Program płatnik 10.02.002 – korygowanie dokumentów z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019r.

Program płatnik 10.02.002 – korygowanie dokumentów z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019r.

Program płatnik 10.02.002 – korygowanie dokumentów z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019r.

WARSZTATY KOMPUTEROWE

Szkolenia - hr, kadry, płace

Warsztatowa forma szkolenia pozwala na analizę rzeczywistych problemów, wspólne omówienie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń

Szkolenie dedykowane jest osobą pracującym na programie Płatnik 10, oraz korzystających z platformy ZUS PUE. Celem szkolenia jest umiejętne wykorzystanie programu Płatnik 10, w celu poprawnego tworzenia i korygowania dokumentacji ZUS (korzystanie ze słowników, komponentów i weryfikacji).

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat, lunch.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia online. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Zapraszam na praktyczne szkolenie z Programu Płatnik – korygowanie dokumentów z uwzględnieniem zmian od 2019 r. – OSW i RIA.

Szkolenie dedykowane jest osobą pracującym na programie Płatnik 10, oraz korzystających z platformy ZUS PUE. Celem szkolenia jest umiejętne wykorzystanie programu Płatnik 10, w celu poprawnego tworzenia i korygowania dokumentacji ZUS (korzystanie ze słowników, komponentów i weryfikacji).

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności w tworzeniu i korygowaniu dokumentów w programie Płatnik 10, oraz poprawne wykorzystanie dodatkowego portalu ZUS PUE.

Każdy uczestnik szkolenia ma zapewnione oddzielne stanowisko komputerowe.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 – 15.00

Zapraszam na praktyczne szkolenie z Programu Płatnik – korygowanie dokumentów z uwzględnieniem zmian od 2019 r. – OSW i RIA.

Szkolenie dedykowane jest osobą pracującym na programie Płatnik 10, oraz korzystających z platformy ZUS PUE. Celem szkolenia jest umiejętne wykorzystanie programu Płatnik 10, w celu poprawnego tworzenia i korygowania dokumentacji ZUS (korzystanie ze słowników, komponentów i weryfikacji).

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności w tworzeniu i korygowaniu dokumentów w programie Płatnik 10, oraz poprawne wykorzystanie dodatkowego portalu ZUS PUE.

Każdy uczestnik szkolenia ma zapewnione oddzielne stanowisko komputerowe.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)


1. Obsługa programu Płatnik:

 • Podstawy zasad pracy w programie, omówienie menu głównego,
 • Parametryzacja programu,
 • Tworzenie kartotek płatnika i ubezpieczonego,
 • Tworzenie dokumentów pierwszorazowych:
  • Zgłoszeniowych,
  • Rozliczeniowych,
  • Innych.
 • Import dokumentów z programów kadrowo-płacowych,
 • Dokumenty zmiany i korekty,
 • Obsługa kreatorów dokumentów Menu Narzędzia/Twórz dokumenty),
 • Pobieranie danych z ZUS – omówienie,
  • Komponenty i słowniki,
  • Statusy przetworzenia,
  • Kartoteki płatnika i ubezpieczonych,
 • Przekazywanie dokumentów do ZUS (bez faktycznego wysłania, omówienie).
  • Wysyłka papierowa (do 5 osób) /elektroniczna (powyżej),
  • Wyjaśnienie pojęć certyfikatów/podpisów,
  • Przebieg procesu

2. Przetwarzanie dokumentów w ZUS.

 • Tryb „na następny dzień”,
 • Tryb „natychmiast”,
 • Tryb kolejki.

3. Szczegóły procesu dokonywania korekt informacji przezywanych do ZUS:

 • Ćwiczenia w zakresie tworzenia dokumentów korygujących/zmiany:
  • Zgłoszeniowych płatnika:
  • Zgłoszeniowych ubezpieczonego i członków rodzin: ZUA i ZZA, ZWUA, ZCNA
  • Obsługa dokumentów WDR i KOA,
  • Omówienie rodzajów zawiadomień o błędach z ZUS (WDR),
  • Omówienie załączników do zawiadomień:
   • Lista ubezpieczonych dla których brak jest raportów imiennych
   • Wypisy z raportów imiennych, wykaz raportów imiennych
   • Wypis z deklaracji wraz z WDR, rozbieżności pomiędzy DRA i WDR
   • Wykaz deklaracji powtórzeniowych
  • Korekty dokumentów rozliczeniowych: DRA,RCA,RSA,RZA
  • Inne (IWA, ZSWA).

4. Nowe dokumenty ubezpieczeniowe wprowadzanie do użytku od 2019 roku i ich funkcje

 • Wykorzystanie danych otrzymywanych z ZUS do wykonywania korekt
  • Informacje z PUE,
  • Zestawy pobierane do programu Płatnik,
  • Wpływ IPP oraz pobieranych danych na WDR,
 • Szczególne zasady obsługi korekt (m.in. korekta składek ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych – zgon ubezpieczonego, zmiana zasiłku, więcej niż jedna umowa zlecenia itp.).

5. Portal PUE:

 • Wymagania,
 • Rozpoczęcie pracy (rejestracja, logowanie),
 • Profil płatnika, ubezpieczonego i świadczeniobiorcy,
 • Wymiana informacji z ZUS,
 • Program e-Płatnik (tworzenie dokumentów korygujących).

 


1. Obsługa programu Płatnik:

 • Podstawy zasad pracy w programie, omówienie menu głównego,
 • Parametryzacja programu,
 • Tworzenie kartotek płatnika i ubezpieczonego,
 • Tworzenie dokumentów pierwszorazowych:
  • Zgłoszeniowych,
  • Rozliczeniowych,
  • Innych.
 • Import dokumentów z programów kadrowo-płacowych,
 • Dokumenty zmiany i korekty,
 • Obsługa kreatorów dokumentów Menu Narzędzia/Twórz dokumenty),
 • Pobieranie danych z ZUS – omówienie,
  • Komponenty i słowniki,
  • Statusy przetworzenia,
  • Kartoteki płatnika i ubezpieczonych,
 • Przekazywanie dokumentów do ZUS (bez faktycznego wysłania, omówienie).
  • Wysyłka papierowa (do 5 osób) /elektroniczna (powyżej),
  • Wyjaśnienie pojęć certyfikatów/podpisów,
  • Przebieg procesu

2. Przetwarzanie dokumentów w ZUS.

 • Tryb „na następny dzień”,
 • Tryb „natychmiast”,
 • Tryb kolejki.

3. Szczegóły procesu dokonywania korekt informacji przezywanych do ZUS:

 • Ćwiczenia w zakresie tworzenia dokumentów korygujących/zmiany:
  • Zgłoszeniowych płatnika:
  • Zgłoszeniowych ubezpieczonego i członków rodzin: ZUA i ZZA, ZWUA, ZCNA
  • Obsługa dokumentów WDR i KOA,
  • Omówienie rodzajów zawiadomień o błędach z ZUS (WDR),
  • Omówienie załączników do zawiadomień:
   • Lista ubezpieczonych dla których brak jest raportów imiennych
   • Wypisy z raportów imiennych, wykaz raportów imiennych
   • Wypis z deklaracji wraz z WDR, rozbieżności pomiędzy DRA i WDR
   • Wykaz deklaracji powtórzeniowych
  • Korekty dokumentów rozliczeniowych: DRA,RCA,RSA,RZA
  • Inne (IWA, ZSWA).

4. Nowe dokumenty ubezpieczeniowe wprowadzanie do użytku od 2019 roku i ich funkcje

 • Wykorzystanie danych otrzymywanych z ZUS do wykonywania korekt
  • Informacje z PUE,
  • Zestawy pobierane do programu Płatnik,
  • Wpływ IPP oraz pobieranych danych na WDR,
 • Szczególne zasady obsługi korekt (m.in. korekta składek ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych – zgon ubezpieczonego, zmiana zasiłku, więcej niż jedna umowa zlecenia itp.).

5. Portal PUE:

 • Wymagania,
 • Rozpoczęcie pracy (rejestracja, logowanie),
 • Profil płatnika, ubezpieczonego i świadczeniobiorcy,
 • Wymiana informacji z ZUS,
 • Program e-Płatnik (tworzenie dokumentów korygujących).

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Przeszkoliliśmy ponad 14000 osób z obszaru HR, kadry, płace.
2
Realizujemy z powodzeniem szkolenia online (otwarte i zamknięte) z wyżej wymienionych tematów od marca 2020 r.
3
Średnia ocena szkoleń wynosi 4,86 na skali pięciostopniowej. Praktycznie wszyscy uczestnicy wracają do nas na kolejne szkolenia.
4
Trenerzy prowadzący szkolenia to uznane autorytety oraz eksperci w swoich specjalizacjach.
Szkolenie związane z:
 • Program Płatnik
 • Płatnik program
 • Płatnik od podstaw
 • Program Płatnik krok po kroku
 • Płatnik szkolenie online
 • Program Płatnik kurs

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Preferuję kotakt:

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Preferuję kotakt:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.