Szczęśliwa trzynastka

Projekt ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej firm sektora MSP prowadzących działalność w zakresie zaopatrzenia rolnictwa poprzez podniesienie kompetencji menedżerów w zakresie efektywnego zarządzania firmą i jej pracownikami.
 
Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw działających w branży rolniczo-ogrodniczej na terenie całej Polski.

Termin realizacji: 01.07.2013r. - 31.12.2014r.
Projekt realizowany jest pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (w skrócie: PARP; Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój Zasobów Ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

 
Sprawdź zakres realizowanych szkoleń

Justyna Chmielewska

Dyrektor Działu Realizacji Projektów UE

justyna.chmielewska@projektgamma.pl
Justyna Chmielewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.
https://www.projektgamma.pl/uploads//images/unijne//unijne-logo1.jpg