Ochrona środowiska w firmie / instytucji

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska 2019 / 2020 r.

Szkolenia - ochrona środowiska onlineotwartezamkniete

Zapraszamy na praktyczne warsztaty, w trakcie których poznacie Państwo zasady sprawozdawczości oraz będziecie mieli okazję przećwiczyć wypełnianie formularzy pod okiem eksperta. Omówione zostaną również najważniejsze przepisy dotyczące gospodarki odpadami, emisji do powietrza oraz opłat za korzystanie ze środowiska wraz z istotnymi zmianami wprowadzonymi najnowszymi nowelizacjami przepisów (m.in. nowelizacja ustawy o odpadach).

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży lub skali działania zobowiązane jest uwzględniać w swojej działalności wymagania formalno-prawne, wynikające z przepisów dot. ochrony środowiska.

Wystarczy, że w przedsiębiorstwie eksploatowane są samochody służbowe, by na przedsiębiorcy spoczywał obowiązek naliczenia opłaty środowiskowej oraz złożenia stosownego sprawozdania. Nawet właściciele niewielkich firm mają do spełnienia szereg obowiązków prawnych ochrony środowiska, a przecież nieznajomość przepisów nie stanowi taryfy ulgowej w momencie kontroli.

Prezentowane szkolenie to kwintesencja wiedzy praktycznej związanej z obowiązkami przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska.

Dnia 25 lipca br. Prezydent RP podpisał pakiet odpadowy, czyli nowelizacje dwóch ustaw o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska, który ma na celu uszczelnienie systemu oraz eliminację nieprawidłowości w gospodarce odpadowej.

Początek roku to okres składania szeregu sprawozdań związanych z ochroną środowiska za miniony rok m.in. sprawozdania o odpadach, opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o wielkości emisji, a także sprawozdania za korzystanie ze środowiska.

Zapraszamy na praktyczne warsztaty, w trakcie których poznacie Państwo zasady sprawozdawczości oraz będziecie mieli okazję przećwiczyć wypełnianie formularzy pod okiem eksperta. Omówione zostaną również najważniejsze przepisy dotyczące gospodarki odpadami, emisji do powietrza oraz opłat za korzystanie ze środowiska wraz z istotnymi zmianami wprowadzonymi najnowszymi nowelizacjami przepisów (m.in. nowelizacja ustawy o odpadach).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877) wprowadziło szereg zmian w sposobie raportowania.

Z początkiem 2018 r. weszły w życie zmienione przepisy dotyczące BDO oraz sprawozdawczości i ewidencji odpadowej.

W dniu 24 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. 2016 poz. 1742) wprowadzające nowe wymagania dla transportu odpadów.

W lipcu 2018 uchwalono tzw. pakiet odpadowy, który wprowadza bardzo istotne zmiany w obrębie gospodarowania odpadami.

W ramach pakietu odpadowego – od 05.09.2018 obowiązuje nowa Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest szczegółowe wyjaśnienie:

 • w jaki sposób należy aktualnie sporządzać sprawozdawczość środowiskową,
 • jakie obowiązują nowe sankcje karne w zakresie sprawozdań,
 • które decyzje administracyjne tracą ważność,
 • komu i jak można przekazywać odpady, by nie narazić się na sankcje karne.

Dodatkowo, każdy przedsiębiorca ma obowiązek sporządzania raportu do KOBIZE, które jest ściśle związany z opłatami – podpowiemy, jak powiązać za sobą oba sprawozdania.

 

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży lub skali działania zobowiązane jest uwzględniać w swojej działalności wymagania formalno-prawne, wynikające z przepisów dot. ochrony środowiska.

Wystarczy, że w przedsiębiorstwie eksploatowane są samochody służbowe, by na przedsiębiorcy spoczywał obowiązek naliczenia opłaty środowiskowej oraz złożenia stosownego sprawozdania. Nawet właściciele niewielkich firm mają do spełnienia szereg obowiązków prawnych ochrony środowiska, a przecież nieznajomość przepisów nie stanowi taryfy ulgowej w momencie kontroli.

Prezentowane szkolenie to kwintesencja wiedzy praktycznej związanej z obowiązkami przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska.

Dnia 25 lipca br. Prezydent RP podpisał pakiet odpadowy, czyli nowelizacje dwóch ustaw o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska, który ma na celu uszczelnienie systemu oraz eliminację nieprawidłowości w gospodarce odpadowej.

Początek roku to okres składania szeregu sprawozdań związanych z ochroną środowiska za miniony rok m.in. sprawozdania o odpadach, opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o wielkości emisji, a także sprawozdania za korzystanie ze środowiska.

Zapraszamy na praktyczne warsztaty, w trakcie których poznacie Państwo zasady sprawozdawczości oraz będziecie mieli okazję przećwiczyć wypełnianie formularzy pod okiem eksperta. Omówione zostaną również najważniejsze przepisy dotyczące gospodarki odpadami, emisji do powietrza oraz opłat za korzystanie ze środowiska wraz z istotnymi zmianami wprowadzonymi najnowszymi nowelizacjami przepisów (m.in. nowelizacja ustawy o odpadach).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877) wprowadziło szereg zmian w sposobie raportowania.

Z początkiem 2018 r. weszły w życie zmienione przepisy dotyczące BDO oraz sprawozdawczości i ewidencji odpadowej.

W dniu 24 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. 2016 poz. 1742) wprowadzające nowe wymagania dla transportu odpadów.

W lipcu 2018 uchwalono tzw. pakiet odpadowy, który wprowadza bardzo istotne zmiany w obrębie gospodarowania odpadami.

W ramach pakietu odpadowego – od 05.09.2018 obowiązuje nowa Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest szczegółowe wyjaśnienie:

 • w jaki sposób należy aktualnie sporządzać sprawozdawczość środowiskową,
 • jakie obowiązują nowe sankcje karne w zakresie sprawozdań,
 • które decyzje administracyjne tracą ważność,
 • komu i jak można przekazywać odpady, by nie narazić się na sankcje karne.

Dodatkowo, każdy przedsiębiorca ma obowiązek sporządzania raportu do KOBIZE, które jest ściśle związany z opłatami – podpowiemy, jak powiązać za sobą oba sprawozdania.

 

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami:

 • Jak aktualnie funkcjonuje Baza danych o odpadach?
 • Wpisy do BDO na wniosek i z urzędu.
 • Jak długo zezwolenia na transport odpadów zachowują ważność? Do kiedy wpisy do BDO?
 • Firmy świadczące usługi (np. sprzątające, budowlane, czyszczące separatory) – czy muszą dokonać wpisu do BDO?
 • Czy małe firmy muszą dokonać wpisu do BDO?
 • Co z firmami, które podlegają wpisowi z urzędu i na wniosek?
 • Sankcje za brak wpisu do BDO.
 • Zasady klasyfikacji odpadów niebezpiecznych w firmie.
 • Karta ewidencji odpadu – które odpady zaliczyć do odpadów z instalacji, a które do odpadów spoza instalacji?
 • Jak prawidłowo wypełnić kartę przekazania odpadu w BDO?
 • Karta ewidencji odpadu niebezpiecznego – kogo dotyczy?
 • Jak prawidłowo dokumentować przekazanie odpadów osobom fizycznym, np. pracownikom?
 • Którzy przedsiębiorcy mogą prowadzić ewidencję uproszczoną?
 • Sprawozdanie odpadowe za 2018 r. – czy stare wzory sprawozdania nadal obowiązują? Od kiedy sprawozdanie elektroniczne?
 • Jeden zakład, dwie filie – ile sprawozdań należy złożyć?

Emisje do powietrza – raport do KOBIZE

 • Jak przeprowadzić proces rejestracji w krajowej bazie? Niezbędne dokumenty i terminy.
 • Jak i kiedy dokonywać zmian w posiadanym koncie?
 • Sporządzanie raportu:
  • budowanie struktury technologicznej zakładu,
  • ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów,
  • określanie czasu pracy instalacji i źródeł,
 • Nowa, rozszerzona lista substancji raportowanych do KOBIZE.
 • Określanie wielkości emisji dla charakterystycznych procesów technologicznych, np. spalanie paliw, emisja LZO – metody i wskaźniki; jak wskazać emisję z małych kotłów w raporcie do KOBIZE?
 • Procesy prowadzone poza instalacją.
 • Co ze środkami transportu w raporcie do KOBIZE?

Emisje do powietrza – raport do KOBIZE a opłaty za korzystanie ze środowiska

 • Czy każdy przedsiębiorca składający sprawozdanie opłatowe ma również obowiązek złożyć raport do KOBIZE?
 • Z których danych opłatowych korzystać do sporządzenia raportu KOBIZE?
 • Które dane w obu sprawozdaniach muszą być spójne?
 • Czy wszystkie substancje ze sprawozdań opłatowych da się wykazać w raporcie do KOBIZE?
 • Kotłownie – kiedy można używać metody ryczałtowej.
 • Czym różnią się opłaty podwyższone od administracyjnych kar pieniężnych?
 • Dokumenty sprawdzane podczas kontroli w celu weryfikacji opłat i raportu do KOBIZE.
 • Sposoby obliczania opłaty dla instalacji spalania paliw (kotłów grzewczych) – stawki opłat dla ryczałtu czy wskaźniki KOBIZE,
 • Sposoby obliczania opłat za procesy produkcyjne , np. spawanie, malowanie (na podstawie wyników pomiarów i kart charakterystyki),
 • Emisja zorganizowana a niezorganizowana,
 • Opłata za samochody służbowe

Emisje do powietrza – Centralny Rejestr Operatorów

 • Obowiązki poza sprawozdawcze związane z emisją – rejestracja w bazie CRO dla posiadaczy klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych. Czy każdy podmiot musi się zarejestrować?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnych informacji na temat wymagań prawnych wraz z interpretacją i przykładami w zakresie szeroko pojętej sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska. Drugim celem szkolenia jest wskazanie i analiza obowiązków dla przedsiębiorców oraz przedstawienie obowiązków przedsiębiorcy z zakresu ochrony środowiska oraz nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz sporządzania raportów KOBIZE.

Efekty szkolenia:
Uczestnik wie, jak regulowana jest obecnie na skutek zmiany przepisów dot. sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska w Polsce; umie zinterpretować przepisu ustaw i rozporządzeń wykonawczych w tym zakresie; rozumie nowe zasady postępowania dot. sprawozdawczości i potrafi zastosować nowe przepisy w praktyce.
Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • poruszamy zagadnienia od strony praktycznej, wskazując jak skutecznie zrealizować obowiązki prawne ciążące na przedsiębiorstwie,
 • szkolenie prowadzone w kameralnych grupach zapewniających komfort i pełen kontakt z trenerem prowadzącym szkolenie i innymi uczestnikami,
 • zajęcia prowadzone są w formie wykładu a także ćwiczeń praktycznych oraz studiów przypadku, w trakcie których uczestnik nabywa zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną, niezbędną do samodzielnego sporządzenia dokumentacji sprawozdawczej z zakresu ochrony środowiska

Grupa docelowa:

 • wytwarzający odpady przemysłowe (rozpak, procesy przepakowywania, magazynowanie, produkcja produktów w opakowaniach i opakowań)
 • pracownicy przedsiębiorstw prywatnych
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.
 • pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony środowiska,
 • pracownicy, wyznaczeni do prowadzenia formalno-prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
 • auditorzy wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 oraz inne osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska, które chcą poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę z wymagań prawnych ochrony środowiska

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami:

 • Jak aktualnie funkcjonuje Baza danych o odpadach?
 • Wpisy do BDO na wniosek i z urzędu.
 • Jak długo zezwolenia na transport odpadów zachowują ważność? Do kiedy wpisy do BDO?
 • Firmy świadczące usługi (np. sprzątające, budowlane, czyszczące separatory) – czy muszą dokonać wpisu do BDO?
 • Czy małe firmy muszą dokonać wpisu do BDO?
 • Co z firmami, które podlegają wpisowi z urzędu i na wniosek?
 • Sankcje za brak wpisu do BDO.
 • Zasady klasyfikacji odpadów niebezpiecznych w firmie.
 • Karta ewidencji odpadu – które odpady zaliczyć do odpadów z instalacji, a które do odpadów spoza instalacji?
 • Jak prawidłowo wypełnić kartę przekazania odpadu w BDO?
 • Karta ewidencji odpadu niebezpiecznego – kogo dotyczy?
 • Jak prawidłowo dokumentować przekazanie odpadów osobom fizycznym, np. pracownikom?
 • Którzy przedsiębiorcy mogą prowadzić ewidencję uproszczoną?
 • Sprawozdanie odpadowe za 2018 r. – czy stare wzory sprawozdania nadal obowiązują? Od kiedy sprawozdanie elektroniczne?
 • Jeden zakład, dwie filie – ile sprawozdań należy złożyć?

Emisje do powietrza – raport do KOBIZE

 • Jak przeprowadzić proces rejestracji w krajowej bazie? Niezbędne dokumenty i terminy.
 • Jak i kiedy dokonywać zmian w posiadanym koncie?
 • Sporządzanie raportu:
  • budowanie struktury technologicznej zakładu,
  • ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów,
  • określanie czasu pracy instalacji i źródeł,
 • Nowa, rozszerzona lista substancji raportowanych do KOBIZE.
 • Określanie wielkości emisji dla charakterystycznych procesów technologicznych, np. spalanie paliw, emisja LZO – metody i wskaźniki; jak wskazać emisję z małych kotłów w raporcie do KOBIZE?
 • Procesy prowadzone poza instalacją.
 • Co ze środkami transportu w raporcie do KOBIZE?

Emisje do powietrza – raport do KOBIZE a opłaty za korzystanie ze środowiska

 • Czy każdy przedsiębiorca składający sprawozdanie opłatowe ma również obowiązek złożyć raport do KOBIZE?
 • Z których danych opłatowych korzystać do sporządzenia raportu KOBIZE?
 • Które dane w obu sprawozdaniach muszą być spójne?
 • Czy wszystkie substancje ze sprawozdań opłatowych da się wykazać w raporcie do KOBIZE?
 • Kotłownie – kiedy można używać metody ryczałtowej.
 • Czym różnią się opłaty podwyższone od administracyjnych kar pieniężnych?
 • Dokumenty sprawdzane podczas kontroli w celu weryfikacji opłat i raportu do KOBIZE.
 • Sposoby obliczania opłaty dla instalacji spalania paliw (kotłów grzewczych) – stawki opłat dla ryczałtu czy wskaźniki KOBIZE,
 • Sposoby obliczania opłat za procesy produkcyjne , np. spawanie, malowanie (na podstawie wyników pomiarów i kart charakterystyki),
 • Emisja zorganizowana a niezorganizowana,
 • Opłata za samochody służbowe

Emisje do powietrza – Centralny Rejestr Operatorów

 • Obowiązki poza sprawozdawcze związane z emisją – rejestracja w bazie CRO dla posiadaczy klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych. Czy każdy podmiot musi się zarejestrować?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnych informacji na temat wymagań prawnych wraz z interpretacją i przykładami w zakresie szeroko pojętej sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska. Drugim celem szkolenia jest wskazanie i analiza obowiązków dla przedsiębiorców oraz przedstawienie obowiązków przedsiębiorcy z zakresu ochrony środowiska oraz nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz sporządzania raportów KOBIZE.

Efekty szkolenia:
Uczestnik wie, jak regulowana jest obecnie na skutek zmiany przepisów dot. sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska w Polsce; umie zinterpretować przepisu ustaw i rozporządzeń wykonawczych w tym zakresie; rozumie nowe zasady postępowania dot. sprawozdawczości i potrafi zastosować nowe przepisy w praktyce.
Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • poruszamy zagadnienia od strony praktycznej, wskazując jak skutecznie zrealizować obowiązki prawne ciążące na przedsiębiorstwie,
 • szkolenie prowadzone w kameralnych grupach zapewniających komfort i pełen kontakt z trenerem prowadzącym szkolenie i innymi uczestnikami,
 • zajęcia prowadzone są w formie wykładu a także ćwiczeń praktycznych oraz studiów przypadku, w trakcie których uczestnik nabywa zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną, niezbędną do samodzielnego sporządzenia dokumentacji sprawozdawczej z zakresu ochrony środowiska

Grupa docelowa:

 • wytwarzający odpady przemysłowe (rozpak, procesy przepakowywania, magazynowanie, produkcja produktów w opakowaniach i opakowań)
 • pracownicy przedsiębiorstw prywatnych
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.
 • pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony środowiska,
 • pracownicy, wyznaczeni do prowadzenia formalno-prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
 • auditorzy wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 oraz inne osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska, które chcą poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę z wymagań prawnych ochrony środowiska

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka odpadami
 • Pakiet odpadowy
 • Klasyfikacja odpadów

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - ochrona środowiska

Porównane zostanie zastosowanie dotychczasowych przepisów z obecnym stanem prawnym, jak również stanowisko rządu wobec elektromobilności. Omówiona zostanie Uchwała dotycząca obszaru strefy czystego transportu i wynikające z niej nakazy/ograniczenia.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia prawo wodne jest przedstawienie słuchaczom przepisów nowego Prawa wodnego oraz najnowszych zmian, a także rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Od 24 stycznia 2018 r. marszałkowie województw prowadzą rejestr i bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowy rejestr zastąpił dotychczas funkcjonujący i administrowany przez GIOŚ.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.