WYTWARZANIE STERYLNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH NA PODSTAWIE NOWEGO ANEKSU 1 EU GMP

Szkolenia farmaceutyczne i kosmetyczne onlineotwartezamkniete

Wytyczne prawne – nowy Aneks 1 EU GMP. Klasyfikacja pomieszczeń czystych. Woda i para czysta – jakość wody PW i WFI. Produkcja sterylna – rodzaje produkcji sterylnej.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
14.11.2024 - 15.11.2024
10.00-15.00
Szkolenie online
1700 zł netto/os.

TERMIN GWARANTOWANY

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie online.
Podczas szkolenia online uczestnik ma możliwość zadawania pytań trenerowi przy pomocy czatu. Spotkanie zaplanowane jest w godzinach 10.00 – 15.00.

Szkolenie Online odbywa się poprzez platformę ClickMeeting lub MS Teams. Dla optymalnej pracy na platformie najlepiej korzystać z aktualnej przeglądarki Chrome.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER z głośnikami
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm farmaceutycznych, w szczególności do:

 • Kadry Menadżerskiej Firm Farmaceutycznych
 • Osób Wykwalifikowanych
 • Kierowników i Pracowników Działu Zarządzania/Zapewnienia Jakości i Kontroli Jakości
 • Szefów Produkcji, Specjalistów, pracowników produkcji
 • Audytorów
 • Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami GMP oraz odświeżeniem wiadomości z tego zakresu

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie online.
Podczas szkolenia online uczestnik ma możliwość zadawania pytań trenerowi przy pomocy czatu. Spotkanie zaplanowane jest w godzinach 10.00 – 15.00.

Szkolenie Online odbywa się poprzez platformę ClickMeeting lub MS Teams. Dla optymalnej pracy na platformie najlepiej korzystać z aktualnej przeglądarki Chrome.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER z głośnikami
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm farmaceutycznych, w szczególności do:

 • Kadry Menadżerskiej Firm Farmaceutycznych
 • Osób Wykwalifikowanych
 • Kierowników i Pracowników Działu Zarządzania/Zapewnienia Jakości i Kontroli Jakości
 • Szefów Produkcji, Specjalistów, pracowników produkcji
 • Audytorów
 • Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami GMP oraz odświeżeniem wiadomości z tego zakresu

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm farmaceutycznych, w szczególności do:

 • Kadry Menadżerskiej Firm Farmaceutycznych
 • Osób Wykwalifikowanych
 • Kierowników i Pracowników Działu Zarządzania/Zapewnienia Jakości i Kontroli Jakości
 • Szefów Produkcji, Specjalistów, pracowników produkcji
 • Audytorów
 • Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami GMP oraz odświeżeniem wiadomości z tego zakresu

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Moduł 1.
Wytyczne prawne – nowy Aneks 1 EU GMP

 • Zestawienie najważniejszych zmian w Aneksie 1
 • Nowy rodzaj analizy ryzyka – Contamination Control Strategy (CCS).

Moduł 2.
Produkcja sterylna – rodzaje produkcji sterylnej

 • produkt sterylizowany końcowo
 • produkt wytwarzany aseptycznie

Moduł 3.
Klasyfikacja pomieszczeń czystych

 • klasy czystości powietrza – ogólne zasady dotyczące wyposażenia pomieszczeń
 • lokalizacja pomieszczeń pomocniczych i wymagania w strefie B i C
 • okna podawcze między strefami różnej klasy czystości
 • zasady przemieszczania się między klasami czystości oraz transport produktu/ materiałów.

Moduł 4.
Personel

 • zasady zachowania w pomieszczeniach czystych
 • zasady przebierania się personelu
 • kwalifikacja personelu przy produkcji

Moduł 5.
Program Higieny

 • zabiegi higieniczne związane z utrzymaniem klas czystości
 • zasady monitorowania środowiska podczas procesu wytwarzania

Moduł 6.
Woda i para czysta – jakość wody PW i WFI

Moduł 7.
Kwalifikacje i walidacje

 • kwalifikacje pomieszczeń i systemów
 • walidacja procesu aseptycznego napełniania
 • media

Moduł 8.
Próby i badania

 • zasady pobierania prób materiałów wyjściowych sterylnych
 • zasady prowadzenia badania jałowości i kontroli wizyjnej

Moduł 9.
Sterylizacja

 • rodzaje procesów sterylizacji
 • monitorowanie skuteczności sterylizacji

Moduł 10.
Liofilizacja – wymagania dla pomieszczeń i systemów, zasada działania

Moduł 1.
Wytyczne prawne – nowy Aneks 1 EU GMP

 • Zestawienie najważniejszych zmian w Aneksie 1
 • Nowy rodzaj analizy ryzyka – Contamination Control Strategy (CCS).

Moduł 2.
Produkcja sterylna – rodzaje produkcji sterylnej

 • produkt sterylizowany końcowo
 • produkt wytwarzany aseptycznie

Moduł 3.
Klasyfikacja pomieszczeń czystych

 • klasy czystości powietrza – ogólne zasady dotyczące wyposażenia pomieszczeń
 • lokalizacja pomieszczeń pomocniczych i wymagania w strefie B i C
 • okna podawcze między strefami różnej klasy czystości
 • zasady przemieszczania się między klasami czystości oraz transport produktu/ materiałów.

Moduł 4.
Personel

 • zasady zachowania w pomieszczeniach czystych
 • zasady przebierania się personelu
 • kwalifikacja personelu przy produkcji

Moduł 5.
Program Higieny

 • zabiegi higieniczne związane z utrzymaniem klas czystości
 • zasady monitorowania środowiska podczas procesu wytwarzania

Moduł 6.
Woda i para czysta – jakość wody PW i WFI

Moduł 7.
Kwalifikacje i walidacje

 • kwalifikacje pomieszczeń i systemów
 • walidacja procesu aseptycznego napełniania
 • media

Moduł 8.
Próby i badania

 • zasady pobierania prób materiałów wyjściowych sterylnych
 • zasady prowadzenia badania jałowości i kontroli wizyjnej

Moduł 9.
Sterylizacja

 • rodzaje procesów sterylizacji
 • monitorowanie skuteczności sterylizacji

Moduł 10.
Liofilizacja – wymagania dla pomieszczeń i systemów, zasada działania

Moduł 1.
Wytyczne prawne – nowy Aneks 1 EU GMP

 • Zestawienie najważniejszych zmian w Aneksie 1
 • Nowy rodzaj analizy ryzyka – Contamination Control Strategy (CCS).

Moduł 2.
Produkcja sterylna – rodzaje produkcji sterylnej

 • produkt sterylizowany końcowo
 • produkt wytwarzany aseptycznie

Moduł 3.
Klasyfikacja pomieszczeń czystych

 • klasy czystości powietrza – ogólne zasady dotyczące wyposażenia pomieszczeń
 • lokalizacja pomieszczeń pomocniczych i wymagania w strefie B i C
 • okna podawcze między strefami różnej klasy czystości
 • zasady przemieszczania się między klasami czystości oraz transport produktu/ materiałów.

Moduł 4.
Personel

 • zasady zachowania w pomieszczeniach czystych
 • zasady przebierania się personelu
 • kwalifikacja personelu przy produkcji

Moduł 5.
Program Higieny

 • zabiegi higieniczne związane z utrzymaniem klas czystości
 • zasady monitorowania środowiska podczas procesu wytwarzania

Moduł 6.
Woda i para czysta – jakość wody PW i WFI

Moduł 7.
Kwalifikacje i walidacje

 • kwalifikacje pomieszczeń i systemów
 • walidacja procesu aseptycznego napełniania
 • media

Moduł 8.
Próby i badania

 • zasady pobierania prób materiałów wyjściowych sterylnych
 • zasady prowadzenia badania jałowości i kontroli wizyjnej

Moduł 9.
Sterylizacja

 • rodzaje procesów sterylizacji
 • monitorowanie skuteczności sterylizacji

Moduł 10.
Liofilizacja – wymagania dla pomieszczeń i systemów, zasada działania

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Romanowska


Business Development Manager
tel.: 696 047 561
fax: 22 266 08 51
m.romanowska@projektgamma.pl
Monika Romanowska

Monika Romanowska


Business Development Manager
tel.: 696 047 561
fax: 22 266 08 51
m.romanowska@projektgamma.pl
Monika Romanowska

Monika Romanowska


Business Development Manager
tel.: 696 047 561
fax: 22 266 08 51
m.romanowska@projektgamma.pl
Monika Romanowska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia farmaceutyczne i kosmetyczne

Cykl życia arkuszy Excel. Case study – omówienie walidacji na przykładzie. Warsztaty – samodzielna walidacja przykładowego arkusza. Arkusze Excel a kategoria oprogramowania wg GAMP 5.

2024-09-10
10 września 2024
2024-09-10
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zarządzanie Jakości Mikrobiologiczną - Rola laboratorium mikrobiologicznego w Wytwórni Farmaceutycznej. Metody mikrobiologiczne. Interpretacja wyników mikrobiologicznych. Ocena ryzyka.

2024-09-18
18 września 2024 - 19 września 2024
2024-09-19
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Gospodarka o obiegu zamkniętym. Deklaracje środowiskowe (Green Claims). Zerowy poziom zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska. Strategia plastikowa. Gospodarka odpadami, opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

2024-10-18
18 października 2024
2024-10-18
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.