POCZUCIE SZCZĘŚCIA W MIEJSCU PRACY

Jim Clifton, CEO Instytutu Gallupa, twierdzi, że aby zdobyć klientów i mieć większy udział w rynku, firma musi najpierw zdobyć serca i umysły pracowników.
Gamma - POCZUCIE SZCZĘŚCIA W MIEJSCU PRACY


POCZUCIE SZCZĘŚCIA  W MIEJSCU PRACY

Szczęśliwe miejsce pracy

Konwencjonalna mądrość głosi, że jeśli będziemy wystarczająco płacić pracownikom, to będą oni wydajnie pracować. Jednak wbrew pozorom pieniądze to nie wszystko. Przykładem niech będzie wypowiedź młodego pracownika podczas konferencji  w ramach Akademii Liderów Rynku Kapitałowego im. Lesława Pagi, która poświęcona była atrakcyjności pracodawców: „Nie chcemy być tacy jak wy  i pracować w taki sposób jak wy. Chcemy czegoś innego. Oczywiście pieniądze są ważne i zachęcają nas, aby przyjść do waszej firmy, ale same pieniądze nie spowodują, że zaangażujemy swoje serca i umysły w pracę u was”.  

Niedawne badania przeprowadzone przez grupę ekonomistów z Uniwersytetu  w Warwick wykazały, że poczucie szczęścia ma bardzo duży i pozytywny wpływ na produktywność pracowników. Pozytywne emocje ożywiają ludzi.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z komunikacji. Dzięki temu szkoleniu rozwiniesz m.in.: umiejętność wyrażania swoich myśli w sposób prosty i precyzyjny, umiejętność aktywnego słuchana, umiejętność przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej.

Szkolenia powiązane z tym tematem: szkolenia z rozwoju osobistego, szkolenie pewność siebie w biznesie.„Jeśli ludzie są szczęśliwi w pracy – spędzają nad realizacją zadań 80% czasu”
– mówi CEO iOpener Institute – Jessica Pryce-Jones – w wywiadzie z CNBC. „Czyli przez 80% czasu robią to, za co otrzymują wynagrodzenie. Dla porównania nieszczęśliwi pracownicy spędzają nad realizacją zadań tylko 40% czasu pracy”.

Harvard Business Review dokonał analizy setek badań, w których wykazano, że szczęśliwe miejsce pracy (Shawn Anchor Positive Intelligence, HBR 11-12/12) ma następujące skutki:

 • zwiększa średnio o 31% wydajność pracowników,
 • wpływa na wzrost sprzedaży o 37%,
 • powoduje trzykrotny wzrost inicjatywy i kreatywności u pracowników.

ODCZUWANIE SZCZĘŚCIA W PRACY WPŁYWA NA:

 • 9% więcej osiągniętych celów
 • 100% więcej zatrzymywania talentów w organizacji
 • 4% więcej wysiłku wkładanego w pracę
 • 45% mniej wypadków
 • 40% mniej zwolnień lekarskich


Jessica Pryce-Jones (2010). Happiness at Work: Maximizing Your Psychological Capital for Success.


Osiąganie rezultatów ekonomicznych. Jednak ogromny wpływ poczucia szczęścia pracowników na osiągane rezultaty zachęca coraz więcej firm do tworzenia środowiska, które sprzyja wytwarzaniu szczęścia w miejscu pracy.

Działając w tym duchu, coraz więcej firm zwraca się do nas z prośbą  o zorganizowanie warsztatów dla menedżerów na temat tworzenia ze swojej firmy lub działu najlepszego miejsca do pracy. Głównym celem takich warsztatów jest uświadomienie menedżerom, że nie istnieje coś takiego jak „brak zaangażowania pracowników”.

Istnieje jedynie środowisko, które nie wyzwala u ludzi zaangażowania. Warsztaty z budowania dobrostanu koncentrują się na inspirowaniu menedżerów, w jaki sposób mogą tworzyć szczęśliwe, angażujące i produktywne środowisko pracy dla swoich pracowników.

89% nieszczęśliwych pracowników obwinia swoje środowisko pracy za swoje nieszczęście

(Gensler 2012)

 


Istnieje wiele badań analizujących czynniki mają-ce wpływ na poczucie szczę-ścia w miejscu pracy. Wnios-ki z tych badań wskazują na trzy fundamentalne obszary budujące szczęście w pracy:

 1. Duma z tego, co się  robi, i z pracy w swojej firmie
 2. Możliwość spełnienia i samorealizacji w wykonywanej pracy
 3. Doświadczanie własnego znaczenia, uznania, szacunku i godności ze strony przełożonych i współpracowników

Jak kreować poczucie dumy z firmy i swojej pracy?

Czy pracownicy są dumni z tego, że pracują w firmie? Czy są dumni z tego, co w niej robią?

Poczucie dumy rodzi się wówczas, gdy pracownicy dostrzegają wartość swojej pracy, jej znaczenie oraz mają poczucie doskonałości w tym, co robią. Duma z pracy daje pracownikom poczucie sensu i celu, co z kolei wyzwala autentyczne zaangażowanie.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia online umożliwiają pełną interakcję zarówno z prowadzącym jak i z innym uczestnikami.

Realizujemy szkolenia online, webinary i projekty hybrydowe.

Sprawdź nasze kursy i szkolenia online:1.Zaufanie i transparentność w firmie
Duma wynika z tego, że pracuję we wspaniałym miejscu i we wspaniałej firmie.
Według  Great Place To Work, instytucji badawczej tworzącej rankingi najlepszych miejsc pracy, źródłem dumy pracowników z pracy w swojej firmie jest kultura zaufania.

Kultura zaufania przenika organizację na wskroś i dotyczy wszystkich sfer zaufania, od zaufania pracownika do samego siebie (tj. do swoich możliwości i zdolności), poprzez zaufanie w relacjach między ludźmi, wzajemne zaufanie menedżerów i pracowników, zaufanie firmy do pracowników oraz wiarygodność firmy w oczach jej klientów i otoczenia społecznego.

2.Znaczenie i wartość pracy
Wielu pracowników zamkniętych w swoich „pudełkach” nie rozumie znaczenia swojej pracy i jej wpływu na innych. Nie wiedzą oni, co się dzieje poza ich własnym stanowiskiem lub działem. Praca, której znaczenia się nie rozumie, jest pracą pozbawioną wartości i trudno czuć się dumnym z tego powodu.

Firmy, które potrafią budować dumę swoich pracowników, informują i edukują ich,
w jaki sposób ich dobra praca wpływa na klientów, środowisko, społeczność lokalną.
Poczucie dumy ze swojej pracy budowane jest na trzech płaszczyznach:

 • Duma indywidualna wynika ze świadomości indywidualnego wkładu w sukces zespołu.
 • Duma zespołowa wynika z wiedzy dotyczącej wkładu pracy zespołu w pracę innych zespołów.
 • Duma organizacyjna jest wynikiem świadomości pracowników na temat wkładu ich firmy w tworzenie wartości dla społeczeństwa.


3.Ustalenie wysokich standardów i wyzwań dla pracowników
Poczucie dumy rośnie wraz z wysiłkiem włożonym w realizację jakiegoś celu. Zjawisko to, nazwane efektem Ikea, zostało dosyć gruntownie zbadane.

Eksperyment przeprowadzony przez Michaela Nortona z Harvard Business Review pokazał, jakie są skutki samodzielnego montażu produktu na poczucie dumy. Wyniki eksperymentów wskazują, że kiedy ludzie używają własnego wysiłku do złożenia produktu, nawet gdy nie jest on doskonały, są bardziej dumni z efektu, niż gdyby kupili gotowy mebel niewymagający od nich żadnego wysiłku.

Wykorzystując efekt Ikea, firma może ustalać wysokie standardy jakościowe pracy, które zachęcają pracowników do podejmowania większych starań dla sprostania owym standardom. Okazuje się, że wysiłek, który jednocześnie ma sens, jest bardzo znaczącym źródłem dumy z tego, co się robi.

Spełnienie – stan flow w pracy

„Ciężko pracuj i baw się dobrze” – tak może wyglądać najprostsza recepta na osiągnięcie stanu flow w pracy.
Obok poczucia dumy drugim źródłem szczęścia w pracy jest możliwość spełnienia się i samorealizacji. Najczęściej stosowaną praktyką jest wykorzystanie koncepcji flow, która pozwala pracownikom na kształtowanie swojej pracy w taki sposób, aby wyzwalała ona w nich pełne zaangażowanie.

Umiejętne wykorzystanie koncepcji flow pozwala na uniknięcie w pracy dwóch negatywnych doświadczeń: frustracji i znużenia. Jest to szczególnie przydatne dla pracowników wykonujących powtarzające się czynności, które prowadzą do rutyny i nudy, oraz dla pracowników doświadczających w pracy frustracji lub lęku wobec zadań, które wydają im się niemożliwe do zrealizowania.

Flow jest mentalnym stanem, jakiego doświadcza człowiek podczas wykonywania jakiegoś zadania, które go całkowicie pochłania. W stanie flow osoba jest całkowicie zanurzona i skoncentrowana na tym zadaniu, angażuje całą swoją energię i umiejętności w realizację tego zadania i jednocześnie odczuwa ogromną satysfakcję z tego, co właśnie robi. Stan flow często opisywany jest jako doświadczenie poczucia szczęścia i uniesienia podczas wykonywania określonych czynności i zadań.
W realiach biznesowych stan flow pojawia się wówczas, gdy wykonywana praca spełnia dwa kryteria:

 • jest przyjemna,
 • jest trudna.

W firmie Google, aby stworzyć warunki do pojawienia się flow u pracowników, przyjęto zasadę, że praca ma być zabawą, a zabawa ma być wyzwaniem. Podczas prowadzonych przez nas treningów mentalnych „Flow” uczestnicy początkowo sceptycznie zapatrują się na możliwość uczynienia własnej pracy bardziej przyjemną, angażującą lub ekscytującą. Jednak po warsztacie uświadamiają sobie, że „zabawa” w pracy nie oznacza czegoś „niepoważnego”, „nieodpowiedzialnego” lub „frywolnego”.

Wręcz przeciwnie: zabawa w pracy nie jest przeciwieństwem powagi, lecz przeciwieństwem smutku. Wielu uczestników wychodzi z warsztatu zainspirowanych tym, w jaki sposób mogą oni uczynić swoją „smutną” pracę bardziej radosną, bardziej interesującą i bardziej angażującą dla siebie samych.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Czy chciałbyś żeby twoi pracownicy byli kreatywni, mieli zadaniowe podejście do problemów,  oraz byli rozwiązaniem dla wyzwań przed którymi stoi twoja firma? Zobacz: szkolenie kreatywność, szkolenie zarządzanie czasem, szkolenia z rozwoju osobistego.

Uznanie

To jest miejsce, w którym słyszysz o sobie pozytywne opinie od innych ludzi, to jest miejsce, w którym czujesz się doceniony za swój wysiłek, dostajesz komplementy na temat swoich cech i zdolności, jesteś otoczony szacunkiem innych, miejsce, w którym po prostu uwielbiasz przebywać. Tym miejscem jest twoja praca.

Jednakże docenianie pracowników wzmacnianiem poczucia szczęścia powinno również brać pod uwagę cele biznesowe firmy.

Firma Bersin&Associates przeprowadziła projekt badawczy „Tuning Thank You Into Performance” analizujący systemy nagród i programy uznania funkcjonujące w firmach. W wyniku badań okazało się, że w większości badanych firm systemy nagród i programy uznania nie miały żadnego związku z celami i wartościami firmy.

Istotą nowoczesnych programów doceniania w firmach jest ich powiązanie z kulturą i strategią organizacyjną, a celem tych programów jest wspieranie kluczowych rezultatów firmy. Na przykład jeśli dla firmy obecnymi wyzwaniami są retencja kluczowych pracowników, programy sukcesji lub rozwój talentów, to system nagród i program doceniania powinien wspierać te działania. Najczęściej jednak potrzeby firmy i programy uznania wiodą niezależne od siebie życia.

NAJWAŻNIEJSZE PRAKTYKI NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW
NAGRADZANIA I PROGRAMÓW DOCENIANIA

 1. Wdrożenie kultury wzajemnego doceniania się przez pracowników (peer to peer recognition).
  Przyjęło się, że docenianie i chwalenie pracowników jest obowiązkiem lub przywilejem szefów. Warto zmieniać to przekonanie poprzez aranżowanie sytuacji, w których pracownicy będą mieli okazję do wyrażania uznania sobie nawzajem. Na przykład umieszczenie w ogólnodostępnym miejscu „tablicy wdzięczności”, na której każdy pracownik może upublicznić podziękowania, gratulacje lub wdzięczność swoim kolegom. Warto również organizować szkolenia dla pracowników uczące ich udzielania sobie nawzajem pozytywnego feedbacku, wyrażania uznania, dziękowania itp.

 2. Dzielenie się historiami uznania (recognition storytelling)
  Upowszechnianie docenienia jest bardzo silnym narzędziem dawania uznania. Kiedy pracownik zrobi coś, co jest warte docenienia, przełożony może upowszechnić i podzielić się tym z innymi poprzez na przykład podziękowanie na własnym blogu, wpis na Facebooku, umieszczenie gratulacji na YouTube lub na wewnętrznej platformie, zorganizowanie telekonferencji, umieszczenie informacji w wewnętrznym newsletterze itp.

 3. Powiązanie doceniania z wartościami, celami lub misją firmy
  Pracownicy są doceniani za postawy, zachowania, które są ściśle powiązane
  z ważnymi dla firmy wartościami (np. innowacyjność, odpowiedzialność, szacunek, praca zespołowa).

 4. Docenianie ludzi na podstawie ich wyników i zachowań
  Nie wystarczy nagrodzić tytułem „pracownika miesiąca”. Należy raczej akcentować uznanie za na przykład doskonałą obsługę klienta lub rozwiązanie jakiegoś konkretnego problemu.

 5. Częstotliwość nagrody jest ważniejsza niż jej wielkość
  Wyrażanie pozytywnych opinii na temat pracownika częściej i w małych dawkach działa lepiej niż pojedyncza duża, ale rzadka nagroda. Drobny pozytywny feedback dawany co kilka dni daje więcej niż uroczyste wydarzenie raz do roku.

 6. Nieoczekiwane pozytywne doświadczenia
  Do wydarzeń powtarzalnych pracownicy szybko się przyzwyczajają. Dużo większą przyjemność sprawiają pozytywne, lecz nieoczekiwane wydarzenia. Wartością jest przełamanie rutyny. Zatem warto od czasu do czasu zaskakiwać pracowników jakimś pozytywnym wydarzeniem, sprawiając im przyjemną niespodziankę.

 

W rankingu Gazety Finansowej – „Najlepsze Firmy Szkoleniowe” Gamma zajęła 1 miejsce. Istniejemy ponad 10 lat na rynku. W ciągu jednego roku przeszkoliliśmy ponad 6 tys. klientów indywidualnych i ponad tysiąc klientów instytucjonalnych. Oferujemy szkolenia otwarte i zamknięte. Szkolenia HR i szkolenia dla administracji publicznej.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.