Excel dla zaawansowanych

Excel dla zaawansowanych

Excel dla zaawansowanych

Szkolenia komputerowe

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać wszystkie narzędzia i zaawansowane możliwości programu Microsoft Excel. Zakłada się, iż osoba pracowała już w Microsoft Excelu i zna dobrze działanie programu jednak pragnie poszerzenia wiedzy o nowe funkcjonalności, pogłębienie tego co wie oraz poznanie skrótów klawiszowych do większości narzędzi. Szkolenie to wymaga znajomości MS Excel na poziomie średniozaawansowanym.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).

22.04.2021 - 23.04.2021
9:30 - 14:30
Szkolenie online
780 zł/os.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Excel dla zaawansowanych szkolenie stawia sobie za zadanie pogłębienie wiedzy uczestników z używania programu Microsoft Excel.

 • Szkolenie jest przygotowane tak aby podczas szkolenia ukazać większość narzędzi dostępne w programie MS Excel. Na szkoleniu będą omówione funkcję z kategorii funkcji tekstowych, daty i czasu, logicznych, wyszukiwani i odwołania, matematycznych oraz najważniejsze funkcję statystyczne i finansowe.
 • Dodatkowo będzie omówionych wiele narzędzi do tworzenia profesjonalnych arkuszy (poprawność danych, tekst jako kolumny, duplikaty, szukaj wyniku).
 • Tworzenie bardziej złożonych formuł, filtrowanie zaawansowane, formanty oraz sposoby zabezpieczania arkuszy.
 • Szkolenie także obejmie wstęp do tworzenia własnych funkcji przez użytkownika.
 • Ukazane zostaną narzędzia do analizy danych (tabele przestawne) oraz narzędzia do konsolidacji danych (konsolidacja i funkcje 3D).
 • Na szkoleniu będzie także wstęp do funkcji tablicowych.
 • Jeden z bloków obejmie tworzenie formatowania niestandardowego.
 • Zapoznasz się z formatowaniem warunkowym na podstawie kilku kryteriów oraz formuł
 • Poznasz jak używanie pola nazwy, śledzenie zależności i poprzedników oraz sposobu na szacowanie formuł.
 • Zobaczysz sposoby pobierania danych z różnych źródeł.
 • Zastosowanie w arkuszu kalkulacyjnym formantów.

Drugim punktem szkolenia ms excel będzie rozwiązanie kilku trudniejszych zadań wymagających znajomości wcześniej poznanych narzędzi programu Microfost Excel.

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z programu Microsoft Excel na poziomie zaawansowanym i używać prawie wszystkich narzędzi wbudowanych w program MS Excel.

GRUPA DOCELOWA - DLA KOGO SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE

Excel zaawansowany szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać wszystkie narzędzia i zaawansowane możliwości programu Microsoft Excel. Zakłada się, iż osoba pracowała już w Microsoft Excelu i zna dobrze działanie programu jednak pragnie poszerzenia wiedzy o nowe funkcjonalności, pogłębienie tego co wie oraz poznanie skrótów klawiszowych do większości narzędzi. Szkolenie to wymaga znajomości MS Excel na poziomie średniozaawansowanym.

KORZYŚCI JAKIE UZYSKA UCZESTNIK SZKOLENIA:

 • Umiejętność pracy z programem Microsoft Excel na poziomie zaawansowanym.
 • Poznanie nowego sposobu formatowanie danych.
 • Wiedza pozwalająca na swobodne korzystanie z większości narzędzi wbudowanych.
 • Skróty klawiszowe.
 • Zaawansowane użycie narzędzi programu.
 • Wstęp do programowania w VBA (poprzez tworzenie własnych funkcji).
 • Formuły złożone.

WSTĘPNA (POTRZEBNA) WIEDZA / DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Umiejętność obsługi komputera w stopniu pozwalającym swobodnie zarządzać plikami, zapisywanie, otwieranie dokumentów.
 • Umiejętność korzystania z programu Microsoft Excel w stopniu średniozaawansowanym.
 • Codzienna lub bardzo częsta praca z programem Microsoft Excel.

KORZYŚCI JAKIE UZYSKA UCZESTNIK SZKOLENIA:

 • Umiejętność pracy z programem Microsoft Excel na poziomie zaawansowanym.
 • Poznanie nowego sposobu formatowanie danych.
 • Wiedza pozwalająca na swobodne korzystanie z większości narzędzi wbudowanych.
 • Skróty klawiszowe.
 • Zaawansowane użycie narzędzi programu.
 • Wstęp do programowania w VBA (poprzez tworzenie własnych funkcji).
 • Formuły złożone.

SZKOLENIE ODBYWA SIĘ NA PLATFORMIE CLICKMEETING. Wystarczy aktualna przeglądarka
Chrome lub Edge oraz mikrofon.

Excel dla zaawansowanych szkolenie stawia sobie za zadanie pogłębienie wiedzy uczestników z używania programu Microsoft Excel.

 • Szkolenie jest przygotowane tak aby podczas szkolenia ukazać większość narzędzi dostępne w programie MS Excel. Na szkoleniu będą omówione funkcję z kategorii funkcji tekstowych, daty i czasu, logicznych, wyszukiwani i odwołania, matematycznych oraz najważniejsze funkcję statystyczne i finansowe.
 • Dodatkowo będzie omówionych wiele narzędzi do tworzenia profesjonalnych arkuszy (poprawność danych, tekst jako kolumny, duplikaty, szukaj wyniku).
 • Tworzenie bardziej złożonych formuł, filtrowanie zaawansowane, formanty oraz sposoby zabezpieczania arkuszy.
 • Szkolenie także obejmie wstęp do tworzenia własnych funkcji przez użytkownika.
 • Ukazane zostaną narzędzia do analizy danych (tabele przestawne) oraz narzędzia do konsolidacji danych (konsolidacja i funkcje 3D).
 • Na szkoleniu będzie także wstęp do funkcji tablicowych.
 • Jeden z bloków obejmie tworzenie formatowania niestandardowego.
 • Zapoznasz się z formatowaniem warunkowym na podstawie kilku kryteriów oraz formuł
 • Poznasz jak używanie pola nazwy, śledzenie zależności i poprzedników oraz sposobu na szacowanie formuł.
 • Zobaczysz sposoby pobierania danych z różnych źródeł.
 • Zastosowanie w arkuszu kalkulacyjnym formantów.

Drugim punktem szkolenia ms excel będzie rozwiązanie kilku trudniejszych zadań wymagających znajomości wcześniej poznanych narzędzi programu Microfost Excel.

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z programu Microsoft Excel na poziomie zaawansowanym i używać prawie wszystkich narzędzi wbudowanych w program MS Excel.

GRUPA DOCELOWA - DLA KOGO SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE

Excel zaawansowany szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać wszystkie narzędzia i zaawansowane możliwości programu Microsoft Excel. Zakłada się, iż osoba pracowała już w Microsoft Excelu i zna dobrze działanie programu jednak pragnie poszerzenia wiedzy o nowe funkcjonalności, pogłębienie tego co wie oraz poznanie skrótów klawiszowych do większości narzędzi. Szkolenie to wymaga znajomości MS Excel na poziomie średniozaawansowanym.

KORZYŚCI JAKIE UZYSKA UCZESTNIK SZKOLENIA:

 • Umiejętność pracy z programem Microsoft Excel na poziomie zaawansowanym.
 • Poznanie nowego sposobu formatowanie danych.
 • Wiedza pozwalająca na swobodne korzystanie z większości narzędzi wbudowanych.
 • Skróty klawiszowe.
 • Zaawansowane użycie narzędzi programu.
 • Wstęp do programowania w VBA (poprzez tworzenie własnych funkcji).
 • Formuły złożone.


PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Moduł 1:
Usprawnienia pracy z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel:

 • Doskonalenie podstawowych umiejętności ukazujące nie znane użycie najbardziej podstawowych narzędzi (wypełnianie danymi, nazewnictwo, typy danych, usprawnienia w użyciu podstawowych funkcji, skróty klawiszowe, …) – autorski program powstały na bazie kilkunastoletniego doświadczenia na poziomie zaawansowanym.

Moduł 2:
Narzędzia Microsoft Excel:

 • Formatowanie danych.
 • Typy adresowania komórek – mieszane w przykładach.
 • Formatowanie warunkowe w oparciu o formuły i kilku kryteriów.
 • Niestandardowe formaty użytkownika.
 • Zaawansowane sortowanie danych (w poziomie, wg. własnych kryteriów).
 • Filtrowanie danych w oparciu o różne kryteria oraz filtrowanie zaawansowane.
 • Definiowanie nazw zakresów komórek w skoroszycie o zasięgu lokalnym i globalnym.
 • Grupowanie danych - Sumy częściowe zagnieżdżone.
 • Wykresy.
 • Autoformatowanie danych.
 • Makra – tworzenie, modyfikacja, tworzenie własnych funkcji.

Moduł 3:
Przygotowywanie danych do wydruku:

 • Drukowanie zakresów.
 • Drukowanie na wybranej ilości stron.
 • Znak podziału stron.
 • Ustawienia wydruków.
 • Drukowanie dodatkowych informacji na arkuszach.
 • Orientacja, rozmiar, marginesy.

Moduł 4:
Funkcje wbudowane w Microsoft Excel:

 • Funkcje tekstowe.
 • Funkcje daty i czasu.
 • Funkcje logiczne.
 • Funkcje wyszukiwania i odwołań.
 • Funkcje statystyczne – najważniejsze.
 • Funkcje baz danych (opcjonalnie).
 • Funkcje matematyczne.
 • Funkcje informacyjne.

Moduł 5:
Pozostałe narzędzia Microsoft Excel:

 • Sprawdzanie poprawności danych - sposób na zabezpieczanie arkuszy.
 • Inspekcja formuł, testowanie formuł.
 • Scenariusze i analiza danych.
 • Szukaj wyniku.
 • Tworzenia baz danych i list.
 • Tabele przestawne, wykresy przestawne.
 • Tworzenie funkcji użytkownika.
 • Tworzenie szablonów.
 • Scalanie wielu arkuszy – konsolidacja danych.
 • Zabezpieczanie arkuszy.
 • Praca wielu użytkowników na jednym arkuszu.
 • Formanty w Microsoft Excel.
 • Wprowadzenie do funkcji tablicowych.

Moduł 6:
Zadania w Microsoft Excel:

 • Rozwiązywanie przykładowych zadań z zastosowaniem poznanych narzędzi i funkcji.

Moduł 7:
Pytania i odpowiedzi

 • Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na własne problemy.
 • Podsumowanie szkolenia

Powitanie - Prezentacja uczestników i trenera.

Moduł 1
Usprawnienia pracy z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel:

 • Doskonalenie podstawowych umiejętności ukazujące nie znane użycie najbardziej podstawowych narzędzi (wypełnianie danymi, nazewnictwo, typy danych, usprawnienia w użyciu podstawowych funkcji, skróty klawiszowe, …) – autorski program powstały na bazie kilkunastoletniego doświadczenia na poziomie zaawansowanym.

Moduł 2
Narzędzia Microsoft Excel:

 • Formatowanie danych.
 • Typy adresowania komórek – mieszane w przykładach.
 • Formatowanie warunkowe w oparciu o formuły i kilku kryteriów.
 • Niestandardowe formaty użytkownika.
 • Zaawansowane sortowanie danych (w poziomie, wg. własnych kryteriów).
 • Filtrowanie danych w oparciu o różne kryteria oraz filtrowanie zaawansowane.
 • Definiowanie nazw zakresów komórek w skoroszycie o zasięgu lokalnym i globalnym.
 • Grupowanie danych - Sumy częściowe zagnieżdżone.
 • Wykresy.
 • Autoformatowanie danych.
 • Makra – tworzenie, modyfikacja, tworzenie własnych funkcji.

Moduł 3
Przygotowywanie danych do wydruku:

 • Drukowanie zakresów.
 • Drukowanie na wybranej ilości stron.
 • Znak podziału stron.
 • Ustawienia wydruków.
 • Drukowanie dodatkowych informacji na arkuszach.
 • Orientacja, rozmiar, marginesy.

Moduł 4
Funkcje wbudowane w Microsoft Excel:

 • Funkcje tekstowe.
 • Funkcje daty i czasu.
 • Funkcje logiczne.
 • Funkcje wyszukiwania i odwołań.
 • Funkcje statystyczne – najważniejsze.
 • Funkcje baz danych (opcjonalnie).
 • Funkcje matematyczne.
 • Funkcje informacyjne.

Moduł 5
Pozostałe narzędzia Microsoft Excel:

 • Sprawdzanie poprawności danych - sposób na zabezpieczanie arkuszy.
 • Inspekcja formuł, testowanie formuł.
 • Scenariusze i analiza danych.
 • Szukaj wyniku.
 • Tworzenia baz danych i list.
 • Tabele przestawne, wykresy przestawne.
 • Tworzenie funkcji użytkownika.
 • Tworzenie szablonów.
 • Scalanie wielu arkuszy – konsolidacja danych.
 • Zabezpieczanie arkuszy.
 • Praca wielu użytkowników na jednym arkuszu.
 • Formanty w Microsoft Excel.
 • Wprowadzenie do funkcji tablicowych.

Moduł 6
Zadania w Microsoft Excel:

 • Rozwiązywanie przykładowych zadań z zastosowaniem poznanych narzędzi i funkcji.

Moduł 7
Pytania i odpowiedzi

 • Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na własne problemy.
 • Podsumowanie szkolenia.
 • Rozdanie certyfikatów i wypełnienie ankiet.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Szkolimy z obsługi programów komputerowych od 2009 r. W tym czasie przeszkoliliśmy tysiące uczestników.
2
Przeprowadziliśmy pełną konwersję szkoleń stacjonarnych w online. Prowadzimy z powodzeniem webinary i warsztaty online z obsługi i korzystania programów komputerowych.
3
Średnia ocena szkoleń wynosi 4,90 na skali pięciostopniowej.
4
Trenerzy prowadzący szkolenia to uznane autorytety oraz eksperci w swoich specjalizacjach
Szkolenie związane z:
 • Excel szkolenie zaawansowane
 • Microsoft Excel
 • Szkolenia Excel
 • Excel kurs
 • Kurs Excel Warszawa
 • Excel kurs online

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
tel.: +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Preferuję kotakt:

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
tel.: +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
tel.: +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Preferuję kotakt:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.