Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie

Zapraszamy osoby, pełniące obowiązki z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach do udziału w dedykowanych szkoleniach, aktualizujących wiedzę i podnoszących kompetencje zawodowe.

Okres realizacji projektu:  01.11.2018 - 30.04.2020

Rekrutacja uczestników projektu jest prowadzona w sposób ciągły aż do wyczerpania limitu miejsc. Szkolenia będą realizowane od marca 2019 r.

W ramach projektu zapraszamy doradców zawodowych (lub osoby wykonujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego) na bezpłatne szkolenia dla osób pracujących w szkołach i placówkach w województwach:

 • Zachodniopomorskim,
 • Pomorskim,
 • Kujawsko-pomorskim,
 • Wielkopolskim.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Zmiany w kształceniu zawodowym i ich wpływ na doradztwo zawodowe,
 • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,
 • Monitorowanie i ewaluacja doradztwa zawodowego,
 • Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Doradztwo zawodowe na wszystkich etapach edukacyjnych (zgodnie z potrzebami grupy).

Szkolenia są prowadzone w formie stacjonarnej,  trwają 3 dni, obejmują 20 godzin zegarowych.

Pierwszeństwo udziału mają osoby:

 • pracujące w szkołach w średnich miastach (miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów), w tym z miast, tracących funkcje  społeczno-gospodarcze (weryfikacja na podstawie adresu szkoły / placówki oraz oświadczenia podpisanego przez jednostkę zatrudniającą doradcę),
 • z niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie kopii orzeczenia / oświadczenia).


UWAGA!
W szkoleniu może wziąć tylko jedna osoba z danej szkoły (wyjątkiem są szkoły dwuciągowe i większe – wtedy szkoleniem może zostać objęta druga osoba).

W projekcie zapewniamy m.in.:

 • wynajem sal szkoleniowych,
 • zakwaterowanie uczestników szkoleń,
 • profesjonalne prowadzenie szkolenia (dwóch trenerów),
 • pełne wyżywienie w trakcie szkolenia,
 • materiały szkoleniowe dla uczestników (teczka, notes, długopis, pendrive) oraz materiały dydaktyczne,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (90% uczestników),
 • lokalizację szkolenia w miarę możliwości w miejscowości w pobliżu miejsca zamieszkania.

ZAPISY

Prosimy o wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego”, dostępnego do pobrania na dole strony, odręczne podpisanie i przesłanie skanu na poniższy adres.

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY ONLINE:

Można także wypełnić wszystkie dokumenty elektronicznie oraz wybrać interesujący Państwa termin i miejsce realizacji szkolenia poprzez wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego on-line – w tym przypadku NIE ma potrzeby wysyłania skanu formularza, wystarczy przywieźć go na szkolenie:


Najbliższe dostępne terminy szkoleń:
Najbliższe dostępne terminy szkoleń są podane w pliku „Terminarz szkoleń” w dziale „Do pobrania” na dole strony.


KONTAKT

Projekt ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług doradztwa zawodowo-edukacyjnego  w m.in. 3168 szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim poprzez przygotowanie do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego 3824 osób (3060 kobiet, 764 mężczyzn) realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego  w terminie od 01.11.2018 r. do 30.04.2020 r.

Zaplanowana do osiągnięcia struktura uczestników projektu:
Grupę docelową stanowi 3824 osób (w tym 3060 kobiet -80% grupy docelowej) realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w min. 3168 szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia w województwie

Zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, w tym:

 • 608 osób ze szkół z woj. zachodniopomorskiego, w tym min. 122  osób wykonujących pracę w szkołach na terenie miast średnich (dalej z miast średnich),
 • 960 osób ze szkół z woj. kujawsko-pomorskiego, w tym min. 192 osób z miast średnich,
 • 1296 osób ze szkół z woj. wielkopolskiego, w tym min. 260 osób z miast średnich,
 • 960 osób ze szkół z woj. pomorskiego, w tym min. 192  osób z miast średnich.

Projekt „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Wartość projektu: 5 133 112,40 zł (dofinansowanie 100%).

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. j.) w partnerstwie z Miastem Konin i Powiatem Wągrowieckim.

Doradców zawodowych, pracujących w szkołach na terenie makroregionu II
(woj. mazowieckie, łódzkie, podlaskie, warmińsko-mazurskie)
zapraszamy tutaj:

Ministerstwo Edukacji Narodowej o nas:

Pismo polecające MEN

Pobierz

Dokumenty do pobrania:

Zespół projektu

Tel. 798 152 011
Tel. 517 081 288

doradztwo.men@projektgamma.pl
Zespół projektu
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.