Mistrzostwo osobiste

Coraz więcej przywódców łączy pomyślne rezultaty w pracy z własnym poziomem „Mistrzostwa osobistego” – umiejętności słuchania siebie samych i świadomości wpływu ich wzorców myślenia, odczuwania i zachowania na ludzi i sytuacje, które ich otaczają oraz na rezultaty, które otrzymują.

22 czerwca 2018
zdjęcie - Mistrzostwo osobiste


Mistrzostwo osobiste

„Ja” w przywództwie

Coraz więcej przywódców łączy pomyślne rezultaty w pracy z własnym poziomem „Mistrzostwa osobistego” – umiejętności słuchania siebie samych i świadomości wpływu ich wzorców myślenia, odczuwania i zachowania na ludzi i sytuacje, które ich otaczają oraz na rezultaty, które otrzymują.

Mistrzostwo Osobiste obraca się wokół idei, że przywództwo zaczyna się od Ciebie samego – nieważne, na którym poziomie przywództwa jesteś, najważniejszy czynnik, od którego należy zacząć, znajduje się w Tobie.

Sfera Mistrzostwa Osobistego jest w dużym stopniu wewnętrzna. Jak wielokrotnie zwracamy uwagę w naszych ośrodkach szkoleniowych: Zanim zostaniesz przywódcą zespołu, musisz zostać przywódcą siebie samego.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jak budować wiarygodność, autorytet i charyzmę, czyli jak stać się liderem transformacyjnym - zapraszamy na szkolenie z przywództwa.

Zobacz też:

Czym jest Mistrzostwo Osobiste?

Mistrzostwo Osobiste jest jedną z 5 Dyscyplin uczenia się, rozpowszechnionych przez Petera Senge, prekursora teorii organizacji uczącej się, w jego przełomowym dziele Piąta Dyscyplina, opublikowanym w 1990.

To być może najtrudniejsza do osiągnięcia Dyscyplina. Chodzi w niej przede wszystkim o „samoświadomość” – pracę nad własnym wnętrzem i obserwację wpływu własnych wzorców myślenia, odczuwania i zachowania na osoby i sytuacje otaczające nas oraz rezultaty, które otrzymujemy w relacjach z nimi.

To „dyscyplina rozwoju osobistego i uczenia się” jak mówi Senge, choć wiąże się z czymś więcej niż tylko nabywaniem nowych umiejętności. Mistrzostwo osobiste stawia na pierwszym planie własny cel i wizję – zaczyna się od wyjaśnienia, co tak naprawdę jest dla nas najważniejsze. Chodzi w nim o stworzenie wizji pożądanej przyszłości i dążenie do niej.

Mistrzostwo osobiste łączy się również z ideami takimi jak osobiste kompetencje, inteligencja emocjonalna i samoświadomość. Chodzi w niej o wejrzenie w głąb siebie, gdzie rozpoczyna się praca nad przywództwem. Mistrzostwo Osobiste łączy się, jak mówi Senge, z „poświęceniem się prawdzie – nieustającej chęci do odkrywania, w jaki sposób sami się ograniczamy i oszukujemy”.

Mistrzostwo osobiste to dyscyplina, w której należy nieustannie precyzować i pogłębiać swoją wizję osobistą, koncentrować swoją energię, rozwijać swoją cierpliwość i patrzeć na rzeczywistość w sposób obiektywny. Osoby o wysokim poziomie mistrzostwa osobistego są w stanie nieprzerwanie realizować najważniejsze dla nich cele”.

Peter Senge, Piąta Dyscyplina.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przeszkoliliśmy ponad 50 tys. osób na stanowiskach menedżerskich. Realizujemy szkolenia stacjonarne otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia menedżerskie online.


Zapoznaj się z naszymi szkoleniami menadżerskimi.

7 dróg do Mistrzostwa Osobistego

W naszych ośrodkach szkoleniowych określiliśmy 7 dróg, które pozwalają osiągnąć Mistrzostwo Osobiste.

Pierwsze trzy – cel, wizja i wartości – tworzą rdzeń:

 • Wizja Osobista: Wielu liderów posiada cele, lecz nie wszyscy posiadają realistyczne poczucie wizji osobistej: umiejętności wyobrażenia sobie siebie samego jako najlepszego lidera, jakim można się stać oraz pracy w skupieniu, zbliżającej do tego celu, a także determinacji i dbałości o szczegóły. Wizja osobista dostarcza energii do wprowadzania zmian. Jest jak punkt na horyzoncie, który przewodzi ścieżce. Bez niego błądziłbyś bez celu.
 • Cel Osobisty: wyprzedza Wizję Osobistą w wielu aspektach. Wszyscy pragniemy, aby nasze życie miało sens. Chcemy, aby miało ono wartość, znaczenie, chcemy wiedzieć, jakie mamy dary, talenty i zasługi i dlaczego robimy to, co robimy.
 • Wartości osobiste: które są dla nas najważniejsze, stanowią podstawę wizji osobistej. Przywódcy, którzy praktykują Mistrzostwo Osobiste, są prowadzeni przez określony zbiór wartości we wszystkich dziedzinach swojego życia. Jasno określone wartości, których starasz się trzymać – i które zmieniasz, jeśli nie są odpowiednie – są podstawą takich cech, jak uczciwość i autentyczność.

Pozostałe cztery drogi mogą być określone jako narzędzia do rozwijania umiejętności, pozwalające zrozumieć swój cel i wizję osobistą oraz żyć zgodnie z własnymi wartościami.

 • Własna Linia Prosta to ułożenie, w którym nasza wizja osobista, cel i wartości oraz zachowania są ze sobą zgodne. Kiedy te czynniki są do siebie dopasowane, wyzwolona zostaje duża ilość pozytywnej mocy oraz energii. Wtedy możemy znaleźć w sobie kreatywną umiejętność przekształcenia oraz odnowienia samych siebie. Przywódcy, który nie mają kontaktu z tymi umiejętnościami, często uciekają się do rozwiązań, które stwarzają konflikty wewnętrzne; ograniczają swoją moc czy potencjał, co prowadzi do niepożądanych zachowań.
 • Postrzeganie Osobiste to bycie świadomym własnych tendencji postrzegania – układów odniesienia, których używamy w ocenie innych osób, wydarzeń i sytuacji. Chodzi w nim również o nasze „poczucie własnej odrębności”, „świadomość własnej tożsamości”, która jest źródłem naszego poczucia własnej wartości i stopień, w jakim uczymy się na trafnie siebie postrzegać.

Gdy koncentrujemy się na świecie zewnętrznym, pojawia się kolejne pytanie: „Czy to, jak widzę siebie i to, co popieram, jest widziane przez innych tak samo, jak przeze mnie?”.

Powyższe pytanie wiążę się z tym, jak trafnie liderzy oceniają samych siebie, co sprowadza się również do tego, jak widzą innych ludzi, wydarzenia i sytuacje. Nasz sposób postrzegania wpływa na nasz sposób bycia, co łączy się ze samoświadomością.

 • Samoświadomość to stopień, w jakim znasz (lub chcesz poznać) samego siebie – co sprawia, że jesteś taki, a nie inny, twoje potrzeby, zapał, pragnienia i preferencje. To umiejętność wycofania się do roli obserwatora samego siebie: swoich schematów myślenia, odczuwania i zachowania; obserwacja tego, jak wpływają one na innych ludzi i twoje interakcje z nimi; wzmacnianie tych, którzy przynoszą Ci pozytywne efekty i praca nad tymi, którzy tego nie robią.

To, z czego nie zdajemy sobie sprawy, często nas kontroluje. Bez znajomości samych siebie, przywódcy nie mogą pomóc zespołom rozwinąć umiejętności lepszej pracy i myślenia w grupie, zaszczepić w nich poczucia celu czy zbudować pozytywnej atmosfery. Nie zdają sobie również sprawy z własnych schematów, kształtujących ich myśli, emocje, zachowania i podejście do trudnych zadań. Zrzucają winę na innych i rzadko zwracają uwagę na ich wkład.

 • Zmiana Osobista to powszechna, kreatywna umiejętność przekształcania się, odnawiania i doskonalenia w celu zharmonizowania się z naszą wizją osobistą, wartościami i celem. Umiejętność tworzenia mostów między nieuniknionymi przerwami, znajdującymi się między wizją osobistą i rzeczywistością, jest elementem kluczowym dla Mistrzostwa Osobistego.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia online umożliwiają pełną interakcję zarówno z prowadzącym jak i z innym uczestnikami.

Realizujemy szkolenia online, webinary i projekty hybrydowe.

Sprawdź nasze kursy i szkolenia online eksperckie:

Kwestia uważności

Poza tym, że skłania nas do bycia bardziej świadomym tego, jak myślimy, czujemy i zachowujemy się w stosunku do świata, który nas otacza, Mistrzostwo Osobiste łączy się także z cechą, zwaną „uważnością” – umiejętnością postrzegania, w jaki sposób nasze myśli i uczucia wpływają na naszą rzeczywistość i jak przyczyniamy się do sytuacji, które nas otaczają.

Uważność definiujemy jako całkowitą otwartość na to, co dzieje się w naszym środku (mentalnie, emocjonalnie i fizycznie) i odniesienie tego do naszej sfery zewnętrznej, z uwzględnieniem wpływu naszego stanu wewnętrznego na wszystko, co dzieje się wokół (na zewnątrz) nas.

Pierwszy krok do uporania się z kryzysem, właściwego przeanalizowania sytuacji i poradzenia sobie w trudnej dyskusji jest zdecydowanie mentalny. Dzięki uważności możemy ćwiczyć samokontrolę i dokonywać lepszych wyborów.

Mistrzostwo Osobiste w praktyce

Przywódcy, którzy praktykują dyscyplinę Mistrzostwa Osobistego, używają go jako osobistego rozwiązania, nadającego znaczenia temu, co dzieje się wokół nich.

Mistrzostwo Osobiste to:

 • Sposób na umiejscowienie sytuacji zawodowych z szerszym kontekście i zachowanie perspektywy
 • Podstawa, na której można budować wizje zespołu, jego ogólne wartości i uzgodnione priorytety
 • Źródło energii, motywacji, zaangażowania, konsekwentności, przekonania, spójności oraz zintegrowania
 • Podstawa do podejmowania codziennych decyzji, a także ważniejszych, życiowych decyzji
 • Zapewnianie poczucia ukierunkowania, które łączy liderów z ich celem i zapobiega oddalaniu się od tego, co najważniejsze
 • Mechanizm pomagający w określeniu priorytetów, zmniejszenie presji i poczucia „pułapki aktywności”, którą odczuwa wielu z nas oraz możliwość oceny, w jakim stopniu osobiście jesteśmy skuteczni w dążeniu do celu.

Jak w takim razie wygląda przywódca, posiadający wysoki poziom mistrzostwa osobistego?

Poniżej prezentujemy kilka cech takich przywódców:

 • Są zaangażowani w tworzenie i wprowadzanie w życie wizji osobistej. Mogą dokładnie ocenić przepaść między tą wizją i rzeczywistością, co pozwala im posuwać się do przodu.
 • Są świadomi, obecni i praktykują regularnie samo-refleksję. Rozumieją swoje uczucia, zachowania, modele myślenia i potrafią sami sobą zarządzać.
 • Rozwijają „myślenie krytyczne” i zmieniają schematy myślenia w celu osiągnięcia wyższych poziomów samoświadomości.
 • Ustanawiają jasne wartości i zasady, które odnoszą się do wszystkich aspektów ich życia i wykorzystują je do podejmowania decyzji i przyjmowania kierunków w swojej pracy.
 • Mają szczególne poczucie wizji, która jest nie tylko celem, ale powołaniem.
 • Potrafią wycofać się z sytuacji, spojrzeć na nią z różnych stron i zauważyć wiele różnych związków.
 • Są ciekawi, dociekliwi i przypisują wysoką wartość nauce, która jest środkiem do stwarzania zmian, a także ważnym elementem kultury.
 • Stale poszukują informacji zwrotnych na temat tego, jak odbierają ich inni, potrafią trafnie ocenić siebie samych i są otwarci na zmiany.
 • Wspierają ambitne i dominujące sposoby myślenia i sprawnie rozpoznają modele myślenia.
 • Działają jak „systemy myślące” – potrafią spojrzeć na coś z szerszej perspektywy, dostrzec subtelne związki oraz ich własny wkład jako część większego systemu.

Szkolenie z Mistrzostwa Osobistego

Wprowadzanie Mistrzostwa Osobistego do swojej wizji przywódczej oznacza rozwijanie nowych umiejętności personalnych, narzędzi oraz możliwości, które mogą wzmocnić, zmienić i przekształcić nas samych tak, abyśmy byli zgodni z naszą wizją osobistą najlepszego lidera, jakim możemy się stać.

Szkolenie z Mistrzostwa Osobistego związane jest przede wszystkim z samo-refleksją. Wizja osobista to początek. Wyobrażenie sobie, jakim liderem chcielibyśmy być, jakiego rezultatu oczekujemy najbardziej i jak wcielić nasze aspiracje przywódcze w życie.

Następnym krokiem jest Samoświadomość. Jej podstawą jest właściwe spojrzenie na siebie samego. To znaczy:

 • Postawienie sobie wyzwania bycia szczerym w sprawie tego, kim naprawdę jesteśmy. To konfrontuje nas z pytaniem, ile tak naprawdę chcemy wiedzieć o nas samych i jak poradzić sobie z aspektami, które są dla nas najbardziej niekomfortowe.
 • Samo-ujawnienie – najpierw bycie szczerym z samym sobą, a potem z innymi oraz mówienie im, jak się ze sobą czujemy.

Ocena wymaga informacji zwrotnej, ponieważ to, jak siebie widzimy, jest tylko jedną częścią rzeczywistości. Drugą część tworzy to, jak jesteśmy odbierani przez innych. Jedna z najtrudniejszych rzeczy w samoświadomości to spojrzenie na siebie oczami innych.

To znaczy:

 • Bycie otwartym na zmiany poprzez zabieganie o informacje zwrotne od innych, mówienie na głos o swoich słabościach i stawianie czoła barierom, które blokują samoświadomość.
 • Bycie bardziej świadomym swojego własnego zachowania i tego, jak odbiera je nasz zespół oraz radzenie sobie z otrzymanym feedbackiem na temat naszego zachowania bez uruchamiana mechanizmów obronnych.
 • Wybory i zmiany w zachowaniu: Bycie bardziej samoświadomym naszego własnego zachowania i tego, jak wpływa ono na innych oraz pozostawanie otwartym na trudne informacje zwrotne pozwala przywódcom na podejmowanie świadomych decyzji w sprawie tego, kiedy zachowywać się inaczej i jak. To oznacza przyjęcie zasady wyboru i podejmowanie wyborów bez wymówek.
 • Pozytywne działanie: Tłumaczenie wizji osobistej i naszego zachowania – zamiana wyborów na pozytywne działanie. Oznacza to bycie przygotowanym na próbowanie nowych sposobów i zmienianie wadliwych schematów myślenia, odczuwania i zachowania, które blokują nas na drodze do zostania lepszymi przywódcami. To nieustanny proces.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

10 maja 2017
Budowanie kultury współodpowiedzialności Kultura polskich firm przypomina kulturę folwarku W ostatnich latach obserwujemy renesans zainteresowania kwestiami kulturowymi. Dzięki intensywnym kontaktom zagranicznym polscy studenci, naukowcy, robotnicy budowlani, informatycy, kierowcy autobusów, dentyści itd. na własnej skórze przekonują się czym jest odrębność kulturowa. Z badań przeprowadzonych przez prof. Janusza Hryniewicza i wielu innych opracowań, wyłania się specyficzny rys stosunków panujących w polskich firmach,...
29 czerwca 2017
Alternatywa dla ocen okresowych - Performance Management PO CO NAM PERFORMANCE MANAGEMENT? Przez niemal trzy dekady specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi przekonywali nas, że "systemy ocen pracowniczych są jednym z podstawowych wymogów profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi". Z drugiej jednak strony niemal nieustannie spotykaliśmy się z problemami z wdrożeniem tego typu rozwiązań. Dość powiedzieć, że 2/3 wdrożeń SOP upada w trakcie...
12 kwietnia 2018
Koncepcja poziomów wartości Gravesa Czym jest koncepcja poziomów wartości Gravesa? Koncepcja poziomów wartości Gravesa, wcześniej znana jako koncepcja Spiral Dynamics Becka i Cowana, odpowiada na bardzo istotne pytania związane z życiem i motywami działania człowieka: dlaczego niektórzy z nas aby osiągnąć zamierzony cel kierują się walką, a dla innych najważniejsze jest przestrzeganie zasad i porządek? Dlaczego dla niektórych najistotniejszą rzeczą...
9 lipca 2018
Test Badania Kompetencji Harrisona Wstęp Dlaczego niektórzy ludzie nie potrafią się „dopasować”, nie wykorzystują swojego pełnego potencjału lub nie są tak skuteczni, jak napisali w swoim CV?Dlaczego duża część zarządzania/przywództwa czy innych umiejętności społecznych nie zostaje przyswojona, dlaczego zostaje w szkolnej sali, zamiast przenieść się do miejsca pracy?Dlaczego tylu ludzi, posiadających ponadprzeciętne techniczne umiejętności pracy, ma problem z kontaktami międzyludzkimi?Odpowiedź...
10 lipca 2018
Dlaczego warto wprowadzić wellbeing w organizacji? Od czego zacząć? Autor: Agata Pelc, ekspert z zakresu wellbeing'u Wstęp Szanowni Państwo!Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość...

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

27 kwietnia 2022
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
28 lutego 2022
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
24 maja 2021
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
26 kwietnia 2021
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
25 marca 2021
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.