Inne strony: GAMMA DISCOVER
Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem

Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy

Szkolenia otwarte: Menedżerskie
Wolontariat i CSR to narzędzie employer brandingu, podnosi zaangażowanie pracowników, udrażnia komunikację pomiędzy działami - a co najważniejsze zwiększa sumę dobra na świece. Szkolenie CSR i szkolenie z wolontariatu w formacie dwudniowego warsztatu mentoringowego.

IDEA SZKOLENIA

Najlepiej uczymy się przez doświadczanie. A wolontariat jest znakomitą okazją, aby rozwijać swoje kompetencje w niestandardowy sposób, poznawać lepiej siebie w innej rzeczywistości, niż firmowa.  Wolontariusz zdobywa nowe doświadczenie i sprawdza się w nowej roli. A co zyskuje pracodawca? Zadowolonych, lepiej komunikujących się i współpracujących pracowników. Poprzez pracę społeczną dostrzegają oni wspólne wartości swoje i firmy, i przez to chętniej dbają o rozwój swój i zespołu. Stają się bardziej empatyczni, stwarzają przestrzeń do swobodnej wypowiedzi i wymiany osobistych informacji, dając sobie zrozumienie i wypracowane wspólnie etyczne normy grupowe. Doceniają bardziej siebie i swoje mocne strony. A dzięki temu widzą, ile potrafią.

Jak zorganizować wolontariat pracowniczy, aby był to wspólny projekt ludzi i firmy? Kto powinien włączyć się w jego stworzenie i realizację?

Wszystko przemawia za osadzeniem wolontariatu pracowniczego w strategii polityki personalnej. Wolontariat wspiera zadania HR w obszarze Leadership, Employer Branding, Team Building i Life-Work Balance. Dzięki programom pomocy innym, budujemy w pracownikach większe poczucie odpowiedzialności za cele biznesowe firmy. W ten sposób mamy wpływ na wyłanianie i kształtowanie przyszłych liderów. Dlatego wolontariat kompetencji powinien stać się ważnym elementem strategii HR i CSR firmy.

Co może zrobić dyrektor HR, i dlaczego pracownicy docenią zaangażowanie HR i prezesa w pomaganie innym? Dowiecie się podczas szkolenia.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • Dyrektorów ds. polityki personalnej
 • HR biznes partnerów
 • specjalistów HR ds. rozwoju pracowników

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Projekt badawczy THINKTANK FOB®, objął kilkanaście firm prowadzących zaangażowane akcje wolontariackie. Jako znaczącą korzyść firmy został wykazany wzrost zaangażowania pracowników oraz rozwijanie przez wolontariat ich kompetencji menedżerskich i przywódczych.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  Wprowadzenie

  • Co to jest CSR?
  • CCI - Myśl globalnie, działaj lokalnie
  • Definicja wolontariatu pracowniczego
  • Co jest ważne dla nas w „Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  • 5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
  • Gdzie warto przynależeć? Organizacje skupiające przedstawicieli biznesu, NGO i sektora publicznego działających na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
  • Jak połączyć siły? Jak przekonać decydentów w firmie? Miejsce programu wolontariatu pracowniczego w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu
  • Wolontariat pracowniczy, a inne elementy strategii HR w obszarze CSR
  • Zalety usytuowania wolontariatu pracowniczego w strukturach polityki personalnej firmy
  • Korzyści wolontariatu pracowniczego dla firmy i pracowników
  • Czynniki sukcesu wolontariatu pracowniczego
  • Czynniki ryzyka programu

  Moduł 1

  Wolontariat oddolny, czy programy firmy? Jakie formy wolontariatu będą najlepsze w naszej organizacji? Co będzie najskuteczniejsze z perspektywy strategii HR (w oparciu o wybrane przykłady z różnych firm)?

  • wolontariat ogólnospołeczny/ ogólnokrajowy
  • własne programy społeczne firmy
  • wolontariat kompetencji vs wolontariat rozwijający kompetencje
  • program grantowy
  • mentoring
  • tutoring
  • e-wolontariat
  • wolontariat połączony z wyjazdem szkoleniowym
  • wolontariat indywidualny/ grupowy
  • wolontariat akcyjny
  • wolontariat rodzinny
  • wolontariat sąsiedzki
  • wolontariat w ramach wydarzeń sponsorowanych
  • Inne formy zaangażowania pracowników – matching found (aukcja, pay-roll, matching time)

  Moduł 2

  Jak zaangażować pracowników, aby HR i firma zyskała w oczach pracowników?

  Siła argumentów, czyli warunki do działania - narzędzia wsparcia wolontariatu:

  • Wsparcie merytoryczne, finansowe, organizacyjne, logistyczne firmy
  • Wsparcie koordynatora programu w firmie
  • Logotyp i pełna wizualizacja programu
  • Gadżety i inne ważne elementy promocji
  • Wykorzystanie produktów firmy
  • Regulamin wolontariatu/ kodeks etyczny wolontariusza
  • Procedury i zasady działania
  • Dokumentacja i zasady poszczególnych projektów
  • Przewodnik po wolontariacie pracowniczym
  • Platforma komunikacji w intranecie
  • Social media
  • Filmy/ zdjęcia
  • Raporty CSR
  • Szkolenia
  • Mentoring
  • Coaching  - wsparcie HR dla wyróżniających się pracowników - wolontariuszy
  • Wyrażanie uznania i promocja wolontariuszy przez HR, przełożonych i zarząd
  • Dzień wolny na wolontariat
  • Ubezpieczenie NNW i OC
  • Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania
  • Baza ofert wolontariatu
  • Wyjazdy integracyjne z wolontariatem
  • Ambasadorzy w firmie wspierający koordynatora
  • Organizacja partnerska programu
  • Partnerstwa/koalicje/ seminaria/ konferencje

  Moduł 3

  Jak wdrożyć w firmie program wolontariatu pracowniczego:

  1. Faza budowania:
  • Analiza sytuacji wyjściowej wewnątrz firmy:
   • Strategia, wartości i misja firmy a wolontariat
   • Specyfika firmy/ strategia CSR/ kultura organizacyjna/ kapituł ludzki
   • Współpraca z działami CSR, PR i marketingiem
   • Jakie zasoby już mamy?
   • Prawnik potrzebny od zaraz
   • Preferencje i potencjał pracowników
   • Co chcemy uzyskać ? - Oczekiwania i potrzeby firmy
  • Analiza otoczenia firmy
   • Co robią inni - benchmarking
   • Diagnoza potrzeb i oczekiwań partnerów społecznych
   • Partner społeczny i partner biznesowy, czy da się to pogodzić?
   • Wybór celu pomocy, beneficjentów i partnerów
   • Jak dotrzeć i zweryfikować organizację pozarządową jako partnera programu?
   • Interesariusze firmy a wolontariat pracowniczy – wybór grup docelowych

  Wybór aktywności firmy w ramach:

  • propagowania idei wolontariatu pracowniczego wśród interesariuszy firmy
  • budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju wolontariatu pracowniczego
  • udział w wydarzeniach i konkursach CSR/ HR
  • Określenie celów programowych i priorytetów wolontariatu pracowniczego oraz spodziewanych rezultatów
  • Budowanie struktury programu:
  • Zakres i obszar działania
  • Zasady współpracy
  • Grupy odbiorców bezpośrednich i pośrednich
  • Misja/ wizja/ wartości programu
  • Wybór form wolontariatu pracowniczego
  • Harmonogram budowania i wdrażania programu
  • Budżet programu
  • Wizualizacja programu, hasło przewodnie
  • Dokumentacja pracy wolontariuszy
  • Koordynator projektu
  • Ambasadorzy/ Sponsorzy programu w firmie
  Jak pisać i mówić dobrze o wolontariacie w firmie? - Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna:
  • Kanały/ narzędzia komunikacji
  • Plan komunikacji
  • Charakter komunikatów
  • Prawa autorskie i autoryzacja wypowiedzi
  • Obszary odpowiedzialności HR, PR i marketing
  • Media ogólnopolskie, czy lokalne
  • Social media
  • Przygotowanie mechanizmów/ narzędzi wsparcia

  Moduł 4

  Empatia, współczucie i asertywność a wolontariat pracowniczy. Z jakiego powodu empatyczne organizacje  osiągają lepszy wynik biznesowy?

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • Budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o wartości
  • Dodatkowa platforma popularyzacji misji i wartości firmy
  • Budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie i wspierającej swoich pracowników w działaniach społecznych
  • Budowanie wizerunku firmy kompetentnej i prestiżowej
  • Wzmacnianie polityki personalnej
  • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
  • Wyłanianie i kształtowanie przyszłych liderów
  • Innowacyjna współpraca w firmie i z jej klientami
  • Wypracowanie najlepszych praktyk stanowiących wzór dla innych firm
  • Szersze relacje międzysektorowe (biznes – samorząd i administracja publiczna – NGOs)

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat wolontariatu pracowniczego
  • Zdobywanie nowego doświadczenia z zakresu tworzenia i realizacji programu wolontariatu w firmie
  • Umiejętność tworzenia w firmie dodatkowego narzędzia rozwoju pracowników
  • Umiejętność innowacyjnego i kreatywnego podejścia do rozwoju pracowników w oparciu o wolontariat pracowniczy

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • Wzbogacenie wiedzy i kompetencji organizacji
  • Wniesienie nowej wartości do strategii HR
  • Budowanie zaangażowanych zespołów w oparciu o wspólne wartości
  • Efektywna współpraca w oparciu o empatię
  • Budowanie efektywnych i długofalowych relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
  • Nieograniczone kontakty społeczne, osobiste i biznesowe.

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Project Manager
  tel.: +48 (22) 266 02 37
  tel. kom:. +48 517 081 300

  a.galinska@projektgamma.pl
  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres biuro@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy

  Termin szkolenia: 30 marzec 2017 r. do 31 marzec 2017 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

  1*

  2

  3

  4

  5

  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Warunki zgłoszenia
  • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1500 zł/os
   Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
  • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
  • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
   Wpłaty należy dokonać na konto:
   Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
   01-612 Warszawa
   ul. Mysłowicka 15
   Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
  • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
  • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Szkolenia otwarte: Menedżerskie

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2018-11- 5
  5 listopad 2018 -
  2018-11- 6
  6 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie Design Thinking daje możliwość poznania metodyki projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podczas warsztatu uczestnicy korzystając z DT zaprojektują rozwiązanie będący odpowiedzią na jedno z wyzwań menedżerskich, organizacyjnych, z perspektywy klienta. (retencja, zaangażowanie, zarządzanie pokoleniami etc.).
  2018-11- 7
  7 listopad 2018 -
  2018-11- 8
  8 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-11-12
  12 listopad 2018 -
  2018-11-13
  13 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Różnorodność w zespole - również ta pokoleniowa to olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.
  2018-11-28
  28 listopad 2018 -
  2018-11-29
  29 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Obecnie nazwa nawiązuje do chaotycznej specyfiki rzeczywistości, z którą mierzą się menadżerowie, zarządzający w „dekadzie piekła”, jak nazywa współczesność biznesową Time Magazin.
  2018-12- 4
  4 grudzień 2018 -
  2018-12- 5
  5 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Badanie Gallupa wskazało, że każdy z nas ma 5 kluczowych talentów ze zbioru 34. Poznaj własne talenty i zacznij zarządzać, organizować pracę, komunikować się eksploatując swoje mocne strony. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie talentami wg Gallupa.
  2018-12- 6
  6 grudzień 2018 -
  2018-12- 7
  7 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-12-10
  10 grudzień 2018 -
  2018-12-11
  11 grudzień 2018
  warszawa
  warszawa
  Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarzadzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie delegowanie i motywowanie to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.