Empowerment jako jeden ze sposobów zarządzania zasobami ludzkimi

Empowerment w zarządzaniu (nazywany też często przydawaniem władzy lub upełnomacnianiem) jest jedną z bardzo wielu koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resources, HR), która prowadzi do usamodzielnienia i wzmocnienia podległych pracowników.

zdjęcie - (the_title())


Empowerment jako jeden ze sposobów zarządzania zasobami ludzkimi


Przydawanie władzy jest procesem polegającym przede wszystkim na angażowaniu pracowników różnych szczebli, a także podwładnych w proces podejmowania różnorodnych decyzji dotykających problematyki organizacji pracy w podmiocie gospodarczym wraz z umożliwieniem im brania odpowiedzialności za swoje własne działania.

Tego rodzaju postępowanie pozwala pracownikom na lepsze zrozumienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Uświadamia im koszty funkcjonowania podmiotu, ale również wzmacnia ich poczucie przynależności i przywiązania do firmy, co przekłada się na poprawę atmosfery pracy, rozwój relacji i wzrost wydajności pracy.

Wszystko to dzięki temu, iż pracownicy mają poczucie posiadania części władzy i możliwości realnego wpływania na politykę uprawianą przez przedsiębiorstwo na wolnym rynku.

Głównym założeniem empowermentu jest pozwolenie pracownikowi na wczucie się w rolę właściciela firmy, a co za tym idzie zwiększenie ich zaangażowania, odpowiedzialności i wydajności pracy.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jak prawidłowo i zgodnie z celem poprowadzić prezentację? Jakie są podstawowe techniki sprzedaży? Jak uzyskać najlepszy możliwy wynik negocjacji? Jak obecnie skutecznie sprzedawać przez telefon? Zobacz nasze szkolenia. Zapoznaj się z nimi.Wśród czynników empowermentu, zwanych również głównymi wymiarami upełnomocniania, wyróżnia się:

 • Self-efficacy, czyli poczucie posiadania kompetencji decyzyjnych oraz zdolności do podejmowania decyzji,
 • Self-determination, czyli poczucie posiadania możliwości decydowania samemu o sobie,
 • Personal consequence, czyli wiara w możliwość wywierania wpływu na politykę i działania firmy,
 • Meaning, czyli poczucie wartościowości i znaczenia wykonywanej pracy,
 • Trust, czyli poczucie bezpieczeństwa, stabilności i zaufania w miejscu pracy.


Działania z rodzaju empowermentu stanowią absolutną podstawę szeroko stosowanego stylu przywództwa personalistycznego i przywództwa służebnego (w angielskiej literaturze przedmiotu nazywanego servant leadership).

Wielu badaczy i naukowców, jak również praktyków postrzega empowerment, jako klucz do stosowania w przedsiębiorstwie, wspomnianego już, przywództwa służebnego. Zastosowanie w firmie upełnomocnienia pozwala na wyzwolenie całego drzemiącego w pracownikach i podwładnych potencjału: ich wiedzy, praktycznego doświadczenia oraz motywacji.

Dobry kierownik będzie potrafił ową wyzwoloną energię skierować w taki sposób, by osiągnąć lub nawet przekroczyć zakładane przez siebie rezultaty. Pracownicy mający poczucie brania na siebie części odpowiedzialności za funkcjonowanie i rozwój firmy na rynku w znacznie większym stopniu kierują się roztropnością i rozwagą przy podejmowaniu decyzji oraz często przekraczają umowne wymagania dotyczące poziomu ich pracy, gdyż starają się oni jak najlepiej zaspokoić potrzeby każdego, pojedynczego klienta.

W ten sposób proces przydawania władzy postrzegają m. in. Jacek Otto, jak również amerykański pracownik naukowy, autor wielu monografii, zajmujący się tematyką zarządzania i prowadzący wykłady na University of San Diego – Ken Blanchard.

Ten ostatni jest też wizytującym wykładowcą na Cornell University oraz prowadzi w San Diego międzynarodową firmę zajmującą się problematyką konsultingu, doradztwa i szkoleń The Ken Blanchard Companies, w której zajmuje stanowisko dyrektora do spraw rozwoju duchowego.

Ken Blanchard stanowi jeden z największych światowych autorytetów w dziedzinie zarządzania, jego książki sprzedały się na świecie w dziesiątkach milionów egzemplarzy. Jego pierwszy, napisany wspólnie z Johnsonem Spencerem, bestseler o tytule The One Minute Manager sprzedał się w liczbie ponad 13 milionów egzemplarzy. Wśród ważniejszych pozycji tego autora przetłumaczonych na język polski można wymienić:

 • Jednominutowy Menedżer i przywództwo. Ken Blanchard, Patricia Zigarmi, Drea Zigarmi, MT Biznes 2008;
 • Coaching. Prowadź swoją drużynę ku zwycięstwu. Ken Blanchard & Don Shula, MT Biznes 2009;
 • Jednominutowy Menedżer spotyka małpę. Ken Blanchard, William Oncken Jr., Hal Burrows. MT Biznes 2010;
 • Cała naprzód! Uwolnij moc wizji swojej firmy i swojego życia. Ken Blanchard & Jesse Stoner. MT Biznes 2010;
 • Jednominutowy Menedżer Równowaga życia i pracy. Ken Blanchard, Marjorie Blanchard, D. W. Edington. MT Biznes 2010;
 • Jednominutowy Menedżer buduje wydajne zespoły. Ken Blanchard, Donald Carew, Eunice Parisi-Carew, MT Biznes 2010;
 • Techniki Jednominutowego Menedżera w praktyce. Ken Blanchard & Robert Lorber, MT Biznes 2010;
 • Wiesz, możesz, działaj. Ken Blanchard, Paul J. Meyer, Dick Ruhe, MT Biznes 2011.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź nasze szkolenia online:

Oferujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online jak i rozbudowane formaty. Korzystamy z najpopularniejszych technologii transmisji video. Sprawdź. Na pewno coś wybierzesz dla swojej firmy.Wracając do problematyki empowermentu. Niektórzy badacze uważają empowerment za udzielenie komuś uprawnienia do wykonywania jakiejś określonej czynności, jak również proces pomocy pracownikom ukierunkowany na wzmocnieniu ich pewności i wiary w siebie oraz przezwyciężania psychicznej bariery poczucia bezradności. W taki sposób proces empowerment postrzega m. in. polska badaczka Maria Czajkowska.

Na kategoriach empowerment, przywództwa personalistycznego, przywództwa służebnego i "wczucia" opiera się fenomenologia zarządzania.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.