Jestem Mistrzem/ Kierownikiem w zakładzie

Szkolenia dla zakładów produkcyjnych

Mistrz przed załogą powinien reprezentować dyrektora, a przed dyrektorem załogę

Osoby zarządzające w zakładach często nie do końca czują swoją rolę, bywają sytuacje gdzie mistrz lub kierownik zmiany jest zobowiązany do bacznego pilnowania wyników produkcyjnych, natomiast w przypadku podstawowych działań zarządzania jego rola sprowadza się do przekazywania decyzji wyższego kierownictwa. W takich sytuacjach przydaje się szkolenie dla kierowników produkcji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

IDEA SZKOLENIA

W zakładach produkcyjnych tradycyjna kultura zarządzania bazuje na hierarchicznej komunikacji. Zadaniem mistrza, kierownika jest przekazywać informacje od kierownika zmiany,  dyrektora produkcji – najlepiej w niezmienionej wersji. 

Ta tradycyjna kultura nie wytrzymuje spotkania z obecnymi wymaganiami pracowników. Większość zakładów produkcyjnych boryka się z niedoborem pracowników.

Ci mają coraz wyższe oczekiwania (bliższe tym, które charakteryzują pracowników biurowych). Oczekują jasnej komunikacji, widocznego zaangażowania przełożonego, szybkiego podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów czy planowania pracy.

Współcześnie Mistrz / Kierownik powinien być aktywnym managerem, którego rola nie ogranicza się do pilnowania jakości produkcji. Jednocześnie sposób i szybkość tzw. interwencji menedżerskich powinien być dostosowany do specyfiki zakładu produkcyjnego. Pomogą w tym szkolenia dla brygadzistów.

Szkolenie dla kierowników produkcji ma za zadanie rozpoczęcie pracy na postawach brygadzistów, kierowników, mistrzów. Uświadomienie roli jaką pełnią w organizacji jako brygadzista, kierownik, mistrz, pozwala na maksymalne wykorzystanie stanowiska w celu realizacji zadań i spełniania oczekiwań jakie stawia firma oraz odpowiedzi na potrzeby pracowników.

Taka świadomość wśród brygadzistów, kierowników, mistrzów pozwala na budowanie współodpowiedzialności za kondycję firmy i jej pozycję na rynku. Warto zatem inwestować w szkolenia dla mistrzów.

Zapraszamy na szkolenie dla liderów produkcji!

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rola i odpowiedzialność mistrza i kierownika zmiany w zakładzie

 • Przekładanie wartości zakładu produkcyjnego na codzienną pracę (Karta Wartości)
 • Główne zadania mistrza i kierownika w zależności od poziomu zarządzania
 • Koncentracja na rezultatach działań
 • Myślenie jak przedsiębiorca – poszerzanie perspektywy
 • Reprezentowanie zespołu/działu oraz firmy na zewnątrz
 • Współpraca z innymi osobami zarządzającymi np. dział kontroli, dział planowania, dział utrzymania ruchu, dział sprzedaży w realizacji solidarnych celów

2. Jak widzę swoją rolę jako brygadzista, kierownik, mistrz w zakładzie produkcyjnym?

 • Za co jestem rozliczany – czego oczekuje ode mnie pracodawca
 • Za co odpowiadam – czego oczekują ode mnie podwładni

3. Uczestnicy  przedstawią graficzne – jak ze swojej perspektywy widzą rolę brygadzisty, kierownika, mistrza

 • Diagnoza na poziomie świadomości  jak różne może być podejście brygadzistów, kierowników, mistrzów do roli  osób zarządzających produkcją i ludźmi
 • Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności brygadzistów, kierowników, mistrzów za własne postawy i zachowania, które są przykładem dla pracowników, w myśl zasady, że słowa uczą, a przykłady inspirują i pociągają za sobą innych.

4. Droga do przywództwa w zakładzie

 • Budowanie swojego autorytetu mistrza/ kierownika zmiany (szczególnie w sytuacjach kiedy awans jest z wewnątrz zespołu)
 • Tworzenie swojej wiarygodności  i wizerunku osoby godnej zaufania
 • Mistrz/ kierownik  jako chodzący przykład dla pracowników
 • Kierowanie własnym rozwojem i doskonaleniem
 • Motywowanie siebie samego
 • Podejmowanie odpowiedzialnych decyzji, które mają wpływ na zwiększenie wydajności załogi oraz poprawę bezpieczeństwa w zakładzie
 • Praca ze zmianowością, czyli jak realizować plany na poszczególnych zmianach

5. Efektywność osobista i biznesowa mistrza/ kierownika

 • Gospodarowanie swoim czasem i energią – jak realizować  plany produkcji i jednocześnie radzić sobie z „papierologią” i zarzadzaniem ludźmi
 • Radzenie sobie z presją i stresem np. jak jakość nie akceptuje produktu do wysyłki
 • Proaktywność w planowaniu – myślenie perspektywiczne – czy możemy wpływać na realizację produkcji
 • Podejmowanie inicjatywy i akceptacja niezbędnego ryzyka
 • Określanie celów dla zespołu w zgodzie z celami produkcji
 • Praca w zgodzie z priorytetami

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
4
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
Szkolenie związane z:
 • szkolenie brygadzista
 • szkolenia dla liderów produkcji
 • szkolenia dla managerów produkcji
 • szkolenie dla mistrzów
 • szkolenie dla brygadzistów

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Zwiększenie odpowiedzialności na liniowych stanowiskach
 • Zwiększenie świadomości na liniowych stanowiskach
 • Zwiększenie decyjności na liniowych stanowiskach

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Uświadomienie swojej roli w organizacji
 • Branie odpowiedzialności za funkcjonowanie zespołu produkcyjnego
 • Praca na wartościach zakładu i dbałość o utrzymanie załogi

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Zmiana nastawienia do roli kadry liniowej
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa w zarzadzaniu liniowym
Jestem Mistrzem/ Kierownikiem w zakładzie

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Patrycja Michałowska

Front Desk Manager
tel. kom.: 505 273 550
tel: 22 266 08 48

biuro@projektgamma.pl
Patrycja Michałowska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.