Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Instrument polityki rynku pracy wspierający osoby pracujące w aktualizowaniu lub nabywaniu nowych kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

POZYSKAJ ŚRODKI NA SZKOLENIA W SWOJEJ FIRMIE!
W najbliższym czasie w poszczególnych województwach uruchamiane będą środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania rozwojowe dla pracodawców i ich pracowników.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Instrument polityki rynku pracy wspierający osoby pracujące w aktualizowaniu lub nabywaniu nowych kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Ważne informacje:

  • Środki KFS przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
  • Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają min. 1 pracownika).
  • Maksymalna kwota dofinansowania ze środków KFS to ok. 12 000 zł na jednego pracownika. 
  • Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw stanowi 100% wartości usługi szkoleniowej. 
  • W przypadku przedsiębiorstw dużych, średnich i małych dofinansowanie z KFS wynosi 80% wartości usługi szkoleniowej. 


Po wypełnieniu poniższego formularza nasi konsultanci skontaktują się z Państwem i zaproponują przyjazną metodologię przygotowania wniosku o uzyskanie środków z Funduszu.

*wymagane


Dodatkowe informacje:

W 2017 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy ponad 150 mln zł na Krajowy Fundusz Szkoleniowy w podziale na wszystkie województwa. Dysponentem środków są urzędy pracy, a środki z KFS przyznane pracodawcy na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Urzędy pracy przyznają wsparcie ze środków KFS w pierwszej kolejności pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone w trzech priorytetach (nie muszą być spełniane łącznie):

  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Wojciech Małek

Koordynator Projektów Szkoleniowych
Tel Kom: [+48] 799 058 049
Tel: [+48] 22 250 13 87
Fax: [+48] 22 266 08 51

wojciech.malek@projektgamma.pl
Wojciech Małek
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.