Agile Project Management – jak przebiega szkolenie?

Agile Project Management – AgilePM  to międzynarodowy standard i obecnie najpopularniejsza metod zarządzania, oparta o zwinne podejście do kierowania projektami. AgilePM szczególnie dobre zastosowanie znajduje w obszarach, gdzie budżet i zakres projektu mogą się znacznie zmieniać w czasie jego realizacji.

zdjęcie - Agile Project Management – jak przebiega szkolenie?


Reguły Agile Project Management


Koncentracja na celu

Wszystkie decyzje podejmowane w trakcie realizacji projektu muszą być analizowane  pod kątem biznesowego celu.

Czas

Agile PM zakłada, że rozwiązanie czy produkt, które są efektem projektu powinny być zawsze dostarczone w ustalonym terminie. To budzi szacunek i zaufanie między klientem a pracownikami odpowiedzialnymi za projekt. Dlatego istotny jest właściwy podział pracy i skupienie się na priorytetowych elementach projektu.

Współpraca

Współpraca na każdym poziomie realizacji projektu poprawia wzajemne zrozumienie, zwiększa tempo pracy i buduje wspólną odpowiedzialność za zakończenie projektu na czas.

Wczoraj kolega, dziś skuteczny menedżer
2020-10-26
26 października 2020
2020-10-27
- 27 października 2020
Wrocław
Wrocław
Wczoraj kolega, dziś skuteczny menedżer
Ludzie nie opuszczają złych firm, tylko złych managerów

Jakość – zero tolerancji dla mankamentów

Według  Agile Project Management jakość jest najważniejsza. Tu nie ma miejsca na kompromis. Zakłada to, że efekt prac powinien być ustalony jeszcze przed rozpoczęciem realizacji projektu. Kierownik projektu musi zadbać, żeby produkt przeszedł odpowiednią liczbę testów i ewentualnych poprawek.

Budowanie przyrostowe

Metoda AgilePM zakłada, że po zrozumieniu założeń i celu projektu, rozwiązanie powinno być budowane przyrostowo, czyli kawałek po kawałku, etapowo.

Jasna komunikacja

AgilePM zapewnia, że częsta i klarowna komunikacja wewnątrz grupy projektowej i między grupą a klientem to gwarancja efektywności i skuteczności prac. O odpowiedni, wyczerpujący i wielokierunkowy przepływ informacji powinien zadbać kierownik projektu. Komunikacja oznacza również transparentność i szczerość.

Demonstrowanie kontroli

Metoda AgilePM namawia do rzetelnego prezentowania tego, na jakim etapie realizacji jest projekt. Rolą kierownika projektu jest dopilnowanie, żeby członkowie zespołu dzielili się postępami prac nad projektem. Konieczny jest również, stosowny dla zadania, zakres monitorowania i raportowania postępu prac. Dzięki temu prace można odpowiednio oceniać i ewentualnie wprowadzać korekty.

Podstawa szkolenia

Metody AgilePM można się nauczyć. Szkolenie agile foundation przygotowuje do certyfikacji AgilePM Foundation. Podstawą szkolenia z zakresu Agile Project Management jest najnowsza wersja metody DSDM (ang. Dynamic Systems Development Method), którą od ponad 20 lat rozwija DSDM Consortium. Nadrzędnym celem szkolenia Agile Foundation jest zachęcanie przedsiębiorstw do rozwoju w duchu „zwinnego zarządzania projektami”.

Zarządzanie w oparciu o metodologię MBTI
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie w oparciu o metodologię MBTI
Nie ma nic bardziej nieskutecznego niż traktowanie różnych ludzi w ten sam sposób

Co oferuje szkolenie AgilePM Foundation?

Szkolenie AgilePM Foundation zapewnia uczestnikom:
 • Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce Agile PM.
 • Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z metodą Agile PM.
 • Poznanie różnic w podejściach zwinnych a podejściach klasycznych.
 • Przygotowanie się do certyfikacji Agile PM Foundation i Practitioner.
 • Osiąganie benefitów dla firmy bez konieczności narażania jej na niepotrzebne ryzyka.

Dla kogo jest szkolenie AgilePM Foundation?

Szkolenie AgilePM Foundation skierowane jest do osób chcących rozwijać się w zarządzaniu projektami. Podczas szkolenia kursanci uczą się przede wszystkim dynamicznej realizacji projektów w warunkach klarownych reguł pracy, a także zakładanych zmian, które zawsze towarzyszą pracy.
Kurs Agile Project Management jest przede wszystkim dla:
 • kierowników projektów,
 • przedstawicieli działów handlowych,
 • kadry zarządzającej projektami,
 • kierowników zespołów projektów,
 • kadry zarządzającej i pracowników firm usługowych z sektora IT,
 • wszystkich zainteresowanych poznaniem różnic między AgilePM a innymi metodami zarządzania projektami,
 • wszystkich zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu AgilePM Foundation,
 • osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zdobyciem, respektowanym na całym świecie, certyfikatu AgilePM Foundation.

Zapraszamy na zarządzanie projektami szkolenie. Na szkoleniu dowiesz się m. in.: jak opracować plan projektu? Jak zarządzić czasem i jakością w projekcie? Jak zadbać o przepływ informacji? Jakie są dobre praktyki w zarządzaniu projektami?


Powiązane z tym tematem: szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym, Prince2, szkolenia miękkie Warszawa.

Jakie są metody pracy podczas kursu Agile Project Management?

Szkolenie AgilePM oferuje kursantom bardzo urozmaicony zestaw ćwiczeń i zadań.

Należą do nich:

 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia grupowe
 • studia przypadków, case study
 • konwersatoria
 • wykłady wzbogacone o prezentacje
 • indywidualne konsultacje w przerwach i po zajęciach
 • praca własna po zajęciach regulaminowych.

Jak wygląda program kursu Agile Project Management?

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami metodyki AgilePM. Szkolenie obejmuje praktyczne działania związane z zarządzaniem projektami jak i formy planowania i kontroli projektu. Omawiane są kwestie, które przyczyniają się do sukcesu projektu, ale również hipotetyczne zagrożenia, o których trzeba pamiętać w procesie zarządzania.

Podczas szkolenia Agile Foundation poruszane są m.in. następujące kwestie:
 • Co to jest Agile Project Management?
 • Dlaczego warto z Agile Foundation skorzystać ?
 • Filozofia, zasady i zmienne projektowe.
 • Przygotowanie do sukcesu.
 • Proces według AgilePM.
 • Ludzie - role i odpowiedzialności w Agile Project Management.
 • Produkty AgilePM.
 • Kluczowe praktyki AgilePM Foundation.
 • Planowanie i kontrola.
 • Wskazówki i zalecenia dla kandydatów przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe. To są m.in.:
 • wydruki informacyjne
 • ćwiczenia
 • scenariusze ćwiczeń
 • próbny egzamin AgilePM Foundation.

Co zyskuje uczestnik szkolenia AgilePM Foundation?

W obszarze wiedzy uczestnik:
 • poszerza wiedzę w zakresie praktycznego wykorzystania reguł AgilePM,
 • poznaje role i obowiązki członków zespołu projektowego z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile,
 • poznaje szczegółowo wszystkie fazy realizacji projektu.

W obszarze umiejętności uczestnik:
 • potrafi wykorzystać wiedzę zdobytą na szkoleniu AgilePM Foundation w trakcie realizacji projektów w swojej pracy,
 • umie zastosować zasady AgilePM,
 • potrafi sformułować user stories,
 • jest biegły w analizowaniu i planowaniu każdego etapu realizacji projektu,
 • potrafi dostarczyć klientowi rozwiązanie właściwej jakości,
 • prawidłowo zarządza ryzykiem, które może powstać podczas realizacji projektu,
 • potrafi przeprowadzić analizę własnych działań i wskazać ewentualne strefy wymagające korekty.

W obszarze kompetencji społecznych uczestnik:
 • demonstruje postawę opartą o współpracę i wsparcie,
 • jest pewny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz wykazuje potrzebę ciągłego rozwoju,
 • poszukuje najlepszych rozwiązań,
 • jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w inicjatywach zawodowych.

Co daje ukończenie kursu Agile Project Management ?

Szkolenie kończy się egzaminami Foundation oraz Practitoner. Zdanie egzaminu AgilePM Foundation oraz Practitoner oznacza uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM Foundation oraz AgilePM Practitioner. Te certyfikaty podnoszą prestiż i pozycję zawodową pracownika oraz firmy go zatrudniającej. Certyfikaty AgilePM Foundation oraz AgilePM Practitioner są respektowane na całym świecie, stając się wizytówką symbolizującą wyższe umiejętności w zakresie zarządzania i kierowania projektami.

Jak wygląda egzamin AgilePM Foundation i egzamin AgilePM Practitioner?

Najważniejsze reguły egzaminu AgilePM Foundation:
 • test składający się z 50 pytań,
 • do zdania egzaminu wymagane jest zdobycie minimum 25 punktów,
 • egzamin trwa ok. 40 minut,
 • egzamin odbywa się w języku angielskim lub języku polskim,
 • ważność certyfikatu AgilePM Foundation jest bezterminowa.

Najważniejsze reguły egzaminu AgilePM Practitioner:
 • test składający się z 4 obszarów pytań,
 • zdobycie 40 punktów zapewnia zdanie egzaminu,
 • egzamin trwa 150 minut,
 • egzamin AgilePM Practitioner odbywa się w język angielskim lub języku polskim,
 • w czasie trwania egzaminu można korzystać jedynie z podręcznika „AgilePM Agile Project Management Handbook v2”, który jest dostępny wyłącznie w języku angielskim,
 • certyfikat AgilePM® Practitioner ważny jest przez 5 lat.

Uczestnik, który zdał egzamin, otrzymuje międzynarodowe certyfikaty AgilePM Foundation i AgilePM Practitioner w formie elektronicznej. Dodatkowo, uczestnik może kupić certyfikat w formie papierowej, jednak wtedy trzeba wybrać odpowiednią opcję podczas rezerwacji szkolenia.

AgilePM Foundation - czy warto odbyć szkolenie?

AgilePM Foundation to metoda, którą z pewnością warto dobrze, za pomocą szkolenia, poznać. Nie tylko znacząco podnosi umiejętności zawodowe, poszerza wiedzę, ale również rozwija umiejętności społeczne.

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

Zobacz:
Webinary, Interaktywne Szkolenia Online
Zobacz szkolenia powiązane z tematem artykułu:
Agile – zwinne zarządzanie projektami dla HR
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Artykuł związany z:
 • szkolenie agile project management foundation
 • agile project management szkolenie
 • agile foundation Warszawa
 • agile pm practitioner egzamin

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Przejdź do działu strefy wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd., Prawo
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

Najbardziej poczytne materiały WikiGamma:

Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.
Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.
Grywalizacja lub gamifikacja to w Polsce stosunkowo młoda forma motywowania określonych grup m.in. takich jak zespół sprzedażowy, dział IT lub HR czy studenci i uczestnicy szkoleń, działających we wspólnym celu. Aby odczarować nieco ten temat dobrze jest przyjrzeć się mu od podstaw.
Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare metody zarządzania tracą na efektywności i współcześni menadżerowie stają przed koniecznością wypracowania nowych modeli, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Te wyzwania to coś, do czego warto się przyzwyczaić, bo millenialsi niedługo będą dominującą grupą pokoleniową na rynku pracy.
Sukces firmy zależy od ludzi w niej pracujących, a kluczowi pracownicy mają kluczowe znaczenie dla tego sukcesu, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.
Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Kolejne artykuły:

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.
Funkcjonowanie firmy w dzisiejszym świecie to proces złożony. Przedsiębiorstwo uwikłane jest w gęstą sieć zależności, układów i powiązań. Sposobem na rozeznanie się w tej skomplikowanej sytuacji i uniknięcie wielu niebezpieczeństw jest zastosowanie metody myślenia sieciowego.
Rozwiązanie problemu wymaga przede wszystkim ustalenia jego prawdziwej przyczyny. Jeśli usuwa się tylko doraźne objaw kłopotów dręczących firmę, to problem będzie ciągle wracał - niczym gorączka przy niedoleczonej grypie.
Porozumiewanie się wymaga energii, wysiłku i koncentracji, a mimo tego rezultaty nie są takie, jakich się oczekuje. Model Extended DISC® proponuje rozwiązania, dzięki którym komunikacja z innymi będzie bardziej skuteczna.
Genchi Genbutsu oznacza konieczność osobistego zweryfikowania wszystkich faktów dotyczących danego problemu. Zasada Genchi Genbutsu to jeden z najważniejszych elementów kultury pracy w japońskich firmach.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl

Najbliższe terminy szkoleń związane z tym artykułem

Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera
26 października 2020 -27 października 2020 Szkolenie online
Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez...
Zarządzanie pokoleniami
26 października 2020 -27 października 2020 Warszawa
Różnorodność pokoleniowa w zespole olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i...

Najpopularniejsze artykuły w tym dziale

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji