Jakie są funkcje prawa pracy?

Prawo ze względu na wieloznaczność pojmowania, jest pojęciem dość trudnym do zdefiniowania. Od momentu kodyfikacji pojęcie „prawo pracy” ma definicję legalną, która to jest omawiana podczas szkoleń.

zdjęcie - (the_title())


Jakie są funkcje prawa pracy?

Prawo ze względu na wieloznaczność pojmowania, jest pojęciem dość trudnym do zdefiniowania. Od momentu kodyfikacji pojęcie „prawo pracy” ma definicję legalną, która to jest omawiana podczas szkoleń.

Szkolenie prawo pracy 2020, kodeks pracy szkolenia oraz wynagrodzenie pracowników szkolenie zawiera w wstępnej części omówienie definicji i funkcji prawa pracy.
Następnie Szkolenie prawo pracy 2020 zapoznaje uczestników ze zmianami jakie będą miały miejsce w 2020 roku.

Warto zaznaczyć, że funkcje pojawiają się w gałęziach prawa o dużym znaczeniu społecznym. Z tego powodu doktryna od początku wyodrębnienia się prawa pracy zajmowała się jego funkcjami. Wśród istotnych funkcji prawa pracy wyodrębnia się między innymi: ochronną, organizatorską, ireniczną i rozdzielczą.

Funkcja ochronna polega na działaniu norm prawa pracy w sposób chroniący interesy zawodowe i socjalne pracowników. W najszerszym zakresie funkcję ochroną spełniają przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normy regulujące status pracowników, zwłaszcza rodziców, młodocianych i niepełnosprawnych.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

W obszarze szkoleń dla działów HR, Kadry stworzyliśmy dział związany z tymi tematami.Zobacz nasze szkolenia dla kadr:

W zakresie indywidualnego prawa pracy funkcja ta przejawia się także w kwestiach dotyczących trwałości stosunku pracy, czasu pracy urlopów wypoczynkowych, ograniczeniach odpowiedzialności materialnej oraz ochrony wynagrodzenia. W zbiorowym prawie pracy funkcję ochronną spełniają przepisy określające prawo do strajku.

Kolejna z funkcji a mianowicie funkcja organizatorska polega na działaniu norm prawa pracy w sposób zapewniający właściwy przebieg szeroko pojmowanego procesu pracy. Zgodnie z postanowieniami art. 100 paragraf 1 kodeksu pracy pracownik jest zobowiązany do stosowania poleceń przełożonych. Kodeks pracy gwarantuje pracodawcy również inne uprawnienia.

Mowa tutaj w szczególności o przepisach o rozkładzie czasu pracy, zasadach pełnienia dyżurów, planach urlopów wypoczynkowych.

Następna z funkcji czyli ireniczna polega na działaniu norm prawa pracy w sposób zabezpieczający zachowanie pokoju społecznego w stosunkach pracy.

Z kolei zaś funkcja rozdzielcza polega na działaniu norm prawa pracy przez stanowienie zasad i procedur redystrybucji dóbr materialnych i środków finansowych w stosunkach pracy w ramach podziału dochodu narodowego.

Aby szczegółowo zapoznać się funkcjami prawa pracy należy się zgłosić na szkolenie prawo pracy 2020 , które prowadzone jest przez specjalistów z zakresu prawa pracy.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Warsztaty, podczas których istnieje możliwość do analizy grafiku czasu pracy w 4-brygadówce realnie funkcjonującego w Twojej firmie. Zapraszamy: Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Uczestnicy szkolenia interesują się również:

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.