Jak być na czasie z prawem urzędowym?

W celu wspierania osób pracujących w długoterminowym gromadzeniu i pomnażaniu oszczędności na emeryturę powstają pracownicze plany kapitałowe. Głównym celem tego programu jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków.

zdjęcie - (the_title())


Dla kogo są pracownicze plany kapitałowe?

W celu wspierania osób pracujących w długoterminowym gromadzeniu i pomnażaniu oszczędności na emeryturę powstają pracownicze plany kapitałowe. Głównym celem tego programu jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków.

Docelowo PPK ma obowiązywać firmy funkcjonujące na polskim rynku niezależnie od ich wielkości i ilości zatrudnionych w nich osób. Program ten będzie wprowadzany sukcesywnie. W pierwszej kolejności obowiązkiem wyboru właściwej instytucji będą objęte duże przedsiębiorstwa, następnie średnie, a w końcowym etapie małe firmy. W celu poznania szczegółów o pracowniczych planach kapitałowych warto zapisać się na szkolenie ppk.

W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działania pracowniczych planów kapitałowych jest ustawa o pracowniczych planach kapitałowych  (Dz. U. poz. 2215), która została uchwalona w dniu 4 października 2018 roku i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Ustawodawca wskazuje  dobrowolność gromadzenia oszczędności w ramach tego programu. Co ciekawe każda zatrudniona osoba zostanie zapisana do programu automatycznie. Nić nie stoi na przeszkodzie aby mogła ona zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej zatrudniającemu.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

W obszarze szkoleń dla działów HR, Kadry stworzyliśmy dział związany z tymi tematami.Zobacz nasze szkolenia dla kadr:

Wpłaty przekazywane do PPK będą finansowane przez podmiot zatrudniający oraz będą pochodzić ze środków własnych uczestnika tego programu. Wpłata podstawowa, która będzie finansowana przez zatrudniającego to 1, 5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podmiot zatrudniający ma prawo zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK wpłatę dodatkową do wysokości do 2, 5%. Z kolei zaś wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika wyniesie 2% wspomnianej podstawy. Uczestnik będzie mógł zadeklarować dodatkową wpłatę do 2% wynagrodzenia.

Dodatkowym wsparcie ze strony państwa będzie jednorazowa wpłata powitalna w kwocie 250 zł oraz coroczne dopłaty roczne o wartości 240 zł dla każdego uczestnika programu. Z tego względu, iż składki te będą potrącane z wynagrodzeń kwestie te będą istotnym punktem programu szkolenie kadry i płace oraz szkolenia dla kadr

Jednostki zatrudniające zostały zobowiązane do zawierania umów PPK w imieniu pracowników z w szczególności z takimi instytucjami finansowymi jak: fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przez PTE lub też pracownicze towarzystwo emerytalne.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.