Inne strony: GAMMA DISCOVER

Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki

RODO oraz nowa ustawa o ochronie danych osobowych

Pierwsze miesiące stosowania przepisów w kluczowych obszarach - HR, marketing, e-commerce, IT

25 maja 2018 r. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO/GDPR) zastąpiło obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Zdarzeniu temu towarzyszyło wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. oraz pakiet zmian w prawie 200 innych ustawach (nowelizacja branżowa).

IDEA SZKOLENIA

25 maja 2018 r. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO/GDPR) zastąpiło obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Zdarzeniu temu towarzyszyło wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. oraz pakiet zmian w prawie 200 innych ustawach (nowelizacja branżowa).

Celem szkolenia jest:
przedstawienie praktycznych aspektów stosowania zasad i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych przewidzianych w RODO oraz nowej ustawie o ochronie danych osobowych, w szczególności w takich obszarach jak:

 • HR,
 • marketing,
 • IT,
 • prezentacja nowych/rozszerzonych praw i obowiązków podmiotów danych, administratorów oraz podmiotów przetwarzających, w tym także w kontekście funkcjonalności systemów informatycznych;
 • analiza roli i zadań krajowego organu nadzorczego oraz inspektorów ochrony danych, w tym także praktyki kontrolnej (na bazie pierwszych kontroli organu);
 • umówienie zmian w niektórych ustawach w związku z zapewnieniem stosowania RODO (planowane na grudzień 2018 r.).

Szkolenie uzupełnione zostanie o najnowsze kierunki wykładni przepisów ogólnego rozporządzenia, przewodniki wydawane przez PUODO oraz Min. Cyfryzacji, inne organy w Polsce i za granicą, prezentowane na łamach krajowej oraz europejskiej literatury prawniczej.

Dodatkowo, aby zwiększyć praktyczny wymiar szkolenia, każdy z bloków wzbogacony zostanie o case study/ćwiczenie.

Cena szkolenia:

890 zł

Do podanej ceny należy
doliczyć 23% VAT

formularz zgłoszenia
Termin szkolenia:

10

grudzień 2018
Miejsce szkolenia:

Warszawa

Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie: RODO oraz nowa ustawa o ochronie danych osobowych
  10 grudzień 2018 r.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  I Blok
  Unijne i krajowe ramy reformy sektora ochrony danych osobowych

  • dlaczego rozporządzenie? – konsekwencje takiego rozwiązania;
  • analiza przepisów nowej ustawy o ochronie danych osobowych;
  • kompetencje nowego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych – kiedy i wobec kogo;
  • tendencje i kierunki zmian w przepisach sektorowych;
  • kodeksy postępowania i mechanizmy certyfikacji.

  II Blok
  RODO w HR – dane osobowe kandydatów do pracy i pracowników, pozyskiwanie i dalsze przetwarzanie

  • nowe instytucje prawne, zasady i podstawy przetwarzania danych zwykłych oraz „wrażliwych”;
  • rekrutacja i zatrudnianie pracowników – rozszerzone obowiązki informacyjne;
  • powierzanie danych osobowych – nowe zasady i nowe umowy.

  Nowelizacja kodeksu pracy

  • jakie dane pracodawca zawsze może przetwarzać;
  • kiedy wymagana jest zgoda;
  • jakich danych przetwarzać nie wolno.

  Monitoring pracowniczy

  • warunki poprawnego stosowania (rodzaje monitoringu);
  • błędy i naruszenia.

  III Blok
  RODO w marketingu i e-commerce

  • kiedy można przetwarzać dane w celach marketingowych;
  • marketing elektroniczny a marketing tradycyjny;
  • kanały komunikacji i sposoby spełniania obowiązków informacyjnych;
  • budowanie baz danych;
  • korzystanie z zewnętrznych baz danych i usług innych podmiotów;
  • profilowanie.

  IV Blok
  Funkcjonalności systemów informatycznych, bezpieczeństwo oraz prawa osób, których dane dotyczą

  • podstawowe definicje (integralność dostępność, poufność, rozliczalność);
  • audyty należytej ochrony danych osobowych;
  • przegląd zagrożeń – analiza ryzyka i DPIA;
  • środki ochrony danych;
  • prawo dostępu do danych, ich sprostowania, prawo do bycia zapomnianym, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia danych do innego administratora, wycofania zgody.

  V Blok
  Inspektor ochrony danych osobowych (IOD/DPO)

  • kto musi, a kto powinien powołać IOD/DPO? Plusy i minusy;
  • uprawnienia i obowiązki IOD/DPO – pozycja i rola w organizacji.
  • Jak w praktyce tą funkcję pełnić – z doświadczenia Kancelarii.

  VI Blok
  Obowiązek zgłaszania przypadków naruszenia ochrony danych osobowych

  • jakie naruszenia, kiedy i komu należy zgłaszać;
  • jak przygotować organizację do dokonywania zgłoszeń.

  Zakończenie

  • Pytania

  Cena szkolenia

  890 zł

  Miejsce szkolenia

  Warszawa

  Termin szkolenia
  10 grudzień 2018
  Czy możesz uzyskać 50-80%
  dofinansowanie do
  szkolenia poprzez BUR?

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Justyna Baryła-Rychert

  Project Manager
  tel. +48 (22) 266 08 47
  fax: (22) 266 08 51

  j.baryla@projektgamma.pl
  Justyna Baryła-Rychert

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  RODO oraz nowa ustawa o ochronie danych osobowych Pierwsze miesiące stosowania przepisów w kluczowych obszarach - HR, marketing, e-commerce, IT

  Termin szkolenia: 10 grudzień 2018 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

  1*

  2

  3

  4

  5

  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Warunki zgłoszenia
  • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 890 zł
   Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
  • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
  • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
   Wpłaty należy dokonać na konto:
   Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
   01-612 Warszawa
   ul. Mysłowicka 15
   Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
  • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
  • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Szkolenia - prawo

  zobacz najbliższe szkolenia.
  Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości
  2018-11- 6
  6 listopad 2018
  2018-11- 6
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości - praca na dokumencie. Zapraszamy na szkolenie jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych.
  Inwestycje w pasie drogi publicznej. Prawo i praktyka
  2018-11- 8
  8 listopad 2018
  2018-11- 8
  Warszawa
  Warszawa
  Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie ZRiD. Inwestycje w pasie drogi publicznej. Prawo i praktyka. Zapraszamy na szkolenie. Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie specustawy drogowej.
  Istotne zmiany i kluczowe orzecznictwo
  2018-11- 8
  8 listopad 2018
  2018-11- 8
  Warszawa
  Warszawa
  Zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami. Nowelizacji uległo wiele przepisów dotyczących procedur oraz obowiązków zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. Zapraszamy na szkolenie ustawa o gospodarce nieruchomości 2018 r.
  PO REWOLUCYJNYCH ZMIANACH PRAWA – 1 STYCZNIA 2019 R.
  2018-11-13
  13 listopad 2018
  2018-11-13
  Warszawa
  Warszawa
  Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych.
  2018-11-14
  14 listopad 2018
  2018-11-14
  Warszawa
  Warszawa
  Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.
  2018-11-14
  14 listopad 2018
  2018-11-14
  Warszawa
  Warszawa
  Przedstawione zostaną regulacje prawne dotyczących procesu pozyskiwania, selekcji i doboru kandydatów do pracy. Zostaną omówione praktyczne aspekty polskiego prawa pracy oraz unijnej reformy prawa ochrony danych osobowych (tzw. GDPR/RODO).
  OBOWIĄZKI PRACODAWCY
  2018-11-15
  15 listopad 2018
  2018-11-15
  Warszawa
  Warszawa
  Przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy to nie tylko element dobrych praktyk zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy. Wykazanie wysokiej wrażliwości pracodawcy na te kwestie oraz podjęcie określonych działań zapobiegawczych może mieć finalnie duży wpływ na wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądzonego od pracodawcy na rzecz poszkodowanego pracownika.
  Planowanie, zarządzanie i rozliczanie czasu pracy - Szkolenie menedżerów firm zmianowych oraz działów personalnych
  2018-11-20
  20 listopad 2018
  2018-11-20
  Warszawa
  Warszawa
  Celem szkolenia jest przedstawienie średnio zaawansowanych funkcji Microsoft Excel 2016 oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.
  2018-11-20
  20 listopad 2018
  2018-11-20
  Warszawa
  Warszawa
  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.
  Akta osobowe, związki zawodowe, Pracownicze Plany Kapitałowe, monitoring pracowników – ORAZ PRZEGLĄD ORZECZNICTWA SN I STANOWISK MPIPS DOTYCZĄCYCH KADR I PŁAC
  2018-11-21
  21 listopad 2018 -
  2018-11-22
  22 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  W prawie pracy od kilku lat trwają nieustające zmiany i jak na razie ich koniec się nie zapowiada, gdyż na 2019 r. zaplanowano rewolucyjne zmiany dotyczące zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ale to z pewnością nie jedyny obszar w którym doczekamy się zmian.
  Aspekty prawne i praktyczne
  2018-11-21
  21 listopad 2018
  2018-11-21
  Warszawa
  Warszawa
  Celem naszego szkolenia jest omówienie problematyki podziału nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku obowiązywanie i braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szkolenie ma również na celu utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania prawnych i geodezyjnych podziałów nieruchomości, omówienie procedur administracyjnych, jak również zasad poprawnego podziału nieruchomości, i sporządzanej dokumentacji.
  Praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych
  2018-11-29
  29 listopad 2018 -
  2018-11-30
  30 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych. Zapraszamy na szkolenie Organizacja i prowadzenie robot budowlanych.
  2018-11-29
  29 listopad 2018
  2018-11-29
  Warszawa
  Warszawa
  Problematyka prawnego uregulowania zasad korzystania z nieruchomości zarówno z punktu widzenia korzystającego jak i oddającego nieruchomość do korzystania. Zapraszamy na szkolenie umowy najmu i dzierżawy.
  2018-11-29
  29 listopad 2018
  2018-11-29
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie zajęcie pasa ruchu drogowego i tymczasowa organizacja ruchu prowadzona jest przez uznanego eksperta łączącego doświadczenie zawodowe z wykładowym. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki rekomendacje do zastosowania w swojej praktyce zawodowej.
  PRAWIDŁOWY OPERAT SZACUNKOWY
  2018-11-29
  29 listopad 2018 -
  2018-11-30
  30 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Weryfikacja zawartości operatu szacunkowego. Przedstawienie możliwych podejść, metod i technik wyceny wraz z obszernym komentarzem praktycznym. Omówienie orzecznictwa, najczęściej popełnianych błędów dot. operatu szacunkowego. Zapraszamy na szkolenie Wycenia nieruchomości - prawidłowy operat szacunkowy.
  NOWE WYZWANIE W 2019 R.
  2018-12- 5
  5 grudzień 2018
  2018-12- 5
  Warszawa
  Warszawa
  Już od 1 stycznia 2019r. mogą zacząć obowiązywać przepisy Ustawy o pracowniczych programach kapitałowych, co dla niektórych pracodawców oznacza odprowadzenie pierwszych składek do PPK już w drugiej połowie 2019 roku. Dla innych podmiotów obowiązek ten może być odsunięty w czasie, mimo to jest on nieunikniony. PPK zapewne staną się popularnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców.
  Pierwsze miesiące stosowania przepisów w kluczowych obszarach - HR, marketing, e-commerce, IT
  2018-12-10
  10 grudzień 2018
  2018-12-10
  Warszawa
  Warszawa
  25 maja 2018 r. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO/GDPR) zastąpiło obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Zdarzeniu temu towarzyszyło wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. oraz pakiet zmian w prawie 200 innych ustawach (nowelizacja branżowa).
  2018-12-10
  10 grudzień 2018 -
  2018-12-11
  11 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.
  2018-12-14
  14 grudzień 2018
  2018-12-14
  Warszawa
  Warszawa
  Analiza problemów związanych z niewłaściwą konstrukcją umów o roboty budowlane, analiza błędnych interpretacji umów. Szkolenie umowa o roboty budowlane poprowadzi uznany ekspert - radca prawny z olbrzymim doświadczeniem zawodowym i szkoleniowych w tym temacie.
  SYTUACJE PROBLEMATYCZNE | Aspekt prawny, ubezpieczeniowy oraz podatkowy – kompendium wiedzy dla praktyków
  2019-01-18
  18 styczeń 2019
  2019-01-18
  Warszawa
  Warszawa
  Podczas szkolenia omówimy regulacje z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych, kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.