Uczymy zwinności w codzienności

Szkolenia Scrum | Szkolenia Agile

Konkurencja, dynamika rynku, mnogość potrzeb klientów, innowacje, wielopokoleniowość, wymagają od organizacji szybkiego dostosowania się do zmian. Jak elastycznie i efektywnie reagować na potrzeby klientów w projektach ?

Doświadczenia lat 90 – tych w zarządzaniu projektami klasycznymi – „poza terminem, poza zakresem, poza kosztami” wyraźnie wskazały na potrzebę znalezienia elastycznej, dostosowanej do specyfiki i zmienności warunków otoczenia metody „radzenia sobie” z efektywnością projektów.

Konkurencja, dynamika rynku, mnogość potrzeb klientów, innowacje, wielopokoleniowość, wymagają od organizacji szybkiego dostosowania się do zmian. Jak elastycznie i efektywnie reagować na potrzeby klientów w projektach ?

Odpowiedzią na to pytanie stał się Agile Manifesto, stworzony przez praktyków zwinnego zarządzania w 2001 roku:

Agile

i kryjące się pod jego symbolem podejścia zwinne: Scrum i Agile PM.

Z badań rynkowych wynika, że zarówno skuteczność projektów realizowanych jak i użyteczność rozwiązań dostarczanych w metodykach zwinny znacznie przewyższa skuteczność i użyteczność projektów i rozwiązań dostarczanych w modelu tradycyjnym, a wydajność zespołów zwiększa się o 200-400%. Zaletą Agile jest fakt, że jest oparty o realne doświadczenia projektów z wielu branż.

Do najpopularniejszych podejść zwinnych należą:

  • Scrum - „framework Agile”, stworzony w 1995 roku, umożliwiający elastyczne zarządzanie projektem i procesem wytwórczym. Koncentruje się na częstszym dostarczaniu wartości dodanej dla klienta i wcześniejszym „zwrocie z inwestycji”, co istotnie wpływa na jakość współpracy z klientem.
  • Agile Project Framework  – metodyka oparta na procesie zarządzania projektem DSDM od 1994 roku koncentrująca się na pracy z jakością i wartością biznesową. Agile PF to skoncentrowane na projekcie, elastyczne, skalowalne podejście dopasowane do specyfiki, skali organizacji i stopnia skomplikowania projektów.
  • Lean – o którym więcej TUTAJ
Scrum Master
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Scrum Master
Szkolenie dostarcza wiedzy na temat Scrum i pozwala na zapoznanie się z wybranymi aspektami pracy z perspektywy Scrum Master m.in. definiowaniem postaw i wartości, jakością wymagań, aspektami pracy z zespołem, technikami facylitacji i coachingu jako podstawowymi narzędziami w portfelu Scrum Master.
Product Owner
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Product Owner
Product owner szkolenie dostarcza wiedzy na temat Scrum i pozwala na zapoznanie się z wybranymi aspektami pracy z perspektywy Product Owner m.in. efektywnym i elastycznym planowaniem rozwoju produktu/ projektu, definiowaniem klientów, użytkowników końcowych, identyfikacją potrzeb, definiowaniem wartości biznesowej i zapobieganiu tworzenia nadmiarowej jakości i funkcjonalności.
Scrum Developer
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Scrum Developer
Szkolenie dostarcza wiedzy na temat Scrum i pozwala na zapoznanie się z wybranymi aspektami pracy z perspektywy Scrum Developer m.in. efektywnym i elastycznym planowaniem zadań, rozumieniem wymagań biznesowych i jasnym komunikowaniem kryteriów jakości oraz przejęciem odpowiedzialności za monitorowanie i prezentowanie efektów dostarczanej pracy z uwzględnieniem zarządzania ryzykami projektowymi.
Product Owner „toolbox”
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Product Owner „toolbox”
Od wizji produktu do działającego rozwiązania  – warsztaty z formułowania wizji projektu, dokumentacji w scrum - projektowania Product Backlog i identyfikacji wartości dodanej.
Scrum Master „toolbox” - zarządzanie zespołem zwinnym w praktyce
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Scrum Master „toolbox” - zarządzanie zespołem zwinnym w praktyce
Szkolenie scrum master w praktyce pozwala na zapoznanie się z narzędziami i technikami pozwalającymi na budowanie środowiska projektu Agile i doskonaleniem efektywności pracy zespołów m.in. definiowaniem postaw i wartości w zespole i otoczeniu projektu, wybranymi istotnymi aspektami pracy z zespołem, których celem jest podnoszenie wydajności i jakości współpracy, technikami facylitacji i coachingu jako podstawowymi narzędziami w portfelu Scrum Master.
Wprowadzenie do podejść zwinnych – Scrum i Agile PM
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Wprowadzenie do podejść zwinnych – Scrum i Agile PM
Szkolenie pozwala na zapoznanie się w szczegółach z metodyką Scrum i Agile Project Management m.in. filozofią, organizacją pracy projektowej, rolami w zespołach oraz tworzeniem wartości biznesowej w oparciu o potrzeby klienta i może pomóc podjąć decyzje co do wyboru podejścia Agile w organizacji lub kierunku rozwoju zawodowego.
Metodyka Agile PM /  Scrum z symulacją pracy w zwinności  z wykorzystaniem Lego Game
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Metodyka Agile PM /  Scrum z symulacją pracy w zwinności  z wykorzystaniem Lego Game
Szkolenie pozwala na zapoznanie się w szczegółach z Scrum lub Agile Project Management m.in. filozofią, organizacją pracy projektowej, rolami w zespołach oraz tworzeniem wartości biznesowej w oparciu o potrzeby klienta oraz poznanie wybranych aspektów Agile w praktyce. Zapraszamy na szkolenie agile vs scrum różnice.
Agile Lider / Agile Coach
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Agile Lider / Agile Coach
Szkolenie pozwala na zapoznanie się w szczegółach z Scrum lub Agile Project Management m.in. filozofią, organizacją pracy projektowej, rolami w zespołach oraz tworzeniem wartości biznesowej w oparciu o potrzeby klienta oraz poznanie wybranych aspektów Agile w praktyce.
Efektywność zespołów zwinnych - estymacje i wydajność w Agile w praktyce
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Efektywność zespołów zwinnych - estymacje i wydajność w Agile w praktyce
Szkolenie pozwala na zapoznanie się w szczegółach z Scrum lub Agile Project Management m.in. filozofią, organizacją pracy projektowej, rolami w zespołach oraz tworzeniem wartości biznesowej w oparciu o potrzeby klienta oraz poznanie wybranych aspektów Agile w praktyce.

Zobacz w dziale:

Gamma 4 IT
Zawsze jest przestrzeń na podniesienie produktywności IT
Świat IT ma swoją unikalną charakterystykę. Złożone projekty w zmieniającej się rzeczywistości, świat liczb i slna potrzeba uzgodnień, wielość klientów wewnętrznych, czasami zewnętrznych. Rozumiejąc tą rzeczywistość przygotowaliśmy szkolenia dla IT z obszaru kompetencji miękkich.
Lean Management

Zły system zawsze pokona dobrego człowieka

Cykl warsztatów poświęconych Lean Management koncentruje się wokół transformacji Firmy w myślącą organizację, dostarczającą swoim klientom dokładnie tego, czego potrzebują w oczekiwanym czasie i jakości.
Szkolenia dla zakładów produkcyjnych

Jakość to robić coś dobrze, kiedy nikt nie patrzy

Wierzymy, że dwa podstawowe fundamenty zakładu produkcyjnego to technologia i kapitał ludzki.  My zajmujemy się tym drugim obszarem.  Wiemy, że doradztwo i szkolenia dla zakładów produkcyjnych powinny rozwiązywać konkretne problemy. Ich skuteczność powinna być widoczna bezpośrednio po szkoleniu.
Zarządzanie projektami
Dobieramy metodykę zarządzania projektami pod charakterystykę organizacji
Metodyk zarządzania projektami jest tak wiele, że trudno wybrać tą właściwą. Pomagamy w tym wyborze  proponując w programach najkorzystniejsze rozwiązania, gotowe do wdrożenia.  Agile, Six Sigma, PMI, Prince2  - bądź mix wybranych narzędzi z poszczególnych metodyk.
Szkolenia Scrum | Szkolenia Agile

Uczymy zwinności w codzienności

Konkurencja, dynamika rynku, mnogość potrzeb klientów, innowacje, wielopokoleniowość, wymagają od organizacji szybkiego dostosowania się do zmian. Jak elastycznie i efektywnie reagować na potrzeby klientów w projektach ?
Szkolenia i wdrażanie zmiany

Dziś nie pytamy czy zmiany są potrzebne tylko czy zostały właściwie przeprowadzone

Kompleksowe podejście do zarządzania zmianą, wyposaża organizację w metody i techniki szybkiego oraz efektywnego wprowadzania zmian
Projekty EFS

Pozwalamy opuścić strefę komfortu w bezpieczny sposób, aby rozwinąć umiejętności i przekonania

Rozumiemy, że kompetencje to tylko jeden z czynników budujących skuteczność w pracy. Bardzo ważna jest sfera mentalna (odporność psychiczna, odwaga, otwartość) oraz dobrostan umysłowy i psychiczny.

Materiały i informacje

Szkolenia miękkie
Najnowsza lista szkoleń miękkich.
Szkolenia twarde
Pobierz listę szkoleń twardych.
Folder informacyjny
Dowiedz się o nas więcej.
Gamma w mediach
Zobacz co piszą o nas media.

Opinie o szkoleniach

Stefa wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd.
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
FBLn
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.