Prace badawcze nad nową usługą w modelu user-driven innovations

Celem głównym projektu jest opracowanie koncepcji funkcjonalności (e)usługi B2B poprzez realizację badań nad modelem zachowań i wartości ostatecznych odbiorców usług szkoleniowych.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W okresie 01.07.2016 – 30.04.2017 realizujemy projekt nr RPMA.01.02.00-14-4407/16 „Prace badawcze nad nową usługą w modelu user-driven innovations”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”.

Celem głównym projektu jest opracowanie koncepcji funkcjonalności (e)usługi B2B poprzez realizację badań nad modelem zachowań i wartości ostatecznych odbiorców usług szkoleniowych.

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe:

  1. identyfikacja kluczowych czynności związanych z obsługą usług szkoleniowych po stronie odbiorców usługi i opracowanie założeń funkcjonalności platformy do elektronicznej obsługi (np., planowania, przygotowania, realizacji i ewaluacji) szkoleń w formule B2B automatyzującej proces obsługowy

  2. identyfikacja czynników budujących satysfakcję/lojalność/retencję użytkowników końcowych usług szkoleniowych oraz opracowanie modelu ścieżkowego wpływu poszczególnych cech i wartości na decyzje o wyborze usług szkoleniowo-doradczych i opracowanie na tej podstawie projektu funkcjonalności programu lojalnościowego (np. modelu docierania do klientów z ofertą, system nagród i rabatów, segmentacja klientów)

  3. opracowanie koncepcji (opisu funkcjonalności) platformy do elektronicznej obsługi szkoleń z modułem programu lojalnościowego) oraz przeprowadzenie procesu recenzowania i opiniowania koncepcji (e) usługi wśród użytkowników końcowych.

Bernadetta Wojtania

Koordynator Projektów Szkoleniowych
Tel Kom: [+48] 600 593 950

bernadetta.wojtania@projektgamma.pl
Bernadetta Wojtania
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.