Bariery komunikacyjne w kontakcie z pracownikami. Bariery poznawcze

Bariery komunikacyjne to zachowania pojawiające się w trakcie rozmowy, które mogą spowodować częściowe lub całkowite zablokowanie porozumiewania się. Efektywna komunikacja z pracownikami ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania firmy.

Gamma - Bariery komunikacyjne w kontakcie z pracownikami. Bariery poznawcze

Bariery komunikacyjne w kontakcie z pracownikami. Bariery poznawcze


W trakcie komunikacji z pracownikami może pojawić się cały szereg czynników zniekształcają­cych lub zakłócających komunikację, które mogą mieć różnorodne przyczyny. Dzieje się tak, ponieważ proces komunikacji jest wieloetapowy, biorą w nim udział co najmniej dwie osoby, które nadają i odbierają komunikaty w różnych warunkach zewnętrznych. Posiadając wiedzę na temat barier komunikacyjnych, możesz zweryfikować, czy pojawiają się one w Twoich kontaktach z pracownikami. Świadomość popełnianych błędów jest pierwszym krokiem do tego, aby usprawniać porozumiewanie się z innymi.


BARIERY POZNAWCZE
Generalizowanie
Wyciąganie zbyt pochopnych wniosków na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia, bez odwołania się do innych źródeł informacji. Skutkiem tego mogą być twierdzenia typu:
„Wszyscy pracownicy są mało zaangażowani”.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Umiejętność wyrażania swoich myśli w zrozumiały sposób oraz uważnego słuchania innych to podstawowe kompetencje w miejscu pracy oraz w życiu prywatnym. Twórz pozytywne relacje w swoim miejscu pracy. Zmiana zaczyna się od Ciebie. Dowiedz się jak komunikować się skutecznie.Zobacz:Posługiwanie się nastawieniami i stereotypami w ocenie innych  
To nasze nastawienia i oczekiwania, które często blokują porozumienie. Osoba kierująca się stereotypami, utrudnia prowadzenie dialogu ze względu na sztywne myślenie, np.:
„Kobiety z dziećmi mało angażują się w swoją pracę”.

Nadmierne przekonanie o posiadaniu racji
To tendencja do forsowania swoich racji za wszelką cenę, bez słuchania pracownika. Taka postawa przejawia się w sposobie myślenia, np.:
„Doskonale wiem, co chce powiedzieć”.
Wyraża się również w zachowaniach zakłócających, np.: kończeniu za rozmówcę, przerywaniu, wtrącaniu, dawaniu „dobrych rad”. Zachowania tego typu mogą irytować podwójnie, ponieważ:
ktoś nie stosuje się do zasad kultury dialogu,
ktoś narzuca swoje racje.
Menadżer zachowujący się w ten sposób może być odebrany jako dominujący i zamknięty na dyskusje.

Selektywność percepcji
Polega na wybiórczym  słuchaniu. Koncentrujemy się tylko na tych informacjach i wiadomościach, które z naszego punktu widzenia są ciekawe, ważne, potrzebne, bądź są dla nas pozytywne.
W praktyce zakłócenie to polega też na unikaniu odbioru konkretnych informacji, przede wszystkim tych krytycznych, nieprzyjemnych czy zagraża­jących dla naszej samooceny. Osoba, która stosuje tego typu barierę, z całej wypowiedzi zapamiętuje tylko wyselekcjonowane treści pod kątem określonego kryterium, na podstawie których formułuje całościowe wnioski. Jeśli jakiś komunikat jest ważny, przechowywany jest w pamięci, natomiast inne treści są szybko odrzucane. Filtrując wypowiedzi rozmówcy, człowiek pomija pewne informacje tak, jak by nigdy nie zostały one wypowiedziane.
Np.: pracownik zapamiętuje tylko te informacje, z którymi się zgadza i które nie godzą w jego przekonanie na własny temat.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jeśli zauważyłeś niepokojące sygnały, które mogą świadczyć o tym, że w twoim miejscu pracy ma miejsce problem mobbingu,  warto rozważyć  udział w szkoleniu antymobbingowym dla pracowników. Sprawdź również naszą ofertę szkoleń dla administracji publicznej,Sprawdź też nasze szkolenia menadżerskie oraz szkolenia HRDialog wewnętrzny
Polega na uruchamianiu ciągu skojarzeń związanych z tym, co usłyszeliśmy od rozmówcy, wynikający ze znudzenia tematem i zniecierpliwienia rozmową. W tym przypadku zamiast słuchać rozmówcy, angażujemy się w dialog wewnętrzny i pogrążamy we własnych myślach.

Przejaskrawianie
To koncentrowanie się na pewnych treściach i przypisywanie im wagi niewspółmiernej do ich realnego znaczenia. Wyolbrzymianie polega na skupianiu się na określonych elementach z przeświadczeniem, że ich rola jest bardzo ważna, co nie pokrywa się z rzeczywistością. Takie zachowania zakłócające pojawiają się szczególnie w przypadkach, gdy poruszone zostają drażliwe, niewygodne kwestie.

Nastawienie do rozmówcy
Wynika często z efektu uprzedzenia, np.: słyszeliśmy, że osoba z którą jesteśmy umówieni, jest despotyczna. Idąc na rozmowę z tą osobą, często mamy wyrobioną opinię na jej temat i zachowujemy się wobec niej w określony sposób. Pamiętamy jednak, aby nie kierować się opiniami innych osób, gdyż każdy z nas odbiera innych ludzi na swój sposób.

Ocenianie
Bariera ta pojawia się w szczególności u osób, które przywiązują dużo wagi do pierwszego wrażenia − szczególnie tego negatywnego. Negatywne oceny mają ogromną moc. Jeśli na samym początku kontaktu ocenimy kogoś jako mało kompetentnego, nie koncentrując się na tym, co ma do powiedzenia, to później z reguły utwierdzamy się tylko w swoim przekonaniu. Osądy powinny być formułowane po wysłuchaniu naszego rozmówcy. Osoby myślące w ten sposób, w trakcie rozmowy nie mogą oprzeć się pokusie ciągłego wartościowania zachowania partnera w kategoriach np.: dobre – złe, mądre – głupie, ciekawe – mało interesujące.

Gotowe odpowiedzi
Są osoby, które podczas słuchania partnera układają w myślach swoją wypowiedź bądź odpowiedź na pytanie, które niebawem może paść. W takiej sytuacji cała uwaga skoncentrowana jest na przygotowywaniu własnego komunikatu. Myślimy, co powiedzieć oraz jakich treści użyć, aby nasza wypowiedź była czytelna i sensowna. Człowiek w takich okolicznościach próbuje stworzyć pozory zainteresowania i zaangażowania w rozmowę. Nie zawsze jest to jednak możliwe, ponieważ trudno jest pogodzić te dwa równoległe procesy, zwłaszcza  w sytuacji, gdy przygotowywana w myślach odpowiedź jest złożona i skomplikowana.

 

Nie chcesz popełniać błędów w komunikacji? Szukasz szkoleń uczących jak rozmawiać z klientem lub pracownikiem? Zobacz nasze szkolenia z komunikacji i szkolenia z asertywności. Zobacz inne szkolenia interpersonalne oferowanie przez nas. Gamma - firma szkoleniowa roku.

 

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.