7 nawyków Covey’a

Dr Stephen Covey to jeden z 25 najbardziej wpływowych Amerykanów według magazynu Time. Całe swoje życie poświęcił na badanie natury człowieka, jego rozwoju i relacji z innymi. Na podstawie doświadczenia oraz poglądów głoszących, że osiągnięcie sukcesu powiązane jest z cechami charakteru i życiem zgodnie z ustalonymi zasadami, stworzył 7 nawyków skutecznego działania. Dzięki nim człowiek może zmienić samego siebie, poprawić relacje z innymi i stać się skutecznym przywódcą.

Gamma - 7 nawyków Covey'a


7 nawyków Covey'a

Steven Covey | Siedem nawyków skutecznego działania


Siedem nawyków skutecznego działania | Nawyk nr 1: Bądź proaktywny

Zapomnij na chwilę o słownikowej definicji słowa „proaktywny” oraz każdym innym znaczeniu tego słowa, którego nauczyłeś się pracując w zawodzie. Jest to warunek konieczny, jeśli chcesz dobrze zrozumieć co Covey miał na myśli.

Warto również poznać trzy powszechnie akceptowane paradygmaty, których najczęściej używa się w celu wyjaśnienia ludzkich zachowań: determinizm genetyczny (jesteś taki jaki jesteś dzięki swoim genom), determinizm psychiczny (twoja osobowość została ukształtowana przez twoje dzieciństwo i okres dorastania) oraz determinizm środowiskowy (to, co cię otacza sprawia, że jesteś jaki jesteś).

Steven Covey definiuje proaktywność jako pracę nad naszą swobodą wyboru samoświadomości, wyobraźni i niezależnej woli. Jeśli jesteś nieszczęśliwy, nie odnosisz sukcesów itd. to dzieje się to prawdopodobnie dlatego, że pozwoliłeś, aby ktoś lub coś cię do tego stanu doprowadziło, zamiast decydować samemu o swoim losie.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jak zarządzać swoim stresem w pracy? Jak rozwiązywać konflikty i asertywnie komunikować się w życiu prywatnym i zawodowym? Czy trening pewności siebie zmieni Twoje życie? Zobacz nasze szkolenia z rozwoju osobistego np: szkolenia z komunikacji interpersonalnej, szkolenie z negocjacji.

I nie chodzi tu o zminimalizowanie wpływu genetyki, wychowania i środowiska na to, jaki ktoś jest. Aby odnosić sukcesy należy zrozumieć, że to my jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie odpowiedzi i reakcji na dane sytuacje.

Siedem nawyków skutecznego działania | Nawyk nr 2: zaczynaj z wizją końca

Steven Covey wskazuje że wszystko powstaje dwa razy: najpierw w naszym umyśle, a potem w rezultacie jako rzecz fizyczna. Jeżeli nie wybierzemy świadomie kontroli nad tym, co tworzy się w naszej głowie, kolejne wydarzenia w naszym życiu generowane będą przez jakieś przypadkowe okoliczności oraz oczekiwania i plany innych ludzi.

Zaczynanie z wizją końca oznacza podchodzenie do każdej roli, biorąc przede wszystkim pod uwagę nasze wartości i kierunek w jakim podążamy. Ponieważ jesteśmy świadomi, zdajemy sobie sprawę kiedy odgrywamy rolę, która nie gra z wyznawanymi przez nas poglądami.

Niezależnie od tego, co jest dla ciebie najważniejsze w życiu, będzie to źródłem twojego bezpieczeństwa (poczucie wartości), kierunku życiowego, mądrości (perspektywy z jaką patrzysz na życie) i siły (zdolność do działania i wykonywania zadań). Wiele osób nie znajduje odpowiednio dużo czasu na wyznaczanie tych kluczowych wartości.

W rezultacie, w centrum ich uwagi znajduje się dużo różnych rzeczy: tacy ludzie mogą być nakierowani na małżeństwo, rodzinę, pieniądze, pracę, przyjemności, przyjaciół albo wrogów, na kościół lub na samych siebie. Prawdopodobnie każdy z nas zna osobę, która skupia się na jednej z tych rzeczy i my sami również przechodziliśmy przez pewne okresy w życiu, kiedy stawialiśmy większość tych wartości na piedestale.


Siedem nawyków skutecznego działania | Nawyk nr 3: najpierw rzeczy najważniejsze

Nawyk nr 3 jest drugim tworem – fizycznym odzwierciedleniem Nawyku 1 i 2. Pierwsze dwa nawyki najlepiej opisuje słowo „przywództwo”, które należy brać pod uwagę w pierwszej kolejności, natomiast Nawyk 3 odnosi się bardziej do dyskusji nad „zarządzaniem”.

Wg Steven'a Covey;a Efektywne zarządzanie oznacza skupianie się w pierwszej kolejności na najważniejszych rzeczach i robieniu tego, na co inni nie mają ochoty. Po zapoznaniu się z Nawykiem 1 i Nawykiem 2 powinniśmy wykształcić umiejętność asertywnej odmowy w przypadku, gdy powierzane nam zadania nie współgrają z naszymi wartościami i kluczowymi celami.

Covey w książce "Siedem nawyków skutecznego działania" wyróżnia cztery etapy zarządzania czasem: notatki i listy zadań, kalendarze (aby lepiej zaplanować czas), codzienne organizowanie dnia poprzez ustalanie najważniejszych celów i priorytetów (nie jest to wbrew pozorom takie łatwe), kategoryzacja działań i celowe skupienie się na wykluczeniu tych mniej ważnych pozycji.

Gamma. Zobacz nasze szkolenia menadżerskie: i szkolenia sprzedażowe: Zapraszamy serdecznie.

 

Siedem nawyków skutecznego działania | Nawyk nr 4: myśl w kategoriach wygrana-wygrana

Jest to kolejny tytuł, który zmusza czytelników do porzucenia znanego im do tej pory znaczenia tego terminu i przyjrzenia się temu zaproponowanemu przez Coveya. Autor definiuje kategorię „wygrana-wygrana” jako sposób myślenia, mający na celu znalezienie trzeciej alternatywy podczas podejmowania decyzji typu „ty albo ja”.

Większość osób żyje zgodnie z jednym z czterech alternatywnych paradygmatów: „wygrana/przegrana”, „przegrana/wygrana”, „przegrana/przegrana”, „wygrana” (skupianie się jedynie na korzyściach po naszej stronie). Aby nie złapać się w pułapkę żadnego z tych paradygmatów, musimy rozwinąć w sobie cechy charakteru konieczne, aby wprowadzić do życia zasadę „wygrana-wygrana”, m.in.: integralność (jaką wartość przypisujemy sobie), dojrzałość (równowaga pomiędzy odwagą i rozwagą).

Spróbuj myśleć o swoich relacjach z ludźmi jak o emocjonalnym koncie bankowym. Dzięki wpłatom możliwym poprzez proaktywne działanie zapewnimy sobie emocjonalne fundusze, które będzie można wybrać kiedy przyjdzie na to odpowiednia pora. Strategia „wygrana-wygrana” często jest trudna do osiągnięcia, ale znacznie łatwiej ją opanować z solidnym kontem emocjonalnym.

Aby lepiej zrozumieć czym jest decyzja oparta na kategorii „wygrana-wygrana” i jaką ma ona strukturę, przyjrzyjmy się charakterystyce Coveya: wyraźne określenie pożądanych rezultatów, konkretne parametry pomagające w osiągnięciu tych zaplanowanych wyników, źródła umożliwiające ich osiągnięcie, odpowiedzialność w oparciu o konkretne standardy wydajności i czasu oceny, konsekwencje wyników tej oceny.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szukasz szkoleń online? Realizujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online, procesy kaskadowe. Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video

Sprawdź nasze szkolenia online:

Zapoznaj się również z: szkolenia menedżerskie i szkolenia rozwój osobisty

Siedem nawyków skutecznego działania | Nawyk nr 5: staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumianym

 Jeżeli chcesz efektywnie oddziaływać na ludzi i mieć na nich wpływ, musisz ich najpierw zrozumieć. Może to być powszechnie znane stwierdzenie, ale stanowi ono strategię całkowicie przeciwną do planu działania obieranego przez większość ludzi, przez co nie są oni rozumiani przez innych. Po raz kolejny, Covey przedstawia wszystko krok po kroku, dzięki czemu łatwiej jest nam poznać nasze własne zachowania.

Wyróżnia on cztery poziomy słuchania: ignorowanie, udawanie, że się słucha, uważne słuchanie i słuchanie z empatią. Pierwszych trzech nie trzeba wyjaśniać, ale termin „słuchanie z empatią” może być dla czytelników czymś nowym.

Chodzi o lepsze poznanie osoby poprzez obserwację języka ciała, tonacji, mimiki i emocji, jakie widoczne są na zewnątrz. Jest to gigantyczna wpłata na nasze emocjonalne konto bankowe.

Nawyk ten ma w sobie dużą moc, ponieważ w naszym kręgu wpływów zawsze znajduje się potrzeba zrozumienia kogoś, a dopiero później bycia zrozumianym. Kiedy ludzie rozumieją się nawzajem, otwiera to drzwi do szukania rozwiązań o strategii „wygrana-wygrana”.

Siedem nawyków skutecznego działania | Nawyk nr 6: synergia

Pewnie nikogo nie zdziwi fakt, że Steven Covey nie odnosi się tutaj do tego typu „synergii”, która powstaje, kiedy dwie firmy łączą się, aby razem osiągnąć więcej i tym samym zredukować koszty administracyjne. Nie ma on na myśli nawet prostej czynności, jaką jest współpraca między ludźmi w celu osiągnięcia czegoś więcej, niż udałoby im się zrobić w pojedynkę.

Tutaj synergia jest czymś praktycznie niemożliwym do zrozumienia, jeśli nie doświadczyło się tego na własnej skórze. Przykładem jest gra zespołowa, kiedy drużyna „stapia się” w jedną całość i wydaje nam się jakby była jednym ciałem.

Możemy tego doświadczyć grając z grupą ludzi w musicalu, kiedy każda nuta piosenki jest wręcz idealna, każda melodia wychodzi perfekcyjnie i zaczynamy improwizować dźwiękiem, który wcześniej wydawał nam się niemożliwy do wykreowania. To autor ma na myśli mówiąc „synergia” – wspólne głębokie doświadczenie, które tworzy się w wyniku kumulacji poprzednich pięciu nawyków.

Okazuje się, że nie musi to być rzadkie doświadczenie – możemy je tworzyć na co dzień, żyjąc zgodnie z pięcioma wyżej wspomnianymi nawykami i będąc do tego autentycznymi, otwatymi osobami.
 

Siedem nawyków skutecznego działania | Nawyk nr 7: ostrzenie piły

Należy pamiętać, że aby zasady te stały się nawykami, muszą one być regularnie powtarzane. Aby móc nad nimi ćwiczyć, powinniśmy przeznaczyć odrobinę czasu na odnowę wewnętrzną.

Steven Covey radzi, aby skupić się na czterech wymiarach ludzkiej natury: umysłowym (czytanie, oglądanie, pisanie, planowanie), fizycznym (ćwiczenia, odżywianie, zarządzanie stresem), emocjonalnym (pomoc, empatia, synergia, bezpieczeństwo), duchowym (ustalenie wartości, poświęcenie, nauka i medytacja).

Jeśli zlekceważymy jeden z tych elementów, zniszczymy całą resztę – powinniśmy więc poświęcić co najmniej godzinę dziennie na pracę nad tymi aspektami życia.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

2007 rok obfituje w ważne wydarzenia. W kwietniu Komitet Wykonawczy UEFA ogłasza, że Polska z Ukrainą będą współorganizować piłkarskie Mistrzostwa Europy w 2012 roku. Lato przynosi koncerty legend – największe hity dla polskiej publiczności śpiewają członkowie The Rolling Stones oraz Red Hot Chili Peppers. Gorąco jest również na scenie politycznej – dochodzi do samorozwiązania Sejmu, a w październiku do przyspieszonych...
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Szanowni Państwo! W czerwcu 1925 roku ukazała się książka „The Psychology of Selling” napisana przez E.K. Stronga, była to pierwsza nowatorska praca opisująca model sprzedaży. Wprowadziła ona koncepcję technik sprzedaży, takich jak cechy i korzyści, radzenie sobie z odmowami, zamykanie sprzedaży czy pytania otwarte w sprzedaży i zamknięte. Ponieważ od tego momentu minęło już prawie 100 lat, pozwalamy sobie przedstawić...
Szanowni Państwo! W tej części przedstawiamy kolejne modele sprzedaży, w tym rewolucyjny The Challenger Sale. Model ten został opracowany na podstawie szeroko zakrojonego badania, w którym bardzo szczegółowo przeanalizowano 70 tysięcy wizyt handlowych przeprowadzonych przez prawie 7 tysięcy handlowców w 95 branżach w różnych krajach . Model ten jest określany jako czwarta rewolucja w sprzedaży. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.