Pracownicy nie radzą sobie w sytuacjach stresowych

Pracownicy w sytuacjach napięcie reagują agresją, płaczem lub bezradnością i brakiem umiejętności skupienia się na realizacji zadania. Działają chaotycznie…

24 czerwca 2018
zdjęcie - Pracownicy nie radzą sobie w sytuacjach stresowych

Opis problemu:

Pracownicy w sytuacjach napięcie reagują agresją, płaczem lub bezradnością i brakiem umiejętności skupienia się na realizacji zadania. Działają chaotycznie, bez adekwatnego planu, nie wiedzą za co się zabrać jako pierwsze. Menedżerowie naciskają na pracowników potęgując jeszcze ich napięcie swoim zachowaniem. Powtarzają ludziom, żeby nie oczekiwali w biznesie stabilizacji oraz świętego spokoju. Pracownicy frustrują się i reagują emocjonalnie na każdą nawet mało stresującą sytuację. Menedżerowie i ich podwładni są zdemotywowani, wchodzą w liczne konflikty i kłótnie z błahych powodów. Przełożeni odnotowują w swoich zespołach duży spadek efektywności.

Najczęstsze przyczyny problemu:

Głównym problemem jest zwykle brak świadomości menedżerów i ich podwładnych, jak ważna jest profilaktyka walki ze stresem oraz odpowiednie planowanie i organizowanie pracy (tzw. zarządzanie sobą w czasie). Ponadto pracownicy nie mają ukształtowanej tzw. postawy asertywnej , co oznacza, iż nie są w stanie mówić w porę o swoich negatywnych emocjach oraz w spokojny i rzeczowy sposób stawiać granic. Powoduje to co raz większą frustrację i silne reakcje, w sytuacjach nagromadzenia się stresu.
Do najczęstszych problemów zarówno u menedżerów, jak i członków ich zespołów należy brak znajomości mechanizmów powstawania stresu, a co się z tym wiąże nieumiejętne zarządzanie emocjami. Nie wiedzą jakie techniki byłyby odpowiednie do przerwania błędnego koła stresu, a także jakie metody wykorzystywać, aby zabezpieczyć się przed stresem długotrwałym. A przede wszystkim jak działać, gdy już zaistnieje trudna sytuacja i pojawi się stan napięcia. Przyczyną problemów jest też często brak umiejętności organizowania czasu pracy i stosowania skutecznych technik asertywności.

Rozwiązanie – proces:

1. Diagnoza przyczyn występowania problemów z radzeniem sobie przez pracowników w sytuacjach stresowych.

Sposób diagnozy jest zależny od wielkości zaobserwowanego problemu oraz specyfiki funkcjonowania organizacji. Badanie może dotyczyć poszczególnych jednostek (np.: anonimowa ankieta wśród pracowników działu, w którym występuje problem z radzeniem sobie w sytuacjach stresowych) lub być kompleksowym audytem organizacyjnym (np.: analiza sytuacji organizacji i jej strategii oraz działań związanych z profilaktyką walki ze stresem, badanie opinii pracowniczych).

2. Stworzenie lub dostosowanie narzędzi pozwalających na dokonanie pogłębionej diagnozy sytuacji.

Np.:

  • CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
    Kwestionariusz CISS to sprawdzone narzędzie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które składa się z 48 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań charakterystycznych dla reakcji pracowników w sytuacjach stresowych. Wyniki pokazują styl pracownika radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzięki narzędziu możemy wyróżnić trzy style: skoncentrowany na zadaniu, skoncentrowany na emocjach i skoncentrowany na unikaniu. Ponadto ten ostatni może przyjmować dwie formy: angażowanie się w czynności zastępcze i poszukiwanie kontaktów towarzyskich.
  • Ocena 360 stopni
    Nazwa tej metody diagnozy pochodzi od sposobu jej zastosowania, tj. zbierania informacji, jak funkcjonuje w organizacji dany pracownik według osób z bliższego i dalszego otoczenia. W praktyce to osoby z różnych szczebli organizacji (współpracownicy, podwładni, przełożeni, klienci wewnętrzni). Wszyscy respondenci (w tym również osoba badana) oceniają danego pracownika pod względem kluczowych z punktu widzenia organizacji kompetencji. Na podstawie zebranych informacji powstają raporty indywidualne i/lub zbiorcze, a także organizowane są sesje informacji zwrotnej. Ocena 360º wskazuje mocne strony pracownika oraz jego obszary do rozwoju.

 

3. Dobór najefektywniejszych działań zaradczych umożliwiających pracownikom szybkie radzenie sobie w sytuacjach stresu, a także wprowadzenie profilaktyki walki ze stresem.

Rozwiązania proponowane przez Gammę są „szyte na miarę” w oparciu o etapy diagnozy. Nasi konsultanci i trenerzy zawsze biorą pod uwagę specyficzną sytuację oraz charakterystykę organizacji.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Chcesz rozwijać swoje umiejętności? Szukasz dobrych szkoleń menedżerskich, sprzedażowych czy rozwoju osobistego? Zobacz:

Gamma - najlepsza firma szkoleniowa roku.

Przykładowe działania zaradcze w tym obszarze:

Szkolenia dla kadry menedżerskiej – przykład 1:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji menedżerów w zakresie planowania i organizowania pracy własnej, jak również zespołu oraz wspierania pracowników w walce ze stresem. W ramach szkolenia menedżerowie nauczą się korzystać z narzędzi zarządzania czasem, poznają mechanizmy powstawania stresu i nauczą się jak mu przeciwdziałać. Integralną częścią szkolenia będzie intensywne ćwiczenie rozmów coachingowych z pracownikami, aby wesprzeć ich w trudnych sytuacjach i pomóc wypracować zindywidualizowane metody walki ze stresem.

Szkolenia dla pracowników:

Asertywna komunikacja i radzenie sobie ze stresem - Opis szkolenia:
Celem szkolenia jest zbudowanie u uczestników postawy asertywnej, jak również rozwój umiejętności zarządzania stresem. Podczas szkolenia uczestnicy z poznają praktyczne techniki, które będą mogli dobrać na podstawie autodiagnozy na skalach asertywności oraz radzenia sobie ze stresem. Docelowo uczestnicy szkolenia nauczą się postępować w sposób, który pozwala na budowanie długotrwałych i uczciwych relacji zawodowych, a przede wszystkim zapobiega tworzeniu się napięć i wspiera efektywne funkcjonowanie w trudnych sytuacjach.

Wprowadzenie aspektu wskaźnika oceny okresowej menedżerów „zapobieganie sytuacjom stresowym”:
zupełnienie przez konsultantów Gammy oceny okresowej w organizacji o aspekt/ wskaźniki związane z przeciwdziałaniem sytuacjom stresowym w zespole. Takie rozwiązanie pozwala wprost egzekwować od menedżerów każdego szczebla zachowania wspierające rozwój kompetencji pracowników takich jak: asertywność, zarządzanie stresem oraz planowanie i organizacja pracy własnej.

Program profilaktyki walki ze stresem:

Nasi konsultanci przygotowują we współpracy z działem HR program profilaktyki walki ze stresem obejmujący szereg działań ogólnoorganizacyjnych dopasowanych do potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy. Działania te mają na celu uświadomienie menedżerom i ich podwładnym, jak ważne jest zapobieganie powstawaniu stresu negatywnego i poznanie technik łagodzenia napięcia w trudnych sytuacjach.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jak zachować life work balance? Jak nie bać się zmian? Jak opanować paraliżujący stres w życiu prywatnym i zawodowym? Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? Jak zachować równowagę w emocjach? Zapoznaj się z naszymi szkoleniami interpersonalnymi:szkolenie asertywność, stres szkolenie, zarządzanie czasem szkolenie.

Zapoznaj się z naszym działem szkoleń sprzedażowych.

Moduł „zarządzanie stresem” jako element szkolenia wdrożeniowego

Konsultanci i trenerzy Gammy na podstawie dwuetapowej diagnozy przygotowują moduł szkoleniowy dotyczący sposobów zapobiegania sytuacjom stresowym, jak również radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i włączają go jako integralną część szkolenia wdrożeniowego. Zespół Gammy może stworzyć cały warsztat dla nowych pracowników, jeśli Klient do tej pory nie realizował tego typu działań.

Nasza firma szkoleniowa została po raz kolejny najlepszą firmą szkoleniową wg. rankingu Gazety Finansowej. Zobacz szkolenie otwarte i szkolenie zamknięte związane z tematem stresu, rozwoju pracowników i kadry menadżerskiej.

https://www.projektgamma.pl//wp-content/uploads/images/wyzwania/infografika//wyzwania4.jpg

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

10 maja 2017
Budowanie kultury współodpowiedzialności Kultura polskich firm przypomina kulturę folwarku W ostatnich latach obserwujemy renesans zainteresowania kwestiami kulturowymi. Dzięki intensywnym kontaktom zagranicznym polscy studenci, naukowcy, robotnicy budowlani, informatycy, kierowcy autobusów, dentyści itd. na własnej skórze przekonują się czym jest odrębność kulturowa. Z badań przeprowadzonych przez prof. Janusza Hryniewicza i wielu innych opracowań, wyłania się specyficzny rys stosunków panujących w polskich firmach,...
29 czerwca 2017
Alternatywa dla ocen okresowych - Performance Management PO CO NAM PERFORMANCE MANAGEMENT? Przez niemal trzy dekady specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi przekonywali nas, że "systemy ocen pracowniczych są jednym z podstawowych wymogów profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi". Z drugiej jednak strony niemal nieustannie spotykaliśmy się z problemami z wdrożeniem tego typu rozwiązań. Dość powiedzieć, że 2/3 wdrożeń SOP upada w trakcie...
12 kwietnia 2018
Koncepcja poziomów wartości Gravesa Czym jest koncepcja poziomów wartości Gravesa? Koncepcja poziomów wartości Gravesa, wcześniej znana jako koncepcja Spiral Dynamics Becka i Cowana, odpowiada na bardzo istotne pytania związane z życiem i motywami działania człowieka: dlaczego niektórzy z nas aby osiągnąć zamierzony cel kierują się walką, a dla innych najważniejsze jest przestrzeganie zasad i porządek? Dlaczego dla niektórych najistotniejszą rzeczą...
9 lipca 2018
Test Badania Kompetencji Harrisona Wstęp Dlaczego niektórzy ludzie nie potrafią się „dopasować”, nie wykorzystują swojego pełnego potencjału lub nie są tak skuteczni, jak napisali w swoim CV?Dlaczego duża część zarządzania/przywództwa czy innych umiejętności społecznych nie zostaje przyswojona, dlaczego zostaje w szkolnej sali, zamiast przenieść się do miejsca pracy?Dlaczego tylu ludzi, posiadających ponadprzeciętne techniczne umiejętności pracy, ma problem z kontaktami międzyludzkimi?Odpowiedź...
10 lipca 2018
Dlaczego warto wprowadzić wellbeing w organizacji? Od czego zacząć? Autor: Agata Pelc, ekspert z zakresu wellbeing'u Wstęp Szanowni Państwo!Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość...

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

27 kwietnia 2022
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
28 lutego 2022
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
24 maja 2021
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
26 kwietnia 2021
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
25 marca 2021
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.