Excellent Leader

Sztuka angażowania, udzielania odpowiedzialności i rozwijania potencjałów

Szkolenia menadżerskie onlineotwartezamkniete

Nie trzeba wybierać między przywództwem i zarządzaniem. Szef powinien pracować w obu rolach – menedżerskiej i liderskiej.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Nie trzeba wybierać między przywództwem i zarządzaniem. Szef powinien pracować w obu rolach – menedżerskiej i liderskiej.

Jako menedżer dostaje cele do realizacji od swoich przełożonych i bierze przed nimi odpowiedzialność za to, aby były osiągnięte – w końcu większość firm ma hierarchiczną strukturę. Sposób osiągania celów przez zespół i jego pracowników – tu jest miejsce na leadership.

Dziś już wiadomo, że w środowisku o dużej intensywności zmian najlepiej radzą sobie zespoły o wysokim poziomie zaangażowania i współodpowiedzialności, czyli prowadzone w sposób liderski.

Jednocześnie miarą skutecznego szefa jest nie tylko poziom osiąganych wyników na „tu i teraz”, ale również stałe podnoszenie poziomu efektywności zespołu.

Większa produktywność, skuteczność poprzez pełniejsze wykorzystanie talentów i zasobów, a nie wyższą liczbę przepracowanych godzin.

Dlatego dziś cele stawiane przez szefem, który chce być skutecznym liderem to:

 • budowanie zaangażowania poprzez powiązane celów i motywacji osobistych pracowników z celami biznesowymi
 • kształtowanie współodpowiedzialności poprzez tworzenie okazji do współdecydowania przez pracowników
 • uwalniania potencjału ludzi, kształtowania learning agility zespołu, łatwości odnajdywania się w zmianie

Nie trzeba wybierać między przywództwem i zarządzaniem. Szef powinien pracować w obu rolach – menedżerskiej i liderskiej.

Jako menedżer dostaje cele do realizacji od swoich przełożonych i bierze przed nimi odpowiedzialność za to, aby były osiągnięte – w końcu większość firm ma hierarchiczną strukturę. Sposób osiągania celów przez zespół i jego pracowników – tu jest miejsce na leadership.

Dziś już wiadomo, że w środowisku o dużej intensywności zmian najlepiej radzą sobie zespoły o wysokim poziomie zaangażowania i współodpowiedzialności, czyli prowadzone w sposób liderski.

Jednocześnie miarą skutecznego szefa jest nie tylko poziom osiąganych wyników na „tu i teraz”, ale również stałe podnoszenie poziomu efektywności zespołu.

Większa produktywność, skuteczność poprzez pełniejsze wykorzystanie talentów i zasobów, a nie wyższą liczbę przepracowanych godzin.

Dlatego dziś cele stawiane przez szefem, który chce być skutecznym liderem to:

 • budowanie zaangażowania poprzez powiązane celów i motywacji osobistych pracowników z celami biznesowymi
 • kształtowanie współodpowiedzialności poprzez tworzenie okazji do współdecydowania przez pracowników
 • uwalniania potencjału ludzi, kształtowania learning agility zespołu, łatwości odnajdywania się w zmianie

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Kiedy można być menedżerem, a kiedy liderem ?

 • Najpierw zasady potem praktyki
  • Jak chcę kształtować relację z zespołem?
  • Na co mogę pozwolić sobie z przełożonym?
  • Na co pozwala mi środowisko pracy?
  • Co mogę zrobić najpierw, a co w dalszej przyszłości ?
 • W jakim stopniu powinienem utrzymać kontrolę, a w jakim delegować odpowiedzialność?
  • Określanie i wyznaczenie celów
  • Organizowanie i podział pracy
  • Zdobywanie i stosowanie wiedzy
  • Kształtowanie i rozwijanie relacji
  • Rozwijanie i wykorzystywanie potencjałów (ludzkich i firmowych)
  • Skupianie i alokacja zasobów
  • Zaspokajanie oczekiwań interesariuszy (przełożonych, klientów, etc.)
 • Spotkania pozwalające realizować cele liderskie (częstotliwość / intencje / cele)
  • Spotkania 1 na 1
  • Spotkania lider – zespół

2. Zaangażowanie

 • Dlaczego światowe badania pracowników wskazują wysoki poziom satysfakcji (74%), a tak niski poziom zaangażowania (23%)?
  • Satysfakcja – pracownik zaspokaja własne potrzeby
  • Zaangażowanie – pracownik realizuje cele firmowe na możliwie wysokim poziomie
 • Praca jako konieczność vs budowanie kariery vs źródło spełnienia osobistych potrzeb
 • Czego oczekujemy od pracowników na poziomie zaangażowania (matryca woli zespołu)
  • Posłuszeństwa (zrobi, jeśli mu się każe)
  • Obowiązkowości (zrobi, nawet jeśli nie jest kontrolowany)
  • Inicjatywy (zrobi, nawet jeśli nie jest proszony)
  • Wiedzy i intelektu (wykorzysta co ma najlepszego, aby zrobić to co do niego należy)
  • Kreatywności (zapyta czy nie można zrobić inaczej)
  • Entuzjazmu (sprawdzi czy inaczej będzie lepiej niż obecnie)
 • Praktyki kształtujące zaangażowanie
  • Moving motivators Jurgena Appelo
  • Model Braving Brene Brown – zaangażowanie przez zaufanie
  • Bezpieczeństwo psychologiczne – Amy Edmondson
  • Action plan na bazie Q12 Instytutu Gallupa

3. Współodpowiedzialność

 • Empowerment jako odpowiedź na mikrozarządzanie
  • Model myślowy menedżera, który prowadzi do dużej kontroli
  • Model myślowy pracownika, który utrudnia przyjęcie odpowiedzialności (accountability)
 • Matryca empowermentu wg Petera Senge’a
  • Zaangażowany (prosi o większą odpowiedzialność)
  • Zwerbowany
  • Podporządkowany
  • Niepodporządkowany
  • Apatia
 • Praktyki udzielania odpowiedzialności
  • 7 poziomów empowermentu J. Appelo
   • Informuj
   • Przekonuj
   • Konsultuj
   • Uzgodnij
   • Doradź
   • Zapytaj
   • Deleguj
  • Tablica empowermentu – poziom decyzyjny
   • Zdefiniuj kluczowe obszary decyzyjne
   • Przydziel poziomy empowermentu
   • Alternatywnie gra „Delegation poker” z zespołem (spotkanie facylitowane przez menedżera)
  • SHU-HA-RI
  • Turn & Learn Brene Brown

4. Rozwój / uwalnianie potencjału / learning agility

 • Dlaczego tylko 15% ludzi naturalnie dąży do rozwoju – koncepcja kompetencji przyszłości
 • Warunki niezbędne, aby ludzie podnosili skuteczność
  • Bezpieczeństwo psychologiczne – możliwość ujawniania błędów, przyznawania się do niewiedzy
  • Znajomość i świadomość podstawowych narzędzi i założeń w ramach kompetencji learnability, agility, myślenie krytyczne
  • Środowisko wspierające eksperymentowanie
  • Odwaga bazująca na umiejętności podnoszenia się z porażek
 • Praktyki
  • Learning celebration Jurgena Appelo
  • Crash meeting
  • Sesje peer mentoringowe (koleżeńskie sesje wymiany doświadczeń i kwestionowania dotychczasowych tzw. dobrych praktyk)
  • Eksperymenty zespołowe i nauka z wdrożenia

5. Podsumowanie szkolenia

 • Przeciwdziałanie ryzyku porzucenia zmiany (krzywa Virginii Satir)
 • Zaplanowanie zmian metodą małych kroków
 • SSC dla każdego z 3 obszarów (na osi czasu i w kryteriach sukcesu)
  • Start – co zacznę stosować?
  • Stop – czego zaprzestanę?
  • Continue – co utrzymam?

1. Kiedy można być menedżerem, a kiedy liderem ?

 • Najpierw zasady potem praktyki
  • Jak chcę kształtować relację z zespołem?
  • Na co mogę pozwolić sobie z przełożonym?
  • Na co pozwala mi środowisko pracy?
  • Co mogę zrobić najpierw, a co w dalszej przyszłości ?
 • W jakim stopniu powinienem utrzymać kontrolę, a w jakim delegować odpowiedzialność?
  • Określanie i wyznaczenie celów
  • Organizowanie i podział pracy
  • Zdobywanie i stosowanie wiedzy
  • Kształtowanie i rozwijanie relacji
  • Rozwijanie i wykorzystywanie potencjałów (ludzkich i firmowych)
  • Skupianie i alokacja zasobów
  • Zaspokajanie oczekiwań interesariuszy (przełożonych, klientów, etc.)
 • Spotkania pozwalające realizować cele liderskie (częstotliwość / intencje / cele)
  • Spotkania 1 na 1
  • Spotkania lider – zespół

2. Zaangażowanie

 • Dlaczego światowe badania pracowników wskazują wysoki poziom satysfakcji (74%), a tak niski poziom zaangażowania (23%)?
  • Satysfakcja – pracownik zaspokaja własne potrzeby
  • Zaangażowanie – pracownik realizuje cele firmowe na możliwie wysokim poziomie
 • Praca jako konieczność vs budowanie kariery vs źródło spełnienia osobistych potrzeb
 • Czego oczekujemy od pracowników na poziomie zaangażowania (matryca woli zespołu)
  • Posłuszeństwa (zrobi, jeśli mu się każe)
  • Obowiązkowości (zrobi, nawet jeśli nie jest kontrolowany)
  • Inicjatywy (zrobi, nawet jeśli nie jest proszony)
  • Wiedzy i intelektu (wykorzysta co ma najlepszego, aby zrobić to co do niego należy)
  • Kreatywności (zapyta czy nie można zrobić inaczej)
  • Entuzjazmu (sprawdzi czy inaczej będzie lepiej niż obecnie)
 • Praktyki kształtujące zaangażowanie
  • Moving motivators Jurgena Appelo
  • Model Braving Brene Brown – zaangażowanie przez zaufanie
  • Bezpieczeństwo psychologiczne – Amy Edmondson
  • Action plan na bazie Q12 Instytutu Gallupa

3. Współodpowiedzialność

 • Empowerment jako odpowiedź na mikrozarządzanie
  • Model myślowy menedżera, który prowadzi do dużej kontroli
  • Model myślowy pracownika, który utrudnia przyjęcie odpowiedzialności (accountability)
 • Matryca empowermentu wg Petera Senge’a
  • Zaangażowany (prosi o większą odpowiedzialność)
  • Zwerbowany
  • Podporządkowany
  • Niepodporządkowany
  • Apatia
 • Praktyki udzielania odpowiedzialności
  • 7 poziomów empowermentu J. Appelo
   • Informuj
   • Przekonuj
   • Konsultuj
   • Uzgodnij
   • Doradź
   • Zapytaj
   • Deleguj
  • Tablica empowermentu – poziom decyzyjny
   • Zdefiniuj kluczowe obszary decyzyjne
   • Przydziel poziomy empowermentu
   • Alternatywnie gra „Delegation poker” z zespołem (spotkanie facylitowane przez menedżera)
  • SHU-HA-RI
  • Turn & Learn Brene Brown

4. Rozwój / uwalnianie potencjału / learning agility

 • Dlaczego tylko 15% ludzi naturalnie dąży do rozwoju – koncepcja kompetencji przyszłości
 • Warunki niezbędne, aby ludzie podnosili skuteczność
  • Bezpieczeństwo psychologiczne – możliwość ujawniania błędów, przyznawania się do niewiedzy
  • Znajomość i świadomość podstawowych narzędzi i założeń w ramach kompetencji learnability, agility, myślenie krytyczne
  • Środowisko wspierające eksperymentowanie
  • Odwaga bazująca na umiejętności podnoszenia się z porażek
 • Praktyki
  • Learning celebration Jurgena Appelo
  • Crash meeting
  • Sesje peer mentoringowe (koleżeńskie sesje wymiany doświadczeń i kwestionowania dotychczasowych tzw. dobrych praktyk)
  • Eksperymenty zespołowe i nauka z wdrożenia

5. Podsumowanie szkolenia

 • Przeciwdziałanie ryzyku porzucenia zmiany (krzywa Virginii Satir)
 • Zaplanowanie zmian metodą małych kroków
 • SSC dla każdego z 3 obszarów (na osi czasu i w kryteriach sukcesu)
  • Start – co zacznę stosować?
  • Stop – czego zaprzestanę?
  • Continue – co utrzymam?

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia menadżerskie

Wersja online: Siła i Odporność Menedżera - Trening Online

Odporność i wytrwałość, otwartość na zmiany, umiejętność kontroli emocji i skuteczne zarządzanie stresem to umiejętności niezbędne w dzisiejszym świecie. Dla menedżerów chcących poznać sztukę wytrwałości i kontroli emocji szkolenie to będzie idealnym rozwiązaniem. Siła i odporność menedżera buduję siłę i odporność zespołu – a jest to w dzisiejszych czasach więcej niż pożądane.

2024-09-30
30 września 2024
2024-09-30
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Program szkolenia „Trudne rozmowy menedżerskie” jest odpowiedzią na zmienność i nieprzewidywalność wielu sytuacji, a w związku z tym malejącą skuteczność gotowych recept i procedur postępowania.

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Efektywne spotkania biznesowe online - szkolenie poświęcone jest efektywności spotkań w modelu online lub hybrydowym (cześć uczestników stacjonarnie, część online). Kiedy coraz więcej pracowników pracuje online, zmieniła się również forma spotkań. Za tym pojawiły się też wyzwania i problemy, które adresują pracownicy: od ogromnej ilości spotkań, której nie sposób sprostać, po ich skrajną nieefektywność.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.