STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM 1/2

Reakcje na stres bywają różnorodne. Według Endlera i Parkera, strategie radzenia sobie ze stresem, jakie podejmuje człowiek, są wynikiem interakcji zachodzącej pomiędzy cechami sytuacji, a stylem reakcji charakterystycznym dla danej jednostki. Styl radzenia sobie ze stresem rozumiany jest jako typowy dla danego człowieka sposób zachowania się w różnych sytuacjach stresowych. Tak więc wybór strategii radzenia sobie ze stresem zależy od wielu czynników, np.: osobowości człowieka, jego doświadczenia w radzeniu sobie ze stresem, rodzaju stresora, który spowodował stan napięcia.
zdjęcie - STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM 1/2

Strategie radzenia sobie ze stresem / Style radzenia sobie ze stresem


Ze względu na charakter reakcji uruchamianych w sytuacji stresującej, możemy wyróżnić trzy strategie radzenia sobie ze stresem:

  • koncentracja na zadaniu,
  • koncentracja na emocjach,
  • koncentracja na unikaniu.

Sztuka wystąpień publicznych i prezentacji z Jackiem Rozenkiem
25 marzec 2019 - 26 marzec 2019
Warszawa
Warszawa
Miarą mówcy nie jest ten kto mówi, lecz ten co słucha

Radzenie sobie ze stresem - Koncentracja na zadaniu

Osoby, które w sytuacjach stresujących koncentrują się na działaniu, mają tendencję do podejmowania środków zaradczych, zmierzających do rozwiązania problemu. Styl ten zakłada bezpośrednią konfrontację ze stresorem prz pomocy strategii radzenia sobie ze stresem. Jest to najlepszy sposób reagowania na stres, choć trudny do zrealizowania. Celem podstawowym tej strategii jest, przede wszystkim, próba zmiany sytuacji.

Człowiek, który radzi sobie ze stresem za pomocą tego stylu działania, jest skoncentrowany na szukaniu różnych rozwiązań problemu. Jego działania koncentrują się na poszukiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji dotyczących wydarzenia stresującego po to, aby skutecznie likwidować przyczyny napięcia. Strategia zadaniowa zakłada konfrontacje z problemem i szybkie działania redukujące stres. Taki styl radzenia sobie ze stresem jest przejawem świadomego działania i brania odpowiedzialności za wyjście z trudnej sytuacji głównie na siebie. Oczywiście zdarza się czasem sytuacja, w której rozwiązanie problemu możliwe jest wyłącznie dzięki wsparciu innych ludzi. Inicjatywa konstruktywnej zmiany wychodzi jednak od osoby, której zależy na usunięciu napięcia.

Koncentracja na zadaniu w dużej mierze polega na analizowaniu sytuacji. Prowadzimy dialog wewnętrzny na poziomie naszych myśli. Zastanawiamy się, co należy zrobić w danej sytuacji, gdzie szukać pomocy, co może utrudniać realizację zamierzonego celu, np.: „Zastanówmy się, ile mamy czasu, aby napisać ten raport jeszcze raz. Może podzielimy go na części i w ten sposób zdążymy oddać go w wyznaczonym terminie. Ile osób może mi pomóc? Aha, jedna osoba jeszcze raz dokładnie przeszuka cały dysk – plik może jest zapisany pod inną nazwą”. Trzeźwa analiza sytuacji z pewnością zwiększa szanse na rozwiązanie problemu.

Kiedy jest już przemyślana strategia, kolejnym krokiem jest działanie zmierzające do rozwiązania problemu. W tym celu podejmujemy różne czynności, które mają doprowadzić do przeciwdziałania niekorzystnemu rozwojowi zdarzeń, oraz do eliminowania przykrych konsekwencji zdarzeń, np.: „Panowie piszemy szybko ten raport, ja pójdę do szefa i trochę go uspokoję, bo inaczej wszyscy stracimy premię w tym miesiącu.

Pani Aniu −  potrzebne są nam te analizy z grudnia. Proszę je szybko odszukać i przynieść chłopakom, i poprosimy jeszcze o dużo dobrej kawy. No to działamy! Mamy na to tylko cztery godziny. I jeszcze ważna sprawa, niech jedna osoba przeszuka jeszcze raz wszystkie foldery, może ten raport gdzieś się jednak zawieruszył. Ja zaraz wracam”. Już sam fakt zaplanowania działań zaradczych obniża poziom napięcia. W tej strategii działania silne emocje mogą być siłą napędową, która zwiększa dynamikę podejmowanych działań, a przez to wpływa korzystnie na poradzenie sobie z trudną sytuacją.  

Koncentracja na zadaniu może również polegać na szukaniu wsparcia u innych, szukaniu pomocy, delegowaniu innym wykonania pewnych czynności. Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy przerzucaniem odpowiedzialności na innych, a prośbą o pomoc lub o wsparcie. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z osobą manipulującą, która wykorzystuje innych. W drugim przypadku zwracanie się o pomoc może mieć charakter rzeczywistej prośby, dotyczącej konkretnych działań lub prośby o wsparcie psychologiczne.

Profesjonalny Asystent Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
13 maj 2019 - 14 maj 2019
Warszawa
Warszawa
Czyniąc rzeczy wielkie, zaczynaj od rzeczy drobnych

W przypadku wsparcia psychologicznego wystarczy nam sama świadomość, że jest ktoś, kto nas wspiera i w razie konieczności również podejmie działania. Często zdarzają się sytuacje, w których sami nie jesteśmy w stanie uporać się z trudnościami, dlatego prosimy o pomoc. Takie zachowanie nie jest przejawem bezradności, czy chęcią wykorzystywania innych. Wsparcie i pomoc ze strony innych ludzi pozwala patrzeć optymistycznie w przyszłość, lepiej opanować silne emocje i zwiększać mobilizację do działania. Wielu ludzi ma duże opory, aby prosić innych o pomoc. Przyczyn jest wiele, np.: zakłopotanie w sytuacji odmowy, niechęć, aby obciążać innych własnymi problemami, ambicja czy przyznanie się do słabości.

 

Zobacz nasze szkolenia menedżerskie, interpersonalne i szkolenia sprzedażowe np: szkolenie z asertywności, zarządzanie czasem i inne. Zaufaj firmie szkoleniowej 2016 roku.

 

Radzenie sobie ze stresem - Koncentracja na emocjach

Koncentracja na emocjach to reakcja charakterystyczna dla osób, które w sytuacjach stresowych mają tendencję do skupiania się na sobie. Osoby te wgłębiają się we własne stany emocjonalne, takie jak: złość, napięcie, gniew itp. Człowiek działający zgodnie z tym stylem radzenia sobie ze stresem nie podejmuje działań, w celu rozwiązania problemu, tylko chce wyrzucić z siebie nagromadzone napięcie.

Osoby funkcjonujące w ten sposób, za pomocą różnych mechanizmów obronnych próbują  zmniejszać napięcie. Nie zawsze jednak skutecznie likwiduje to dyskomfort. Zdarzają się sytuacje, kiedy człowiek uzyskuje efekt przeciwny do zamierzonego, czyli zamiast eliminowania stresu dochodzi do wzrostu napięcia.

Człowiek reagujący emocjonalnie bardzo często ma potrzebę wyrażenia swojego stanu emocjonalnego mówiąc, co czuje. Takie działania służą, przede wszystkim, rozładowaniu napięcia.  Mówiąc głośno o tym, jak się czujemy, nabieramy również dystansu do trudnej sytuacji.

Niestety, nie zawsze ekspresji emocji towarzyszy postawa asertywna. Osoba zdenerwowana bardzo często próbuje rozładować silne emocje na przypadkowej osobie. Innym sposobem jest wyciszenie silnych emocji poprzez dyscyplinowanie samego siebie, np.: muszę wziąć się w garść! Niektórzy ludzie są przekonani, że nie wypada w obecności innych wyrażać silnych emocji, dlatego całe napięcie i zdenerwowanie starają się maskować.

Ludzie, którzy tłumią emocje uspokoją się jedynie pozornie, tzn. nie widać u nich oznak zdenerwowania. Nie zmienia to jednak faktu, że napięcie wciąż tkwi w organizmie, powodując negatywne skutki. Konsekwencją długotrwałego wyciszania emocji są choroby psychosomatyczne układu pokarmowego i układu krwionośnego. Przeważnie choroby tego typu charakteryzują się nagłym przebiegiem i mają wspólny mianownik jakim, jest stres.

Wyciszanie emocji nie jest łatwym zadaniem, dlatego wiele osób w takich sytuacjach sięga  po „wspomagacze” typu alkohol, papierosy, leki czy narkotyki. Pozornie rozwiązany problem stresu może zatem prowadzić do uzależnień szczególnie, jeśli ktoś prowadzi bardzo stresujący tryb życia.

U takiego człowieka może pojawić się przekonanie, że jest w stanie zapanować nad swoimi  emocjami tylko przy pomocy środków wspomagających i ten schemat często powiela. Zdecydowanie lepszym sposobem radzenia sobie ze stresem jest wyrażenie emocji.

Koncentracja na emocjach przejawia się również w zachowaniach typu acting-out, polegających na odreagowaniu. Poprzez różne zachowania wymagające dużego zużycia energii, dochodzi do rozładowania napięcia, np.: kopanie lub uderzanie przedmiotów, agresja skierowana wobec innych lub wobec siebie samego, krzyk, obrażanie innych, przeklinanie, niszczenie sprzętów domowych, itp. Są to działania, które przynoszą ulgę, bo przyczyniają się do rozładowania napięcia. Część tego typu zachowań nie jest akceptowana społecznie. Reakcje otoczenia często prowadzą do wykluczenia lub napiętnowania człowieka tak odreagowującego stres.

Akty agresji zamiast zamykać problem, najczęściej są przyczyną kolejnych stresujących sytuacji. Straty, jakie ponosi człowiek uznany za agresywnego, są dwojakiego rodzaju − społeczne i  indywidualne. Jak więc widać, strategia radzenia sobie ze stresem poprzez acting-out nie jest skuteczna, gdyż budzi wrogość i ostracyzm społeczny.


Reakcje emocjonalne w sytuacjach stresujących nie zawsze są racjonalne. Do takich należy obwinianie innych za nasz dyskomfort, np.: „Gdyby nie ty, to szef na pewno nie obciąłby nam premii!”. W tym sposobie reakcji zazwyczaj człowiek, zamiast szukać konstruktywnego rozwiązania problemu, rozładowuje swoje silne emocje kosztem siebie lub innych.

Radzenie sobie ze stresem - Koncentracja na unikaniu

Koncentracja na unikaniu to strategia, która polega na odwracaniu uwagi od stresora i własnych reakcji. Często dochodzi do zaprzeczania informacjom o wydarzeniu stresowym. Charakterystyczne są również reakcje pomijania pewnych faktów, odrzucaniu ich i zaprzeczaniu im, np.: „Wcale nie jest tak źle, jak mówisz. Przesadzasz, jak zwykle”. Osoby skoncentrowane na unikaniu mają skłonność do wystrzegania się myślenia, przeżywania i doświadczania tych sytuacji, które kojarzą im się z dużą dawką stresu, np.: latanie samolotem.

Koncentracja na unikaniu może być zorientowana na zadaniu lub na emocjach. Zdarzają się osoby, które w sytuacjach stresujących odrywają się od nieprzyjemnego napięcia, angażując się w poszukiwanie kontaktów towarzyskich. Jest to klasyczna forma ucieczki od konfrontacji z problemami. Niektórzy, pod pozorem wnikliwej analizy sytuacji, szukają rozwiązania. Jest to jednak wyłącznie gra na zwłokę i forma usprawiedliwiania się przed sobą i innymi.

Inną formą ucieczki jest celowe zajmowanie się czynnościami niezwiązanymi z sytuacją stresującą, np.: sprzątanie, wysiłek fizyczny, oglądanie telewizji, objadanie się. Działania zastępcze to zachowania, których celem jest rozładowanie napięcia, a nie konstruktywne rozwiązanie realnego problemu, powodującego stres. W tego typu reakcjach chodzi o to, aby czymś się zająć, odwrócić uwagę od nieprzyjemnych myśli. Czynności te nie rozwiązują  problemów, są tylko aktywnością zastępczą, środkiem stosowanym doraźnie.

Człowiek decyduje się na taką strategie radzenie sobie ze stresem z wielu powodów, np.: bo odczuwa bezradność i nie wierzy w swoje siły, aby uniknąć dalszych nieprzyjemnych obciążeń. Osoba myśląca w ten sposób nie stawia czoła wyzwaniom i w ucieczce upatruje jedynego najlepszego rozwiązania. Jeśli ktoś kilka razy zrezygnuje z konfrontacji ze stresorem, istnieje ryzyko, że w przyszłości będzie u niego nasilać się poczucie bezradności i braku skuteczności w innych sytuacjach.

Ucieczka może też przybierać postać dystansowania się do problemów poprzez np.: usprawiedliwianie się, że problem dotyczy kogoś innego, lub że istnieją ważniejsze sprawy, którymi trzeba się w tej chwili zająć. Dystansowanie się pozwala czasem znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Jeśli jest to standardowa reakcja, to głównym celem tego zabiegu jest odcięcie się od napięcia oraz nieprzyjemnych emocji. W tym przypadku dochodzi do obniżenia poziomu stresu, ale jednocześnie pozbawiamy się siły, która mobilizuje do działania i radzenia sobie ze stresem.

Innym typem działania, które również prowadzi do oddzielenia się od źródła stresu jest mechanizm zniekształcania faktów. Zniekształcanie faktów polega na nieadekwatnym interpretowaniu sytuacji, wyolbrzymianiu faktów, przesadnym koncentrowaniu się na detalach. Skutkiem takich działań jest bagatelizowanie problemu, który pozostaje nierozwiązany w zamian za chwilę spokoju.

Kolejną formą odcinania się od problemów jest fantazjowanie. W tym sposobie myślenia, rozwiązania wszelkich trudności pojawiają się w nierzeczywistym świecie marzeń. Człowiek wyobraża sobie pozytywne zakończenie sytuacji i na tym poprzestaje, np.: „gdybym tylko wygrał w totka, skończyłyby się wszystkie moje problemy finansowe”. Rozwiązując kłopoty wyłącznie w sferze marzeń, odwlekamy w czasie realne działania zaradcze. W tym przypadku również poprawa nastroju jest tymczasowa i pozorna, bo konsekwencje przekładania na później  rozwiązania ważnych spraw piętrzą jeszcze większe trudności.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

Skorzystaj z dofinansowania do szkoleń z BUR
od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.

1

Wybierz interesujące Cię szkolenia z menu strony i listy naszych szkoleń

2

Skontaktuj się z nami przez formularz na stronie wybranego szkolenia albo telefonicznie.

3

Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

4

Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.
Dofinansowanie nie dotyczy firm mających siedzibę w województwie mazowieckim i pomorskim oraz firm z zatrudnieniem powyżej 250 osób.
Więcej informacji o dofinansowaniu z BUR
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Przejdź do działu strefy wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje
Recenzje książek
Artykuły, Artykuły cd.
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

Najbardziej poczytne materiały WikiGamma:

Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.
Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.
Grywalizacja lub gamifikacja to w Polsce stosunkowo młoda forma motywowania określonych grup m.in. takich jak zespół sprzedażowy, dział IT lub HR czy studenci i uczestnicy szkoleń, działających we wspólnym celu. Aby odczarować nieco ten temat dobrze jest przyjrzeć się mu od podstaw.
Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare metody zarządzania tracą na efektywności i współcześni menadżerowie stają przed koniecznością wypracowania nowych modeli, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Te wyzwania to coś, do czego warto się przyzwyczaić, bo millenialsi niedługo będą dominującą grupą pokoleniową na rynku pracy.
Sukces firmy zależy od ludzi w niej pracujących, a kluczowi pracownicy mają kluczowe znaczenie dla tego sukcesu, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.
Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Kolejne artykuły

Gamma przeprowadziła w marcu osiem specjalistycznych pokazów dotyczących Onboardingu 2.0, w których udział wzięło ponad 160 ekspertów. Ideą pokazu było możliwie dokładne odwzorowanie pierwszego dnia nowego pracownika w szeregach organizacji. Uczestnicy pokazów wcielili się w nowo zrekrutowanych specjalistów ds. HR w firmie Gamma, mieli szansę wejść w buty adepta.
Szanowni Państwo! Od momentu, kiedy w latach osiemdziesiątych na Uniwersytecie Stanforda zaczęto pracować nad włączeniem idei Design Thinking do biznesu minęło ponad 30 lat. Dziś  Design Thinking wspiera organizacje w dynamicznym rozwoju, działając w obszarach: strategii, komunikacji, marketingu i HR.  Metodologia ta pomaga tworzyć innowacyjne rozwiązania, które dzięki zrozumieniu potrzeb docelowego odbiorcy, kreują unikalne doświadczenia. Jak powiedział Oren Harari: Elektryczne oświetlenie nie jest skutkiem ciągłego ulepszania świeczek. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma
Szanowni Państwo! Ponad 1000 absolwentów i studentów z pokoleń Y i Z zebrało się na spotkaniu na Arizona State University, aby zaangażować się w opracowywanie rozwiązań najbardziej palących problemów tych pokoleń. Ci studenci i absolwenci stworzyli nowe, konkretne i mierzalne plany, aby sprostać największym wyzwaniom ich generacji. Z przeprowadzonego w trakcie badania wynika, że pokolenia te są wyjątkowo sprawne w rozwiązywaniu problemów społecznych. W porównaniu z rodzicami są bardziej kreatywne (81% do 19%), otwarte (81% do 19%) i innowacyjne (79% do 21% ). Jak w takim razie skorzystać z tego, co oferują nam pokolenia Y i Z? Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma
Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma
Szanowni Państwo! Rozwój przywództwa jest niezbędny, ponieważ organizacje nabierają osobowości swoich liderów. Przywódcy kształtują pozytywną kulturę firmy, są wzorcami zachowań, wpływają na przekonania i wierzenia panujące w firmie, tworzą ramy etyczne w pracy, promują właściwe wartości. W tym tutorialu znajduje się 9 lekcji, których celem jest wsparcie menedżerów, przełożonych, szefów projektów na drodze do stawania się liderem. Służą one do samodzielnej pracy nad kształtowaniem własnego przywództwa. Mogą również stanowić doskonałe ćwiczenie przed szkoleniem z zakresu przywództwa, pomiędzy sesjami, a także jako zadanie domowe po szkoleniu. Życzymy owocnej nauki! Zespół Gamma
Obecny artykuł
STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM 1/2

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.