STRATEGIE SKUTECZNEGO LIDERA – MODEL CLIMB

W 1999 roku Bergmann, Hurson i Russ-Eft zaproponowali model przywództwa, który definiuje podstawowe i kluczowe zarazem działania, jakie powinien podejmować skuteczny lider. Działania te w naturalny sposób wpisują się w omówione wcześniej obszary leadershipu.
23 maja 2017
zdjęcie - STRATEGIE SKUTECZNEGO LIDERA – MODEL CLIMB

STRATEGIE SKUTECZNEGO LIDERA

MODEL CLIMB

 

CLIMB oznacza więc:

 • CREATE
  KREUJ POZYTYWNĄ WIZJĘ PRZYSZŁOŚCI I KOMUNIKUJ JĄ PRACOWNIKOM. DOKONUJ ZMIAN, KTÓRE SĄ KONIECZNE DO JEJ OSIĄGNIĘCIA

 • LET
  ROZWIJAJ ORIENTACJĘ NA KLIENTA. ODKRYWAJ JEGO POTRZEBY I ZASPOKAJAJ JE

 • INVOLVE
  WZBUDZAJ ZAANGAŻOWANIE PODWŁADNYCH, DAWAJ WSPARCIE, DZIEL SIĘ DOŚWIADCZENIEM I INFORMACJAMI, POMAGAJ ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY,

 • MANAGE
  ZARZĄDZAJ PRACĄ, PROJEKTAMI, CZASEM I ZASOBAMI

 • BUILD
  BUDUJ ZESPÓŁ POPRZEZ OKAZYWANIE ZROZUMIENIA I DBANIE O ATMOSFERĘ. BUDUJ WŁASNĄ WIARYGODNOŚĆ - BIERZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TO, CO ROBISZ, PRZESTRZEGAJ ZASAD, KTÓRE GŁOSISZ

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

W trakcie szkolenia czy spotkania online wykorzystywane są przez nas narzędzia dzięki, które sprawiają że spotkanie staje się naprawdę interaktywne.

Zobacz co oferujemy:

Create – kompetencje lidera

Kompetencjami niezbędnymi do skutecznego realizowania tej strategii są: „tworzenie i przekazywanie wizji” oraz „dokonywanie zmian koniecznych do zrealizowania wizji”.

W codziennej praktyce strategia ta przejawia się takimi zachowaniami jak:

 • tworzenie optymistycznej atmosfery w pracy,
 • pozytywne wyrażanie się o przyszłości firmy,
 • pomaganie innych w określeniu swojego miejsca,
 • wspieranie w wyznaczaniu celów zawodowych,
 • utrzymywanie prawidłowego kierunku działania mimo pojawiających się trudności,
 • dokonywanie niezbędnych zmian w trakcie realizacji planów.

Let – kompetencje lidera

Strategii tej przypisano jedną kompetencję: „reagowanie na potrzeby klienta zewnętrznego, jak i wewnętrznego”.

Pracownik, który ma ją przyswojoną na odpowiednim poziomie jest w firmie aktywnym adwokatem klientów, nawet jeżeli nie ma z nimi bezpośredniego kontaktu. Strategia ta przejawia się w takich zachowaniach, jak:

 • otwarte wyrażanie opinii na temat produktów i usług oferowanych przez firmę,
 • dzielenie się z osobami podejmującymi decyzje swoimi spostrzeżeniami na temat potrzeb klientów,
 • inicjowanie i uczestniczenie w pracach na rzecz tworzenia standardów obsługi klientów,
 • przekraczanie ich oczekiwań.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym - jak zbudować silny zespół? Wznieś na wyższy poziom swoje umiejętności zarządzania zespołem. Szkolenie przeznaczone dla menagerów i liderów.
Tematy powiązane z tym szkoleniem: szkolenie online - zarządzanie zespołem, szkolenia menedżerskie. inne szkolenia online

Autorzy badań wskazują na to, iż osoby działający głównie z myślą o klientach, nie tylko zyskują ich uznanie, ale również oddziaływają motywująco na innych pracowników, wpływając znacząco na kulturę pracy w organizacji.

Involve – kompetencje lidera

Do właściwego realizowanie tej strategii niezbędne są cztery kompetencje:

 • wspieranie działań poszczególnych pracowników,
 • wspieranie działań zespołowych,
 • dzielenie się informacjami,
 • rozwiązywanie problemów


Osoba przejawiająca pożądane zachowania: słucha innych (po to, aby się uczyć, wiedzieć co się dzieje w firmie, odkrywać nowe pomysły, pomagać współpracownikom lepiej wykonywać ich zadania), przekazuje wszystkim niezbędne informacje i zachęca do tego innych, chętnie udziela porad na zasadzie „naprowadzania” na właściwe rozwiązania – zarówno współpracownikom, jak i swoim przełożonym, wykorzystuje każdą sposobność do wyrażania uznania za dobrze wykonaną pracę, jest cierpliwa w kontaktach ze współpracownikami – potrafi dostosowywać się do różnych stylów działania.

Strategia ta zakłada, iż pracownicy poprzez wyrażanie zainteresowania pracą innych, chęci udzielania wsparcia, wzmacniają ich motywację do działania.

Manage – kompetencje lidera

Kompetencjami niezbędnymi do skutecznego realizowania tej strategii są: „zarządzanie procesami przebiegającymi przez różne działy”, „umiejętności techniczne”, „zarządzanie projektami”, „zarządzanie czasem i zasobami”

W codziennej praktyce strategia ta przejawia się takimi zachowaniami jak:

 • patrzenie na dysfunkcjonalności w perspektywie całej organizacji (unikanie postawy „to nie moja sprawa”),
 • poszukiwanie możliwości usprawnienia współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
 • otwartość na zgłaszane problemy i dążenie do ich rozwiązania,
 • efektywne wykorzystanie czasu swojego i innych – sprawne podejmowanie decyzji
 • efektywne wykorzystanie zasobów

Gamma - firma szkoleniowa roku. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami menadżerskimi i sprzedażowymi jak: przywództwo szkolenie, zarządzanie zmianą szkolenie, techniki sprzedaży szkolenie. Zaufaj naszemu doświadczeniu.

 

Build – kompetencje lidera

Jest to strategia, w której wymagania stawiamy sobie, a dla innych jesteśmy wzorem. Strategii tej przypisano sześć kompetencji: „podejmowanie inicjatyw wykraczających poza ustalony zakres obowiązków”, „branie odpowiedzialności za siebie i swój zespół”, „kontrola emocji”, „przestrzeganie zasad etyki zawodowej”, „okazywanie zrozumienia”, „prowadzenie wiarygodnych prezentacji”.

Pracownik, który ma ją przyswojoną na odpowiednim poziomie jest w firmie aktywnym adwokatem klientów, nawet jeżeli nie ma z nimi bezpośredniego kontaktu. Strategia ta przejawia się w takich zachowaniach, jak:

 • otwarte wyrażanie swoich poglądów,
 • odważne przekazywanie niepopularnych decyzji,
 • robienie tego, co jest właściwe w danej sytuacji, a nie najłatwiejsze (nie uleganie naciskom, nie zostawianie rzeczy własnemu biegowi),
 • przyznawanie się do własnych błędów,
 • udzielanie innym pomocy wtedy, kiedy tego potrzebują,
 • realizowanie wszystkich zobowiązań,
 • mówienie zawsze prawdy,
 • nieujawnianie poufnych informacji,
 • zachowanie konsekwencji w działaniu,
 • sprawiedliwe ocenianie wyników pracy innych,
 • nieprzypisywanie sobie cudzych zasług


Generowanie przez pracowników tego typu zachowań wzmacnia poczucie wzajemnego zaufania, sprzyja angażowaniu się w powierzone obowiązki zawodowe. Na pewno nie pozostaje to bez związku z wizerunkiem, jaki firma buduje na zewnątrz.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

10 maja 2017
Budowanie kultury współodpowiedzialności Kultura polskich firm przypomina kulturę folwarku W ostatnich latach obserwujemy renesans zainteresowania kwestiami kulturowymi. Dzięki intensywnym kontaktom zagranicznym polscy studenci, naukowcy, robotnicy budowlani, informatycy, kierowcy autobusów, dentyści itd. na własnej skórze przekonują się czym jest odrębność kulturowa. Z badań przeprowadzonych przez prof. Janusza Hryniewicza i wielu innych opracowań, wyłania się specyficzny rys stosunków panujących w polskich firmach,...
29 czerwca 2017
Alternatywa dla ocen okresowych - Performance Management PO CO NAM PERFORMANCE MANAGEMENT? Przez niemal trzy dekady specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi przekonywali nas, że "systemy ocen pracowniczych są jednym z podstawowych wymogów profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi". Z drugiej jednak strony niemal nieustannie spotykaliśmy się z problemami z wdrożeniem tego typu rozwiązań. Dość powiedzieć, że 2/3 wdrożeń SOP upada w trakcie...
12 kwietnia 2018
Koncepcja poziomów wartości Gravesa Czym jest koncepcja poziomów wartości Gravesa? Koncepcja poziomów wartości Gravesa, wcześniej znana jako koncepcja Spiral Dynamics Becka i Cowana, odpowiada na bardzo istotne pytania związane z życiem i motywami działania człowieka: dlaczego niektórzy z nas aby osiągnąć zamierzony cel kierują się walką, a dla innych najważniejsze jest przestrzeganie zasad i porządek? Dlaczego dla niektórych najistotniejszą rzeczą...
9 lipca 2018
Test Badania Kompetencji Harrisona Wstęp Dlaczego niektórzy ludzie nie potrafią się „dopasować”, nie wykorzystują swojego pełnego potencjału lub nie są tak skuteczni, jak napisali w swoim CV?Dlaczego duża część zarządzania/przywództwa czy innych umiejętności społecznych nie zostaje przyswojona, dlaczego zostaje w szkolnej sali, zamiast przenieść się do miejsca pracy?Dlaczego tylu ludzi, posiadających ponadprzeciętne techniczne umiejętności pracy, ma problem z kontaktami międzyludzkimi?Odpowiedź...
10 lipca 2018
Dlaczego warto wprowadzić wellbeing w organizacji? Od czego zacząć? Autor: Agata Pelc, ekspert z zakresu wellbeing'u Wstęp Szanowni Państwo!Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość...

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

27 kwietnia 2022
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
28 lutego 2022
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
24 maja 2021
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
26 kwietnia 2021
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
25 marca 2021
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.