Mindsonar – jedno narzędzie, wiele zastosowań

Intuicyjnie wszyscy to wiemy: inaczej zachowujemy się w pracy, w domu, wśród przyjaciół; odmiennie w swojej najlepszej formie, a jeszcze inaczej w sytuacji problemowej. „Ludzie zmieniają się w zależności od kontekstu, lecz nie każdy zmienia się w takim stopniu, w jakim zmienia się kontekst” – to powiedzenie chyba najlepiej odzwierciedlające kwestionariusz psychometryczny MindSonar.

zdjęcie - (the_title())

 

Mindsonar – jedno narzędzie, wiele zastosowań

 

Mindsonar – wstęp

Intuicyjnie wszyscy to wiemy: inaczej zachowujemy się w pracy, w domu, wśród przyjaciół; odmiennie w swojej najlepszej formie, a jeszcze inaczej w sytuacji problemowej.

Ludzie zmieniają się w zależności od kontekstu, lecz nie każdy zmienia się w takim stopniu, w jakim zmienia się kontekst” – to powiedzenie chyba najlepiej odzwierciedlające kwestionariusz psychometryczny MindSonar.

Dlatego nie można go porównać z innymi narzędziami psychologicznymi dostępnymi na rynku. Pozostałe narzędzia, ogólnie rzecz biorąc, podpowiadają badanemu kim jest, zawsze i w każdych okolicznościach - MindSonar przy pomocy odpowiedniego mechanizmu zbada strategie mentalne w konkretnych sytuacjach oraz podpowie w jaki sposób można uruchomić te najbardziej dla siebie korzystne.

MindSonar wyróżnia się spośród wielu narzędzi psychologicznych, ponieważ dostarcza organizacjom szeroką analizę wartości, kryteriów działania oraz stylów myślenia pracowników. Jest narzędziem kontekstowym – to nie organizacje dostosowują się do narzędzia, lecz MindSonar dostosowuje się do organizacji.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jak delegować i motywować zespół? Jak skutecznie zarządzać projektami? Jak zostać sprawnym liderem w firmie? Jak budować zaangażowanie w zespole? Sprawdź nasze szkolenia menadżerskie np: szkolenie zarządzanie zespołem, szkolenie project manager. Sprawdź je.

Czego możesz się dowiedzieć o człowieku w ramach badania MindSonar?

MindSonar bada człowieka na kilku poziomach psychologicznych:

 • Pierwszy etap badania to hierarcha wartości – co uważasz za ważne oraz co sprawi, że Twoje kryteria zostaną spełnione.
 • Drugim etapem jest zbadanie co Ciebie napędza – tutaj MindSonar korzysta z teorii Spiral Dynamics.
 • Trzeci etap badania to metaprogramy przetworzone przez Hollandera w taki sposób, aby jak najwierniej odzwierciedlały składniki stylów myślenia.

Wszystkie trzy elementy dają razem złożony obraz człowieka, z którym można pracować nad motywacjami i sposobami myślenia.

Mindsonar pozwala:

 • dotrzeć do źródła swoich myśli?
 • dowiedzieć się, jak polepszyć relacje z ludźmi, a nawet zwiększyć motywację?
 • poprawić komunikację w grupach, niezależnie od kontekstu, np. biznesowego, sportowego lub jeszcze innego?
 • zrozumieć, dlaczego ludzie w niektórych sytuacjach rozwijają się, a w innych stoją w miejscu, jak rozwiązują konflikty i określają cele?

To tylko niektóre z powodów, dla których można wykorzystać MindSonar™.

MindSonar™ (sonar umysłu) to nowy rodzaj pomiaru psychologicznego. Jest używany przez wiele osób na całym świecie, takich jak doradcy, psychoterapeuci, trenerzy, trenerzy osobiści, sportowi, specjaliści HR i konsultanci, ponieważ pomaga to w rozwoju osobistym klientów indywidualnych, a także organizacjom - w zrozumieniu, jak ludzie myślą.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Skuteczne budowanie efektywności firmy poprzez rozwój kadry menedżerskiej. Realizujemy szkolenia stacjonarne otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia menedżerskie online.

Zobacz szkolenia związane z obszarem menadżerskim:

Szkolenia menadżerskie - pełna lista.

Skąd pochodzi nazwa "MindSonar™"?

Termin "MindSonar™" wykorzystuje technologię sonaru jako analogię. Sonar bada obiekty, których nie można zobaczyć obserwując powierzchnię wody. Sonar umysłu jest odpowiednikiem aparatu rentgenowskiego do ludzkiego myślenia i jest niezwykle przydatnym narzędziem dla terapeuty, aby pomóc klientowi w doradztwie i coachingu.

MindSonar™ opiera się na pracy wielu myślicieli i lingwistów kierujących się stylami myślenia. Narzędzie to pochodzi z Holandii, gdzie zostało opracowane przez Jaapa Hollandera. Jest coraz popularniejsze w biznesie, sporcie i rozwoju osobistym.

To narzędzie psychologiczne udostępniane jest online na całym świecie, od Polski po Paragwaj.

Obecnie MindSonar™ jest wykorzystywany w prestiżowych organizacjach, siłach zbrojnych Holandii (szkolenie z przywództwa), czołowej europejskiej firmie produkującej samochody (sprzedaż), a także w jednym z najważniejszych europejskich banków (marketing). Gamma wykorzystuje metodykę w projektach przywódczych, zorientowanych na pracę nad wartościami, kulturą współodpowiedzialności.

MindSonar™ znalazł też wiele niekomercyjnych zastosowań, np. w grupach wolontariuszy, ośrodkach opieki dziennej i szkołach.

MindSonar™ jest wyjątkowym narzędziem psychologicznym, które mierzy, w jaki sposób człowiek myśli, a nie kim jest. To nie jest narzędzie analizy osobowości, które "szufladkuje ludzi". Korzysta z napędów Gravesa - wartości, motywacji i metaprogramów (podstawowych elementów tego, jak człowiek myśli). To z kolei decyduje o tym, jak się czujemy, co ignorujemy i jak się zachowujemy, i jest bardzo przydatnym narzędziem, z którego  może korzystać terapeuta.

MindSonar™, w przeciwieństwie do innych narzędzi psychologicznych, ma charakter kontekstowy i pomaga klientowi zrozumieć, w jaki sposób on/ona myśli w konkretnej sytuacji. Dlatego jego główną cechą jest to, że bierze pod uwagę, iż człowiek myśli inaczej, gdy jest w różnych sytuacjach.

MindSonar™ nie zakłada, czy styl myślenia jest dobry lub zły. Każdy sposób myślenia ma swój czas i miejsce, w którym może być pomocny.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia online umożliwiają pełną interakcję zarówno z prowadzącym jak i z innym uczestnikami.

Realizujemy szkolenia online, webinary i projekty hybrydowe.

Sprawdź nasze kursy i szkolenia online:

Co można otrzymać dzięki wykorzystaniu narzędzia MindSonar™?

30-stronicowy, głęboki profil tego, jak myślimy w danym kontekście, który sprawia, że niewidoczne staje się widoczne. Na podstawie odpowiedzi na zadane pytania klient otrzymuje szczegółowy wydruk zawierający wykres ilustrujący metaprogramy i napędy Gravesa. Poradnictwo i coaching życia są następnie uzupełniane na podstawie profilu.

Jednak MindSonar™ może być interpretowany wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę. Na przykład klienci, którzy brali udział w terapii po wykorzystaniu tego wyjątkowego narzędzia pomiarowego, zrozumieli, jak są zestresowani i niespokojni.

W rezultacie terapeuta/coach pomógł im opracować różne i bardziej przydatne wzorce myślenia i strategie.

Myślenie, Odczuwanie, Działanie, Wyniki

Umysł decyduje o uczuciach i działaniach. Sposób myślenia kształtuje, w jaki sposób ocenia się rzeczy, co można zauważyć, czego brakuje. A to z kolei determinuje wyniki. Wszędzie, gdzie ważni są ludzie i wyniki, MindSonar™ jest doskonałym narzędziem.

 

 

Używany tylko przez profesjonalistów

MindSonar™ jest udostępniany wyłącznie certyfikowanym specjalistom MindSonar™. W ten sposób gwarantujemy wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, a połączenie wyrafinowanej techniki pomiaru i z unikatowymi umiejętnościami eksperta, daje rozwiązaniom MindSonar™ wyjątkową moc.

MindSonar™ analizuje dwa aspekty myślenia człowieka: co jest ważne dla niego w danej sytuacji lub kontekście i jego wzorce myślenia w tym kontekście (znane również jako metaprogramy).

Zrozumienie myślenia jest niesamowicie ważne także dla zespołów. Można odkryć, co kryje się za konfliktami, słabszymi wynikami i jak może być to wykorzystane do poprawy procesu rekrutacji. Na przykład, identyfikując style myślenia osób na najwyższych stanowiskach, można następnie szkolić innych.

Będąc coachem lub liderem zespołów projektowych o różnych specjalizacjach, należy rozważyć zorganizowanie warsztatów z wykorzystaniem narzędzia MindSonar™. Poprawa sposobu pracy zespołu sprawi, że będzie to bardzo korzystna inwestycja w pracowników i firmę.

W ramach warsztatów Team Refresh każdy członek zespołu uzupełnia profil MindSonar™ w kontekście pracy w tej grupie. Korzystając z profili, można zobaczyć mocne i słabe cechy każdej osoby w zespole (w tym siebie) i zastanowić się, w jaki sposób różne profile mogą jednocześnie powodować stres, a równocześnie pomagać.

To wspaniałe narzędzie do wykorzystania w zespole, aby umożliwić lepsze zrozumienie różnic międzyludzkich, a więc wzajemne docenienie mocnych stron i zobaczenie słabych punktów. Każdy może się przekonać, że nie ma jednego właściwego podejścia do programu - w rzeczywistości różnica stylów myślenia stanowi siłę zespołu.

Na przykład w przypadku umysłów ścisłych kluczowe są programy konkretne, zawierające dane, natomiast dla opracowujących ogólną politykę, ważniejsze są metaprogramy ogólne i koncepcyjne

Pod koniec warsztatu członkowie zespołu lepiej rozumieją siebie i innych, wiedzą, jak mogą współpracować, uzupełniając się nawzajem, z korzyścią dla programu, który realizują. Jako zespół komunikują się znacznie efektywniej między sobą i innymi zespołami.

Warsztaty Team Refresh wdrożone na początku projektu w firmie, eliminują wiele nieporozumień, konfliktów i opóźnień, które mogłyby wyniknąć w trakcie współpracy.

Jedno narzędzie, wiele zastosowań

Ponieważ MindSonar™ jest oparty na kontekście, profesjonaliści MindSonar™ mogą korzystać z tego narzędzia na wiele sposobów, aby wspierać ludzi i organizacje.

Poprawa komunikacji międzyludzkiej

 • Skuteczniejsze motywowanie ludzi poprzez dostosowanie wiadomości do odbiorcy.
 • Usprawnienie komunikacji w grupach.
 • Pomaganie ludziom w grupach i zespołach zrozumieć, w jaki sposób różnice językowe mogą utrudniać komunikację; nauczenie ich, jak dostosowywać się do profili innych osób, aby wzmocnić wzajemną akceptację i zrozumienie.
 • Dostosowywanie komunikatów do grup docelowych.

Umożliwienie analizy problemów i zasobów

 • Pomaganie ludziom zrozumieć, dlaczego utknęli w niektórych sytuacjach a w innych się rozwijają, w oparciu o ich profil.
 • Analizowanie mocnych i słabych stron pojedynczych osób, zespołów i organizacji.

Wspieranie zmian

 • Pomaganie ludziom i grupom w tworzeniu profilu lepiej dostosowanego do ich obecnej sytuacji.
 • Ocena zmiany poprzez ustalenie, czy profil zmienił się po uzyskaniu wsparcia.
 • Zmiana kultury organizacyjnej, identyfikacja dominującego profilu w grupie w celu ustalenia, które metaprogramy muszą zostać dostosowane, aby zmienić kulturę w pożądanym kierunku.

Udoskonalanie procesu zarzadzania zespołem i jego składem

 • Pomaganie zespołom i grupom w optymalnym wykorzystaniu dostępnych stylów myślenia poprzez zaprojektowanie efektywnej sekwencji interakcji dla danego zadania, w oparciu o różne dostępne profile.
 • Pomaganie zespołom i grupom w zrozumieniu profili niezbędnych do danego zadania i zapraszaniu do współpracy osób, które uzupełniają dostępne profile.

Rozwiązywanie konfliktów

 • Pomaganie ludziom i grupom w rozwiązywaniu konfliktów poprzez wyjaśnianie roli różnych profili w utrzymywaniu konfliktu i uczeniu komunikacji w innych stylach.

Wspieranie rozwoju osobistego

 • Zapewnienie wsparcia poprzez porównywanie profili uczestników z osobami dobrze funkcjonującymi w danym kontekście i szkolenie ich w celu uzyskania pożądanego profilu.

Wyjaśnienie celów treningowych

 • Analizowanie celów programu szkoleniowego pod kątem zmian w profilu.
 • Opracowanie programów szkoleniowych, mających na celu udoskonalanie konkretnych profili.

Doskonały model

 • Modelowanie profilu, który umożliwia niektórym ludziom realizację wyjątkowych celów, czynności, aby ta zdolność mogła być później rozwijana przez innych.

Bardziej efektywny proces rekrutacji

 • Ustalenie przeciętnego stylu myślenia ludzi dobrze funkcjonujących w danej pracy i odpowiednie sformułowanie treści i projektu ogłoszeń, aby przyciągnąć tych, którzy pasują do pożądanego profilu.
 • Lepszy wybór kandydatów poprzez określenie profilu, który dominuje wśród osób dobrze funkcjonujących na danym stanowisku.
 • Wybór osób, które mają profil podobny do poszukiwanego profilu

Podsumowanie

Wiedza o tym, w jaki sposób ktoś myśli, jest bardzo użyteczna. Można dostosować swoją komunikację, aby dotrzeć do innych, pomóc im się zmienić, dopasować ich do właściwej pracy, łatwiej szkolić, identyfikować ich mocne i słabe strony w danym kontekście i tak dalej. A jest to możliwe nie tylko z jednostkami, ale także z zespołami i organizacjami.

Narzędzie MindSonar™ jest w takich przypadkach świetnym rozwiązaniem, warto z niego skorzystać w celu zwiększenia efektywności organizacji, jak i poszczególnych osób.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.