Szkolenia z zarządzania projektami

Zastanawiasz się nad udziałem w szkoleniu z zarządzania projektami, lub też inaczej mówiąc szkoleniu project managmentowym? Na początek warto upewnić się, że wiesz na pewno, na czym polega cały ten proces i rola odpowiedzialnej za niego osoby.

zdjęcie - (the_title())


Zarządzanie projektami - szkolenie

Zastanawiasz się nad udziałem w szkoleniu z zarządzania projektami, lub też inaczej mówiąc szkoleniu project managmentowym? Na początek warto upewnić się, że wiesz na pewno, na czym polega cały ten proces i rola odpowiedzialnej za niego osoby.

Zarządzanie projektami, znane też powszechnie pod swoją angielską nazwą Project Management to wszystkie czynności, jakie wykonywane są w celu osiągnięcia zarówno głównego, jak i pośrednich założeń związanych z konkretnym projektem. Jest to działanie kompleksowe, w którym zawiera się zarówno planowanie, realizacja, jak i kontrola wszystkich etapów niezbędnych do zrealizowania celów projektu.

Jest to dziedzina, która dąży do efektywnego wykonania projektu, jednocześnie starając się ograniczyć bądź całkowicie zneutralizować wpływ różnego rodzaju zagrożeń i ograniczeń.

Osoby, które są za nie odpowiedzialne powinny także dążyć do budowania odpowiedniej motywacji u wszystkich członków zespołu związanego z realizacją konkretnego projektu oraz właściwą, niezakłóconą komunikację pomiędzy nimi. Realizacja ostatecznych celów powinna również odbyć przy maksymalnej optymalizacji dostępnych środków, czyli ludzi, pieniędzy, czasu i tak dalej.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Podstawą efektywnej pracy zespołu jest skuteczna komunikacja. Poznaj zasady i narzędzia ułatwiające komunikację. Odważniej i efektywniej buduj relacje biznesowe. Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach: komunikacja w biznesie szkolenie, szkolenie z asertywności, szkolenie - motywacja.

Zarządzaniem projektami zajmuje się wiele osób, w tym zarówno sponsor, jak i kierownik oraz uczestnicy projekt. Największe znaczenie ze względu na zakres uprawnień, ponoszoną odpowiedzialność oraz zakres, wymagane doświadczenie i kompetencje ma oczywiście kierownik projektu (project manager).

Uczestniczy on bezpośrednio w całym procesie zarządzania, koordynuje wszelkie zadania, które do wykonania mają poszczególni uczestnicy, tworzy i utrzymuje motywację osób sobie podwładnych oraz stara się eliminować pojawiąjące się po drodze ryzyka i problemy, biorące się głównie z niepewności co do przyszłych wydarzeń, dynamiki w zespole projektowym, niespodziewanym spadkiem wydajności, błędnym planowaniem i tak dalej.

Osobą uprawnioną do podejmowania ostatecznych decyzji związanych z losami projektu jest jednak nie kierownik, a sponsor, czyli osoba bądź jednostka, która powołuje projekt do życia. To sponsor ma ostatnie słowo dotyczące zakresu, budżetu i czasu realizacji, często również samodzielnie wybiera kierownika i wspiera go w trakcie realizacji projektu.

Czym jednak jest sam projekt? Jest to plan wszystkich czynności, których wykonanie niezbędne jest do zrealizowania ostatecznego celu. Każdy projekt powinien spełniać kilka cech, a mianowicie być specyficzny (czyli sprecyzowany w sposób nie wzbudzający wątpliwości), mierzalny (określenie, czy cel został osiągnięty nie może sprawiać problemu), ambitny (nie powinien opierać się wyłącznie na codziennych, rutynowych czynnościach), realny (możliwy do wykonania przy konkretnym budżecie, zasobach ludzkich i czasie) a także terminowy (mieszczący się w konkretnych ramach czasowych). Powinna także charakteryzować go innowacyjność.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przeszkoliliśmy ponad 50 tys. osób na stanowiskach menedżerskich. Realizujemy szkolenia stacjonarne otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia menedżerskie online.

Zapoznaj się z naszymi szkoleniami menadżerskimi.

Project Management szkolenia

Do kogo skierowane są szkolenia z zakresu zarządzania projektami (scrum szkolenia)? Przede wszystkim do kierowników i liderów zespołów projektowych, kadry menadżerskiej, członków zespołów projektowych, ale też wszystkie osoby zainteresowane rozwojem zawodowym i poszerzeniem zakresu swoich kompetencji.

Agile foundation czy warto z niego skorzystać? Korzyści płynące z udziału w tego typu szkoleniu to między innymi zdobycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego zarządzania projektami, bez względu na ich stopień złożoności i skomplikowania; efektywnego realizowania zadań związanych z poszczególnymi etapami projektu; realizowania harmonogramów zgodnie z założonymi wcześniej ustaleniami (czasowymi, budżetowymi itd.); korzystania z zaawansowanych narzędzi mogących mieć pozytywny wpływ na projekt; organizowania spotkań zespołu projektowego, które będą mieć realny, pozytywny wpływ na pracę; szacowania kosztów; motywowania zespołu i tak dalej.

Metody zarządzania projektami, które poznać można w trakcie project managementowych szkoleń to między innymi Agile, CCPM czy KANBAN. Daje to możliwość dobrania odpowiednich metod i wykonania planu konkretnie odpowiadającemu wymaganiom naszego projektu.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.