Talenty i mocne strony – Gallup w urzędzie

Talenty i mocne strony – Gallup w urzędzie

Talenty i mocne strony – Gallup w urzędzie

Szkolenia - administracja publiczna
Talenty nie są naszą zasługą. Liczy się jak je wykorzystujemy
Model mocnych stron Gallupa zmienia orientację myślenia na temat rozwoju. Zamiast poszukiwać deficytów pracowników i poświęcać energię na ich niwelowanie Gallup rekomenduje rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia online. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Model mocnych stron Gallupa zmienia orientację myślenia na temat rozwoju. Zamiast poszukiwać deficytów pracowników i poświęcać energię na ich niwelowanie nowy model rekomenduje rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy w realizacji stawianych przed nim celami. Najnowsze badania dotyczące poczucia satysfakcji w pracy wskazują, że jednym z kluczowych elementów wzmacniających zaangażowanie jest świadomość, że pracodawca korzysta z tych kompetencji pracowników, które ten uznaje jako swoje najważniejsze zasoby.

Model mocnych stron Gallupa zmienia orientację myślenia na temat rozwoju. Zamiast poszukiwać deficytów pracowników i poświęcać energię na ich niwelowanie nowy model rekomenduje rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy w realizacji stawianych przed nim celami. Najnowsze badania dotyczące poczucia satysfakcji w pracy wskazują, że jednym z kluczowych elementów wzmacniających zaangażowanie jest świadomość, że pracodawca korzysta z tych kompetencji pracowników, które ten uznaje jako swoje najważniejsze zasoby.


PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Wstęp do teorii zarządzania talentami wg Gallupa
 • Czym jest talent ? – definicja według Instytutu Gallupa
 • Przedstawienie metodologii Gallupa - wnioski płynące z ponad 30 lat badań
 • Kultura organizacyjna bazująca na mocnych stronach
 • Powiązanie pomiędzy mocnymi stronami pracowników, zaangażowaniem i ich wydajnością pracowników

2. Talent a perspektywa neurologiczna
 • Dekada mózgu – badania nad mózgiem
 • Budowa mózgu – 3 rodzaje mózgu wg Paula MacLeana
 • Metafora talentu jako czteropasmowych autostrad
 • Trwałość talentu

3. Trening odróżniania talentów od innych rzeczy
 • Wiedza rzeczowa i wiedza eksperymentalna – przykłady z realności urzędu
 • Umiejętności - tworzenie listy umiejętności przydatnych w pracy urzędzie
 • Talenty w porównaniu z wiedzą i umiejętnościami
 • Gra grupowa na rozróżnianie talentów od wiedzy i umiejętności
 • Talent a kompetencje i nawyki
 • Talent a zapał i nastawienie
 • Talent a silne strony
 • Talent a inteligencja – ćwiczenia z zastosowaniem testów do mierzenia inteligencji Matryce Ravena (opcjonalnie)
 • Talent a temperament i osobowość – ćwiczenia z zastosowaniem testów z osobowości NEO FFI i testu temperamentu PTS (opcjonalnie)

4. 34 talenty wg Gallupa – wyniki testów
 • Talenty w dążeniu do celu
 • Talenty w myśleniu
 • Talenty w stosunkach z innymi
 • Omówienie testów Gallupa

5.  Trening rozpoznawania talentów u innych
 • Charakterystyki wybranych talentów
 • Typowe wypowiedzi ludzi o wybranych talentach – quiz dopasowanie wypowiedzi do wybranych talentów
 • Fragmenty filmów –  dopasowanie bohaterów do wybranych talentów
 • Rozpoznanie talentów w grupie kto jakie ma talenty ?
 • Expose uczestnika do grupy pod kątem lepszej komunikacji i współpracy z wykorzystaniem informacji płynących z 5 talentów

6. Budowanie silnych stron z wykorzystaniem talentów  - tworzenie mapy silnych stron
 • Jakie mocne strony widzą u mnie inni
 • Jakie ja widzę swoje mocne strony
 • Moja wiedza
 • Moje umiejętności
 • Moje talenty wg Gallupa
 • Lista osiągnięć
 • Moje zainteresowania i hobby
 • Moje wartości
 • Moja misja

7. Doskonałość w osiąganiu celów – połączenie talentu i roli
 • Model PRO – Person Role Organisation w urzędzie
 • Rola zawodowa a rola prywatna
 • Praca indywidualna - Biografia Roli
 • Dopasowanie talentów do roli – prace w podgrupach
 • Dopasowanie talentów do roli pełnionej w urzędzie

8. Coaching grupowy w celu wypracowania IPD - Indywidualnego Planu Działania (opcjonalnie)
 • Trening indywidualny - praca w przestrzeni wykorzystanie piramidy Diltsa
 • Omówienie refleksji korzyści z ćwiczenia
 • Przedstawienie koncepcji piramidy Diltsa jako klamry integrującej misję wizję rolę wartości talenty mocne strony
 • Praktyczne zastosowania w urzędzie piramidy Diltsa w urzędzie
 • Wypracowanie IPD - Indywidualnego Planu Działania

9.  Powszechne mity i przekonania na temat talentów w realności urzędu
 • Rekrutacja bazie na doświadczenia, inteligencji, determinacji czy na bazie talentów ?
 • Talent to rzadkie i szczególne zjawisko  - prawda czy fałsz?

10.  Przeszkody w budowaniu silnych stron
 • Obawa przed porażką
 • Obawa przed słabością
 • Obawa przed prawdą

11. Rola kadry kierowniczej jako zwierzchników talentów - jak motywować pracownika – nie tyle pomagając odkryć i zwalczyć słabości, lecz koncentrując się na mocnych stronach
 • Doświadczenie - na czym koncentruję się w myśleniu o pracownikach? Nawyk koncentracji na słabych stronach. Dlaczego mocne strony są bardziej rozwojowe od słabych?
 • Efekt Pigmaliona jako czynnik wydobywania i przyśpieszana rozwoju talentów
 • Kontakt z pracownikiem i uważność menedżerska. Rozmowa o mocnych stronach pracownika – warsztat

12.  Rola kadry kierowniczej jako zwierzchników talentów – jak wpływać na rozwój pracownika ? – nie tyle pomagając mu uczyć się i awansować, lecz pomagając znaleźć właściwe dla niego miejsce, przekuwając jego talent w osiągnięcia
 • Zadania i odpowiedzialność kierowników  - co robią wielcy menedżerowie ?
 • Rozwój a awans. Rozwój pracownika – studium przypadku z realności urzędu
 • Którym pracownikom warto poświęcać najwięcej czasu?
 • Rozmowa o aspiracjach i karierze – warsztat

1. Wstęp do teorii zarządzania talentami wg Gallupa
 • Czym jest talent ? – definicja według Instytutu Gallupa
 • Przedstawienie metodologii Gallupa - wnioski płynące z ponad 30 lat badań
 • Kultura organizacyjna bazująca na mocnych stronach
 • Powiązanie pomiędzy mocnymi stronami pracowników, zaangażowaniem i ich wydajnością pracowników

2. Talent a perspektywa neurologiczna
 • Dekada mózgu – badania nad mózgiem
 • Budowa mózgu – 3 rodzaje mózgu wg Paula MacLeana
 • Metafora talentu jako czteropasmowych autostrad
 • Trwałość talentu

3. Trening odróżniania talentów od innych rzeczy
 • Wiedza rzeczowa i wiedza eksperymentalna – przykłady z realności urzędu
 • Umiejętności - tworzenie listy umiejętności przydatnych w pracy urzędzie
 • Talenty w porównaniu z wiedzą i umiejętnościami
 • Gra grupowa na rozróżnianie talentów od wiedzy i umiejętności
 • Talent a kompetencje i nawyki
 • Talent a zapał i nastawienie
 • Talent a silne strony
 • Talent a inteligencja – ćwiczenia z zastosowaniem testów do mierzenia inteligencji Matryce Ravena (opcjonalnie)
 • Talent a temperament i osobowość – ćwiczenia z zastosowaniem testów z osobowości NEO FFI i testu temperamentu PTS (opcjonalnie)

4. 34 talenty wg Gallupa – wyniki testów
 • Talenty w dążeniu do celu
 • Talenty w myśleniu
 • Talenty w stosunkach z innymi
 • Omówienie testów Gallupa

5. Trening rozpoznawania talentów u innych
 • Charakterystyki wybranych talentów
 • Typowe wypowiedzi ludzi o wybranych talentach – quiz dopasowanie wypowiedzi do wybranych talentów
 • Fragmenty filmów – dopasowanie bohaterów do wybranych talentów
 • Rozpoznanie talentów w grupie kto jakie ma talenty ?
 • Expose uczestnika do grupy pod kątem lepszej komunikacji i współpracy z wykorzystaniem informacji płynących z 5 talentów

6. Budowanie silnych stron z wykorzystaniem talentów - tworzenie mapy silnych stron
 • Jakie mocne strony widzą u mnie inni
 • Jakie ja widzę swoje mocne strony
 • Moja wiedza
 • Moje umiejętności
 • Moje talenty wg Gallupa
 • Lista osiągnięć
 • Moje zainteresowania i hobby
 • Moje wartości
 • Moja misja

7. Doskonałość w osiąganiu celów – połączenie talentu i roli
 • Model PRO – Person Role Organisation w urzędzie
 • Rola zawodowa a rola prywatna
 • Praca indywidualna - Biografia Roli
 • Dopasowanie talentów do roli – prace w podgrupach
 • Dopasowanie talentów do roli pełnionej w urzędzie

8. Coaching grupowy w celu wypracowania IPD - Indywidualnego Planu Działania (opcjonalnie)
 • Trening indywidualny - praca w przestrzeni wykorzystanie piramidy Diltsa
 • Omówienie refleksji korzyści z ćwiczenia
 • Przedstawienie koncepcji piramidy Diltsa jako klamry integrującej misję wizję rolę wartości talenty mocne strony
 • Praktyczne zastosowania w urzędzie piramidy Diltsa w urzędzie
 • Wypracowanie IPD - Indywidualnego Planu Działania

9. Powszechne mity i przekonania na temat talentów w realności urzędu
 • Rekrutacja bazie na doświadczenia, inteligencji, determinacji czy na bazie talentów ?
 • Talent to rzadkie i szczególne zjawisko - prawda czy fałsz?

10. Przeszkody w budowaniu silnych stron
 • Obawa przed porażką
 • Obawa przed słabością
 • Obawa przed prawdą

11. Rola kadry kierowniczej jako zwierzchników talentów - jak motywować pracownika – nie tyle pomagając odkryć i zwalczyć słabości, lecz koncentrując się na mocnych stronach
 • Doświadczenie - na czym koncentruję się w myśleniu o pracownikach? Nawyk koncentracji na słabych stronach. Dlaczego mocne strony są bardziej rozwojowe od słabych?
 • Efekt Pigmaliona jako czynnik wydobywania i przyśpieszana rozwoju talentów
 • Kontakt z pracownikiem i uważność menedżerska. Rozmowa o mocnych stronach pracownika – warsztat

12. Rola kadry kierowniczej jako zwierzchników talentów – jak wpływać na rozwój pracownika ? – nie tyle pomagając mu uczyć się i awansować, lecz pomagając znaleźć właściwe dla niego miejsce, przekuwając jego talent w osiągnięcia
 • Zadania i odpowiedzialność kierowników - co robią wielcy menedżerowie ?
 • Rozwój a awans. Rozwój pracownika – studium przypadku z realności urzędu
 • Którym pracownikom warto poświęcać najwięcej czasu?
 • Rozmowa o aspiracjach i karierze – warsztat

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Z powodzeniem przeszkoliliśmy praktycznie wszystkie ministerstwa, urzędy centralne, większość wojewódzkich, wiele JST.
2
Przeszkoliliśmy online ponad 1500 pracowników administracji państwowej, rządowej i samorządowej.
3
Naszymi szkoleniami objęliśmy ponad 30 000 pracowników administracji państwowej, rządowej i samorządowej.
4
Średnia wyników ankiet poszkoleniowych dla naszych szkoleń administracji wynosi 4,72 na skali pięciostopniowej.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Stworzenie Mapy Talentów Urzędu
 • Wzrost efektywności w zarządzaniu personelem w oparciu o zdobytą wiedzę na temat talentów
 • Diagnoza Mocnych Stron pracowników urzędu i opracowanie skuteczniejszych planów działania czyli jak na talentach pracowników budować ich Mocne Strony
 • Wiedza w jaki sposób zarządzać konkretnymi talentami

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Diagnoza swoich  talentów, uczestnicy poznają teorię talentów Gallupa oraz  swoich 5 talentów za pomocą Clifton Strengths Finder
 • Wiedza, w jaki sposób odkrywać i używać swoich unikatowych talentów do tego, by zwiększać wydajność i zaangażowanie wszystkich członków zespołu, a co za tym idzie, osiągać określone cele
 • Diagnoza swoich Mocnych Stron i wiedza jak je wykorzystywać w organizacji
 • Świadomość skąd bierze autentyczne zaangażowanie i motywacja i jak nad tym nią pracować
 • Stworzenie mapy swoich mocnych stron
 • Wzrost pewności siebie

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Wiedza, w jaki sposób interpretować i wykorzystywać poszczególne talenty dla korzyści jednostki i całego urzędu
 • Świadomość mocnych stron pracowników urzędu na poziomie osobistym, menedżerskim oraz organizacyjnym
 • Wzmocnienie integracji i wzajemnego zrozumienia pomiędzy uczestnikami warsztatu
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych wewnątrz urzędu
 • Rozwój i zaangażowanie pracowników
Talenty i mocne strony – Gallup w urzędzie

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Magdalena Wasilewska

Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485

magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska
Preferuję kotakt:

Magdalena Wasilewska

Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485

magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Magdalena Wasilewska

Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485

magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska
Preferuję kotakt:

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - administracja publiczna

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - administracja publiczna


Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.