Konflikty w zespole obniżają efektywność zespołu i pracowników

Menedżerowie nie radzą sobie z konfliktami wśród pracowników. Zespół, zamiast zajmować się pracą, skupia się na wewnętrznych rozgrywkach personalnych, plotkowaniu i budowaniu klik.

24 czerwca 2018
zdjęcie - Konflikty w zespole obniżają efektywność zespołu i pracowników

Opis problemu:

Menedżerowie nie radzą sobie z konfliktami wśród pracowników. Zespół, zamiast zajmować się pracą, skupia się na wewnętrznych rozgrywkach personalnych, plotkowaniu i budowaniu klik. Spotkania kończą się kłótniami, nie są wypracowane żadne skuteczne rozwiązania. Zdarza się również, że na poziomie deklaratywnym wszyscy akceptują ustalenia poczynione w ramach zebrania, a potem działają zupełnie inaczej. Pracownicy rozgrywają między sobą gry na poziomie emocjonalnym i próbują wciągnąć w nie przełożonego. Menedżer nie może realizować swoich zadań zajmując się próbami zapobiegania spięciom i łagodzeniem konfliktów, których przyczyny już nikt nawet nie pamięta. Pracownicy nie odzywają się do siebie godzinami i deklarują, że „nic się nie dzieje”. Bezradna kadra zarządzająca udaje, że nie widzi ukrytego konfliktu. Pracownicy wzajemnie utrudniają sobie pracę i nie realizują wspólnych celów. Efektywność zespołu jest coraz niższa, a organizacja odnotowuje spadek wskaźników biznesowych.

Jak radzić sobie z konfliktami? Zobacz nasze szkolenie dla kierowników. Dlaczego warto u nas zamówić szkolenie? W rankingu Gazety Finansowej – „Najlepsze Firmy Szkoleniowe” zajeliśmy pierwsze miejsce. Warto zaufać naszemu doświadczeniu

Najczęstsze przyczyny problemu:

Głównym problemem jest zwykle brak świadomości u menedżerów i pracowników, jakie skutki niesie za sobą długotrwały konflikt. Pracownicy nastawieni na wygraną i udowodnienie swoich racji, nie widzą wspólnych celów oraz jak ważna jest efektywna współpraca. Menedżerowie najczęściej zmęczeni długotrwałym konfliktem przestają interesować się bieżącymi sprawami zespołu.
Do najczęstszych problemów zarówno u menedżerów, jak i członków ich zespołów należy brak znajomości mechanizmów powstawania konfliktu i ich konsekwencji. Wiąże się z tym również nieumiejętne zarządzanie emocjami i sytuacją konfliktową. Nie wiedzą jakich technik należy używać w celu rozwiązywania konfliktów, a także jakie metody wykorzystywać, aby zapobiegać sporom. Przyczyną problemów jest też często brak umiejętności organizowania czasu pracy i stosowania i zły podział kompetencji w zespole przez menedżera.

Rozwiązanie – proces:

Diagnoza przyczyn występowania konfliktów w zespole.

Sposób diagnozy jest zależny od wielkości zaobserwowanego problemu oraz specyfiki funkcjonowania organizacji. Badanie może dotyczyć poszczególnych jednostek (np.: anonimowa ankieta wśród pracowników działu, w którym występuje problem z długotrwałymi konfliktami) lub być kompleksowym audytem organizacyjnym (np.: analiza sytuacji organizacji i jej strategii, struktury, procesów oraz podziału kompetencji, a także badanie opinii pracowniczej).

Stworzenie lub dostosowanie narzędzi pozwalających na dokonanie pogłębionej diagnozy sytuacji.

Np.:

  • Wywiad Kompetencyjny
    Wywiad kompetencyjny jest narzędziem diagnozującym poziom kompetencji w danym zakresie (np. zarządzanie konfliktem). Na podstawie opisów doświadczeń zebranych przez konsultanta Gammy w ustrukturyzowany sposób pozwala przewidywać, jak menedżer lub pracownik będzie zachowywał się w określonych sytuacjach związanych z konfliktem i podjąć odpowiednie działania wzmacniające lub korygujące te zachowania.
  • Mapa Sukcesu
    Jest to autorskie narzędzie diagnostyczne Gammy, będące połączeniem zajęć warsztatowych z formułą panelu fokusowego. Pozwala ono na zdefiniowanie czynników wpływających na powstawanie barier organizacyjnych oraz działań, które muszą zostać podjęte w organizacji, aby umożliwić jej pracownikom odniesienie sukcesu w obszarze, którego dotyczą warsztaty. Dodatkowo, narzędzie realizuje cele employer brandingu w firmie.

Dobór najefektywniejszych działań zaradczych umożliwiających pracownikom szybkie radzenie sobie w sytuacjach stresu, a także wprowadzenie profilaktyki walki ze stresem.

Rozwiązania proponowane przez Gammę są „szyte na miarę” w oparciu o etapy diagnozy. Nasi konsultanci i trenerzy zawsze biorą pod uwagę specyficzną sytuację oraz charakterystykę organizacji.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź naszą ofertę. Najpopularniejsze szkolenia sprzedażowe online:

Przykładowe działania zaradcze w tym obszarze:

Szkolenia dla kadry menedżerskiej:

Celem szkolenia jest skuteczne przeciwdziałanie i zarządzanie konfliktem w zespole z perspektywy przełożonego. Szkolenie pomaga zrozumieć uczestnikowi jak przebiega sam proces, dzięki czemu staje się on podmiotem (świadomym), a nie przedmiotem (nieświadomym) konfliktu. Menedżerowie przećwiczą również techniki rozwiązywania konfliktów na linii pracownik – pracownik i zostaną wyposażeni w praktyczne narzędzia, które ułatwią przeciwdziałanie sytuacją spornym lub/i będą pomocne w ich rozwiązaniu na poziomie integratywnym (realizacja interesów wszystkich stron sporu).

Szkolenia dla pracowników:

Celem szkolenia jest zbudowanie u uczestników postawy asertywnej, jak również rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Podczas szkolenia pracownicy poznają praktyczne techniki zapobiegania sytuacjom spornym. Będą mogli w sposób celowy i świadomy zarządzać konfliktem na poziomie osobistym oraz ułatwić zrozumienie sytuacji osobom, które nie będą posiadały wiedzy wyniesionej z tego szkolenia. Warsztat wzmocni chęć współpracy w zespole i realizację wspólnych celów organizacyjnych.

Kampania ogólnofirmowa z zakresu asertywności i przeciwdziałaniu konfliktom:

Nasi konsultanci przygotowują we współpracy z działem HR koncepcję ogólnofirmowej kampanii z zakresu asertywności i przeciwdziałaniu konfliktom. Działania te mają na celu uświadomienie menedżerom i ich podwładnym, jak ważne jest zapobieganie powstawaniu sytuacji spornych i jasna, asertywna komunikacja oraz stawianie granic. Kampania wzmacnia również nastawienie na realizację wspólnych celów zespołowych i organizacyjnych.

Coaching zespołowy z zakresu zarządzania konfliktem:

Coaching zespołowy to działanie rozwojowe, które ma za zadanie wydobyć ukryty w zespole potencjał i ukierunkować go na ustalone cele związane z efektywną realizacją zmian. Najczęściej działanie to stosuje się w przypadku problemów z powstałą już sytuacją konfliktową. Doświadczony i certyfikowany coach pomaga zespołowi w nazwaniu trudności i ograniczeń związanych z powstawaniem sporów, a następnie w odnalezieniu sposobów na ich rozwiązanie. Efektem coachingu zespołowego powinno być również stworzenie takich warunków, aby zespół był w stanie samodzielnie poszukiwać satysfakcjonujących rozwiązań.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź naszą ofertę. Najpopularniejsze szkolenia handlowe online!

Wprowadzenie aspektu/ wskaźnika oceny okresowej menedżerów „zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów”:

Uzupełnienie przez konsultantów Gammy oceny okresowej w organizacji o aspekt/ wskaźniki związane z przeciwdziałaniem sytuacjom konfliktowym w zespole. Takie rozwiązanie pozwala wprost egzekwować od menedżerów każdego szczebla zachowania wspierające asertywną komunikację wśród pracowników i umiejętności rozwiązywania sporów.

https://www.projektgamma.pl//wp-content/uploads/images/wyzwania/infografika//wyzwania5.jpg

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

10 maja 2017
Budowanie kultury współodpowiedzialności Kultura polskich firm przypomina kulturę folwarku W ostatnich latach obserwujemy renesans zainteresowania kwestiami kulturowymi. Dzięki intensywnym kontaktom zagranicznym polscy studenci, naukowcy, robotnicy budowlani, informatycy, kierowcy autobusów, dentyści itd. na własnej skórze przekonują się czym jest odrębność kulturowa. Z badań przeprowadzonych przez prof. Janusza Hryniewicza i wielu innych opracowań, wyłania się specyficzny rys stosunków panujących w polskich firmach,...
29 czerwca 2017
Alternatywa dla ocen okresowych - Performance Management PO CO NAM PERFORMANCE MANAGEMENT? Przez niemal trzy dekady specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi przekonywali nas, że "systemy ocen pracowniczych są jednym z podstawowych wymogów profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi". Z drugiej jednak strony niemal nieustannie spotykaliśmy się z problemami z wdrożeniem tego typu rozwiązań. Dość powiedzieć, że 2/3 wdrożeń SOP upada w trakcie...
12 kwietnia 2018
Koncepcja poziomów wartości Gravesa Czym jest koncepcja poziomów wartości Gravesa? Koncepcja poziomów wartości Gravesa, wcześniej znana jako koncepcja Spiral Dynamics Becka i Cowana, odpowiada na bardzo istotne pytania związane z życiem i motywami działania człowieka: dlaczego niektórzy z nas aby osiągnąć zamierzony cel kierują się walką, a dla innych najważniejsze jest przestrzeganie zasad i porządek? Dlaczego dla niektórych najistotniejszą rzeczą...
9 lipca 2018
Test Badania Kompetencji Harrisona Wstęp Dlaczego niektórzy ludzie nie potrafią się „dopasować”, nie wykorzystują swojego pełnego potencjału lub nie są tak skuteczni, jak napisali w swoim CV?Dlaczego duża część zarządzania/przywództwa czy innych umiejętności społecznych nie zostaje przyswojona, dlaczego zostaje w szkolnej sali, zamiast przenieść się do miejsca pracy?Dlaczego tylu ludzi, posiadających ponadprzeciętne techniczne umiejętności pracy, ma problem z kontaktami międzyludzkimi?Odpowiedź...
10 lipca 2018
Dlaczego warto wprowadzić wellbeing w organizacji? Od czego zacząć? Autor: Agata Pelc, ekspert z zakresu wellbeing'u Wstęp Szanowni Państwo!Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość...

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

27 kwietnia 2022
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
28 lutego 2022
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
24 maja 2021
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
26 kwietnia 2021
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
25 marca 2021
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.