikacja zmiany na poziomie grupy
  • ­karta SSK

   

  Cena szkolenia

  1500 zł

  Miejsce szkolenia

  Warszawa

  Termin szkolenia
  28 listopad 2018 do 29 listopad 2018
  Czy możesz uzyskać 50-80%
  dofinansowanie do
  szkolenia poprzez BUR?

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • Szybka adaptacja, gotowość do tworzenia kolejnych, nowych rozwiązań
  • Lepsze przygotowanie do zarządzania w wymagającej rzeczywistości
  • Szybsze i skuteczniejsze przeprowadzanie zmian
  • Zapobieganie spadkom wyników firmy w wyniku zaskakujących wydarzeń
  • Intensyfikacja rozwoju firmy dzięki kreatywnym i innowacyjnym działaniom

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • Umiejętność sprawnego reagowania na wymogi zmiennego otoczenia biznesowego
  • Zrozumienie mechanizmu zarządzania w wymagającej rzeczywistości
  • Większa otwartość na zmiany wynikające z chaotycznej specyfiki rzeczywistości, z którą mierzą się menadżerowie
  • Łatwiejsze przechodzenie przez proces zmiany na poziomie indywidualnym
  • Zwiększenie osobistej elastyczności i skuteczności

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • przyjęcie postawy otwartości na zarządzanie w chaotycznej rzeczywistości
  • zwiększenie konkurencyjności firmy i pracowników
  • efektywne wykorzystywanie dynamiki zmiany i umiejętność sprawnego zarządzania pomysłami, pojawiającymi się w organizacji

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Project Manager
  tel.: +48 (22) 266 02 37
  tel. kom:. +48 517 081 300

  a.galinska@projektgamma.pl
  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres biuro@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Zarządzanie w wymagającej rzeczywistości VUCA

  Termin szkolenia: 28 listopad 2018 r. do 29 listopad 2018 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

  1*

  2

  3

  4

  5

  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Warunki zgłoszenia
  • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1500 zł
   Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
  • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
  • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
   Wpłaty należy dokonać na konto:
   Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
   01-612 Warszawa
   ul. Mysłowicka 15
   Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
  • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
  • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Szkolenia otwarte: Menedżerskie

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2018-11- 5
  5 listopad 2018 -
  2018-11- 6
  6 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie Design Thinking daje możliwość poznania metodyki projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podczas warsztatu uczestnicy korzystając z DT zaprojektują rozwiązanie będący odpowiedzią na jedno z wyzwań menedżerskich, organizacyjnych, z perspektywy klienta. (retencja, zaangażowanie, zarządzanie pokoleniami etc.).
  2018-11- 7
  7 listopad 2018 -
  2018-11- 8
  8 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-11-12
  12 listopad 2018 -
  2018-11-13
  13 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Różnorodność w zespole - również ta pokoleniowa to olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.
  2018-11-28
  28 listopad 2018 -
  2018-11-29
  29 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Obecnie nazwa nawiązuje do chaotycznej specyfiki rzeczywistości, z którą mierzą się menadżerowie, zarządzający w „dekadzie piekła”, jak nazywa współczesność biznesową Time Magazin.
  2018-12- 4
  4 grudzień 2018 -
  2018-12- 5
  5 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Badanie Gallupa wskazało, że każdy z nas ma 5 kluczowych talentów ze zbioru 34. Poznaj własne talenty i zacznij zarządzać, organizować pracę, komunikować się eksploatując swoje mocne strony. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie talentami wg Gallupa.
  2018-12- 6
  6 grudzień 2018 -
  2018-12- 7
  7 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-12-10
  10 grudzień 2018 -
  2018-12-11
  11 grudzień 2018
  warszawa
  warszawa
  Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarzadzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie delegowanie i motywowanie to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.