Storytelling

Storytelling sztuka opowiadania historii w celu zaangażowania publiczności i budowania więzi z klientem. Narrator przekazuje wiadomość, informacje i wiedzę w zabawny, ciekawy sposób. Jego narzędziami są techniki werbalne i niewerbalne.

zdjęcie - (the_title())

 

Storytelling

 

Storytelling - czym jest historia?

To relacja zdarzenia lub sekwencji wydarzeń. Może być autentyczna lub fikcyjna, ale dobra historia zawsze zawiera element prawdy, nawet jeśli jest fikcją. Przekaz, który niesie, musi być prawdziwy i spójny. To właśnie historia porywa nas, zagłębia w fabułę i przekazuje jej kluczowe przesłanie.

Każdy z nas ma coś do opowiedzenia. Wszyscy pamiętamy historie z naszego dzieciństwa, znamy prawdziwe historie z życia naszych przyjaciół i rodziny. Czytaliśmy wspaniałe książki i widzieliśmy niezapomniane filmy, które nas poruszały, doprowadzały do łez lub rozśmieszały. Historie są wszędzie wokół nas.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jakie są kluczowe techniki dla każdego etapu procesu sprzedaży? Jak wpływać na proces negocjacji? Jak działać w sposób taki, by konsumenci i klienci utożsamili się z produktem? ak zachować się w ostatniej fazie sprzedaży? Sprawdź nasze szkolenia:

Czym jest storytelling?

To sztuka opowiadania historii w celu zaangażowania publiczności i budowania więzi z klientem. Narrator przekazuje wiadomość, informacje i wiedzę w zabawny, ciekawy sposób. Jego narzędziami są techniki werbalne i niewerbalne.

Dlaczego storytelling jest potężnym środkiem informacji i przekonywania docelowych odbiorców?

 • Nasze mózgi są zbudowane w taki sposób, aby uczyć się na historiach.
 • Historie przyciągają uwagę, pomagają zrozumieć i zapamiętać wiadomości.
 • Opowieści dotykają naszych emocji i wzbudzają empatię, która skłania do działania.

Od zawsze ludzie kształcili młodsze pokolenia, wykorzystując historie. Większość naszej egzystencji, cała wiedza i wartości przekazywane były z pokolenia na pokolenie za pomocą opowieści ustnych.

Nasze mózgi są ukierunkowane na historię jako sposób na uporządkowanie informacji i pomoc w zrozumieniu złożonego świata. Ludzie koncentrują się na zrozumieniu i rozpoznawaniu wzorców oraz nowych koncepcji i pomysłów.

Historie oferują takie wzory, opierają się na przyczynach i skutkach. Jedno wydarzenie prowadzi do drugiego. O opowieściach myślimy przez cały dzień, jest to nieświadomy, niekontrolowany proces.

Stary sposób "reklamy" jest coraz mniej efektywny. Naprawdę trudno jest nakłonić kogoś, aby zatrzymał się na ulicy, spojrzał na wykres, nie pominął reklamy w telewizji lub nie zamknął okna reklamy na stronie internetowej lub znaleźć kogoś, kto rzeczywiście chce otworzyć 200 e-maili dotyczących promocji.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zobacz nasze najciekawsze szkolenia dla sprzedawców: Zobacz również dział: menedżer sprzedaży szkolenie

Opowiadanie historii będzie jednak nadal silne i skuteczne, ponieważ jest częścią nieodłącznej natury ludzkiego życia. Dobrzy marketerzy wykorzystują historie, aby konsumenci zwrólici uwagę na reklamę, która nie pokazuje sprzedawanego produktu, dopiero na samym końcu, gdy historia się skończy.

Żyjemy w morzu informacji. Jak możemy przyciągnąć swoich docelowych odbiorców, gdy każdego dnia są bombardowani mnóstwem wiadomości?

Dobre historie pamięta się nie tylko przez kilka minut, ale - o ile historia jest wystarczająco mocna - i przez całe życie.

Jeśli historia jest dobrze opowiedziana, doświadczasz jej tak, jakbyś tam był. Czujesz to, co gawędziarz. Zapamiętujesz wiadomości, ponieważ widzisz obrazy, słyszysz dźwięki i odczuwasz emocje.

Czy kiedykolwiek słuchałeś długich prezentacji i trudno było ci zapamiętać większość informacji, ale kiedy wróciłeś do domu, potrafiłeś opowiedzieć dobrą historię jednego z mówców? To dlatego, że opowiadanie historii zapewnia silniejsze i głębsze doznania niż racjonalna i merytoryczna prezentacja.

Gdy zasypujemy odbiorców wieloma faktami, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będą ich pamiętać. Prezentacja power pointa podsumowująca fakty z użyciem punktorów aktywuje w mózgu tylko część procesu językowego. Nic więcej się nie dzieje.

Jeśli opowiadamy o pysznym posiłku, opisując smak i zapach, słuchacz również go posmakuje i poczuje. Aktywowana zostaje kora czuciowa.

Jeśli gawędziarz opowiada żywo o byciu zaatakowanym przez stado wściekłych wilków, słuchacz ucieka razem z nim. Aktywowana zostaje kora ruchowa, część mózgu zaangażowana we wszystkie nasze ruchy.

Storytelling - opowiadanie historii angażuje słuchacza na wielu poziomach.

Historie pomagają nam zapamiętać, aktywując wiele części mózgu zamiast aktywować tylko te używane do przetwarzania faktów. Jak pisze Annette Simons w swojej książce „The Story Factor”: „Zaniedbujemy najważniejsze kryteria, z których korzysta większość ludzi, aby zdecydować, czy nas słuchać, czy nie.

Zbyt dużo czasu spędzamy na komunikacji z racjonalną częścią mózgu osoby i zaniedbujemy mózg emocjonalny”. Historie dotykają naszych emocji i angażują nas.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź naszą ofertę. Najpopularniejsze szkolenia sprzedażowe online:

Potencjalne funkcje storytellingu

Przyciąganie uwagi i informowanie

Należy się wyróżnić i zaangażować, w przeciwnym razie ludzie nie będą słuchać. A jeśli słuchają, zapomną, kiedy tylko wtrącimy za dużo faktów. Nawet jeśli je zapamiętają, niekoniecznie zmienią swoje przekonania i postawy.

Opowiadanie historii w celu budowania marki

Marka jest "nazwą, terminem, projektem, symbolem lub jakąkolwiek inną cechą, która wyróżnia produkt sprzedawcy od innych". Obecnie "marka" jest szeroko stosowana w biznesie, marketingu i reklamie. Przykładami marek są Coca Cola, Audi, Adidas czy Apple. Marka - składnik wartości niematerialnych - jest często najcenniejszym zasobem organizacji.

Silna marka opiera się na wyraźnie określonych wartościach, a dobra historia przekazuje te wartości w języku zrozumiałym dla wszystkich. Silna marka istnieje w emocjonalnych związkach z publicznością, klientami i pracownikami, a dobra historia wywołuje emocje i łączy ludzi.

Opowiadanie historii ma moc wzmacniania marki zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Trzeba też wykorzystać moc sieci społecznościowych, nie tylko „dzielić się” treścią, ale i „opowiadać” markę. Media społecznościowe to kanał konwersacji, przekaz doświadczeń, uczuć, wartości, marzeń, niepowodzeń, sukcesów, prawd.

Opowiadanie historii pomocne podczas oceny

Opowiadanie historii stanowi skuteczny sposób informowania o wynikach projektu z punktu widzenia odbiorców. Może uwypuklić zarówno mocne i słabe strony projektu, jak i wszelkie niezamierzone konsekwencje. Poproszenie uczestników, aby opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z projektem, na ogół ujawnia niezapomniane lub doniosłe aspekty.

Opowiadanie historii przydatne przy zdobywaniu funduszy

Nakłonienie ludzi do przekazania darowizny wymaga ich poruszenia. Zimne fakty nie sprawią, że wyciągną pieniądze. Potrzebna jest empatia, a historie są wspaniałym narzędziem do jej wzbudzenia.

Jeśli komunikacja działa, jesteśmy dosłownie zsynchronizowani ze słuchaczami. Kiedy komunikujemy się pomyślnie, doświadczamy tego samego - to zarówno inspiruje, jak i dodaje otuchy.

Historie wpływają na działanie naszego mózgu

Na przykład wszyscy czują, że bezpieczniej jest jeździć niż latać, mimo że statystyki dowodzą czegoś przeciwnego. Pamiętamy przerażające historie katastrof lotniczych i zapominamy o statystykach.

To dlatego, że przywiązujemy emocje do wydarzeń, nasze mózgi są zbudowane w ten sposób. Szczególnie pamiętamy emocje, szczegóły i przemoc. Zapominamy o nudnych, ogólnych faktach.

Nie ma ustalonych zasad, jak opowiadać historie, ale jest kilka wskazówek, które sprawdziają się od tysięcy lat.

Historia powinna być prosta, prawdziwa, rzeczywista, ważna i zawierać emocje.

 • Prosta.
  Dobre historie są łatwe do zrozumienia i opowiadane w języku, w którym komunikuje się publiczność, więc nie trzeba tracić czasu na interpretację. Prostota pomaga również w zapamiętywaniu, ponieważ ogólny przekaz jest łatwy do uchwycenia.

 • Prawdziwa.
  Nie prawda w sensie naukowym, obiektywne fakty, ale autentyzm historii, o ile opowiadający wierzą w to, co mówią i są szczerzy wobec siebie i swoich słuchaczy.

 • Rzeczywista.
  Dobre historie to doświadczenia z pierwszej ręki, które opowiadający faktycznie przeżył. Nawet jeśli jest to opowieść przekazywana z pokolenia na pokolenie, skuteczna jest ta opowiedziana własnymi słowami.

 • Ważna.
  Niezależnie od wielkości grupy odbiorców, dobra historia jest odpowiednia dla wszystkich, nawet jednej osoby. Nie chodzi o to, ile osób to słyszy, tylko o to, że ktoś, gdzieś tego słucha.

 • Zawierająca emocje.
  Dobre opowiadanie wymaga elementu emocjonalnego. Najbardziej zapamiętywalne są humor, ból lub radość (czasami wszystkie trzy). Gdyby każda historia była tylko suchymi faktami, większość z nas nie słuchałaby ani niczego nie pamiętała.

Storytelling polega na interakcji pomiędzy gawędziarzem a jednym lub kilkoma słuchaczami.
Interaktywny charakter opowiadania częściowo odpowiada za jego bezpośredniość i wpływ, zbliża narratora i publiczność. Historia powinna ujawnić coś osobistego lub nieznanego o osobie czy marce, inaczej będzie to nudne.

Opowiadanie historii opiera się na języku.
Niezależnie od tego, czy jest to język mówiony czy na przykład język migowy. Używanie języka odróżnia opowiadanie od większości form tańca i pantomimy.

Storytelling wykorzystuje intonację, ruch fizyczny, gesty, emocje.
Działania te są częścią języka inną niż słowa. Ich użycie odróżnia opowiadanie od pisania i interakcji komputerowych opartych na tekście. Nie wszystkie niewerbalne zachowania językowe muszą być obecne w opowiadaniu historii.

Niektórzy gawędziarze stosują na przykład ruchy ciała, podczas gdy inni używają ich rzadko lub wcale. Historię trzeba połączyć z konkretną emocją: strach, pożądanie, gniew lub szczęście, w przeciwnym razie nie zmobilizuje ludzi do działania.

Storytelling zawsze wiąże się z przedstawieniem opowieści.
Każda kultura ma własną definicję opowieści. To, co jest rozpoznawane jako opowieść w jednej sytuacji, może nie być akceptowane w innej. Niektóre sytuacje wymagają na przykład spontaniczności i żartobliwej dygresji, inne wzywają do niemal dokładnego powtórzenia tekstu. Formy sztuki takie jak recytacja poezji i komedia stand-up czasami prezentują historie, a czasami nie.

Storytelling zachęca do aktywowania wyobraźni słuchaczy.
Podczas opowiadania słuchacz wyobraża sobie tę opowieść. W tradycyjnym teatrze lub w typowym filmie dramatycznym słuchacz cieszy się iluzją, byciem świadkiem wydarzeń.

Rola słuchacza polega na aktywnym tworzeniu żywych, wielozmysłowych obrazów, działań, postaci i wydarzeń - rzeczywistości - w oparciu o własne doświadczenia, przekonania i zrozumienie. Ukończona historia dzieje się w umyśle słuchacza, wyjątkowej i spersonalizowanej osoby. Staje się on zatem współtwórcą historii.

Wizualizacja historii.
Również obrazy przekazują historie, uczucia i wartości. Wiele platform mediów społecznościowych zmienia swój wygląd i strukturę na pełną skalę, aby uczynić je bardziej kompatybilnymi z opowiadaniem wizualnym: więcej miejsca na zdjęcia, albumy i filmy wideo. Wszystko jest zaprojektowane dla wizualnego odbioru i ludzie, używając różnych kanałów i urządzeń, mogą opowiadać swoje historie, a także być widownią.

Ważne jest to, CO przekazujemy lub wypowiadamy w zdaniu zawierającym mniej niż 140 znaków lub poprzez album ze zdjęciami na Facebooku, tablicę dobrze zorganizowaną z pięknymi obiektami na Pinterest lub microvideo na Vine.

Opowiadanie historii odbywa się w wielu sytuacjach, od rozmowy przy stoliku do rytuału religijnego, od zwykłego opowiadania w trakcie pracy do występów przed tysiącem słuchaczy. Niektóre sytuacje związane z opowiadaniem historii wymagają nieformalności, inne są wysoce formalne. Oczekiwania dotyczące interakcji słuchacza i charakteru samej historii są bardzo różne.

Na opowiadanie historii ma wpływ nie tylko dyscyplina, dziedzina wiedzy, ale także wiele innych czynników, takich jak pochodzenie, kultura, wykształcenie, narodowość, klasa społeczna, płeć i wiek gawędziarzy oraz publiczności. Na ziemi jest wiele kultur, z których każda ma bogatą tradycję, zwyczaje i możliwości opowiadania historii.

Szczególnie interesujące jest wykorzystanie opowiadania w dziedzinie badań. Analizując książki z dawnych czasów, możemy zbadać indywidualne cechy autorów, a także przekonania społeczne, wartości i wyobrażenia o konkretnym okresie historycznym, oraz zobaczyć, jak zmieniały się z czasem. Można uzyskać podobne dane, gromadząc historie świadków z określonego wydarzenia, a także prosząc badaczy o napisanie narracji dotyczącej konkretnego problemu.

W jaki sposób marki wykorzystują opowiadania w mediach społecznościowych?

Ludzie nie kupują produktów, a raczej historie, które reprezentują te produkty. Nie kupują też marek, ale zwykle mity i archetypy, które symbolizują te marki.

Można wymienić Red Bull, Oreo, Coca-Cola lub McDonald's, ale można też przytoczyć najlepszych liderów, biznesmenów maklerów giełdowych, profesorów, twórców filmowych, pisarzy i osoby medialne, które zasłużyły na zaufanie ludzi dzięki opowieściom o swoim życiu, osobistej marce, o swoim zawodzie, produkcie.

Autentyczność, prostota, uniwersalność, emocje - to tylko niektóre z elementów udanej opowieści.

PODSUMOWANIE

Historia obejmuje ona nie tylko to, co zostało powiedziane, ale także to, o czym nie wspomniano, czego nie zapamiętano, co się zmieniło. To wiele punktów widzenia i wiele różnych sposobów opowiadania tej samej historii. 

Storytelling to angażująca i dynamiczna forma komunikacji, która wcale nie musi być nudna.

 • Opowiedz o sobie, o pochodzeniu marki. Powiedz ludziom, jak to wszystko się zaczęło w małym biurze. Ludzie chcą wierzyć, że WSZYSTKIM spełnią się „marzenia”.

 • Przedstaw historie z życia codziennego, prawdziwych ludzi z Twojej firmy. Opowiadaj historie z punktu widzenia pracowników i tego, jak żyją marką. A może przygotowujesz otwarcie nowego biura, firmy, restauracji lub produktu? Opowiedz o tym!

 • Zabierz w wyimaginowaną podróż odbiorcę. Może to być zdjęcie pokazujące życie za zamkniętymi drzwiami firmy, biura, fabryki, kuchni lub tego, jak prezes przygotowuje się do gry w piłkę nożną z kolegami w dzień wolny, a nawet prezydent wybiera krawat, który ma być założony na przemówienie, które usłyszą miliony ludzi.

 • Pokaż, jakimi wartościami się kierujesz - czy jesteś tolerancyjny, dbasz o środowisko, pomagasz innym ludziom, zatrudniasz ludzi bez względu na rasę, wiek czy płeć. Te kwestie i wiele innych sprawiają, że wiadomo, jakie zasady są zgodne z firmą i co ona reprezentuje.

 • Zintegruj treści generowane przez odbiorców, którzy również mogą opowiedzieć swoją historię, zobaczyć, poczuć lub zinterpretować przesłanie firmy.

 • Na Facebooku czy innym portalu społecznościowym dobrze jest skorzystać z osi czasu i uzupełnić ją materiałem i postami od początku istnienia marki. To także opowiadanie historii. Wszystkie informacje lub biografia powinny zawierać wartości lub przekazywać osobowość marki.

Storytelling jest wszędzie i jest to jedyna forma, która istnieje od wieków i będzie istnieć nadal. Kiedy historie są dobrze skonstruowane, postacie autentyczne, a przeżycia ekscytujące, powstaje silny i potężny produkt, który porusza nas i sprawia, że czujemy.

Łączenie pomysłu z emocjami, pozwala na koncepcje, idee - wszystko, co wiąże się z historią, aby utknąć i zatrzymać się w umyśle odbiorcy.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Praca sprzedawcy jest wymagająca, bo częściej ponosimy porażkę niż wygraną, ale na tej bazie buduje się sukces. Jak sobie z nimi radzić?
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Willem Mastenbroek wyróżnił cztery style prowadzenia negocjacji. Każdy ma swoje plusy i minusy.
Perswazja to społeczny wpływ na przekonania, postawy, intencje, motywacje i zachowania. Jest to forma manipulacji oparta na zaangażowaniu, która może zmienić nasze myśli i zachowania. Zasady perswazji posługują się słowami mającymi wpłynąć na innych ludzi i osiągnąć pożądane zmiany.
Storytelling sztuka opowiadania historii w celu zaangażowania publiczności i budowania więzi z klientem. Narrator przekazuje wiadomość, informacje i wiedzę w zabawny, ciekawy sposób. Jego narzędziami są techniki werbalne i niewerbalne.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.