Aktywny farming - dla handlowców

JAK BUDOWAĆ STRATEGICZNĄ WSPÓŁPRACĘ Z KLIENTEM

Strefa szkoleń dla handlowca onlineotwartezamkniete

Wobec zmieniającej się dynamicznie sytuacji, jednym z największych wyzwań stojących dzisiaj przed pracownikami działów handlowych jest zapewnienie ciągłości utrzymania wysokiej jakości kontaktów z dotychczasowymi klientami oraz rozwinięcie ich do poziomu współpracy strategicznej dla obu stron.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Niezbędną kompetencją handlowców oprócz umiejętności sprzedaży przez telefon czy efektywnego wykorzystania videokonferencji do spotkań z kluczowymi klientami, jest obecnie wykazanie się takimi zachowaniami, które umożliwią budowanie w trudnych czasach satysfakcjonujących, długoterminowych relacji z klientami. Warto to robić w oparciu o sprawne zarządzanie danymi o portfelu swoich klientów, co przełoży się na wyższe wyniki sprzedażowe obecnie i w przyszłości, kiedy sytuacja się ustabilizuje.

Oprócz dotychczas stosowanych przez działy handlowe metod i praktyk, ważne jest zastosowanie adekwatnych do sytuacji narzędzi analitycznych, które pozwolą na świadome i skuteczne zarządzanie portfelem posiadanych, często od dawna odbiorców, poprzez odpowiednie alokowanie swoich działań i środków.

W naszym podejściu, efektywne budowanie strategicznej współpracy z klientem, opiera się o kilka filarów:

 • Schemat analizy jakościowej klienta, czyli prawidłowa kategoryzacja portfela klientów,
 • Model biznesowy klienta, czyli poznanie kluczowych czynników, pozwalających utrzymywać klientowi pozycję rynkową,
 • Oferta wartości, czyli sposoby znajdowania i wskazywania klientowi poza cenowych wartości współpracy z partnerem biznesowym, wspierających jego model biznesowy,
 • Wyzwania pracy z klientem typu Chellenger, czyli klientem, z którym handlowiec chce transformować relacje na poziom strategicznej współpracy partnerskiej.

Kadra handlowa, która jest adresatem proponowanego procesu szkoleniowego jest kluczowa w tej transformacji – od tego czy zrozumie i zaakceptuje w zmieniającej się rzeczywistości nieuchronność zmian, zależy powodzenie tej transformacji.

Ważną częścią szkolenia będzie praca na postawach i przekonaniach handlowców. Pozyskanie ich „serc i umysłów” jest warunkiem niezbędnym powodzenia zmiany sposobu myślenia o współpracy z klientem i postrzegania swojej roli w tym procesie.

Szkolenie ma za zadanie przygotowanie handlowców do prowadzenia rozmów z klientami w nowy sposób – unikania gry ceną, przekonania klienta do nowych rozwiązań i poszerzania współpracy. Sytuacja rynkowa będzie czynnikiem sprzyjającym w tej sytuacji – tradycyjne sposoby w przypadku obecnej sytuacji przestają mieć rację bytu.

Rezultaty szkolenia:

Handlowiec zrozumie przewagę nowych rozwiązań dla klientów i będzie potrafił w sposób przekonujący o niech rozmawiać z trzema typami klientów (decision owner, decision implementor, decision evaluator). Pozwoli to na stworzenie fundamentów proaktywnej, przedsiębiorczej postawy wobec wprowadzanej zmiany – aktywnego farmingu.

Wypracowane zostaną poręczne argumentacje, które przećwiczą handlowcy w odniesieniu do najczęściej pojawiających się sytuacji i wątpliwości klientów.

Handlowiec pozna narzędzia budowania strategicznej współpracy z klientami, zakładającej, że przekonanie jednej osoby w organizacji nie wystarczy, oraz że przekonana osoba, dopiero pełniąc funkcję ambasadora firmy będzie przybliżała do podpisania kontraktu na nowych zasadach.

Handlowiec zrozumie różnicę między kształtowaniem relacji z klientem, a relacją typu Challanger. W spotkaniach relacyjnych sama wieź z klientem jest celem spotkania, w modelu Challanger relacja jest środkiem do osiągnięcia celu biznesowego, a każde spotkanie powinno być krokiem w kierunku wcześniej określonego rezultatu, m.in. poprzez wyedukowanie wszystkich wpływających na decyzję.

Warsztat zakończy się zaplanowaniem praktycznego wdrożenia wypracowanych narzędzi oraz ustalenie na osi czasu poszczególnych działań wdrożeniowych. Ma to na celu zrozumienie przez uczestnika, iż szkolenie jest inwestycją organizacji w skuteczność zmiany i podniesienie skuteczności jej wprowadzania. Każde zaplanowane działanie zostanie opisane wskaźnikami jakościowymi i ilościowymi.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Wprowadzenie

 • Jak zmienił się sposób pracy z klientami?
 • Jak zmieniło się otoczenie biznesu (VUCA)?
 • Dlaczego model ABC (Always Be Closing) już nie działa w kontakcie B2B

2. Kategoryzacja – Analiza Schematu Jakościowego Klienta

 • Kluczowe wskaźniki kategoryzacji klientów
 • Którzy klienci są priorytetowi dziś, a którzy będą w przyszłości
 • Mapowanie relacji
 • Wybór strategii pracy z klientem
 • Przygotowanie planu rozwoju współpracy z klientem

3. Model biznesowy – kluczowe wskaźniki sukcesu klienta

 • Czym jest model biznesowy?
 • Kluczowe elementy badania modelu biznesowego klienta
 • Analiza konkurencyjności klienta w branży

4. Oferta wartości

 • Czym jest oferta wartości, elementy składowe.
 • Jak konstruować ofertę wartości, aby jak najlepiej trafiała do konkretnego klienta
 • Opisywanie oferty wartości dla klienta

5. Model pracy z klientem typu Challanger

 • Teaching
 • Tailoring
 • Taking control
 • Handlowiec może wnosić do współpracy z klientem dodatkową wartość na cztery główne sposoby:
  • Wskazać klientowi niezauważany przez niego problem
  • Dostarczyć nieprzewidziane dla niego rozwiązanie
  • Ujawnić niezauważaną przez niego szansę czy możliwość
  • Stanowić ogniwo pośredniczące w zakresie zasobów i możliwości

6. Profil interesariusza

 • Role w procesie podejmowania decyzji
 • Profil interesariusza
  • Decision owner
  • Decision implementor
  • Decision evaluator

7. Warsztat rozwiązań

 • Dla różnych typów klientów
 • Na trudne sytuacje
 • Dla najczęściej powtarzających się scenariuszy

8. Wdrożenie

 • Uświadomienie handlowcom, że zmiana jest nieuchronna, a szkolenie jest wsparciem w tej zmianie, a nie tylko inspiracją do myślenia o niej
 • Omówienie mechanizmów zwlekania z wprowadzeniem zmiany
 • Arkusz wdrożeniowy Start-Stop-Kontynuacja

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Dane CEB wskazują, że najlepsi sprzedający zarządzają „wąskim” lejkiem wysoce wyselekcjonowanych potencjalnych klientów, dających największe szanse finalizacji.

Szkolenie związane z:
 • Nowoczesne techniki sprzedaży
 • Jak poprawić wyniki sprzedaży
 • Techniki aktywnej sprzedaży
 • Aktywna sprzedaż co to jest

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Marta Siębor


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Marta Siębor

Justyna Molska


KIEROWNIK PROJEKTU
tel.: 501 530 387
j.mejlun@projektgamma.pl
Justyna Molska

Justyna Molska


KIEROWNIK PROJEKTU
tel.: 501 530 387
j.mejlun@projektgamma.pl
Justyna Molska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Strefa szkoleń dla handlowca

Wersja online: Ospały zespół sprzedażowy – jak obudzić zespół i zamienić farmerów w hunterów - online

Dzisiaj na rynku wygrywają hunterzy – handlowcy, którzy potrafią aktywnie zdobywać klientów, a nie wyłącznie bazować na obecnych klientach i przychodzących lead’ach.  Jednym z najważniejszych zadań menedżera sprzedaży jest doprowadzić do przesunięcia akcentów – z farmingu na hunting – czyli jak to nazywamy obudzić ospały zespół sprzedaży. Szkolenie prowadzi Dawid Didiuk –ekspert, którego autorska metodyka budzenia ospałych zespołów sprzedaży wdrażana jest w wiodących firmach w Polsce.

2024-09-23
23 września 2024 - 24 września 2024
2024-09-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Choć może się wydawać, że techniki sprzedażowe są zarezerwowane głównie dla pracowników działów handlowych, w rzeczywistości skuteczne umiejętności sprzedażowe mają zastosowanie we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. Sprzedaż to nie tylko proces transakcyjny, to także sztuka budowania relacji, zrozumienia potrzeb klienta i dostarczenia wartości. W codziennej pracy umiejętności sprzedażowe nie są zarezerwowane jedynie dla handlowców, ale również dla pracowników innych działów takich jak: doradcy serwisowi, doradcy IT, spedytorzy, pracownicy działu marketingu. Bo każdy kto ma kontakt z klientem sprzedaje!

2024-09-25
25 września 2024
2024-09-25
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wersja online: Obsługa klienta – nowoczesny i tradycyjny klient w okresie wzmożonego stresu społecznego

Nowoczesny Klient kieruje się potrzebą oszczędności czasu i informacji. Stawia wiarygodność i profesjonalizm nad relację i atmosferę rozmowy.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.