Podsumowanie zmian w prawie pracy w 2023 r.

Omówienie nowych rozporządzeń i stanowisk urzędowych w tym zakresie GIP, MRiPS, ZUS

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w trakcie spotkania rozwiążecie Państwo razem z trenerem 47 zadań związanych z ostatnimi zmianami w prawie pracy. Każde zadanie poparte przepisem, wyjaśnieniem i ewentualnych stanowiskiem organów. Na szkoleniu rozwiejecie Państwo swoje wątpliwości odnośnie stosowania nowych przepisów.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Zapraszamy na szkolenie, które stanowi podsumowanie ostatnich zmian z uwzględnieniem nowych rozporządzeń i stanowisk urzędowych w tym zakresie.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w trakcie spotkania rozwiążecie Państwo razem z trenerem najtrudniejsze zadania związane z ostatnimi zmianami w prawie pracy.

W trakcie spotkania trener omówi stanowiska GIP, MRiPS, ZUS.

Zapraszamy na szkolenie, które stanowi podsumowanie ostatnich zmian z uwzględnieniem nowych rozporządzeń i stanowisk urzędowych w tym zakresie.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w trakcie spotkania rozwiążecie Państwo razem z trenerem najtrudniejsze zadania związane z ostatnimi zmianami w prawie pracy.

W trakcie spotkania trener omówi stanowiska GIP, MRiPS, ZUS.

Zapraszamy na szkolenie, które stanowi podsumowanie ostatnich zmian z uwzględnieniem nowych rozporządzeń i stanowisk urzędowych w tym zakresie.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w trakcie spotkania rozwiążecie Państwo razem z trenerem najtrudniejsze zadania związane z ostatnimi zmianami w prawie pracy.

W trakcie spotkania trener omówi stanowiska GIP, MRiPS, ZUS.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Zmiany związane z zatrudnianiem pracowników

 • Jakie są dopuszczalne długości umowy na okres próbny?
 • Na jakich zasadach umowy na okres próbny można wydłużyć o absencje?
 • Kiedy można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny?
 • Jakie nowe elementy pojawiły się w treści umowy o pracę?
 • Jak wyglądała informacja o warunkach zatrudnienia?
 • Jak wyglądała informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika delegowanego?
 • Czy pracodawca może zakazać dodatkowego zatrudnienia pracownikowi?
 • Kiedy pracownik może wystąpić z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy lub rodzaju umowy?
 • W jakich przypadkach jest niezbędna przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Czy każde wypowiedzenie trzeba konsultować ze związkiem zawodowym?

Zmiany związane z rodzicielstwem

 • Na czym polega zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych?
 • Jakie są zasady udzielania urlopów opiekuńczych?
 • Czy urlopy opiekuńcze są płatne?
 • Czy cudzoziemiec może w Polsce skorzystać z urlopu rodzicielskiego na dziecko urodzone za granicą?
 • Czy można nadal odraczać urlop rodzicielski?
 • Czy można wziąć urlop rodzicielski w dniach?
 • Czy jest możliwe skorzystanie ze skrócenia wymiaru czasu pracy z tytułu uprawnienia do urlopu wychowawczego, a potem wykorzystanie całego urlopu wychowawczego?
 • Jakie zmiany dotknęły urlopy ojcowskie?
 • Na czym polegają zmiany w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14?
 • Kiedy za urlop rodzicielski będzie wypłacany zasiłek macierzyński w wysokości 70%, a kiedy 81,5%?
 • Jaka wysokość zasiłku przysługuje w przypadku urlopu rodzicielskiego przysługującego tylko ojcu dziecka?
 • Kiedy i w jakim trybie można wystąpić o jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego?
 • Na jakich warunkach ma być zatrudniony pracownik wracający do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim?

Zmiany związane z czasem pracy

 • W jakich przypadkach szkolenia muszą być zaliczane do czasu pracy?
 • Jakie uprawnienia zyskują rodzice dzieci do lat 8?
 • Na czym polega elastyczna organizacja czasu pracy?
 • Jakie są zasady korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy przez pracowników?
 • Czy obniżenie etatu w ramach elastycznej organizacji czasu pracy jest korzystniejsze niż obniżenie etatu zamiast korzystania z urlopu wychowawczego?

Pozostałe zmiany

 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w przepisach dotyczących dyskryminacji?
 • W jaki sposób pracodawca ma informować o polityce awansowania pracowników?
 • Jakie wnioski i dokumenty mogą być składane elektronicznie?
 • Jakie zmiany powinny pojawić się w treści świadectwa pracy?
 • Jakie są nowe wykroczenia w Kodeksie pracy?

Zmiany związane z zatrudnianiem pracowników

 • Jakie są dopuszczalne długości umowy na okres próbny?
 • Na jakich zasadach umowy na okres próbny można wydłużyć o absencje?
 • Kiedy można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny?
 • Jakie nowe elementy pojawiły się w treści umowy o pracę?
 • Jak wyglądała informacja o warunkach zatrudnienia?
 • Jak wyglądała informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika delegowanego?
 • Czy pracodawca może zakazać dodatkowego zatrudnienia pracownikowi?
 • Kiedy pracownik może wystąpić z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy lub rodzaju umowy?
 • W jakich przypadkach jest niezbędna przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Czy każde wypowiedzenie trzeba konsultować ze związkiem zawodowym?

Zmiany związane z rodzicielstwem

 • Na czym polega zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych?
 • Jakie są zasady udzielania urlopów opiekuńczych?
 • Czy urlopy opiekuńcze są płatne?
 • Czy cudzoziemiec może w Polsce skorzystać z urlopu rodzicielskiego na dziecko urodzone za granicą?
 • Czy można nadal odraczać urlop rodzicielski?
 • Czy można wziąć urlop rodzicielski w dniach?
 • Czy jest możliwe skorzystanie ze skrócenia wymiaru czasu pracy z tytułu uprawnienia do urlopu wychowawczego, a potem wykorzystanie całego urlopu wychowawczego?
 • Jakie zmiany dotknęły urlopy ojcowskie?
 • Na czym polegają zmiany w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14?
 • Kiedy za urlop rodzicielski będzie wypłacany zasiłek macierzyński w wysokości 70%, a kiedy 81,5%?
 • Jaka wysokość zasiłku przysługuje w przypadku urlopu rodzicielskiego przysługującego tylko ojcu dziecka?
 • Kiedy i w jakim trybie można wystąpić o jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego?
 • Na jakich warunkach ma być zatrudniony pracownik wracający do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim?

Zmiany związane z czasem pracy

 • W jakich przypadkach szkolenia muszą być zaliczane do czasu pracy?
 • Jakie uprawnienia zyskują rodzice dzieci do lat 8?
 • Na czym polega elastyczna organizacja czasu pracy?
 • Jakie są zasady korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy przez pracowników?
 • Czy obniżenie etatu w ramach elastycznej organizacji czasu pracy jest korzystniejsze niż obniżenie etatu zamiast korzystania z urlopu wychowawczego?

Pozostałe zmiany

 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w przepisach dotyczących dyskryminacji?
 • W jaki sposób pracodawca ma informować o polityce awansowania pracowników?
 • Jakie wnioski i dokumenty mogą być składane elektronicznie?
 • Jakie zmiany powinny pojawić się w treści świadectwa pracy?
 • Jakie są nowe wykroczenia w Kodeksie pracy?

Zmiany związane z zatrudnianiem pracowników

 • Jakie są dopuszczalne długości umowy na okres próbny?
 • Na jakich zasadach umowy na okres próbny można wydłużyć o absencje?
 • Kiedy można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny?
 • Jakie nowe elementy pojawiły się w treści umowy o pracę?
 • Jak wyglądała informacja o warunkach zatrudnienia?
 • Jak wyglądała informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika delegowanego?
 • Czy pracodawca może zakazać dodatkowego zatrudnienia pracownikowi?
 • Kiedy pracownik może wystąpić z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy lub rodzaju umowy?
 • W jakich przypadkach jest niezbędna przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Czy każde wypowiedzenie trzeba konsultować ze związkiem zawodowym?

Zmiany związane z rodzicielstwem

 • Na czym polega zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych?
 • Jakie są zasady udzielania urlopów opiekuńczych?
 • Czy urlopy opiekuńcze są płatne?
 • Czy cudzoziemiec może w Polsce skorzystać z urlopu rodzicielskiego na dziecko urodzone za granicą?
 • Czy można nadal odraczać urlop rodzicielski?
 • Czy można wziąć urlop rodzicielski w dniach?
 • Czy jest możliwe skorzystanie ze skrócenia wymiaru czasu pracy z tytułu uprawnienia do urlopu wychowawczego, a potem wykorzystanie całego urlopu wychowawczego?
 • Jakie zmiany dotknęły urlopy ojcowskie?
 • Na czym polegają zmiany w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14?
 • Kiedy za urlop rodzicielski będzie wypłacany zasiłek macierzyński w wysokości 70%, a kiedy 81,5%?
 • Jaka wysokość zasiłku przysługuje w przypadku urlopu rodzicielskiego przysługującego tylko ojcu dziecka?
 • Kiedy i w jakim trybie można wystąpić o jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego?
 • Na jakich warunkach ma być zatrudniony pracownik wracający do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim?

Zmiany związane z czasem pracy

 • W jakich przypadkach szkolenia muszą być zaliczane do czasu pracy?
 • Jakie uprawnienia zyskują rodzice dzieci do lat 8?
 • Na czym polega elastyczna organizacja czasu pracy?
 • Jakie są zasady korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy przez pracowników?
 • Czy obniżenie etatu w ramach elastycznej organizacji czasu pracy jest korzystniejsze niż obniżenie etatu zamiast korzystania z urlopu wychowawczego?

Pozostałe zmiany

 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w przepisach dotyczących dyskryminacji?
 • W jaki sposób pracodawca ma informować o polityce awansowania pracowników?
 • Jakie wnioski i dokumenty mogą być składane elektronicznie?
 • Jakie zmiany powinny pojawić się w treści świadectwa pracy?
 • Jakie są nowe wykroczenia w Kodeksie pracy?

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Prawo pracy 2023
 • Prawo pracy 2022
 • Zmiany w prawie pracy
 • Akta osobowe
 • Nowy Kodeks pracy 2021
 • Szkolenie prawo pracy
 • Prawo pracy w 2020 r.
 • Kodeks pracy szkolenia
 • Szkolenia kodeks pracy
 • Prawo pracy szkolenie warszawa

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-RychertZaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

Szkolenie jest przygotowane tak aby podczas szkolenia ukazać podstawowe narzędzi dostępne w programie MS Excel oraz umiejętność poruszania się po arkuszu kalkulacyjnym. Na szkoleniu będą omówione najważniejsze funkcję w Excelu.
2023-12-08
08 grudnia 2023
2023-12-08
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

W trakcie zajęć zostaną przeanalizowane stanowiska urzędowe oraz wyroki Sądu Najwyższego z okresu ostatnich kilku lat i w formie warsztatowej uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w zakresie rozliczania czasu pracy w nietypowych sytuacjach.

2024-01-26
26 stycznia 2024
2024-01-26
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w trakcie spotkania rozwiążecie Państwo razem z trenerem 47 zadań związanych z ostatnimi zmianami w prawie pracy. Każde zadanie poparte przepisem, wyjaśnieniem i ewentualnych stanowiskiem organów. Na szkoleniu rozwiejecie Państwo swoje wątpliwości odnośnie stosowania nowych przepisów.

2024-02-16
16 lutego 2024
2024-02-16
Szkolenie online Szkolenie online
2023-12-19
19 grudnia 2023
2023-12-19
Szkolenie online Szkolenie online

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.