Czym jest wewnętrzny regulamin pracy i jakie ma zastosowanie w firmie?

Jednym ze źródeł prawa pracy jest regulamin pracy. Zgodnie z przepisami postanowienia tego wewnętrznego dokumentu zakładu nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

zdjęcie - (the_title())


Czym jest wewnętrzny regulamin pracy i jakie ma zastosowanie w firmie?

Jednym ze źródeł prawa pracy jest regulamin pracy. Zgodnie z przepisami postanowienia tego wewnętrznego dokumentu zakładu nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

W myśl art. 9 kodeksu pracy wewnętrzny regulamin pracy określa prawa i obowiązki stosunku pracy. Obowiązek posiadania takiego aktu jest ściśle uzależniony od kryterium liczby pracowników w danym zakładzie.

Treść takiego regulaminu powinna zawierać elementy o których mowa w rozdziale IV działu czwartego kodeksu pracy. W cele sporządzenia poprawnego regulaminu szkolenie prawo pracy 2020, kodeks pracy szkolenia, wynagrodzenie pracowników szkolenie jest niezbędne.

Szkolenie o tej tematyce polecane są nie tylko dla osób rozpoczynających pracę w dziale personalnym, ale też zalecane jest osobom z długoletnią praktyką, które muszą zweryfikować swoje umiejętności i dostosować je do nowych unormowań prawnych.

Eksperci prowadzący szkolenie prawo pracy 2020 oraz kodeks pracy szkolenia, na wstępie wspomną, że przez wiele lat do tworzenia regulaminów zobowiązani byli pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników. Ten stan rzeczy uległ zmianie od 1 stycznia 2017 roku. Wówczas podwyższono próg zatrudnienia obowiązujący do tworzenia regulaminu.

Od tej daty jest obligatoryjny dla pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników, jeżeli nie są objęci układem zbiorowym pracy. Pracodawcy o niższym stanie zatrudnienia generalnie nie są zobowiązani do posiadania regulaminu, ale  mogą go utworzyć na zasadzie dobrowolności. Warto wspomnieć, iż w przepisach pojawia się jeden wyjątek od tej zasady.

U pracodawców o stanie zatrudnienia poniżej 50 pracowników, ale wynoszącym co najmniej 20 pracowników regulamin pracy jest obowiązkowy, jeżeli o  utworzenie zawnioskuje zakładowa organizacja związkowa.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

W obszarze szkoleń dla działów HR, Kadry stworzyliśmy dział związany z tymi tematami.Zobacz nasze szkolenia dla kadr:

Szkolenie prawo pracy 2020 porusza także kwestię wprowadzenia tej wewnętrznej normy firmy. A zatem ustawodawca nie wskazuje konkretnego terminu na utworzenie regulaminu pracy a wchodzi on w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty w zakładzie.

Warto dodać, że pracodawca ma obowiązek zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy. Pisemne oświadczenie dokumentujące ten fakt pracodawca przechowuje w części B akt osobowych.

Podsumowując można powiedzieć, że regulamin pracy jest to istotny akt wewnątrzzakładowy określający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Jego utworzenie zapewne poprawia działanie firmy oraz pełni funkcję ochronną dla stron stosunku pracy. Dlatego też warto zapisać się na szkolenie prawo pracy 2020

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Poznaj nasz dział szkoleń prawnych. Szkolenia związane z nowym orzecznictwem.

Z tego zakresu rekomendujemy następujące warsztaty:

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.