10 cech menadżera doskonałego według Google’a

Jakie atrybuty powinien mieć menadżer doskonały? Projekt Oxygen Google’a określił 10 takich cech.

zdjęcie - (the_title())

10 cech menadżera doskonałego według Google’a

Geneza projektu

Z powodu wielu problemów z zarządzaniem, na początku XXI wieku Google testował ideę, która miała udowodnić, że menadżerowie nie są potrzebni w firmach. Badania zostały  zakrojone na szeroką skalę i objęły wielu pracowników Google’a. Za pomocą ankiet zbierano od nich opinie na temat roli menadżera.

Wyniki badań zaprzeczyły tezie o zbędności kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie. Wykazały one, że menedżerowie są kluczowym elementem, który decyduje o wynikach zespołu i obrotach firmy.Z związku z tym, Google postanowił stworzyć program kształcenia liderów. W tym momencie Projekt Oxygen ma już ponad dziesięć lat i dość klarownie wypracowaną wizję menadżera idealnego. Według programu ktoś taki musi, w swojej codzienne pracy, prezentować dziesięć charakterystycznych zachowań.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jak delegować i motywować zespół? Jak skutecznie zarządzać projektami? Jak zostać sprawnym liderem w firmie? Jak budować zaangażowanie w zespole? Sprawdź nasze szkolenia menadżerskie np: szkolenie zarządzanie zespołem, szkolenie project manager. Sprawdź je.

Menadżer=coach

Coach to osoba, która wspiera innych w ich zawodowych zamierzeniach. Wsparcie nie polega na dyktowaniu co trzeba zrobić, lecz udzielaniu wskazówek i wysuwaniu propozycji.

Przykład Jeżeli podwładny popełni zawodowy błąd, prawdziwy coach nie powinien „zrównać go z ziemią”. Raczej zaapelować do jego poczucia odpowiedzialności i postarać się pomóc pracownikowi wyciągnąć wnioski z tej porażki, tak aby nie przydarzyła się ponownie w przyszłości.

Menadżer nie ogranicza pracowników

Dobry menadżer nie może wiecznie patrzeć podwładnym na ręce. Nie ma potrzeby, żeby ściśle kontrolował ich pracę. Powinien zostawić pracownikom sporą autonomię w sposobie wykonywania powierzonych im zadań.

Przykład Ścisły nadzór przełożonego może tylko zdeprymować pracownika, wprowadzić nerwową atmosferę i uczynić pracę mniej wydajną. Lepiej, żeby menadżer powierzył zadanie do wykonania i poczekał na efekty samodzielnej pracy podwładnego. W czasie wykonywania zadania przełożony może udzielać wsparcia, motywować i służyć pomocą, o ile będzie to potrzebne.

Menadżer dba o dobrą atmosferę w pracy

Przełożony powinien dbać o zachowanie równowagi pomiędzy dobrymi wynikami pracy zespołu, a dobrym samopoczuciem ( psychicznym i fizycznym) jego członków. Nie warto zmuszać pracownika do pracy ponad siły, czy domagać się zostawania „po godzinach” bez wyższej konieczności. Tylko wypoczęci, przychodzący bez stresu do firmy pracownicy, są w stanie dobrze wypełniać swoje obowiązki, być sumienni i kreatywni.

Przykład Menadżer powinien umiejętnie rozdzielać zadania. Jeżeli któryś z jego podwładnych ma zbyt dużo pracy, cześć jego obowiązków może przejąć kolega. Przełożony musi reagować na takie sygnały od podwładnych jak przemęczenie czy niedyspozycja psychiczna.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przeszkoliliśmy ponad 50 tys. osób na stanowiskach menedżerskich. Realizujemy szkolenia stacjonarne otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia menedżerskie online.

Zapoznaj się z naszymi szkoleniami menadżerskimi.

Menadżer jest produktywny i nastawiony na wyniki

Dobry menadżer potrafi skupić pracę zespołu na tym, co jest naprawdę ważne. Podwładni są poinformowani o stopniu ważności swoich zadań. O tym, co jest na pierwszym miejscu na liście ważnych rzeczy do zrobienia.

Przełożony dba o to, żeby pracownicy nie rozpraszali swojej uwagi i nie tracili czasu ani energii na rzeczy poboczne.

Przykład W natłoku zadań, to do menadżera należy ocena ważności projektów. To on ma powiedzieć: „w pierwszej kolejności zajmujemy się projektem X, projekt Y musi poczekać”.

Menadżer jest komunikatywny

Komunikacja nie polega na gadulstwie. Ana stanowisku menadżerskim ma kilka poziomów. Po pierwsze, menadżer jest medium między zarządem firmy a pracownikami.

Po drugie przełożony musi pamiętać o feedbacku. Informacja zwrotna to bardzo ważny element prawidłowego funkcjonowania zespołu roboczego. Menadżer powinien umieć ocenić pracę podwładnego. Pochwalić i docenić, ale również, kiedy trzeba, poprosić o korekty.

Kolejna rzecz - doskonały menadżer potrafi sprawiedliwe rozsądzać spory między podwładnymi, znaleźć zadowalający kompromis w konfliktowej sytuacji.

Komunikacja to również motywacja. To, często od dobranych przez kierownika słów zależy jak zespół podejdzie do nowego projektu – z entuzjazmem, czy lekceważeniem.

Wreszcie menadżer ma obowiązek pamiętać, że słowa mogą ranić. W kontaktach z podwładnymi nie może ich poniżać, niszczyć ich poczucia wartości, czy traktować bez należytego szacunku.

Przykład Pracownik przesyła przełożonemu projekt, który właśnie ukończył. Menadżer analizuje go i następnie zaprasza podwładnego na rozmowę. Docenia dobre strony wykonanego zadania. Wskazuje elementy, które jego zdaniem wymagają korekty. Następnie dopytuje pracownika czy wszystko jest jasne i czy poradzi sobie z poprawkami.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Postaw na innowacje z naszymi ścieżkami rozwiązań związanymi ze szkoleniami dla IT, wyborem mocnych stron w organizacji czy specjalistycznymi rozwiązaniami dla zakładów produkcyjnych. Zobacz:

Menadżer wspiera rozwój kariery zawodowej podwładnych

Menadżer ma obowiązek znać swoich pracowników. Ich charakter, mocne i słabe strony zawodowe. Dzięki temu będzie w stanie efektywnie nimi zarządzać. Powinien pamiętać, że do jego zadań należy pomoc w rozwoju zawodowym pracownika – eksponować atuty i zmniejszać deficyty. To pomoże nie tylko podwładnemu, ale i całej firmie.

Przykład Menadżer wie, że pracownik X pragnie się rozwijać w konkretnej dziedzinie. Dlatego powierza mu zadania z nią związane, a także proponuje szkolenia mające poszerzyć wiedzę pracownika w określonym zakresie.

Menadżer ma jasną wizję i strategię działania

Wypada, żeby pracownicy nie działali tylko od projektu do projektu. Za ich pracą musi stać całościowa wizja i strategia rozwoju firmy. Ich stworzenie to jest zadanie menadżera. Wizja rozwoju musi być na tyle efektowna, a jednocześnie na tyle realistyczna, że zostanie zaaprobowana przez zarząd firmy.

Po drugie, do obowiązków menadżera należy opracowanie strategii działania, która tę wizję wcieli w życie.

Przykład Przełożony razem z zespołem wypracowuje strategię działania. W toku dyskusji padają różne argumenty, których nie należy lekceważyć. Jednak ostatnie słowo należy do menadżera.

Menadżer posiada techniczne umiejętności

Menadżer nie może znać się tylko na „zarządzaniu”. Wypada mu również mieć wiedzę merytoryczną i techniczną z obszaru, którym kieruje. Jak inaczej będzie kontrolował prace swoich podwładnych? Musi wiedzieć, czy dobrze czy źle wykonują swoją pracę.

Przykład Menadżer zarządzający działem programistów zobowiązany jest posiadać takie kompetencje informatyczne, które pozwolą mu na sprawiedliwą ocenę pracy podwładnych. A także na udzielenie im niezbędnego wsparcia w przypadku sytuacji kryzysowej.

Menadżer skutecznie współpracuje z innymi

Świetni menedżerowie potrafią budować pozytywne relacje w całym przedsiębiorstwie, a także poza nim. Służą one do współpracy biznesowej, ale i szybkiego obiegu informacji. Takie relacje rozwijają firmę. Mając świetne kontakty z osobami z firmy, kontrahentami, klientami, a nawet z konkurencją, można rozwiązać wiele problemów oraz zaspokoić różnorodne potrzeby.

Przykład Dzięki dobrym relacjom z wieloma osobami, menadżer jest w stanie zdobyć istotne informacje ( np. o podpisaniu ważnej umowy handlowej, czy o przygotowywaniu ustawy rządowej, która  zmieni funkcjonowanie całej branży) jeszcze przed ich oficjalną prezentacją opinii publicznej.

Menadżer sprawnie podejmuje decyzje

Do obowiązków przełożonego należy podejmowanie decyzji. Zwłaszcza tych trudnych i ryzykownych. Nie można z nimi zwlekać. Odsuwanie decyzji na „wieczne jutro” może zakończyć się stratą finansową dla firmy. Menadżer musi ocenić wszystkie konsekwencje, ewentualne ryzyka i ostatecznie wziąć odpowiedzialność za takie, a nie inne działanie, na siebie.

Przykład Od decyzji menadżera zależy, czy firma wejdzie w nową, ryzykowną relację biznesową. Zysk, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, może być spory, ale niebezpieczeństwo straty również istnieje. To menadżer kierując się swoją wiedzą, opiniami innych, ale i własną intuicją  podejmuje taką decyzję.

Czy istnieje menadżer doskonały?

Zaprezentowany przez Google’a powyższy zestaw cech, przedstawia oczywiście wyobrażenie menadżera idealnego. W rzeczywistości trudno, żeby ktokolwiek spełniał wszystkie te kryteria. Człowiek jest w jednym lepszy, w drugim gorszy. Ma swoje słabości, wady charakteru, czy zwyczajnie gorszy dzień. Ważne jednak, żeby pamiętać o tym menadżerskim dekalogu Google’a i w swojej pracy próbować, choć część tych wskazówek realizować.

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u? Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

2007 rok obfituje w ważne wydarzenia. W kwietniu Komitet Wykonawczy UEFA ogłasza, że Polska z Ukrainą będą współorganizować piłkarskie Mistrzostwa Europy w 2012 roku. Lato przynosi koncerty legend – największe hity dla polskiej publiczności śpiewają członkowie The Rolling Stones oraz Red Hot Chili Peppers. Gorąco jest również na scenie politycznej – dochodzi do samorozwiązania Sejmu, a w październiku do przyspieszonych...
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Szanowni Państwo! W czerwcu 1925 roku ukazała się książka „The Psychology of Selling” napisana przez E.K. Stronga, była to pierwsza nowatorska praca opisująca model sprzedaży. Wprowadziła ona koncepcję technik sprzedaży, takich jak cechy i korzyści, radzenie sobie z odmowami, zamykanie sprzedaży czy pytania otwarte w sprzedaży i zamknięte. Ponieważ od tego momentu minęło już prawie 100 lat, pozwalamy sobie przedstawić...
Szanowni Państwo! W tej części przedstawiamy kolejne modele sprzedaży, w tym rewolucyjny The Challenger Sale. Model ten został opracowany na podstawie szeroko zakrojonego badania, w którym bardzo szczegółowo przeanalizowano 70 tysięcy wizyt handlowych przeprowadzonych przez prawie 7 tysięcy handlowców w 95 branżach w różnych krajach . Model ten jest określany jako czwarta rewolucja w sprzedaży. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.