Inne strony: GAMMA DISCOVER
Różnorodność płynąca ze zmian pokoleniowych może być przekleństwem bądź błogosławieństwem

Zarządzanie pokoleniami

Szkolenia HR
Różnorodność w zespole - również ta pokoleniowa to olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.

IDEA SZKOLENIA

Kończy się czas, kiedy to w skład zespołu wchodzili przede wszystkim stabilni i przewidywalni przedstawiciele pokolenia X, „z domieszką” reprezentantów „baby boomers”, a tak zwane Ygreki pojawiały się w charakterze stażystów - komet przelatujących przez poszczególne działy. Skończył się czas, kiedy szef w charakterze „marchewki” stosował wobec wszystkich pracowników premię, a w czasach kryzysu musiał wystarczyć „uścisk ręki”.

Nastał czas, kiedy Ygreki zaczynają stanowić trzony zespołów i zdominowały w nich pozostałe grupy wiekowe, a w natarciu czekają już poprzedzone „złą sławą” Zetki. I choćbyśmy twierdzili, że wszystkie znane metody i techniki zarządzania zespołem oraz motywowania są uniwersalne – czas skonfrontować się z trudną prawdą.

Nic już nie będzie takie jak przedtem. Zmieniające się zespoły wymagają diametralnej zmiany podejścia do zarządzania zespołami, zmiany sposobu myślenia i wręcz zmiany mentalności, a na pewno zastosowania zupełnie innych technik zarządzania. Bowiem oba te pokolenia są tak bardzo różne od pozostałych, że brakiem wyobraźni byłoby trwanie w znanym paradygmacie i udawanie, że możemy działać według sprawdzonych metod.

Niezbędne od tej chwili jest zróżnicowane podejście. Bez tego menedżerowie nie będą w stanie rekrutować ani zatrzymać przy sobie najlepszych pracowników. A co robić, jak to robić i dlaczego? Między innymi właśnie o tym będziemy mówili na warsztacie dotyczącym zarządzania pokoleniami.

Fakty szkoleniowe
1
Na szkoleniach otwartych przeszkoliliśmy ponad 1000 HR managerów, HR business partnerów, specjalistów ds. zzl , ds. zarządzania talentami.
2
wikiGamma – nasza strefa wiedzy z obszaru HR ma ponad 8000 tysięcy aktywnych czytelników.
3
Uczestnicy szkoleń otrzymują narzędzia/rozwiązania HR gotowe do zastosowania w firmie, w której pracują.
Z badnia Clinton Global Initiative University wynika, że pokolenie Y i Z jest wyjątkowo sprawne w obsłudze problemów społecznych. W porównaniu z rodzicami, są bardziej kreatywni (81 do 19%), otwarci (81 do 19%), i innowacyjni (79 do 21% ).
Cena szkolenia:
1500 zł/os
formularz zgłoszenia
Termin szkolenia:

12

listopad 2018 do

13

listopad 2018
Miejsce szkolenia:

Warszawa

Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie: Zarządzanie pokoleniami
  12 listopad 2018 r. do 13 listopad 2018 r.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Podział na poszczególne pokolenia i portret pokoleń

  • ­Baby boomers, X, Y i Z - etykietowanie vs. przydatny skrót myślowy
  • ­Tworzenie Persony (technika zaczerpnięta z metodologii design thinking)
  • ­Jakie jest każde z pokoleń pod kątem:
   • Wartości
   • Stylu komunikacji
   • Motywacji
   • Potrzeb i oczekiwań
   • Komunikacji
  • ­Mythbusters

  2. Konflikt wartości fundamentem różnic międzypokoleniowych

  • ­Gra symulacyjna dotycząca konfliktu wartości
  • ­Rywalizacja czy Współpraca

  3. Plusy zespołu wielopokoleniowego

  • ­Mocne strony poszczególnych pokoleń
  • ­Podział zadań i kompetencji
  • ­Jak najlepiej wykorzystać potencjał pracowników
  • ­Zapobieganie konfliktom
  • ­Bazy wiedzy czyli uczmy się od siebie


  4. Komunikacja

  • ­Czy istnieje przekaz uniwersalny?
  • ­Jak słyszeć wartości, potrzeby, oczekiwania przedstawicieli pokoleń
  • ­Jak uniknąć barier międzypokoleniowych
  • ­Jak dostosować przekaz do przedstawicieli różnych pokoleń?


  5. Multigeneracyjny poligon menedżerski (format fabuły biznesowej)

  • ­Rozmowa mobilizująca
  • ­Informacja zwrotna (feedback vs. feedforward)
  • ­Podnoszenie standardów pracy
  • ­Zlecanie, delegownaie, rozszerzanie odpowiedzialności
  • ­Budowanie fundamentu zaufania
  • ­Rozmowa egzekwująca
  • ­Exit inteview

  6. Motywowanie i budowanie lojalności

  • ­Motywacja 3.0
  • ­Kij czy marchewka?
  • ­W jaki sposób budować lojalność ?
   • Skala przywiązania
   • Skala nastawienia emocjonalnego


  7. Obszary konfliktogenne

  • ­Stosunek do pracy
  • ­Punktualność
  • ­Otwartość na feedback
  • ­Chęć uczenia się
  • ­Gotowość do dzielenia się wiedzą
  • ­Zadawanie pytań i prośba o wsparcie
  • ­Poczucie odpowiedzialności…
  • ­Inne

  8. „Idzie nowe” czyli jak się przygotować na zmiany?

  • Dobierz marketing rekrutacyjny
  • ­Opowiedz mi o pracy
  • ­Zadbaj o onboarding
  • ­Wspieraj i ucz
  • ­Feedback od razu
  • ­Pokaż mi, dlaczego jestem ważny
  • ­Pokaż sens mojej pracy
  • ­Piłkarzyki? - niekoniecznie

  9. Podsumowanie i zakończenie

  • ­Słowo na koniec od trenera
  • ­Podsumowanie uczestników
  • ­Ćwiczenie SSC

  Cena szkolenia
  1500 zł/os
  Miejsce szkolenia

  Warszawa

  Termin szkolenia
  12 listopad 2018 do 13 listopad 2018
  Czy możesz uzyskać 50-80%
  dofinansowanie do
  szkolenia poprzez BUR?

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • Lepiej wykorzystany potencjał pracowników 
  • Większe zadowolenie i satysfakcja osób zatrudnionych
  • Mniejsza rotacja czyli mniej nieprzewidzialnych zmian
  • Usprawnienie procesu rekrutacji i tym samym możliwość dotarcia do unikalnych kandydatów
  • Konkurencyjność na rynku pracy
  • Wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (jako partnera biznesowego oraz pracodawcy) 
  • Wzmocnienie wizerunku organizacji jako miejsca elastycznego i podążającego za trendami
  • Możliwość bycia prekursorem w kształtowaniu nowej kultury organizacyjnej

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • Zbudowanie swojego wizerunku jako menadżera nowoczesnego i podążającego za trendami
  • Zbudowanie wizerunku szefa elastycznego i otwartego
  • Nabycie unikalnych umiejętności budowania relacji z przedstawicielami różnorodnych grup wiekowych
  • Wyższa wydajność dzięki wykorzystaniu synergii zespołu
  • Lepsze zarządzanie zespołem i osiąganie lepszych rezultatów
  • Możliwość wdrożenia nowoczesnego stylu zarządzania – bycie prekursorem

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • Poprawa przepływu wiedzy w zespołach mieszanych
  • Poprawa procesów wewnątrz organizacji
  • Zbudowanie wizerunku organizacji przyszłości

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Project Manager
  tel.: +48 (22) 266 02 37
  tel. kom:. +48 517 081 300

  a.galinska@projektgamma.pl
  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres biuro@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Zarządzanie pokoleniami

  Termin szkolenia: 12 listopad 2018 r. do 13 listopad 2018 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

  1*

  2

  3

  4

  5

  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Warunki zgłoszenia
  • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1500 zł/os
   Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
  • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
  • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
   Wpłaty należy dokonać na konto:
   Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
   01-612 Warszawa
   ul. Mysłowicka 15
   Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
  • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
  • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Szkolenia HR

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2018-11- 5
  5 listopad 2018 -
  2018-11- 6
  6 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie Design Thinking dla HR daje możliwość poznania metodyki projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podczas warsztatu uczestnicy korzystając z DT zaprojektują proces HR będący odpowiedzią na jedno z wyzwań zarządzania zasobami ludzkimi (retencja, EB, zarządzanie pokoleniami etc.).
  2018-11- 9
  9 listopad 2018
  2018-11- 9
  Warszawa
  Warszawa
  Jak wykorzystać siłę opiniotwórczą pracowników i ich środowiska, aby firma wydawała się atrakcyjna jako pracodawca, przyciągała dobrych specjalistów oraz współpracowników, ograniczała kosztowną fluktuację kadr i jednocześnie budowała pożądaną reputację na rynku? Szkolenia employer branding - zapraszamy.
  2018-11-12
  12 listopad 2018 -
  2018-11-13
  13 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Różnorodność w zespole - również ta pokoleniowa to olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.
  2018-11-15
  15 listopad 2018 -
  2018-11-16
  16 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Dbałość o dobrostan fizyczny, psychiczny, intelektualny i duchowy pracowników stała się jedną z lepszych inwestycji, jakich może dokonać współczesna organizacja. Czym jest well-being i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?
  2018-11-27
  27 listopad 2018 -
  2018-11-28
  28 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Ocena efektywności szkoleń, ewaluacja firmy szkoleniowej pozwala zdobyć argumenty do prowadzenia dalszych działań rozwojowych, pozwala wyciągać wnioski, poprawiać obecne praktyki. Szkolenie z nowego modelu Kirkpatricka. Zapraszamy!
  2018-12- 4
  4 grudzień 2018 -
  2018-12- 5
  5 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Model mocnych stron Gallupa zmienia orientację myślenia na temat rozwoju. Zamiast niwelować deficyty Gallup rekomenduje rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy. HR może stać się naturalnym ambasadorem idei wspierania mocnych stron.
  2018-12-14
  14 grudzień 2018
  2018-12-14
  Warszawa
  Warszawa
  Jakość wdrożenia pracownika wpływa na wizerunek pracodawcy, zaangażowanie pracownika a w konsekwencji retencję. Mądry Onboarding wpływa na szybsze rozumienie zakresu obowiązków i odpowiedzialności, a więc efektywność pracownika. Zapraszamy na szkolenie Onboarding.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.