Szkolenie – zarządzanie ludźmi i czasem

Już od tysięcy lat wybitne jednostki prowadziły swoich zwolenników do zwycięstwa lub porażki. Za sprawą silnych, pojedynczych ludzi powstawały teorie i prawa zmieniające ludzkie wyobrażenia o rzeczywistości, odkrywające ją i tworzące jej nowy wymiar. Taka jest właśnie rola lidera. Z pomocą swoich podwładnych musi on osiągnąć rezultaty oczekiwane przez daną organizację.

zdjęcie - (the_title())

 

Już od tysięcy lat wybitne jednostki prowadziły swoich zwolenników do zwycięstwa lub porażki. Za sprawą silnych, pojedynczych ludzi powstawały teorie i prawa zmieniające ludzkie wyobrażenia o rzeczywistości, odkrywające ją i tworzące jej nowy wymiar. Taka jest właśnie rola lidera. Z pomocą swoich podwładnych musi on osiągnąć rezultaty oczekiwane przez daną organizację.

Szkolenie zarządzanie ludźmi

Każdy lider chcąc skutecznie zarządzać podwładnymi musi przejść odpowiednie szkolenie z zarządzania. Otóż zarządzanie jest sztuką osiągnięcia zamierzonych rezultatów poprzez odpowiednie zaangażowanie innych ludzi w realizację zadań. Zasadnicza praca lidera polega na skutecznym oddziaływaniu na swoich podwładnych, gdyż to oni wykonują większość zadań zmierzających do zrealizowania celu. Szkolenie zarządzanie ludźmi musi być przeprowadzane w skuteczny sposób, dzięki czemu każdy szef będzie mógł być profesjonalistą.

Żeby każdy pracownik skutecznie realizował powierzone mu zadania konieczne są do spełnienia dwa czynniki. Musi on posiadać chęć do ich realizacji, czyli mieć odpowiednią motywację oraz umiejętności. Na te oba istotne czynniki ogromny wpływ ma lider zespołu. Może on oddziaływać na podwładnego wspierając go i instruując lub gdy zajdzie taka potrzeba stosując narzędzia dyscyplinowania.

Dobry szef powinien znać umiejętności, potencjał oraz ambicje każdego pracownika. Musi on nie tylko zlecać lub delegować zadnia ale i rozwijać w podwładnych zdolność do przejmowania trudniejszych zadań oraz pewnych obszarów odpowiedzialności. Szkolenie zarządzanie ludźmi uświadamia każdego szefa jakich błędów nie powinien popełniać, aby mieć wśród podwładnych poszanowanie i autorytet.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Skutecznie zarządź swoim czasem. Oferujemy szkolenie z zarządzania czasem podczas którego m. in.: dowiesz się jak planować i określać cele, jakie są bariery osobiste w zarządzaniu sobą w czasie, oraz jak je przezwyciężyć, poznasz techniki, które są pomocne w zarządzaniu czasem.Zajrzyj również tutaj: szkolenia po angielsku, szkolenia dla firm Warszawa.

Przeprowadzane badania, mówią, że ok. 85 procent pracowników przyznaje, że mogliby pracować znacznie lepiej, gdyby mieli lepszego szefa. Umiejętność przewodzenia jest cechą, która odróżnia tych, dla których inni pracują bardzo dobrze, od tych, przy których ludzie nie działają na wysokim poziomie swoich możliwości.

Profesjonalnie kierować innymi ludźmi może tylko ten, kto doskonale potrafi kierować sobą oraz rozumie zależności pomiędzy poszczególnymi częściami procesu społecznego którym kieruje. Aby być dobrym szefem należ mieć odpowiednie poczucie własnej wartości, proaktywność, samodzielność w kierowaniu, pozytywne myślenie, współzależność, spójność wewnętrzną, poczucie obfitości, umiejętność tworzenia wizji, zdolność i wolę ciągłego uczenia się oraz doskonałą intuicję.

Odpowiednie szkolenia z zrządzania uczą lidera, w jaki sposób motywować pracowników do pracy i współpracy, na czym polega rola lidera w stymulowaniu zmian oraz jak ważne jest powierzanie pracownikom odpowiedzialności.

Profesjonalny szef to taki, który w powierzonej mu grupie ludzi stymuluje proces wytyczania i osiągania celów jednocześnie wyzwalając w sobie i innych entuzjazm oraz zdolności i najlepsze cechy charakteru. Z pewnością każdy z nas chciałby mieć takiego przełożonego, bowiem współpraca i dobra atmosfera to kluczowe czynniki pomagające w osiągnięciu zamierzonego celu.

Zarządzanie czasem szkolenie


W obecnych czasach łatwo można zostać przytłoczonym informacjami, ludźmi i zadaniami, które mogą przejąć kontrolę nad nami. To uczucie przytłoczenia oraz poczucia, że nie umiemy poradzić sobie z wieloma zadaniami w jednym czasie, prowadzi do chronicznego stresu i zmęczenia. Zatem niezwykle ważne jest efektywna umiejętność zarządzanie czasem.

Szkolenie z zarządzania czasem ma na celu pokazanie liderowi jak umiejętnie delegować zadania, aby zawsze wystarczyło czasu na ich realizację. Szkolenie z zarządzania czasem prowadzone są w oparciu o zaawansowane symulacje strategiczne i gry menedżerskie. Prowadzone są dla liderów zespołów, menedżerów średniego i wyższego szczebla, szefów projektów oraz w ramach rozwoju top talentów czyli przyszłej kadry menedżerskiej. Umiejętne zarządzanie czasem może mieć miejsce tylko i wyłącznie wtedy, gdy zna się techniki i umiejętności, które pozwalają zdobyć więcej czasu w ciągu dnia, jednocześnie umożliwiając rozwinięcie sposobu myślenia efektywnego managera czasu.

Zarządzanie czasem jest nauką polegającą na zrozumieniu swoich obecnych nawyków związanych z tą kwestią. Szkolenie zarządzanie czasem na na celu pozyskanie przez osobę szkolącą się umiejętności analizowania konkretnych celów, które powinny konkretne mierzalne, osiągalne, realistyczne oraz określone czasowo. Niezwykle ważne jest określenie planu działania, czyli stworzenie listy konkretnych zadań do wykonania. Zarządzanie czasem będzie skuteczne jeśli ustalimy ważność ustalonych zadań. Polega ona na tym, aby dokładnie przeanalizować, które zadania są priorytetowe i musimy je wykonać w danym dniu, a które mniej ważne i mogą poczekać. Zarządzanie czasem szkolenie uczy liderów, że nie należy podejmować się wykonania wielu zadań w jednym czasie, gdyż wówczas to z pewnością żadne z nich nie zostanie zrealizwoane na czas.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Rozwój nowoczesnych technologii spowodował że współcześni menadżerowie i liderzy stanęli przed nowym wyzwaniem, jakim jest kierowanie zespołami rozproszonymi. Jak sprawnie kierować pracą osób które pracują w jednym zespole a fizycznie znajdują się gdzie indziej?

Mogą Cię zainteresować: talenty Gallupa, szkolenie dla brygadzistówszkolenia otwarte Warszawa.

Szkolenie zarządzanie czasem uczy jak we właściwy sposób dokonać podziału zadań na mniejsze. Odpowiednio grupując swoje zadania w podobne kategorie działań, stajemy się bardziej produktywni i czasowo wydajniejsi. Ponadto zarządzanie czasem szkolenie pokazuje w jaki sposób wyznaczać konkretne bloki czasu na wykonywanie określonych zadań.

Podczas ustalania zadań, warto upewnić się, czy dokładnie precyzujemy ile czasu powinniśmy poświęcić na każde z tych zadań. Jeśli nie określimy konkretnej ilości czasu, to tracimy go dużo na inne pochłaniające nasz czas zadania. Każda podjęta w realizację czynność musi być określona w czasie, który jest realistyczny oraz osiągalny.

Zarządzanie czasem będzie efektywniejsze pod warunkiem, że ustalimy czynności nad którymi powinniśmy popracować. W dzisiejszych czasach niezwykle ważna jest: umiejętność obsługi komputera i programów, zdolności twórcze, myślenie krytyczne i umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności delegowania zadań, umiejętności negocjacyjne, inteligencja emocjonalna, wielozadaniowość, umiejętności podejmowania decyzji oraz szybkość czytania

Umiejętności zarządzania czasem nie można nabyć w ciągu dnia. Jest to długotrwały proces, który odpowiednio realizowany z czasem przynosi pozytywne efekty. Wprowadzenie w życie nawyków efektywnego zarządzania wymaga sporo sumiennego wysiłku. Niemniej poświęcając czas na praktykowanie tych strategii, technik i sposobu myślenia sprawiamy, że zyskujemy nie tylko więcej czasu, ale też odzyskujemy z powrotem swoje życie.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.