Partnerstwo biznesowe HR i cechy dobrego HR Business Partnera

Nie ma jednej sztywnej definicji, określającej HR Business Partnera, każda organizacja i jednostka postrzega jego rolę na swój sposób. Istnieją jednak pewne główne założenia i wspólne spójne cechy.

zdjęcie - (the_title())

 

Partnerstwo biznesowe HR i cechy dobrego HR Business Partnera

 

Partnerstwo biznesowe HR - wstęp

Aby odpowiedzieć na pytanie "Kim jest HR Business Partner?", musimy przyjrzeć się funkcji i roli działu HR oraz temu, w jaki sposób organizacje realizują swoje potrzeby w zakresie zasobów ludzkich wprowadzając partnerstwo biznesowe.

Podstawy partnerstwa biznesowego HR

Zasadniczo partnerstwo biznesowe HR jest modelem, który może być wykorzystywany w organizowaniu sposobu działania funkcji HR.

U podstaw leży przekonanie, że HR jako funkcja musi być ściśle dopasowana do najwyższego i centralnego punktu struktury organizacji - liderów i menedżerów. W ten sposób można naprawdę poprawić cele organizacyjne i wartość dodaną.

Partnerstwo biznesowe HR sprawia, że HR jest częścią strategii organizacyjnej, a nie personelu.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Gamma. W poprzednim roku przeszkoliliśmy ponad sześć tysięcy klientów indywidualnych i ponad tysiąc klientów instytucjonalnych. Oferujemy szkolenia HR, managerskie, sprzedażowe i szkolenia dla administracji publicznej. W rankingu Gazety Finansowej – „Najlepsze Firmy Szkoleniowe” po raz kolejny zajęliśmy 1 miejsce. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Obecny trend

Partnerstwo biznesowe HR zyskuje popularność wśród firm jako sposób organizacji ich funkcji HR, ponieważ udowadnia, że przynosi znaczącą wartość biznesową. Poprzez partnerstwo biznesowe, HR może być postrzegany jako inicjator zarówno równowagi, jak i zmian, dostosowując różnych kontrahentów do ogólnych celów organizacyjnych.

W praktyce oznacza to, że HR rekrutuje odpowiedni talent i motywuje go tu i teraz, nie tracąc z pola widzenia większych celów i wyników w dłuższej perspektywie.

Chociaż HR jest oczywiście odrębną częścią w organizacji, to jest również partnerem dla liderów biznesu i kierownictwa, realizując cele organizacyjne, a następnie przekładając je na działania w praktyce.

Akademia HR Business Partner
Zarządzanie pokoleniami
Kluczowym celem akademii jest przygotowanie do roli silnego HR Business Partnera – takiego, którego zdanie się liczy, który ma argumenty, aby przekonać do swoich rozwiązań.
 

Początki partnerstwa biznesowego HR

Sięgają one lat dziewięćdziesiątych i modelu organizacji HR spopularyzowanego przez naukowca i konsultanta Dave'a Ulricha, który postrzega HR Business Partnera jako część udanej nowoczesnej funkcji HR, często najstarszego specjalistę HR w dziale, z doświadczeniem polegającym na regularnym przekazywaniu wskazówek i punktów programu rozwoju starszym liderom.

Model Ulricha, wywodzący się z jego książki "Mistrzowie HR", zidentyfikował kilka roli HR Business Partnera:

 • Partner strategiczny
 • Odkrywca talentów
 • Mistrz zmiany
 • Integrator HR.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy do zapoznania się z klasykami szkoleń otwartych dla HR online, stacjonarnych.

Zobacz nasze szkolenia HR.

Zobacz też: szkolenia interpersonalne

Należy jednak wspomnieć o modelu bezpośrednio, a nie jako o uogólnionej koncepcji partnerstwa biznesowego HR i można spotkać się z niezrozumieniem i negacją. Sam Ulrich wyjaśnia, że problemem jest „to, że ludzie zbyt często postrzegają swoje teorie jako rozwiązanie - coś, co po wdrożeniu automatycznie dostarczy genialnego HR”.

Rzeczywistość jest oczywiście bardziej złożona. Podobnie jak w przypadku innych rzeczy, często nie jest ważne, co robimy, ale jak to robimy.

Czym charakteryzuje się HR Business Partner

HR Business Partner to specjalista ds. zasobów ludzkich, ściśle współpracujący ze starszymi liderami organizacji w rozwoju programu HR i wspierający ogólne cele organizacji.

Definicja HR Business Partnera niewątpliwie zmieniła się z biegiem lat. Początkowo jego obowiązki były odmienne od tradycyjnych ról HR, ponieważ dotyczyły kwestii związanych z pieniędzmi i współpracy z kierownikami działów administracyjnych, a nie z pracownikami. HR Business Partner był mniej dostępny dla pracowników, koncentrował się bardziej na pracy nad długoterminowymi celami pracodawców.

Obecnie HR Business Partner zasiada w radzie zarządu lub ściśle współpracuje z zarządem i wyższym kierownictwem, pomagając w opracowaniu agendy HR, wspierającej ogólne cele organizacji.

Ponieważ HR Business Partner ma często doświadczenie na wysokich stanowiskach, jest dobrze przygotowany do skutecznej komunikacji z innymi liderami wyższego szczebla. Częściej pracuje indywidualnie niż w grupie.

Według raportu firmy Orion Partners skuteczny HR Business Partner posiada:

 • Przekonanie o własnej zdolności do wprowadzania zmian w biznesie
 • Przekonanie o wartości funkcji HR
 • Własny punkt widzenia i zdolność wyrażania go, nawet jeśli okaże się mało popularny
 • Wiedzę o firmie, jej mocnych i słabych stronach oraz umiejętność utrzymywania relacji biznesowych
 • Umiejętność budowania długotrwałych, opartych na zaufaniu relacji z klientami i współpracownikami HR
 • Umiejętność koncentracji na dostarczaniu wyników biznesowych poprzez optymalne wykorzystanie całej funkcji HR i odgrywanie roli silnego wzoru do naśladowania dla pozostałej części zespołu

Szersze podejście do partnerstwa biznesowego HR obejmuje kilka funkcji i charakterystyk:

 • Proaktywne podejście strategiczne: HR Business Partnerzy powinni zawsze pracować w ramach koncepcji ogólnej strategii biznesowej, reagować na wyzwania i konsekwentnie przyczyniać się do ogólnej wartości.
 • Oparcie na relacjach: Najbardziej udane partnerstwo biznesowe HR opiera się na pozytywnych i produktywnych związkach, umożliwiających współpracę. HR staje się siłą napędową bardzo dobrze połączonej sieci organizacji.
 • Koncentracja na inicjatywie i rozwiązaniu: Zamiast zwykłego wykonywania codziennych zadań w dziale HR, HR Business Partner podchodzi bardziej holistycznie do przełożenia strategii na działanie.
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne: Są one bardzo ważne, ponieważ HR Business Partner przekazuje informacje na temat wartości finansowej i przyszłej wartości polityki HR skoncentrowanej na ludziach, a także komunikuje decyzje podejmowane na wysokim szczeblu innym członkom działu HR i całej organizacji.

Aby partnerstwo biznesowe HR było skuteczne w praktyce, jest zależne od sposobu wdrożenia i od ludzi. Poniżej znajduje się kilka wskazówek dla przyszłych i obecnych HR Business Partnerów.

 • Spróbuj poznać biznes, a także zespół kierowniczy wyższego szczebla. Kto zarabia pieniądze i w jaki sposób? Jakie są cele biznesowe? Co trzeba zrobić, by pomóc organizacji je osiągnąć? Jakie są mocne i słabe strony biznesu w porównaniu do konkurencji? Jak działa dynamika biznesu i jak zmiana w jednym obszarze wpłynie na inne obszary?
 • Bądź ekspertem w swojej dziedzinie. Dobry HR Business Partner zna się na rzeczy - nie tylko na prawie i odszkodowaniach, ale na tym, jak zmienia się sytuacja i jak zaangażować ludzi. Jest to dynamiczny proces i nawet najlepsi HR Business Partnerzy są na bieżąco i stale rozwijają swoje umiejętności.
 • Bądź elastyczny i otwarty na zmiany, jeśli zamierzasz przekonać innych do podejmowania nowych pomysłów i decyzji.
 • Bądź obiektywny. Zaangażuj się w biznes, ale nigdy nie trać możliwości obiektywnego obserwowania go. Pozwoli ci to rzucić wyzwanie pomysłom i spojrzeć na przyszłość w dłuższej perspektywie czasowej.
 • Wyraźnie komunikuj swoje propozycje. Nawet świetne pomysły nie mają sensu, jeśli nie potrafisz ich sprzedać.
 • Podejmuj decyzje i wyzwania. Dużą częścią pracy jest wymyślanie innowacyjnych sposobów działania i odwaga do kwestionowania tradycyjnych systemów.
 • Uwierz we wpływ HR na biznes, ludzi i umiejętności. Jeśli firma zamierza osiągnąć wyznaczone cele, wszyscy w tej branży muszą uwierzyć, że mogą coś zmienić.
 • Mierz inicjatywy HR wykorzystując wyniki w biznesie. HR tradycyjnie mierzy się poprzez aktywność - na przykład liczbę kursów szkoleniowych czy obniżkę płatności. HR Business Partnerzy muszą stosować środki biznesowe - na przykład, jaka była zmiana w efektywności pracy osób, które uczestniczyły w szkoleniu, i jak wpłynęło to na wyniki finansowe?

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szukasz szkoleń online? Realizujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online, procesy kaskadowe. Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video

Sprawdź nasze szkolenia online:

Zapoznaj się również z: szkolenia menedżerskie i szkolenia rozwój osobisty

Podsumowanie

Partnerstwo biznesowe HR wygląda inaczej w różnych organizacjach - właśnie dlatego powinno być dostosowane do indywidualnej strategii danej firmy. Staje się coraz bardziej popularne, ponieważ obecnie organizacje koncentrują się na ludziach i dostrzegają wartość w dostosowywaniu programów do wspólnego celu.

Coraz więcej firm zatrudnia HR Business Partnerów, ponieważ starają się lepiej dostosować zasoby ludzkie do potrzeb firmy.

W ciągu ostatnich 10 lat HR przeszedł od w dużej mierze taktycznej funkcji administracyjnej - zarządzania czasem, zgodnością i ryzykiem - do bardziej strategicznej roli ukierunkowanej na tworzenie wartości dla biznesu.

Ludzie i kwestie związane z talentami ciągle się zmieniają i są prawdopodobnie najważniejszymi zagadnieniami w dzisiejszym przywództwie organizacyjnym.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.