Rozwiązywanie konfliktów: wprowadzenie rozwiązań w życie

Wprowadzenie rozwiązań w życie: Praktyczne wdrożenie ustaleń. Egzekwowanie warunków umowy. Monitoring i korekty w działaniu.

Gamma - Rozwiązywanie konfliktów: wprowadzenie rozwiązań w życie

  1. Praktyczne wdrożenie ustaleń
  Przede wszystkim ustalenia muszą zostać dobrze zdefiniowane. Dlatego powinny być:

  • konkretne – powinny bardzo dokładnie określać zachowania (sfera osobista) i działania (sposób postępowania odnoszący się sfery zawodowej), których się spodziewamy lub które zostały ustalone.
  • określone terminem realizacji – bez terminu słabnie motywacja do działania
  • osobiste – tzn. powinny mieć charakter wytycznych dla tych konkretnych osób

  2. Egzekwowanie warunków umowy
  Ocena sytuacji
  Czyli próba opisu tego, co stało się od momentu zawarcia umowy (np. jak wywiązujecie się  z umowy, z czym są trudności, co idzie całkiem nieźle itp.)

  Rozmowa wyjaśniająca
  Jeśli ocena efektów umowy jest niekorzystna, powinniśmy upewnić się, że wszystkie fakty zostały wzięte pod uwagę, dlatego warto wyjaśnić z samym zainteresowanym – drugą stroną konfliktu - podstawy naszej oceny.

  Konsekwencje
  Jeśli groziliśmy, to musimy być konsekwentni. Zapowiedziana kara, z której łatwo się „wywinąć” jest jednym z najbardziej demoralizujących błędów kierownika. Podobnie obiecana nagroda, powinna być przyznana, jeśli pracownik wywiązał się z zawartej umowy.

  ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

  Przeszkoliliśmy ponad 50 tys. osób na stanowiskach menedżerskich. Realizujemy szkolenia stacjonarne otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia menedżerskie online.

  Zapoznaj się z naszymi szkoleniami menadżerskimi.  3. Monitoring i korekty w działaniu

  • Przypominanie (gdy efektem rozmów była zmiana organizacyjna) – po dokonaniu ustaleń należy przypominać osobom zainteresowanym oraz ich przełożonym o tym, że dokonana została zmiana, wprowadzono określone rozwiązanie.
  • Spotkania – w jakiś czas po wdrożeniu zorganizuj spotkanie w celu omówienia realizacji warunków umowy.
  • Uwrażliwianie – wraz z notkami przypominającymi możesz wysłać sugestie dotyczące obserwowania pozytywnych i negatywnych efektów po wdrożeniu. Staraj się zwracać uwagę na fakt, że zainteresowane strony obowiązuje umowa. Formułuj sugestie dotyczące jej realizacji, udzielaj informacji zwrotnych
  • Wspieranie - zawarta między stronami umowa może nie uwzględniać wszystkich warunków. W trudnych sytuacjach wspieraj przyjęte rozwiązania poprzez wskazanie właściwej interpretacji umowy i sugerowanie konkretnych posunięć.

  Działania te mają na celu:

  • wprowadzenie nowych norm działania – pracownikom należy pokazać, w jaki sposób mają działać w nowych lub zmienionych warunkach.
  • wyrobienie nawyków – czyli sprawienie, by pracownicy przyzwyczaili się do nowych rozwiązań i traktowali je rutynowo.
  • Analiza efektów zmian - po okresie od jednego do trzech tygodni od zakończenia "wdrożenia ustalonych w rozmowie zmian" należy zorganizować spotkanie w celu przedyskutowania efektów przyjętego rozwiązania.

  ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

  Czy przywództwa można się nauczyć? Jak unikać błędów oceniania pracownika? Jak budować zaangażowanie w zespole? Jak zarządzać pokoleniami? Zobacz nasze szkolenia z tego obszaru: szkolenia menadżerskie, szkolenia z zarządzania, szkolenie zarządzanie projektami, szkolenia po angielskuGamma – firma szkoleniowa roku.

  Prowadzenie negocjacji grupowych i sterowanie przebiegiem rozmów

  • Każda ze stron musi mieć możliwość wyrażenia swojego interesu.

  Reprezentanci każdej ze stron muszą mieć szansę przedstawienia nie tylko swojego punktu widzenia, ale również wszystkich tych okoliczności, które wpłynęły na przyjęcie takiej, a nie innej postawy. Dopóki to się nie stanie, trudno będzie się konstruktywnie zająć problemem - każdy będzie szukał pretekstu do zmuszenia pozostałych, do zrozumienia swojego stanowiska, a najprostszym sposobem na to jest podważanie propozycji partnerów.

  • Zamiast spierać się z przeciwstawnymi opiniami, lepiej jest znaleźć punkty wspólne - sporządzić protokół zbieżności.

  Oszczędzamy w ten sposób czas i zmuszamy partnerów do skupienia się na konkretach. To najlepsza metoda  do wspólnego "wykonania pierwszych kroków".

  • Zamiast walki i próby zdominowania, lepiej sprowokować dyskusję i zaangażować pozostałych w poszukiwanie rozwiązania wspólnego problemu.
  • Rola prowadzącego powinna polegać na ułatwianiu wszystkim stronom wyrażenia stanowiska, a w szczególności przedstawienia interesów, które motywują ich do działania.


  Jednym z najistotniejszych elementów prowadzenia tego rodzaju negocjacji jest właśnie prowokowanie uczestników rozmów do ujawnienia głównych motywów działania, które pokazują, na czym tak naprawdę zależy stronom i czego oczekują po rozmowach.

  • Osoba koordynująca przebieg rozmów powinna również ujawniać niekonstruktywne przejawy walki, polegające na rywalizacji, chęci zdominowania lub zmanipulowania innych uczestników spotkania.
  • Gdy pojawiają się silne emocje, koordynator powinien zachęcać do skoncentrowania się na zadaniu i konkretach.
  • W trakcie negocjacji prowadzonych z grupą szczególnie ważne jest utrzymywanie reżimu czasowego: zaplanowanie etapów dyskusji, a gdy potrzeba, ograniczanie czasu wypowiedzi.
  Zainteresuj się naszymi szkoleniami. Wybierz z listy kilkunastu szkoleń menadżerskich: i szkoleń sprzedażowych: Wybierz firmę szkoleniową roku. Zapraszamy serdecznie.

   

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
  AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
  Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
  Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
  Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.