Mastermind

Najskuteczniej uczymy się wyciągając lekcje z doświadczeń, inspirując się od innych, słuchając oraz zadając pytania.

zdjęcie - (the_title())


Mastermind

Najskuteczniej uczymy się wyciągając lekcje z doświadczeń, inspirując się od innych, słuchając oraz zadając pytania.

Efektywny rozwój liderów jest kluczem do osiągania wyników. Organizacja potrzebuje skutecznych liderów. Bez efektywnego przywództwa sukces nie jest możliwy, za to kryzys staje się codziennością.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jak delegować i motywować zespół? Jak skutecznie zarządzać projektami? Jak zostać sprawnym liderem w firmie? Jak budować zaangażowanie w zespole? Sprawdź nasze szkolenia menadżerskie np: szkolenie zarządzanie zespołem, szkolenie project manager. Sprawdź je.

Mastermind - opis

Skuteczne przywództwo wymaga od lidera gotowości do ciągłej nauki, odwagi, elastyczności w podejmowaniu decyzji oraz skutecznej komunikacji.

Mastermind umożliwia rozwój w sposób najbardziej efektywny. Daje możliwość wymiany doświadczeń praktykom z innymi praktykami. Mastermind to proces, który skupia w jednym miejscu: wiedzę, rozwój w bezpiecznym wzrastającym środowisku, dobrze spożytkowany czas.

Każdy lider przeżywa czasem kryzys. Podejmując decyzje pokazuje jakim jest przywódcą, zyskuje wiarygodność lub ją traci. Zawsze musi pamiętać, że jako lider nigdy nie jest na szczycie sam.

Być może czuje się przytłoczony sytuacją, ale zawsze musi pamiętać, że ma swoich zwolenników i nadal nieustannie buduje swoją wiarygodność w ich oczach. To między innymi dlatego tak ważna jest jego postawa nawet w trudnych czasach.

John C. Maxwell mówi, że „Ten, kto myśli, że przewodzi, a nie znajduje nikogo, kto by za nim podążał, jest wyłącznie spacerowiczem.”

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przygotowując nasze szkolenia HR online nie przekładamy treści i procesu „jeden do jednego” ze szkoleń stacjonarnych.

Zobacz nasze szkolenia HR.

Zobacz więcej: szkolenia HR

Bez względu na sytuację lider musi nieustannie dodawać wartości innym. Aby mógł to robić musi dodawać nieustannie wartości sobie poprzez aktywne uczestniczenie w procesie rozwoju osobistego.
Mastermind będąc narzędziem biznesowym rozwijającym liderów i organizacje jest jednocześnie narzędziem rozwoju osobistego, tak istotnego dla każdego przywódcy.

Mastermind jest dla liderów, którzy chcą osiągać sukcesy, wznosząc siebie, współpracowników i organizację na wyższe poziomy.

Mastermind jest dla liderów, którzy dzięki swoim umiejętnościom stają się autorytetami i mentorami dla innych.

Mastermind jest dla liderów, którzy chcą efektywniej przewodzić, wchodzić na nowe obszary działania, zyskiwać dzięki temu szerszą perspektywę i odnosić sukcesy.

Gdy lider zyskuje kompetencje i komfort w byciu przywódcą, przywództwo staje się łatwiejsze. Lider zyskuje uznanie i lojalność współpracowników co przekłada się na mniejszą rotację, zwiększenie poziomu motywacji wśród pracowników i wyniki.

Mastermind pomoże ci zrozumieć:

 • Jak stać się skutecznym przywódcą?
 • Jak stać się osobą wpływową?
 • Jak radząc sobie z porażką, osiągnąć sukces?
 • Jak skutecznie się porozumiewać?

Do czego możesz wykorzystać mastermind?

 • Zwiększenie poziomu motywacji wśród pracowników i umocnienie morale w grupie dzięki atmosferze i rozwojowi.
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołowej poprzez skuteczne porozumiewanie się i dodawanie wartości swoim ludziom.
 • Wzmocnienie siebie jako lidera, swoich umiejętności i wykorzystaniu ich do wzrostu wyników oraz pozycji organizacji na rynku.
 • Skutecznego radzenia sobie z porażką, trudnymi momentami w życiu lidera i przekuciu ich w sukces, wzmocnienia swojej wiarygodności i zaufania.

Czym wyróżnia się mastermind i jaki jest jego cel?

Mastermind to program dla ludzi sukcesu, mocno stąpających po ziemi, którzy wiedzą, że wizja sama w sobie, bez działania, nie przełoży się na efekty.

Mastermind jest narzędziem wykorzystywanym wśród firm, korporacji działających na całym świecie. To narzędzie, które pozwala zaangażować czas w taki sposób, aby harmonijnie podzielić go na pracę i naukę.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Współpracuje z nami ponad stu trenerów. W 2016 roku przeszkoliliśmy ponad sześć tysięcy klientów indywidualnych i ponad tysiąc klientów instytucjonalnych. Zostaliśmy firmą szkoleniową roku. Oferujemy szkolenia dla sprzedawców, szkolenia HR i szkolenia administracja. Zapoznaj się z naszymi szkoleniami.

Mastermind to narzędzie, które uczy, generuje postęp, nie ocenia.

Mastermind to trening oparty na procesie a nie jednorazowe spotkanie. To daje uczestnikowi możliwość weryfikacji swoich osobistych postępów.

Mastermind to cykl spotkań, który pozwala wzrastać osobiście a także w ramach pełnionej roli w firmie, w sposób ciągły, krok po kroku, koncentruje się na stawianiu właściwie celów przez poszczególnych uczestników i ich realizacji.

Mastermind to spotkania, których celem jest także przekazywanie wartości, istotnych idei oraz wpieranie rozwoju pracowników.

Co jest kluczem do sukcesu grupy mastermind?

Z jednej strony ludzie i relacje, a z drugiej solidny materiał merytoryczny. 

Pomocne są także: skuteczne porozumiewanie się, interakcje, atmosfera pracy, otwartość i konsekwencja w działaniu.

Ludzie uczą się na dany moment tego, na co są gotowi. Słyszą to, co są gotowi usłyszeć. W trakcie ciągłego procesu wiedzą więcej, uczą się więcej i słyszą więcej. Wzrasta ich świadomość i uważność, tak niezbędne skutecznym liderom w pracy.

W trakcie spotkań możliwe jest poruszenie bieżących problemów, trudności, podzielenie się pomysłami rozwiązania sytuacji, poznania stanowiska innych, poszerzenia perspektywy i opracowanie skutecznego rozwiązania.

Dla jakich firm jest mastermind?

Dla takich, które rozumieją, że zaplanowany rozwój pracowników i inwestycja w nich, przekłada się na wyniki organizacji.

Dla takich, które cenią pracowników, dają im przestrzeń do skutecznego działania i nie ograniczają pracowników schematami.

Dla takich, które widzą ludzi w pracownikach, zauważają ich potrzeby i chcą ich wspierać w ich realizacji.

Podsumowując, dla takich, dla których człowiek jest wartością.

Na czym polega proces?

 • Praca odbywa się w tej samej i niezmiennej grupie przez kilka – kilkanaście tygodni w zależności od wybranego programu;
 • Praca odbywa się w oparciu o cotygodniowe spotkania, o niezmiennej porze;
 • Skuteczność procesu gwarantuje mała grupa uczestników - od 5 do 8 osób;
 • Obecność na wszystkich spotkaniach jest ważna, wpływa na efektywność wspólnych działań;
 • Mała grupa zapewnia możliwość wypowiedzenia się każdemu uczestnikowi co sprzyja aktywności, zadawaniu pytań, słuchaniu, dzieleniu się historiami i doświadczeniami oraz inspirującymi cytatami, które skłaniają do głębokiej refleksji i wyciągania wniosków – formuła spotkań odpowiada na skuteczny sposób uczenia się przez ludzi dorosłych;
 • Omawiane są na każdym spotkaniu najważniejsze zagadnienia z danego tematu, prowadzące do osobistych konkluzji skutkujących wzrostem samoświadomości i tym samym zwiększaniu swoich kompetencji liderskich;
 • Spotkania dają okazję do zawiązania relacji pomiędzy członkami zespołu, firmy, zrozumienia czym jest skuteczne przywództwo i czemu jest ono tak ważne dla każdej organizacji;
 • Każde spotkanie kończy się ustaleniem zadania do wykonania na następne spotkanie – to zapewnia ciągłość procesu, generowanie nowych refleksji i pomysłów oraz lepsze zrozumienie siebie. Wzmacnia także konsekwencję w działaniu;
 • Ważnym elementem spotkań są notatki robione przez uczestników do wykorzystania podczas procesu i po nim do dalszego rozwoju osobistego;
 • Dzięki stworzeniu grupy uczestnicy mogą prowadzić rozmowy pomiędzy spotkaniami, inspirując się w relacji uczestnik – uczestnik lub uczestnik – trener;
 • Każdy proces może być uzupełniony o coachingową pracę  indywidualną z danym uczestnikiem, mającą na celu zwiększenie kompetencji, postawienie celów, przepracowanie blokad, czucie się komfortowo w roli przywódcy.

Jak wygląda pierwsze spotkanie?

 • Zostają ustalone i zaakceptowane przez uczestników zasady spotkań
 • Przedstawiony zostaje program
 • Omawiając np. program autorstwa Johna C. Maxwella „Przywództwo. Złote zasady” tytułem wstępu uczestnicy zostaną zapoznani z definicją lidera i przywództwa a także z piramidą przywództwa. Trener wskaże najważniejsze elementy charakteryzujące poszczególne poziomy, tym samym wskazując dokąd lider powinien zmierzać i do czego dążyć – poszczególne etapy:
  • POZYCJA – PRAWA
  • PRZYZWOLENIE – RELACJE
  • PRODUKCJA – WYNIKI
  • ROZWIJANIE LUDZI – KREOWANIE LIDERÓW
  • SZCZYT - REPUTACJA
 • Po wstępie zostanie poruszony pierwszy rozdział „Gdy na szczycie czujesz się samotny to znaczy, że gdzieś popełniasz błąd”

Jak wygląda każde kolejne spotkanie?
Kontynuując program „Przywództwo. Złote zasady”  autorstwa Johna C. Maxwella trener poruszy kolejne z rozdziałów.

Przy założeniu, że temat bieżącego spotkania brzmi „Ludzie porzucają ludzi nie firmy” uczestnicy otrzymają od trenera określony zakres wiedzy w danej tematyce, rozważone zostaną spostrzeżenia typu:

 • Ludzie przychodzą, by dołączyć do zespołu.
 • Ludzie odchodzą, by uciec od ludzi.
 • Ludzie opuszczają tych, którzy umniejszają ich wartości.
 • Wyjątkowi liderzy nie boją się rozwijać liderów lepszych od siebie. Wiedzą, że tacy ludzie nigdy nie zrezygnują, poniosą tylko swoje dziedzictwo dalej.
 • Uczestnicy odpowiedzą na pytania, które scharakteryzują ich jako lidera.
 • Zadadzą własne pytania, które pogłębią ich wiedzę, pozwolą odnieść się do bieżącej sytuacji.
 • Wymienią się doświadczeniami i lekcjami jakie z nich wynieśli.
 • Postawią sobie indywidualne cele do pracy.
 • Otrzymają adekwatne do dyskusji i tematu zadania do zrobienia, podczas spotkania a także do późniejszej realizacji, którego rozwiązaniem podzielą się na kolejnym spotkaniu.

PRZYWÓDZTWO jest zawsze decydujące. Odmienia losy organizacji i pozytywnie wpływa na życie tysięcy ludzi.

Początkujący lider doceni fundamentalną wiedzę, doświadczony zainspiruje się spostrzeżeniami i przykładami, które wykorzysta by generować liderów w swoim zespole.

Mastermind jest dla tych wierzą, że

Siła przywództwa polega na tym, że potrafisz zrobić coś jako pierwszy. Dlatego między innymi dobrze jest wykorzystać spotkania grupy mastermind w firmie. Wejść na nowy obszar, poszerzyć możliwości i perspektywę organizacji oraz poszczególnych pracowników.

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.