Wprowadzenie do konfliktów. Przyczyny powstawania konfliktów 2/2

Przeczytaj o następujących przyczynach powstawania konfliktów: różnice osobowościowe, odgrywanie ról społecznych, stres, niejasna siatka odpowiedzialności

Gamma - Wprowadzenie do konfliktów. Przyczyny powstawania konfliktów 2/2

Wprowadzenie do konfliktów. Przyczyny powstawania konfliktów


Różnice osobowościowe

Z konfliktami mamy do czynienia, kiedy dochodzi do konfrontacji różnych cech temperamentu i osobowości. Zupełnie odmienne temperamenty oraz niewspółgrające ze sobą cechy osobowości mogą być podłożem konfliktów. Osoby o odmiennych stylach funkcjonowania bardzo szybko wejdą w konflikt np.: Ktoś, kto pracuje powoli, jest dokładny i lubi porządek źle będzie reagował na spontanicznego kolegę, który wszystko ma w wielkim nieładzie.

Bardzo często za konflikty odpowiedzialna jest postawa agresywna, której istotą jest respektowanie praw własnych z jednoczesnym lekceważeniem potrzeb innych ludzi. Człowiek agresywny w swoim otoczeniu sieje spustoszenie zarówno na poziomie emocjonalnym jak i racjonalnym, związanym z możliwościami rozwiązania konfliktu. Egoistyczne nastawienie, wybuchowość, nieprzebieranie w środkach do osiągania celu to podstawowe czynniki wywołujące konflikty.

Można wyróżnić dwa typy osobowości, które szczególnie prowokują powstawanie konfliktów:

Agresor

Kontestator

 • Wybuchowy, porywczy, arogancki

 • Złośliwy, ironiczny, sarkastyczny

 • Nerwowy, zniecierpliwiony

 • Uparty, broni swojego zadnia za wszelką cenę

 • Opryskliwy, co zraża do niego innych

 • Kłótliwy, prowokujący styl bycia

 • Nie wykonuje poleceń, zbuntowany

 • Stwarza wrażenie, że na niczym mu nie zależy

 • Dominujący

 • Egoista

 • Rządny władzy

 • Zazwyczaj jest niezadowolony ze wszystkiego, ale nie wie, co zrobić, aby było lepiej

 • Lubi krytykować

 • Nie ufa ludziom i jest podejrzliwy

 • Demagog, mający na uwadze tylko własne dobro

 • Malkontent

 • Lubi pouczać innych

 

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Chcesz rozwijać swoje umiejętności? Czas na perfekcyjne prezentowanie - zarządzanie wizerunkiem. Bądź gotowy na nowe wyzwania! Wybierz szkolenie które zwiększy twój potencjał innowacyjności i kreatywności. Zobacz nasze szkolenia interpersonalne: szkolenie z asertywności, szkolenia po angielsku, szkolenie zarządzanie czasem.

Odgrywanie ról społecznych

Każdy z nas odgrywa różne role społeczne np.: pracownika, przełożonego, rodzica, ucznia, nauczyciela itp. Te role, które odgrywamy bardzo często, wchodzą ze sobą w konflikt np.: w domu jesteśmy typowym milczkiem, natomiast w pracy staramy się ciągle przebywać w obecności innych, jesteśmy duszą towarzystwa.

Role te kłócą się ze sobą, powodując głównie konflikt wewnętrzny.
E. Berne, twórca analizy transakcyjnej, wyróżnia trzy podstawowe role człowieka: Dorosły, Rodzic, Dziecko. Stany te pojawiają się niezależnie od wieku człowieka. Tym trzem stanom osobowości przyporządkowane są określone cechy, które mogą wchodzić ze sobą w konflikty:
Dziecko – żywe, energiczne, spontaniczne, przekorne, nieodpowiedzialne, nie maskuje emocji, buntownicze, twórcze. Dziecko płacze, skacze z radości, grymasi.

Rodzic – wie wszystko najlepiej, nakazuje, zakazuje, poucza, ocenia, doradza, udziela wsparcia w trudnych sytuacjach.

Dorosły
– realista, opiera się na faktach.

Człowiek odgrywa te role na zmianę. W obecności despotycznego szefa stajemy się potulnym, grzecznym Dzieckiem, w kontakcie z partnerem możemy wejść w rolę Dorosłego, a względem dziecka możemy odgrywać rolę normatywnego Rodzica, który poucza. Takie płynne przechodzenie z jednej roli w drugą nie jest korzystne dla naszego samopoczucia i samookreślenia się. Ludzie, wyciszając konflikt wewnętrzny, próbują wytłumaczyć swoją zmienność szeroko rozumianą elastycznością, jednak nie do końca można tę zmienność i dostosowywanie się ujmować wyłącznie w kategoriach elastyczności.

Człowiek oprócz odgrywania trzech stanów osobowości wciela się również w role społeczne. Podobnie jak to było w przypadku analizy transakcyjnej, role te mogą wchodzić ze sobą w konflikt. Zdarza się, że ludzie reagują w sposób usztywniony na zasadzie zafiksowania się na jednej z ról. Zdarzają się przypadki, że ktoś pełniąc rolę zawodową np.: zawodowego żołnierza, wchodząc do domu nie zmienia roli, co wywołuje konflikty rodzinne, bo jest on despotycznym ojcem, który postępuje z członkami rodziny zbyt dyrektywnie.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenie z profesjonalnej obsługi klienta - profesjonalna obsługa klienta jest kluczowa w budowaniu wizerunku urzędu. Oczekiwania klientów urzędu znacznie wzrosły, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie pracowników urzędu by prawidłowo obsługiwali klientów. Na szkoleniu uczestnicy pogłębią zwoją wiedzę z zakresu komunikacji, asertywności, sytuacji trudnych, oraz zostaną gruntownie przygotowani do profesjonalnej obsługi klienta w urzędzie.

Mogą Cię również zainteresować: mobbing szkolenie, szkolenia dla administracji publicznej.

Stres

Bardzo często przyczyną konfliktów jest napięcie emocjonalne, a krótko mówiąc stres. Stres przyczynia się do osłabienia zarówno fizycznego jak i emocjonalnego, czego konsekwencją jest brak poczucia kontroli oraz drażliwość. W sytuacji, kiedy spada nasz poziom tolerancji na bodźce, jakie docierają do nas w pracy, w domu, na ulicy, jesteśmy podatni na wybuchy złości, co prowadzi do konfliktów. Mechanizm psychologiczny: agresja rodzi agresję, w większości sytuacji z pewnością zadziała z przykrymi skutkami.

Ludzie w stresie nie działają racjonalnie, dlatego bez refleksji idą za impulsem i pozwalają, aby emocje wzięły górę nad logicznym myśleniem.  Człowiek w sytuacjach wysokiego poziomu stresu staje się nerwowy i skoncentrowany na swoim dyskomforcie, dlatego czyjaś ingerencja w takim momencie przeradza się zazwyczaj w konflikt.

Niejasna siatka odpowiedzialności

Do klasycznych niejasności organizacyjnych prowadzących do konfliktów, szczególnie w organizacji, zaliczamy niejasny podział obowiązków. Kiedy mamy do czynienia z niejasnym podziałem kompetencji, trudno ustalić, kto za co jest odpowiedzialny. Pracownicy zaczynają wzajemnie obwiniać się za błędy, przeoczenia, tworząc napiętą i konfliktową atmosferę pracy, gdy tymczasem żaden z nich nie jest winien zaistniałej sytuacji.

 

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą rozwiązywania konfliktów? Zobacz szkolenia zamknięte realizowane w Gammie i dotyczące tego tematu. Zapraszamy również do działu szkolenia otwarte i szkolenia HR. Zaufaj firmie szkoleniowej roku!

 

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.