Podstawy komunikacji werbalnej

Ludzie przekazują sobie informacje na wiele sposobów – w kontakcie bezpośrednim i pośrednim, za pomocą słów mówionych i pisanych, a także gestów, mimiki. Nawet przestrzeń osobista w zależności o kultury zawiera w sobie przekaz o stopniu swobody w kontakcie z drugim człowiekiem. Jednak ważna, naturalna i powszechna forma wśród wszystkich dostępnych opcji zdaje się jedna – komunikat słowny.

6 listopada 2018
zdjęcie - Podstawy komunikacji werbalnej


Podstawy komunikacji werbalnej

Czym jest komunikacja werbalna?


To forma interakcji procesu interpersonalnego, w którym informacja zostaje przekazana za pomocą wypowiadanych słów do jednego lub większej liczby odbiorców w bezpośredniej rozmowie bądź przekazie masowym za pomocą nowoczesnej technologii.

Skupia się ona na podstawowych aspektach uwzględnianych w każdym komunikacie – zawiera nadawcę, odbiorcę, kanał oraz kod, których w trakcie nadawania jest odpowiednio szyfrowany, a w chwili jego odbioru dekodowany.

Aby była skuteczna musi zachodzić obustronnie – to znaczy, że zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą przesłać kod mówiący, że zrozumieli siebie nawzajem. Innymi słowy, obie strony muszą aktywnie uczestniczyć w tym procesie.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z komunikacji. Dzięki temu szkoleniu rozwiniesz m.in.: umiejętność wyrażania swoich myśli w sposób prosty i precyzyjny, umiejętność aktywnego słuchana, umiejętność przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej.

Szkolenia powiązane z tym tematem: szkolenia z rozwoju osobistego, szkolenie pewność siebie w biznesie.

Warunki skuteczności komunikatu werbalnego

Aby przesyłana informacja została odpowiednio zrozumiana, a cały proces odbył się bez niepotrzebnych zakłóceń, musi zaistnieć szereg uwarunkowań, których obie strony powinny przestrzegać.

Do najważniejszych z nich zalicza się predyspozycje indywidualne wpływające bezpośrednio na to, czy osoba słysząca komunikat będzie w stanie właściwie odebrać wszystkie sygnały, a powstałe w trakcie szumy i zakłócenia nie sprawią, że kod zostanie zniekształcony.

 • płynność mówienia – nadawca powinien starać się unikać niepotrzebnych wtrąceń typu „yyy”, poprawność wymowy – nadawca powinien starać się mówić bez błędów, które mogą powodować zmianę znaczenia oraz intencji własnej wypowiedzi, np. poprzez użycie specjalistycznego, zbyt potocznego słownictwa bądź nieadekwatnego do sytuacji języka;
 • intonacja – modulowanie głosu w zależności od sytuacji lub stanu emocjonalnego nadawcy powinno się kontrolować, aby nie wywoływać u odboircy negatywnych uczuć;
 • ton głosu – podniesiony, nadmiernie obniżony, cichy lub przesadnie podniosły, sprawiają, że odbiorca może stracić zainteresowanie rozmową, bądź przestać ją rozumieć.

Do czego służy komunikacja werbalna?

Komunikacja werbalna jest głównym środkiem i katalizatorem w nawiązywaniu bliższych relacji. Znacznie częściej niż poprzez słowo pisane czy gesty, ludzie rozpoczynają rozmowę, w trakcie której przekazują sobie informacje, określają swoje stanowisko w danej sprawie, dzielą się wrażeniami po przeżyciu jakiegoś wydarzenia czy też zamierzają wywrzeć na nas odpowiedni wpływ.

Ludzka mowa – w przeciwieństwie do sposobu porozumiewania się zwierząt, który oddaje jedynie obecne stany emocjonalne – posiada umiejętność ukrywania i prezentowania abstrakcyjnych treści.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź naszą ofertę. Najpopularniejsze szkolenia sprzedażowe online:

Oznacza to, że może służyć zarówno celom pokazania siebie i swojego aktualnego stanu emocjonalnego, jak i ukrycie własnych uczuć i opinii w celu perswazyjnym.

Cecha ta sprawia także, że człowiek może przekazywać instrukcje i polecenia, zadawać i odpowiadać na pytania, a nawet rozmawiać sam ze sobą.

Co oznacza aktywne uczestnictwo w rozmowie?

Jednym z warunków skutecznego porozumiewania się jest posiadanie przez uczestników określonych umiejętności: słuchania, mówienia, czytania (gestów, mimiki) oraz perswazji (przekonywania).

W wielu wypadkach najważniejszym celem nadawcy jest takie sformułowanie myśli, aby ten, do kogo są adresowane, uznał je za wartościowe i pożyteczne. Prowadzi to do zaakceptowania autorytetu osoby wypowiadającej się – jednocześnie może dojść do braku zgodny, jednak przy prawidłowej i skutecznej retoryce, siła komunikat sprawi, że informacje nie zostanie w pełni odrzucona.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź nasze szkolenia online:

Oferujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online jak i rozbudowane formaty. Korzystamy z najpopularniejszych technologii transmisji video. Sprawdź. Na pewno coś wybierzesz dla swojej firmy.

Bariery w komunikacji werbalnej

Istnieją jednak problemy, które sprawiają, że rozmówcy nie są w stanie dojść do porozumienia. Są nimi bariery, czyli najczęśniej występujące przeszkody, jakie pojawiają się w trakcie nadawania i odbierania komunikatu.

Po obu stronach może występować:

 • brak pewności siebie;
 • zmęczenie;
 • znużenie;
 • stres;
 • uprzedzenia i stereotypy (w tym różnice kulturowe);
 • skupienie się jedynie na fragmentach i pomijanie sensu całości wypowiedzi;
 • emocje.

Oprócz tego wpływa na poprawny odbiór wypowiedzi ma:

 • złożoność komunikat – jeżeli powiązane informacje są od siebie oddalone poprzez zbyt długie dygresje, zwłaszcza te niezwiązane z tematem wypowiedzi, może dochodzić do niezrozumienia sensu całość;
 • niejednoznaczność określeń – używanie nadmiernych uogólnień może doprowadzić do błędnej interpretacji, a tym samym do niezrozumienia przekazu;
 • liczba powtórzeń – nie powinno ich być zbyt dużo ani za mało; przyjmuje się, że w dłuższej wypowiedzi, nadawca powinien co jakiś czas powtarzać informacje, aby utrwalić je w umysłach odbiorców, a tym samym zwrócić ich uwagę na najistotniejsze kwestie swojej wypowiedzi. Nie powinno i być jednak zbyt wiele, ponieważ mogą wywołać irytację i uruchomić mechanizmy obronne w odbiorcy (które często towarzyszą próbom lekkiej manipulacji).

Komunikowanie międzyludzkie potrzebne jest każdemu człowiekowi. Pozwala mu to zachować zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne oraz budować formalne i intymne więzi z innymi.

Komunikaty werbalne mogą mieć charakter pozytywny lub negatywny, jednak są najpowszechniejszą formą kontaktu między ludźmi.

Bardzo często też w czasie wypowiadania słów dochodzi do komunikowania niewerbalnego – gestykulowania, mimiki oraz zmniejszania bądź zwiększania dystansu między rozmówcami. Świadczy to od podświadomych potrzebach bądź dobrze wyuczonej taktyce.

Warto więc mieć świadomość, że obok komunikacji werbalnej istnieje jeszcze innych sposób przekazywania treści komunikatu.

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

7 listopada 2017
Zaufanie: nawet najlepszy proces sprzedaży sam niczego nie sprzeda  Zdobycie miana zaufanego doradcy jest rzadko osiągane.Dlaczego? Wielu sprzedawców uważa, że sami mogą zdecydować, czy są zaufanymi doradcami, ale w rzeczywistości to klienci o tym decydują, czy sprzedawca jest godny zaufania. Zachowania klientów i badania nad przegranymi kontraktami wskazują, że większość klientów nie ufa sprzedawcom lub nie widzi w nich godnych...
28 sierpnia 2018
Model Sprzedaży Challenger Sales – Sprzedaż Prowokatywna Wstęp Modele i podejścia do sprzedaży pojawiają się i znikają. To, co kilka lat temu było najgorętszym i najczęściej stosowanym podejściem do sprzedaży, jest obecnie uważane za staroświeckie. Ta „krótka żywotność” jest spowodowana trendami branżowymi, wpływami zewnętrznymi i ogólną gospodarką. W książce The Challenger Sale autorzy Matthew Dixon i Brent Adamson przedstawiają model,...
13 listopada 2018
  21 technik sprzedaży opartych na dowodach   Techniki sprzedaży - wstęp Co sprawia, że niektórzy sprzedawcy są lepsi od innych? Posiadanie odpowiednich umiejętności i doświadczenia z pewnością jest ważne, ale bycie najlepszym sprzedawcą w firmie zależy również od czegoś więcej. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zostało przeprowadzonych wiele badań naukowych dotyczących tego, w jaki sposób ludzki mózg dokonuje wyborów...
25 czerwca 2019
Storytelling sztuka opowiadania historii w celu zaangażowania odbiorcy, publiczności i budowania więzi z klientem. Narrator przekazuje informację, wiadomości i wiedzę w zabawny i ciekawy sposób. Jego narzędziami są techniki werbalne oraz niewerbalne. Storytelling to relacja ze zdarzenia. Historia może być autentyczna lub fikcyjna, ale dobra historia zawsze zawiera element prawdy, nawet jeśli jest fikcją. Przekaz, który niesie, musi być prawdziwy...
8 stycznia 2020
  Style negocjacji według Willema Mastenbroeka Definicja Negocjacje są procesem, w którym biorą udział co najmniej dwie strony. Stanowiska stron są rozbieżne i stanowią przeszkodę w realizacji indywidualnych interesów. Negocjacje mają na celu uzgodnienie stanowisk. Negocjacje – codzienny element życia Negocjacje istnieją od zawsze. Tam, gdzie jest dwoje ludzi, tam zazwyczaj pojawia się konflikt lub przynajmniej różnica stanowisk. Pragnąc wypracować...

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

27 kwietnia 2022
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
8 stycznia 2020
Willem Mastenbroek wyróżnił cztery style prowadzenia negocjacji. Każdy ma swoje plusy i minusy.
15 kwietnia 2019
Perswazja to społeczny wpływ na przekonania, postawy, intencje, motywacje i zachowania. Jest to forma manipulacji oparta na zaangażowaniu, która może zmienić nasze myśli i zachowania. Zasady perswazji posługują się słowami mającymi wpłynąć na innych ludzi i osiągnąć pożądane zmiany.
4 grudnia 2018
Storytelling sztuka opowiadania historii w celu zaangażowania publiczności i budowania więzi z klientem. Narrator przekazuje wiadomość, informacje i wiedzę w zabawny, ciekawy sposób. Jego narzędziami są techniki werbalne i niewerbalne.
13 listopada 2018
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zostało przeprowadzonych wiele badań naukowych dotyczących tego, w jaki sposób ludzki mózg dokonuje wyborów i jakie czynniki mogą wpływać na to, co mówimy i robimy, w tym także – co kupujemy. Co najlepsze, ta wiedza naukowa jest łatwo dostępna i może pomóc ci w zostaniu świetnym sprzedawcą.
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.