9 LEKCJI Z PRZYWÓDZTWA (cz. 2/3)

Szanowni Państwo!
Rozwój przywództwa jest niezbędny, ponieważ organizacje nabierają osobowości swoich liderów. Przywódcy kształtują pozytywną kulturę firmy, są wzorcami zachowań, wpływają na przekonania i wierzenia panujące w firmie, tworzą ramy etyczne w pracy, promują właściwe wartości.
W tym tutorialu znajduje się 9 lekcji, których celem jest wsparcie menedżerów, przełożonych, szefów projektów na drodze do stawania się liderem. Służą one do samodzielnej pracy nad kształtowaniem własnego przywództwa. Mogą również stanowić doskonałe ćwiczenie przed szkoleniem z zakresu przywództwa, pomiędzy sesjami, a także jako zadanie domowe po szkoleniu.
Życzymy owocnej nauki!
Zespół Gamma

zdjęcie - (the_title())


9 LEKCJI Z PRZYWÓDZTWA

4. lekcja  
Jaka jest misja twojego działu?

Misja mojego działu

Wyobraź sobie sytuację, że w twojej firmie z powodu restrukturyzacji ma być zlikwidowany jeden z działów. Szefowie wszystkich działów zostali poproszeni o przygotowanie 2-minutowej prezentacji, której głównym celem jest przekonanie zarządu, że ich dział jest niezbędny w firmie i nie może być zlikwidowany.

W jaki sposób chciałbyś przekonać zarząd o tym, że twój dział nie może być zlikwidowany? Przygotuj dobre uzasadnienie, odpowiadając na trzy poniższe pytania.

 1. Kim jesteśmy, co robimy?
 2. Dlaczego  to robimy?
 3. Dla kogo  to robimy?
 4. Co wartościowego im dajemy, jakie ich potrzeby zaspokajamy?

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zobacz szkolenia z najskuteczniejszych technik motywacyjnych, zbuduj zaangażowanie swojego zespołu, dowiedz się jak efektywnie zarządzać zespołem i rozwojem w firmie. Wybierz nasze szkolenia: szkolenia z zarządzania, szkolenia dla administracji, szkolenie zarządzanie projektami.

Zapoznaj się z całą listą szkoleń menadżerskich

Na podstawie odpowiedzi na pytania zapisz misję swojego działu.

Wizja, czyli dokąd zmierzasz?

Wizja to inspirujące wyobrażenie siebie, działu lub firmy w przyszłości.  Opisuje wyraźnie i jasno długoterminowy cel,  pożądany stan końcowy. Wizja wyraża nasze aspiracje i marzenia dotyczące firmy. 

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Skuteczne budowanie efektywności firmy poprzez rozwój kadry menedżerskiej. Realizujemy szkolenia stacjonarne otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia menedżerskie online.

Zobacz szkolenia związane z obszarem menadżerskim:

Szkolenia menadżerskie - pełna lista.

Badania pokazują, że pracownicy, którzy rozumieją znaczenie wizji swojej firmy, są o 28% bardziej zaangażowani w realizację celów organizacji niż pracownicy nieznający lub nierozumiejący wizji (Joseph Folkman „8 ways to ensure Your Visio is valued”, Forbes 04/2014).

Cechy dobrej wizji

 • Inspirująca
  Porusza, mobilizuje i motywuje do działania.

 • Wyzwanie
  Wymaga od nas wysiłku, aby ją osiągnąć. Wizja nie jest łatwym celem; to jest coś, czego osiągnięcie budzi dumę i poczucie spełnienia.

 • Osiągalna
  Wizja nie musi być tak daleko idąca, że jest poza naszym zasięgiem. Osiągnięcie pożądanego stanu jest możliwe i prawdopodobne.

 • Wspólna
  Wizja musi być wspólna dla wszystkich, którzy podejmują działania, aby ją urzeczywistnić. Z tego powodu tworzenie wizji we współpracy z pracownikami jest zawsze mile widziane.

 • Preferowana
  Wizja jest opisem preferowanej przyszłości. Powinna ona brać pod uwagę i reprezentować korzyści dla większości interesariuszy.

 • Jasna
  Najlepsze wizje są sformułowane w sposób jasny i zwięzły. Trzeba posługiwać się językiem, który jest zrozumiały dla wszystkich. Oznacza to także unikanie słów, które są nadużywane lub mają niewielkie znaczenie.

5. Lekcja
Wizja przyszłości

Pomost w przyszłość

 1. Co chciałbyś, aby za 10 lat o twoim zespole/twojej firmie  powiedzieli:
  • Twoi klienci
  • Współpracownicy z innych działów
  • Twoi przełożeni
  • Pracownicy twojego zespołu
  • Kontrahenci/partnerzy biznesowi
  • Firmy konkurencyjne

 2. W idealnej przyszłości marzę, że pewnego dnia:
  • Mój zespół/moja firma
  • Ludzie pracujący w moim zespole/mojej firmie
  • Nasze produkty/usługi

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź naszą ofertę. Najpopularniejsze szkolenia handlowe online!

Przyciąganie innych

„Przywódcą staje się ktoś, kto wie, dokąd zmierza, i potrafi sprawić, aby inni ludzie chcieli tam z nim iść. Przywódca, za którym nikt nie podąża, jest tylko spacerowiczem”

– John C. Maxwell

Żaden nawet najbardziej uzdolniony przywódca w biznesie nie osiągnie niczego sam. Do realizacji ambitnych zamierzeń i aspiracji nieodzowni są szczerzy zwolennicy. Dlatego sprawny przywódca potrafi zjednywać sobie ludzi, integrować ich wokół głównych celów i angażować w realizację.

 

Gamma Firma szkoleniowa roku.

Zapraszamy do działu szkolenia otwarte gdzie znajdziesz szereg szkoleń związanych z przywództwem. Mamy również dedykowany dział: szkolenia administracja gdzie oferujemy szkolenia dla sektora publicznego. Zapoznaj się z naszymi szkoleniami.

 

Różne typy zwolenników

Przyciągając pracowników do misji, wizji i celów, nie wystarczy powiedzieć: „Chodźcie ze mną”. Przywódca powinien mieć jasność co do tego, że nie tyle potrzebuje swoich fanów, ile skutecznych sprzymierzeńców w realizacji zamierzeń.

Co odróżnia skutecznego zwolennika od nieskutecznego? Inteligencja, motywacja, entuzjazm są przydatne, ale niewystarczające dla efektywnego zwolennika.

Według Roberta Kelleya, wybitnego badacza społecznego, istnieją dwa wymiary, które decydują  o efektywności zwolenników: krytyczne myślenie i nastawienie na współuczestnictwo.

Owca
Osoba pasywna i zależna, wymagająca zewnętrznej motywacji ze strony lidera. Brakuje jej inicjatywy, nie odgrywa aktywnej roli. Po prostu zastosuje się do każdego polecenia.  

Wyobcowany obserwator
Osoba pasywna, krytyczna, samodzielnie myśląca i niezależna. Zachowuje dystans i nie oferuje wsparcia. Osoba ta może postrzegać siebie jako prawowitego lidera. Nastawiona na samodzielną pracę.

Yes-man
Osoba aktywna, zależna i bezkrytycznie potakująca, niekwestionująca decyzji i działań lidera. Ochoczo i bezkrytycznie wykona dowolne polecenie lidera. Przykład: osoba, która zawsze mówi to, co jej zdaniem lider chce usłyszeć..

Efektywny zwolennik
Osoba aktywna, niezależna, samodzielna, krytycznie myśląca. Nie akceptuje ślepo każdej decyzji lub działań lidera, dopóki sama tego nie oceni. Może odnieść sukces bez obecności lidera. Nastawiona na pracę z innymi.  

Transformacyjny styl przywództwa

Skuteczni przywódcy nie kreują zwolenników czy naśladowców. Oni kreują innych liderów.
Lider, który przyjmuje transformacyjny styl przywództwa, przekształca pracowników z biernych wykonawców poleceń na aktywnych, samodzielnych i niezależnych członków zespołu, którzy wspierają misję, wizję i główne cele firmy. Pracownicy pobudzani są do samodzielnego myślenia, zachęcani do wyrażania własnych opinii, kwestionowania przyjętych założeń i metod działania.
Przywództwo transformacyjne wymaga pasji lidera do tego, co robi, wartościowej misji oraz inspirującej i optymistycznej wizji.

6. Lekcja
Typy zwolenników

Typologia zwolenników

Skuteczni przywódcy nie kreują zwolenników czy naśladowców. Oni kreują innych liderów.

Przeanalizuj członków swojego zespołu pod kątem typu zwolennika. Dopasuj poszczególnych pracowników do typu w którym aktualnie znajduje się ten pracownik.

 • Owca
 • Wyobcowany obserwator
 • Yes-man
 • Efektywny zwolennik

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia

Zapraszamy do naszej

gamma Wiki +

Znajdziesz tam:
 • 800 pigułek wiedzy
 • 40 filmów edukacyjnych
 • ~14h nagrań raportów w wersji audiobook i wiele więcej.
Raporty HR
Raporty HR

Okręty flagowe naszej strefy wiedzy w wersji audio.

Video
Video

Szereg koncepcji, narzędzi i idei w wersji video.

Audio
Audio

Audiopigułki wiedzy w drodze do pracy czy w – trakcie spaceru.

Artykuły
Artykuły

Do przeczytania w lub do pobrania w formacie pdf.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.