Techniki sprzedaży: 5 efektywnych nowoczesnych metod sprzedaży

Dawne techniki sprzedaży nie sprawdzają się już w dzisiejszym biznesie. Klienci są bardziej wykształceni niż kiedykolwiek i mają wiele możliwości do wyboru. A w szczególności nie znoszą być namawiani do kupna. Nowoczesna sprzedaż koncentruje się przede wszystkim na sztuce komunikacji i znajdowaniu wzajemnych korzyści. Najlepiej sprzedające się techniki sprzedaży, opisane poniżej, są oparte na tych zasadach. Wypróbuj je, aby sprawdzić, która pasuje do twojej firmy.

zdjęcie - (the_title())

Techniki sprzedaży: 5 efektywnych nowoczesnych metod sprzedaży

Czym jest technika sprzedaży?

Technika lub metoda sprzedaży jest wykorzystywana przez sprzedawcę lub personel działu sprzedaży w celu generowania przychodów i zwiększania skuteczności transakcji. Technika ta zwykle nie jest uniwersalna i często udoskonala się ją metodą prób i błędów, uwzględniając doświadczenia z przeszłości.

Terminy „proces sprzedaży” i „metoda sprzedaży” są czasami mylnie używane jako synonimy.
Proces sprzedaży obejmuje wszystkie kroki, pozwalające na ewolucję niewykwalifikowanego potencjalnego nabywcy w faktycznego klienta. Chodzi tu o możliwości zawodowe, okazje i wygrane stawki.
Metoda lub technika sprzedaży może być stosowana w praktycznie każdym procesie sprzedaży, ale często obejmuje jedynie jego część. Wyznaczanie kolejnych kroków nie jest najważniejsze; tu należy skupić się na umiejętnościach, koncentracji i komunikacji.
Można to ująć w następujący sposób: proces sprzedaży obejmuje wszystko od A do Z, technika sprzedaży jest filozofią stosowaną w celu usprawnienia procesu sprzedaży.

Istnieje wiele technik sprzedaży, które umożliwiają szybsze zamykanie transakcji i skuteczniejszą sprzedaż, a znamy je dzięki bystrym konsultantom i doświadczonym guru sprzedaży. Nie musisz koniecznie wybierać: poeksperymentuj z kilkoma z nich lub nawet zastosuj wiele metodologii w różnych częściach twojego procesu sprzedaży.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Techniki sprzedaży to nie wyłącznie sztuka przekonywania – to cały proces składający się na pozyskanie leada, rozpoznanie / wzbudzenie potrzeb, radzenie sobie z obiekcjami i finalizację sprzedaży. Na każdym etapie odbywają się negocjacje, a zdobyta firma wymaga takiej obsługi, aby stała się lojalnym klientem na długie lata.

Poznaj Akademię Techniki Sprzedaży na którą składają się:

Którą metodę sprzedaży powinieneś wykorzystać?

Najnowszy raport Gallupa o stanie Globalnego Miejsca Pracy analizuje, w jaki sposób firmy na całym świecie ewoluują, aby lepiej wykorzystać dostępny kapitał ludzki. Ewolucja jest odpowiedzią na to, w jaki sposób ludzie pracują najlepiej. Wiele organizacji odchodzi od hierarchicznych, opartych na funkcjach struktur na rzecz rozwiązań zespołowych, które są bardziej elastyczne i ukierunkowane na cele.

Firmy reorganizują się ze względu na szybkość i zręczność, aby zachować konkurencyjność, a autorytety stają się mniej scentralizowane niż w przeszłości. Zespoły stale tworzą się, rozwiązują i reformują zgodnie z potrzebami konkretnych projektów i klientów.Technologie informacyjne i komunikacyjne pomogły w koordynowaniu organizacji, ponieważ ludzie stali się bardziej mobilni, a ich praca nabrała mniej stałego charakteru.Ale te zmiany stawiają również inne wymagania wobec pracowników. Pracodawcy potrzebują, aby pracownicy byli bardziej elastyczni i samodzielni oraz potrafili lepiej rozpoznawać zespoły i projekty, które pozwolą im osiągnąć sukces i zmaksymalizować ich wartość dla firmy.Z kolei pracownicy potrzebują wyższego poziomu samoświadomości, aby kierować swoją karierą w środowisku organizacyjnym, które jest bardziej płynne niż kiedykolwiek wcześniej.Badania Gallupa dowodzą, że jeśli istnieje jeden obszar skupienia, mogący potencjalnie przekształcić całe kultury organizacyjne, aby pomóc w zaspokojeniu tych potrzeb - i przynieść również lepsze wyniki biznesowe - jest to oparte na mocnych stronach podejście do zarządzania.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zobacz nasze najciekawsze szkolenia dla sprzedawców:

Rozwój CliftonStrengths pomaga osobom i zespołom w obliczu szybkich zmian

SPIN Selling

Sprzedaż SPIN polega na zadawaniu właściwych pytań. Złe pytania mogą spowodować spadek sprzedaży lub nawet doprowadzić do niefortunnego przestoju. W SPINie pozwalasz nabywcy na zabranie głosu.SPIN jest akronimem 4 różnych typów pytań sprzedażowych, mających na celu wzbudzenie zainteresowania potencjalnego klienta i zbliżenie go do kupna: Sytuacja, Problem, Implikacja i Niezbędny Zysk.
 • Pytania dotyczące SYTUACJI leżą u podstaw cyklu sprzedaży. Celem jest zrozumienie perspektywy i sytuacji  potencjalnego klienta oraz sprawdzenie, czy twoja oferta może zaspokoić jego potrzeby. Informacje te odgrywają istotną rolę w pozostałej części cyklu sprzedaży. Im więcej rutynowej pracy włożysz w ustalanie, które pytania powinieneś zadać, tym bardziej przydatne będą uzyskane informacje.
 • Nie pytaj więc: „Kto jest odpowiedzialny za nowe zakupy w twoim biurze?”. Zamiast tego zapytaj: „Jak wygląda proces decyzyjny, dotyczący nowych zakupów?”, aby zidentyfikować osobę decyzyjną.
 • Kolejny prosty przykład: „Jak obecnie organizujesz proces drukowania w biurze?”
 • Pytania o PROBLEM pomagają uświadomić potencjalnemu klientowi istnienie problemu, który należy rozwiązać oraz ogólnie zidentyfikować problemy, które często są pomijane. Te skomplikowane kwestie zostaną wykorzystane w celu przyspieszenia transakcji. „Jaki jest największy problem z zarządzaniem całym drukiem w biurze?”
 • Pytania o IMPLIKACJĘ koncentrują się na negatywnym wpływie problemów i podkreślają ich pilność. „Jeśli nie wdrożysz wkrótce nowego rozwiązania do systemu drukowania, w jaki sposób wpłynie to na twój biznes?”
 • Gdy potencjalny klient zda sobie sprawę, że sytuacja może ulec pogorszeniu, pytania dotyczące NIEZBĘDNEGO ZYSKU pomogą mu zrozumieć wartość prawdziwego rozwiązania. Sekretem sukcesu jest pomoc kupującemu w określeniu korzyści. Odpowiadaj na pytania, a potencjalny klient poinformuje cię, w jaki sposób pomaga mu twój produkt. „Jeśli zmniejszysz ilość czasu poświęcanego na drukowanie, w jaki sposób wpłynie to na twoją firmę?”

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź naszą ofertę. Najpopularniejsze szkolenia dla handlowców online:

Te 4 pytania pomogą ci odkryć, czego potrzebuje twój potencjalny klient i jak najlepiej mu pomóc. Jeśli użyjesz SPIN jako taktyki sprzedaży, odpowiednie pytania poprowadzą cię do właściwych odpowiedzi.

SNAP Selling

Zanim współcześni nabywcy podejmą decyzję o zakupie, zostają przeciążeni informacjami zachęcającymi ich do zakupu rozwiązania X lub Y. To sprawia, że trudno jest zdobyć ich uwagę, ponieważ są oni nieufni wobec sprzedawców i ich taktyk. Sprzedaż SNAP koncentruje się na sposobie podejmowania decyzji przez klientów; wpływaniu na nich w pozytywny sposób, aby pod koniec mieli poczucie, że podjęli decyzję samodzielnie.
Zanim zdecydują się na współpracę z tobą, klienci podejmują 3 decyzje:
 • Pierwsza decyzja - zezwalaj na dostęp: zrozum, że klienci są bombardowani rozrywkami i rozpraszani, więc mogą myśleć o sprzedawcach jak o zwykłej stracie czasu. Aby uzyskać dostęp do ich czasu, przekazuj krótkie, konkretne informacje w każdym punkcie kontaktu - przez telefon, e-mail itp.
Zrezygnuj z wysyłania ogólnych maili „sprawdzających”, zamiast tego wyślij e-mail z przydatnymi zasobami, aby edukować klientów i wpływać ich opinie, otrzymując namacalne wyniki. Aby uszanować ograniczony czas klienta, poproś o jedynie 5-minutowe mini-spotkania. Im mniej czasu będziesz chciał zabrać klientowi, tym bardziej prawdopodobne, że będzie chciał z tobą porozmawiać.
 • Druga decyzja - zainicjuj zmianę: kiedy klient chce z tobą porozmawiać, sprzedawcy muszą w pełni zademonstrować wartość twojej oferty. Jaki jest zwrot z inwestycji? Ile czasu kosztuje wdrożenie twojego rozwiązania?
Dziel się pomysłowymi i drobiazgowymi badaniami, by sprowokować potencjalnych klientów do myślenia. Poprowadź ich przez złożoność decyzji, przedstawiając proste kroki, które należy podjąć.
Miej też oczy otwarte na takie słowa, jak „niezadowolenie, wąskie gardło, wyzwania, problemy, frustracja, kłopoty, zaniepokojenie”, abyś mógł głębiej przeanalizować problemy i rozwiązać je w biznesowy sposób.
 • Trzecia decyzja - wybierz zasoby: na tym etapie potencjalni klienci decydują, które produkty wybrać; szukają sposobów na uzasadnienie swojego wyboru i starają się zminimalizować ryzyko. Zgodnie z tą zasadą, jednym z największych błędów, jakie popełniają sprzedawcy, jest bycie zbyt miłym. Skup się więc na pomaganiu potencjalnym klientom w podejmowaniu decyzji: bądź elastyczny i chętny do współpracy, ale wyraźnie określ, czego mogą lub czego nie mogą oczekiwać od twojej oferty.
Podczas tych etapów decyzyjnych należy pamiętać o czterech podstawowych elementach:
 • Nie kombinuj: szanuj czas swoich nabywców i spraw, by potencjalny zakup był niewiarygodnie łatwy do osiągnięcia. Wysyłaj „paczki” informacji w postaci trzydziestosekundowych wiadomości telefonicznych, e-maili na 90 słów lub jednostronicowych listów.
 • Bądź nieoceniony: szybko buduj zaufanie i prezentuj wartości swojej oferty. Zademonstruj, że naprawdę rozumiesz biznes, cele i priorytety klienta – w ten sposób się wyróżnisz. Jeśli firma jest naprawdę zaniepokojona dobrem swojego zespołu, podkreśl, w jaki sposób twoje rozwiązanie pomoże im poprawić sytuację w tym obszarze.
 • Bądź zawsze po stronie klienta: dopasuj się do potrzeb, problemów i celów klientów. Spraw, aby ludzie chcieli z tobą pracować, a szybko uzyskasz dostęp do osoby decyzyjnej.
 • Wykorzystaj priorytety: kupujący zawsze ma określone priorytety. Skuteczna sprzedaż oznacza ich zrozumienie i wykorzystanie. Powiąż priorytety organizacji z własnym przekazem. Na przykład, jeśli oszczędzanie kosztów jest priorytetem, podkreśl ten aspekt w całym procesie sprzedaży.
Sprzedaż SNAP pomaga skupić się na sposobie myślenia konsumenta. Odpowiadaj na jego myśli, priorytety i cele, aby zdobyć jego zaufanie i naprawdę pokazać mu wartość twojej oferty.

Challenger Sale

Challenger Sale odbiega zdecydowanie od stwierdzenia, że dobre podejście do sprzedaży zaczyna się od budowania relacji z potencjalnym klientem. Powód: klienci są zbyt zajęci, zbyt dobrze poinformowani i mają zbyt wiele możliwości, aby inwestować w relacje.
Ten model dzieli sprzedawców B2B (ang. business-to-business) na 5 typów pracowników: tytanów pracy, samotnych wilków, budujących relacje, rozwiązujących problemy i challengerów. Po dogłębnej ocenie stwierdzono, że challenger odnosi zdecydowanie najwięcej sukcesów. Sprzedawcy mogą nauczyć się tej techniki przy pomocy trzyczęściowego modelu sprzedaży: ucz, dostosowuj się i przejmuj kontrolę.
Ucz: jeśli twoi potencjalni klienci są bardzo dobrze poinformowani, musisz dostarczyć im unikalne, edukacyjne informacje lub nowe podejście do problemu. Metoda Challenger Sale pokazuje im, w jaki inny sposób mogą pokonywać swoje wyzwania i odkrywać potrzeby, których nie znają. Challenger ma konkurencyjne nastawienie i jest uważnym obserwatorem, który dostarcza informacji, które sprawiają, że klienci zaczynają na nowo myśleć o swojej działalności i swoich potrzebach. Potencjalni klienci docierają do momentu, w którym nowe lub innowacyjne podejście otwiera im oczy.
Dostosowuj się: podczas całego cyklu sprzedaży będziesz rozmawiać z różnymi osobami. Każda z tych osób wymaga indywidualnego podejścia. Aby twoje przesłanie zostało z daną osobą na dłużej, spersonalizuj rozmowę: upewnij się, że to, co komunikujesz, jest w zgodzie z organizacją oraz indywidualnymi celami, motywacjami, potrzebami i obawami tej osoby. Przejrzyj stronę internetową jej firmy: jaki jest jej wygląd i styl, czy masz pojęcie o kulturze tej firmy? Spróbuj naśladować ją w rozmowie tak bardzo, jak to możliwe.
Przejmij kontrolę: kluczem do ostatecznego zamknięcia transakcji jest dążenie do celu w bezpośredni, ale nieagresywny, obustronny sposób. Aby przejąć kontrolę, musisz porozmawiać z właściwymi ludźmi; osobą decyzyjną lub kimś, kto może wpływać na decyzje. Kiedy potencjalny klient przeciwstawia się, metoda Challenger Sale przenosi rozmowę z ceny na wartość i kwestionuje opinię potencjalnego klienta.
Konkretne wskazówki, jak wprowadzić technikę Challengera do sprzedaży:
 • Utwórz plan dla każdej rozmowy z pożądanym celem końcowym i uwagi, jak go osiągnąć.
 • Upewnij się, że zawsze istnieje dwustronna wymiana informacji i wartości.
 • Transakcja powinna być korzystna dla obu stron. Jeśli nie jest to możliwe, odejdź.
Niektórzy ludzie trzymają się jednego sposobu myślenia. Ta metoda próbuje temu zaradzić w asertywny, ale nieagresywny sposób. Zmień punkt widzenia potencjalnego nabywcy.

Sandler Sale

Metoda sprzedaży Sandlera zachęca sprzedawców do działania jako wiarygodne, godne zaufania źródła: w zasadzie to kupujący przekonuje sprzedającego do sprzedaży. Aby to osiągnąć, przeszkoleni przez Sandlera handlowcy ułatwiają dogłębną, serdeczną dyskusję, wykraczającą poza kwestie techniczne i koncentrującą się na wpływie wyzwania na biznes.
Oprócz omówienia technicznej strony problemu nabywca podkreśla potrzeby o wysokim priorytecie, nie tylko firmowe, ale również osobiste. Sprzedawca powinien skupić się na 3 poziomach „bólu” klienta:
 • Techniczny: sprzedawca bada dokładnie szczegóły problemu technicznego i zachęca kupującego do przedstawienia problemu na poziomie biznesowym i osobistym. W ten sposób sprzedający faktycznie przekonuje kupującego, że powinien zainwestować w jego ofertę. Pierwsze spotkania z potencjalnymi klientami polegają na odkrywaniu ich potrzeb, więc natychmiastowe przejście do demo nie wchodzi w grę.
 • Wpływ finansowy i biznesowy: kupujący zwykle nie są przekonani do zakupu czegoś tylko dlatego, że może pomóc im to rozwiązać problemy techniczne. Jeśli jednak rozwiązanie faktycznie przynosi efekty biznesowe, na przykład oszczędność czasu i pieniędzy, które można wtedy wydać na inne, bardziej odpowiednie projekty, ma większą szansę na przyciągnięcie uwagi kupującego. Wyjdź poza argumenty dotyczące zmniejszenia kosztów i oszacuj wpływ rozwiązania na inny aspekt, chociażby koncentrację na priorytetach. Na przykład dzięki możliwości drukowania x razy szybciej, klient zaoszczędzi x ilość czasu i x pieniędzy.
 • Interes osobisty: następnie spróbuj umieścić te problemy w kontekście osobistym. Ludzie czasami podejmują decyzje z osobistych, a nie firmowych powodów. „W jaki sposób ten problem utrudnia mi życie?”. Potencjalny nabywca, który może osobiście coś uzyskać, wybierając twoje rozwiązanie (np. pracować mniej po godzinach lub zmniejszyć frustrację w pracy), będzie bardziej zaangażowany w transakcję. Jedynym sposobem, aby dotrzeć do tego punktu, jest pozwolenie klientowi na przekonanie nas, a co ważniejsze siebie samego, że dane rozwiązanie jest bardzo ważnym osobistym priorytetem.
Identyfikacja tych 3 poziomów jest najważniejszym elementem, pozwalającym wyjść poza kwestię techniczną i zwiększyć znaczenie transakcji, a także poczucie pilności.
Krótko mówiąc, technika sprzedaży Sandlera skupia się nie tylko na aspektach technicznych, ale pomaga także określić finansowy i osobisty wpływ sprzedaży na potencjalnego klienta.

Consultative / Solution Selling

W przypadku tej techniki sprzedawca działa jako ekspert konsultacyjny i zadaje pytania w celu ustalenia, czego potrzebuje potencjalny klient. Podczas rozmowy należy skupić się na odczuciach potencjalnego klienta. Cel: stworzenie długoterminowej więzi poprzez postawienie klienta na pierwszym miejscu.
Proces sprzedaży konsultacyjnej koncentruje się na 6 zasadach:
 • Zrób research: Zanim rozpoczniesz rozmowę, musisz zgromadzić wszystkie informacje o potencjalnym nabywcy, aby przygotować „amunicję”, którą potem wykorzystasz w procesie kwalifikowania potencjalnych kandydatów. Ponadto musisz znaleźć informacje na temat konkurencji: w jaki sposób możesz rywalizować z konkurentem? Przed nawiązaniem kontaktu z klientem musisz stać się ekspertem od jego branży, a także przewidzieć wszelkie pytania, które może zadać.
 • Zadawaj pytania: kluczem jest zadawanie właściwych pytań, dotyczących potrzeb i „punktów bólu” klienta. Zacznij od bardziej podstawowych i ogólnych pytań, a następnie przejdź do tych bardziej szczegółowych. Od „Jak obecnie zarządzasz swoim drukiem biurowym?”, do „Ile czasu dziennie poświęcasz na X?”. Pomoże ci to w zarysowaniu sytuacji i zorientowaniu się, co różni ją od twojego rozwiązania.
 • Słuchaj: okaż szczere zainteresowanie swojemu potencjalnemu klientowi i pochłaniaj jak najwięcej informacji. Określ, co zostało powiedziane, a co nie. Niewerbalne sygnały, takie jak gestykulacja, są równie ważne. Pozwól kupującemu prowadzić większość rozmowy. Zadawaj pytania wyjaśniające, takie jak „Czy możesz rozwinąć ten temat?”, a także podsumowuj  kluczowe wnioski klienta, aby uniknąć nieporozumień. Miej oczy otwarte na to, co jest ważne dla jego biznesu i ludzi: wydajność, opłacalność, dobro zespołu itd.
 • Ucz: nie nauczaj o swoim produkcie lub usłudze - pomóż klientowi przezwyciężyć wyzwania biznesowe i zbuduj plan, aby osiągnąć swoje cele. Upewnij się, że twoje „dlaczego” jest jasne w rozmowach: wyraźnie podkreśl, że jesteś tutaj, aby pomóc mu się polepszyć.
 • Bądź zaangażowany: jeśli masz szansę pomóc, poświęć na to swój czas i uwagę. Następnie ważne jest, abyś kontynuował: jeśli zbliżasz się do zamknięcia transakcji, nie bądź zbyt nachalny, ale pozostań w centrum uwagi. Słuchaj uważnie i notuj informacje, aby przypomnieć o sobie, jeśli klient dawno się z tobą nie kontaktował. Zastanów się, co będzie dla niego interesujące lub pomocne, aby utrzymać swoją pozycję.
 • Zamknij transakcję: zamknięcie transakcji powinno być dość łatwe dla wykwalifikowanych potencjalnych klientów, ponieważ zazwyczaj mają odpowiedni budżet i możliwość decydowania na miejscu. W przypadku odrzucenia możesz zdecydować się wskazać konsekwencje pozostawienia sytuacji bez zmian. „Co się stanie, jeśli nie będziesz mógł osiągnąć swojego celu?”
Zgodnie z tą techniką, sprzedaż powinna zawsze mieć jeden z tych trzech skutków:
 • klient osiąga swój cel (czyli wydajniejsze drukowanie)
 • rozwiązujesz problem klienta (drukowanie nie pozostaje w tyle)
 • zaspokajasz jego potrzeby (oszczędzasz pieniądze)
Solution selling ma na celu stworzenie długoterminowej relacji między firmą a klientem. Sprzedawca pozwala kupującym na poczucie skuteczności w całym procesie zakupu. Jedynym sposobem na osiągnięcie tego jest słuchanie ich.

Podsumowanie

Te 5 technik wymienionych przez nas zwiększa znaczenie kwalifikacji potencjalnych klientów. Nie sprzedawaj każdemu, kogo napotkasz, - porozmawiaj z potencjalnymi klientami, aby dowiedzieć się, czy możesz im zaoferować to, czego naprawdę potrzebują.
 • SPIN Selling pomoże ci zadać właściwe pytania, aby odkryć ich potrzeby.
 • SNAP Selling koncentruje się na sposobie myślenia klienta i na tym, jak możesz na niego zareagować.
 • Challenger Sale również przybliża określony sposób myślenia, w celu rzucenia wyznawania i stworzenia nowej perspektywy.
 • Sandler Selling tworzy tę nową perspektywę, pokazując potencjalnym klientom techniczny, finansowy i osobisty wpływ ich wyboru.
 • Jeśli chcesz zainwestować w długoterminową relację, Consultative / Solution Selling jest właściwą drogą. Nie chodzi w niej już o zadawanie pytań i pokazywanie, ale o słuchanie.
Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u? Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Praca sprzedawcy jest wymagająca, bo częściej ponosimy porażkę niż wygraną, ale na tej bazie buduje się sukces. Jak sobie z nimi radzić?
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Willem Mastenbroek wyróżnił cztery style prowadzenia negocjacji. Każdy ma swoje plusy i minusy.
Perswazja to społeczny wpływ na przekonania, postawy, intencje, motywacje i zachowania. Jest to forma manipulacji oparta na zaangażowaniu, która może zmienić nasze myśli i zachowania. Zasady perswazji posługują się słowami mającymi wpłynąć na innych ludzi i osiągnąć pożądane zmiany.
Storytelling sztuka opowiadania historii w celu zaangażowania publiczności i budowania więzi z klientem. Narrator przekazuje wiadomość, informacje i wiedzę w zabawny, ciekawy sposób. Jego narzędziami są techniki werbalne i niewerbalne.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.