Do dwugodzinnej przemowy potrzebuje 5 minut przygotowania, do 5 minutowej – dwóch godzin

Techniki prezentacji powered by chunking

Szkolenia otwarte: Sprzedażowe
Niezależnie od tego jak "ładna" jest prezentacja ludzie niewiele z niej zapamiętują. Nie mogą więc przekazać tych informacji innym. Odbiorcy prezentacji rzadko są jedynymi decydentami, użytkownikami. Warto by stali się ambasadorami tego, do czego przekonujemy. Nasze szkolenie z technik prezentacji tego uczy. Zapraszamy na szkolenie techniki prezentacji powered by chunking!

IDEA SZKOLENIA

Szkolenie „Techniki efektywnych prezentacji powered by chunking” powstało na bazie badania „efektywność prezentacji” zrealizowanego przez Gammę. W badaniu wzięło udział ponad 400 uczestników szkoleń otwartych i zamkniętych z obszaru prezentacji. Uczestnikami szkoleń byli menedżerowie, specjaliści oraz pracownicy sił sprzedaży. Badania przyjmowały postać ankiet, wywiadów FBEI, spotkań focusowych oraz testów efektywności.


Wnioski z badania:

 • Większość odbiorców prezentacji pamięta tylko niewielką część treści przekazywanych przez prezentację.
 • Prezentujący zwracają większą uwagę na formę wypowiedzi (komunikacja niewerbalna) niż na efektywność przekazu.
 • Osoby o dużym doświadczeniu w prezentacjach mają wysoką efektywność na poziomie emocjonalnym (budowanie wizerunku, pierwszego wrażenia, budowanie dobrej relacji pomiędzy osobą prezentującą a odbiorcami).
 • Niezależnie od doświadczenia osób prezentujących efektywność poznawcza prezentacji prawie zawsze jest niska (odbiorcy zapamiętują nie wiele informacji).
 • Pozytywny feedback po prezentacji (poziom emocjonalny) często nie przekłada się na realne rezultaty (pozytywne emocjonalne nastawienie szybko się obniża).
 • Wielu przypadkach odbiorcy prezentacji nie są jedynymi decydentami, ich zadaniem jest również przekazać informacje z prezentacji kolejnym osobom (współdecydentom, szefom itp.)

Odpowiedzią na po rozpoznane przez badanie problemy jest szkolenie z prezentacji o nazwie „Techniki prezentacji powerded by chunking”


Fundamenty szkolenia

 • Trzy poziomy efektywności – skuteczna prezentacja powinna być efektywna na poziomie emocjonalnym (wywierane wrażenie), poznawczym (zapamiętywanie informacji przez odbiorcę) oraz motywacyjnym (zaaktywizowanie odbiorców prezentacji w pożądany sposób).
 • Chunking – techniki prezentacyjne podnoszące efektywność na poziomie poznawczym, wywodzą się z psychologii poznawczej i bazują na wykorzystywaniu ludzkich strategii i mechanizmów zapamiętywania.
 • Kreowanie ambasadorów – prowadzenie prezentacji w taki sposób, aby odbiorcy stali się naszymi ambasadorami – aby potrafili przekonywać innych do naszego produktu lub idei. Warunki wykreowania skutecznego ambasadora to pozytywna motywacja i właściwa informacja.
 • Naturalne tło – zgodnie z założeniami cyklu Kolba ludzie dorośli uczą się najlepiej jeśli mają motywację do dokonania zmiany. Naturalne tło to metoda za pomocą, której uczestnicy mogą sprawdzić efektywność swoich prezentacji na osobach spoza sali szkoleniowej i otrzymać inf. zwrotną – co zrobić, aby efektywność ich prezentacji była wysoka na każdym z trzech poziomów.

Idea

 • Poziom emocjonalny – efektywność na tym poziomie uzyskuje się poprzez zarządzanie komunikacją niewerbalną, głosem, budowanie wizerunku, tworzenie efektu pierwszego wrażenia. P. emocjonalny to bardzo ważny czynnik sukcesu prezentacji. Jako, że grupa uczestników posiada doświadczenie w tym obszarze szkolenie będzie podsumowywało i przypominało ten element koncentrując się głównie na pozostałych poziomach efektywności prezentacyjnej.
 • Poziom poznawczy - efektywność na tym poziomie mierzona jest poprzez jednostki zapamiętywania – chunk’sy informacji. Każdy człowiek posiada pewne możliwości zapamiętywania informacji. Skuteczna prezentacja to taka, która potrafi wykorzystywać mechanizmy zapamiętywania ludzkiego umysłu. Skuteczność na tym poziomie nie ma charakteru impulsowego jak w przypadku poziomu emocjonalnego, trwa dłużej. Efektywność na poziomie informacyjnym jest szczególnie pożądana w prezentacjach wewnątrzfirmowych, gdzie proces decyzyjny bardziej złożony, a często osoba uczestnicząca w jednym spotkaniu będzie następnie relacjonować co zapamiętała innym zainteresowanym. Skuteczność na tym poziomie to z jednej strony ilość zapamiętanych informacji (chunk’ów) przez audytorium, po drugie kontrola nad tym, aby audytorium zapamiętała najważniejsze informacje i potrafiła w sposób niezmieniony przekazać je dalej.
 • Poziom motywacyjny – jeszcze wyższym w zaawansowaniu jest poziom efektywności motywacyjnej. Poszczególni uczestnicy prezentacji powinni mieć przekonanie do prezentera (poziom emocjonalny), powinni zapamiętać kluczowe dla prezentacji informacje (poziom informacyjny) oraz powinni uzyskać pozytywną motywację do działania. Tylko niewielki procent prezentacji przyjmuje za cel jedynie informowanie audytorium. Większość z nich za cel ma przekonanie i zaktywizowanie uczestników do działania w określonym kierunku (np. podjęcie decyzji, zobowiązań, aktywności)


Rezultaty

Szkolenie z technik prezentacji prowadzi do realnej, pozytywnej zmiany sposobu prezentowania. Nowy sposób prowadzenia prezentacji przełoży się na efektywność tej formy przekazu. Zgodnie z naszą misją „bierzemy odpowiedzialność za rezultaty” możemy zdefiniować rezultaty tego szkolenia w następujący sposób:
 • Krótszy czas prezentacji
 • Wyższa zapamiętywalność przekazywanych informacji
 • Dłuży czas trwania pozytywnego nastawienia do produktu / idei
 • Wyższa efektywność prezentacji w sytuacji wielu odbiorców

Spraw, aby  odbiorca prezentacji stał się Twoim ambasadorem. Ambasador  to osoba, która pamięta Twoje argumenty i aktywnie przekonuje innych do proponowanego prez Ciebie produktu / usługi. Tradycyjna prezentacja oddziaływuje głównie na poziomie emocjonalnym, a więc szybko traci moc przekonywania. Prezentacja oddziaływująca na poziomie emocjonalnym, poznawczym i motywacyjnym oddziaływuje dużo dłużej, co przekłada się wyższą skuteczność sprzedażową.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad
70 tys. handlowców.
2
Średni wzrost sprzedaży / parametrów sprzedaży naszych szkoleń wynosi 12%.
3
Trenerzy Gammy są skuteczni łącząc bogate doświadczenie na stanowiskach sprzedażowych z wysokimi umiejętnościami trenerskimi.
Korzyść mechanizmu chunkingu polega na tym, że zarządza ilością wiedzy, którą odbiorca może przyswoić (badania Millera, U.S.A.).
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Przygotowanie samej prezentacji
  • Rezultaty prezentacji
   • Co Klient ma wiedzieć ?
   • Co Klient ma czuć ?
   • Co Klient ma robić ?
  • Siatka celów
   • Cele krótkoterminowe vs. długoterminowe
   • Cele zadaniowe vs. główne
   • Cele merytoryczne vs. osobiste

  2. Struktura prezentacji
  • Rozpoczęcie prezentacji
   • Co powinien zawierać wstęp?
   • Sposoby rozpoczęcia prezentacji
   • Jakich błędów w początkowej fazie należy unikać
  • Faza środkowa
   • Wybór energiser’ów prezentacyjnych
   • Wybranie momentów interakcji z odbiorcami prezentacji
   • Podział prezentacji na chunk’sy informacyjne
  • Zakończenie
   • Stworzenie motywacyjnego action planu
   • Ominięcie / rozwinięcie czasu pytań od Odbiorców
   • Zasady dobrego podsumowania
   • Jak nie należy kończyć prezentacji

  3. Budowanie efektywności prezentacji
  • Poziom emocjonalny
  • Poziom informacyjny
  • Poziom motywacyjny

  4. Efektywność prezentacji na poziome emocjonalnym –(dla grup zaawansowanych – tylko przypomnienie)
  • Efekt pierwszego wrażenia
   • Scenariusz pozytywny – efekt anielski
   • Scenariusz negatywny – efekt diabelski
   • Mechanizm atrybucji w efekcie I wrażenia
  • Analiza nawyków prezentacyjnych i autoprezentacyjnych
   • Poziom werbalny
   • Poziom niewerbalny
  • Zarządzanie wizerunkiem – poziom niewerbalny
   • Zarządzanie przestrzenią – dystans psychologiczny
   • Zarządzanie organizacją przestrzeni – układ pomieszczenie/audytorium
   • Mimika
   • Gestykulacja
   • Kontakt wzrokowy
   • Ruch ciała
   • Postawa ciała
   • Ubiór i atrybuty wyglądu zewnętrznego
  • Budowanie wizerunku os. kompetentnej podczas prezentacji
   • Deklaracja kompetencji
   • Inscenizacja kompetencji
   • Rekwizyty kompetencji

  5. Efektywność na poziomie poznawczym
  • Pojemność pętli fonologicznej – ograniczenia mentalne odbiorców prezentacji
  • Definiowanie chunk’a informacji
  • Projektowanie prezentacji pod kątem ilości chunk’ów informacji
  • Efekty mnemotechniczne
   • Efekt interferencji
   • Efekt synergii
   • Efekt partycypacji
   • Krzywa zapamiętywania
  • Efekty komunikacyjne
   • Struktura psychologiczna przekazu
   • Proces efektywnej komunikacji
  • Wykorzystanie efektu naturalnego tła

  6. Efektywność na poziomie motywacyjnym
  • Definiowanie potrzeb audytorium
   • Cele osobiste długookresowe – potrzeby psychologiczne
   • Cele osobiste „tu i teraz”
   • Cele organizacyjne
  • Perswazja w prezentacji
   • Dopasowanie modelu perswazji do prezentacji
   • Perswazja emocjonalna
   • Perswazja racjonalna
   • Budowanie wiarygodności podczas formułowania komunikatów perswazyjnych
  • Kreowanie ambasadorów
   • Idea marketingu szeptanego
   • Odbiorca prezentacji ambasador produktu / idei
  • Warunki kreowania ambasadorów
   • Właściwa informacja
   • Pozytywna motywacja

  7. Podsumowanie szkolenia
  • Karta ssc
   • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
   • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
   • Continue – jakie zachowania kontynuujemy
  • Wnioski
   • Na poziomie osobistym
   • Na poziomie 3 rezultatów wystąpienia


  WAŻNA INFORMACJA:
  Szkolenie zawiera moduł mierzenia efektywności bazujący na autorskim narzędziu naturalne tło®. Jednym z rezultatów szkolenia może być raport wskazujący jaki postęp uzyskał każdy z uczestników zarówno na poziomie ilościowym, jak i jakościowym. Raport jest przygotowywany w taki sposób, aby inwestycja jaką jest zakup szkolenia mogła być monitorowana i pozytywnie oceniona. Raport może dostarczyć tzw. „twarde” dowody skuteczności szkolenia.

   

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Justyna Mejłun

  Project Manager
  tel. kom:. +48 783 682 017

  j.mejlun@projektgamma.pl
  Justyna Mejłun

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres j.mejlun@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Techniki prezentacji powered by chunking

  Termin szkolenia: 26 kwiecień 2016 r. do 27 kwiecień 2016 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1700 zł/os
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Szkolenia otwarte: Sprzedażowe

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2019-07- 8
  8 lipiec 2019 -
  2019-07- 9
  9 lipiec 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Na to czy klient jest zadowolony z produktu czy usługi nie mamy wpływu. Mamy natomiast wpływ na przebieg rozmowy z niezadowolonym klientem. Zarówno dla Ciebie jak i dla niego lepiej będzie jeśli komunikacja z klientem przekształci się z poziomu emocjonalnego na racjonalny. Nasze szkolenia z obsługi klienta Cię tego nauczą.
  2019-07-25
  25 lipiec 2019 -
  2019-07-26
  26 lipiec 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Niby wszyscy znają podstawowe techniki sprzedaży , ale rzadko je stosują. Nie rozpoznają potrzeb, argumenty nie przyjmują formy korzyści, nie potrafią obronić ceny danego produktu czy usługi. Jednocześnie umiejętne ich stosowanie oraz dobre szkolenie ze sprzedaży mocno wpływa na sprzedaż. Szkolenia ze sprzedaży powinno przejść ok. 70% handlowców.
  2019-09-23
  23 wrzesień 2019 -
  2019-09-24
  24 wrzesień 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Na to czy klient jest zadowolony z produktu czy usługi nie mamy wpływu. Mamy natomiast wpływ na przebieg rozmowy z niezadowolonym klientem. Zarówno dla Ciebie jak i dla niego lepiej będzie jeśli komunikacja z klientem przekształci się z poziomu emocjonalnego na racjonalny. Nasze szkolenia z obsługi klienta Cię tego nauczą.
  2019-09-26
  26 wrzesień 2019 -
  2019-09-27
  27 wrzesień 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Niby wszyscy znają podstawowe techniki sprzedaży, ale rzadko je stosują. Nie rozpoznają potrzeb, argumenty nie przyjmują formy korzyści, nie potrafią obronić ceny. Jednocześnie umiejętne ich stosowanie mocno wpływa na sprzedaż. Szkolenie sprzedażowe ( kurs techniki sprzedaży ), które powinno przejść ok. 70% handlowców.
  2019-10- 8
  8 październik 2019 -
  2019-10- 9
  9 październik 2019
  Warszawa
  Warszawa
  TOP szkoleń sprzedażowych. Formuła mentoringowa - uczestnicy dostają innowacyjne, ale już sprawdzone rozwiązania, które zmienią klasyczną sprzedaż w inteligentny hunting. Unikalne szkolenie dla handlowców i sprzedawców. Szkolenie sprzedażowe zorientowane na osiąganie wyników w inteligentny sposób.
  2019-10-14
  14 październik 2019 -
  2019-10-15
  15 październik 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Najważniejszym zasobem handlowca jest czas. Powinien go inwestować w tych klientów, u których zwrot w postaci zleceń będzie najwyższy. Szkolenie z zarządzania zespołem sprzedaży prowadzi Dawid Didiuk. Ekspert, którego autorska metodyka budzenia ospałych zespołów sprzedaży wdrażana jest w wiodących firmach w Polsce. Na szkoleniu poruszona będzie organizacja i techniki sprzedaży.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.