Podstawy komunikacji werbalnej

Ludzie przekazują sobie informacje na wiele sposobów – w kontakcie bezpośrednim i pośrednim, za pomocą słów mówionych i pisanych, a także gestów, mimiki. Nawet przestrzeń osobista w zależności o kultury zawiera w sobie przekaz o stopniu swobody w kontakcie z drugim człowiekiem. Jednak ważna, naturalna i powszechna forma wśród wszystkich dostępnych opcji zdaje się jedna – komunikat słowny.

zdjęcie - (the_title())


Podstawy komunikacji werbalnej


Czym jest komunikacja werbalna?


To forma interakcji procesu interpersonalnego, w którym informacja zostaje przekazana za pomocą wypowiadanych słów do jednego lub większej liczby odbiorców w bezpośredniej rozmowie bądź przekazie masowym za pomocą nowoczesnej technologii.

Skupia się ona na podstawowych aspektach uwzględnianych w każdym komunikacie – zawiera nadawcę, odbiorcę, kanał oraz kod, których w trakcie nadawania jest odpowiednio szyfrowany, a w chwili jego odbioru dekodowany.

Aby była skuteczna musi zachodzić obustronnie – to znaczy, że zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą przesłać kod mówiący, że zrozumieli siebie nawzajem. Innymi słowy, obie strony muszą aktywnie uczestniczyć w tym procesie.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z komunikacji. Dzięki temu szkoleniu rozwiniesz m.in.: umiejętność wyrażania swoich myśli w sposób prosty i precyzyjny, umiejętność aktywnego słuchana, umiejętność przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej.

Szkolenia powiązane z tym tematem: szkolenia z rozwoju osobistego, szkolenie pewność siebie w biznesie.

Warunki skuteczności komunikatu werbalnego

Aby przesyłana informacja została odpowiednio zrozumiana, a cały proces odbył się bez niepotrzebnych zakłóceń, musi zaistnieć szereg uwarunkowań, których obie strony powinny przestrzegać.

Do najważniejszych z nich zalicza się predyspozycje indywidualne wpływające bezpośrednio na to, czy osoba słysząca komunikat będzie w stanie właściwie odebrać wszystkie sygnały, a powstałe w trakcie szumy i zakłócenia nie sprawią, że kod zostanie zniekształcony.

 • płynność mówienia – nadawca powinien starać się unikać niepotrzebnych wtrąceń typu „yyy”, poprawność wymowy – nadawca powinien starać się mówić bez błędów, które mogą powodować zmianę znaczenia oraz intencji własnej wypowiedzi, np. poprzez użycie specjalistycznego, zbyt potocznego słownictwa bądź nieadekwatnego do sytuacji języka;
 • intonacja – modulowanie głosu w zależności od sytuacji lub stanu emocjonalnego nadawcy powinno się kontrolować, aby nie wywoływać u odboircy negatywnych uczuć;
 • ton głosu – podniesiony, nadmiernie obniżony, cichy lub przesadnie podniosły, sprawiają, że odbiorca może stracić zainteresowanie rozmową, bądź przestać ją rozumieć.

Do czego służy komunikacja werbalna?

Komunikacja werbalna jest głównym środkiem i katalizatorem w nawiązywaniu bliższych relacji. Znacznie częściej niż poprzez słowo pisane czy gesty, ludzie rozpoczynają rozmowę, w trakcie której przekazują sobie informacje, określają swoje stanowisko w danej sprawie, dzielą się wrażeniami po przeżyciu jakiegoś wydarzenia czy też zamierzają wywrzeć na nas odpowiedni wpływ.

Ludzka mowa – w przeciwieństwie do sposobu porozumiewania się zwierząt, który oddaje jedynie obecne stany emocjonalne – posiada umiejętność ukrywania i prezentowania abstrakcyjnych treści.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź naszą ofertę. Najpopularniejsze szkolenia sprzedażowe online: Zobacz również nasze szkolenia po angielsku

Oznacza to, że może służyć zarówno celom pokazania siebie i swojego aktualnego stanu emocjonalnego, jak i ukrycie własnych uczuć i opinii w celu perswazyjnym.

Cecha ta sprawia także, że człowiek może przekazywać instrukcje i polecenia, zadawać i odpowiadać na pytania, a nawet rozmawiać sam ze sobą.

Co oznacza aktywne uczestnictwo w rozmowie?

Jednym z warunków skutecznego porozumiewania się jest posiadanie przez uczestników określonych umiejętności: słuchania, mówienia, czytania (gestów, mimiki) oraz perswazji (przekonywania).

W wielu wypadkach najważniejszym celem nadawcy jest takie sformułowanie myśli, aby ten, do kogo są adresowane, uznał je za wartościowe i pożyteczne. Prowadzi to do zaakceptowania autorytetu osoby wypowiadającej się – jednocześnie może dojść do braku zgodny, jednak przy prawidłowej i skutecznej retoryce, siła komunikat sprawi, że informacje nie zostanie w pełni odrzucona.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź nasze szkolenia online:

Oferujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online jak i rozbudowane formaty. Korzystamy z najpopularniejszych technologii transmisji video. Sprawdź. Na pewno coś wybierzesz dla swojej firmy.

Bariery w komunikacji werbalnej

Istnieją jednak problemy, które sprawiają, że rozmówcy nie są w stanie dojść do porozumienia. Są nimi bariery, czyli najczęśniej występujące przeszkody, jakie pojawiają się w trakcie nadawania i odbierania komunikatu.

Po obu stronach może występować:

 • brak pewności siebie;
 • zmęczenie;
 • znużenie;
 • stres;
 • uprzedzenia i stereotypy (w tym różnice kulturowe);
 • skupienie się jedynie na fragmentach i pomijanie sensu całości wypowiedzi;
 • emocje.

Oprócz tego wpływa na poprawny odbiór wypowiedzi ma:

 • złożoność komunikat – jeżeli powiązane informacje są od siebie oddalone poprzez zbyt długie dygresje, zwłaszcza te niezwiązane z tematem wypowiedzi, może dochodzić do niezrozumienia sensu całość;
 • niejednoznaczność określeń – używanie nadmiernych uogólnień może doprowadzić do błędnej interpretacji, a tym samym do niezrozumienia przekazu;
 • liczba powtórzeń – nie powinno ich być zbyt dużo ani za mało; przyjmuje się, że w dłuższej wypowiedzi, nadawca powinien co jakiś czas powtarzać informacje, aby utrwalić je w umysłach odbiorców, a tym samym zwrócić ich uwagę na najistotniejsze kwestie swojej wypowiedzi. Nie powinno i być jednak zbyt wiele, ponieważ mogą wywołać irytację i uruchomić mechanizmy obronne w odbiorcy (które często towarzyszą próbom lekkiej manipulacji).

Komunikowanie międzyludzkie potrzebne jest każdemu człowiekowi. Pozwala mu to zachować zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne oraz budować formalne i intymne więzi z innymi.

Komunikaty werbalne mogą mieć charakter pozytywny lub negatywny, jednak są najpowszechniejszą formą kontaktu między ludźmi.

Bardzo często też w czasie wypowiadania słów dochodzi do komunikowania niewerbalnego – gestykulowania, mimiki oraz zmniejszania bądź zwiększania dystansu między rozmówcami. Świadczy to od podświadomych potrzebach bądź dobrze wyuczonej taktyce.

Warto więc mieć świadomość, że obok komunikacji werbalnej istnieje jeszcze innych sposób przekazywania treści komunikatu.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.