Programy rozwojowe

Zarządzanie rozwojem ludzi w organizacji to w pewnym sensie kwestia wyłonienia kluczowych kompetencji i przygotowania dla nich optymalnych programów rozwojowych. Zasadniczym celem jest dokonanie zmiany w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw tak, aby miało to pozytywny wpływ na wydajność indywidualną i zespołową.

Kiedy należy wdrożyć:

 • Potrzebujemy systemowego wsparcia procesu rozwoju kompetencji pracowników
 • Chcemy zoptymalizować wydatki na szkolenia
 • Powinniśmy precyzyjnie określić potrzeby rozwojowe
 • Chcemy mierzyć skuteczność oraz efektywność podejmowanych działań rozwojowych.
 • Chcemy zaangażować w proces rozwojowy wszystkich jego interesariuszy (uczestników, ich przełożonych, wewnętrznych i zewnętrznych trenerów, służby HR)
 • Zależy nam na podniesieniu efektywności podejmowanych działań rozwojowych

Podejmowane działania:

PODEJMOWANE DZIAŁANIAEFEKT
Konsultacje wdrożeniowe , weryfikacja potrzeb i dotychczasowych rozwiązań funkcjonujących w firmie.
Analiza dokumentacji dotyczącej aktualnej polityki szkoleniowo – rozwojowej w firmie.

Raport otwarcia łączący programy rozwojowe z planami biznesowymi i rozwojowymi  organizacji
Projekt narzędzia badawczego weryfikującego kompetencyjne potrzeby rozwojowychDostosowane do potrzeb organizacji narzędzie badania potrzeb rozwojowych w zakresie kluczowych kompetencji
Realizacja  badania & analiza wyników badańPrecyzyjnie określone potrzeby rozwojowe wskazanych grup pracowników
Warsztaty – opracowanie rekomendowanych programów rozwojowychPlany rekomendowanych programów rozwojowych
Opracowanie narzędzi oceny skuteczności i efektywności programów rozwojowychNarzędzia oceny skuteczności i efektywności programów rozwojowych

Nasze zasoby:

 • Narzędzia weryfikujące standard realizacji działań szkoleniowo – rozwojowych w 5 fazach: analiza potrzeb, faza projektowania, przygotowanie uczestników do zmiany, faza wdrażania nowych kompetencji, faza oceny
 • Wzorcowe narzędzia badawcze
 • Standard realizacji programu rozwojowego
 • Narzędzia oceny efektywności i skuteczności szkoleń

Rezultaty i korzyści:

 • Zapewnienie właściwego rozwoju kluczowych dla organizacji kompetencji
 • Zwiększenie satysfakcji pracowników w możliwości rozwoju w ramach firmy
 • Jednolity standard realizacji procesów szkoleniowo – rozwojowych

Studium przypadku

Pracownicy jednej z czołowych firm w branży IT w badaniu satysfakcji i zaangażowania wskazali, że polityka rozwojowa firmy zupełnie nie odpowiada na ich potrzeby. Wielu z nich stwierdziło wręcz, że brak możliwości rozwoju może przyczynić się do zmiany miejsca pracy.

Firma zdecydowała się szybko zmienić ten stan rzeczy. Każdy z działów firmy określił kluczowe dla siebie kompetencje a następnie sami pracownicy wskazali które z tych kompetencji powinni rozwiać.

Po akceptacji ze strony przełożonych, Zarządu i HRu przygotowano kilka dedykowanych programów rozwojowych pozwalając pracownikom na limitowane uczestnictwo. Uczestnictwo te połączono z określaniem indywidualnych wyzwań rozwojowych (na bazie OKR).

W ten sposób pracownicy nie tylko korzystali z udostępnionych form rozwojowych lecz także przyjmowali za nie większą odpowiedzialność a firma miała gwarancję rozwoju tych kompetencji od których zależał jej sukces. Ponowne badania satysfakcji wskazały olbrzymią poprawę oceny tego aspektu funkcjonowania firmy w oczach pracowników.

Kolejne kroki:

 1. Zadzwoń lub wypełnij formularz.
 2. Skontaktuje się z Tobą BDM odpowiedzialny za pion doradztwa, który rozwinie powyższy temat.
 3. Podczas rozmowy ustalimy datę spotkania online z dyrektorem odpowiedzialnym za doradztwo/rozwój.
 4. Na spotkaniu online dowiesz technicznych szczegółów rozwiązania i sposobów jego wdrożenia. Poznasz podobne, już zrealizowane wdrożenia.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.