Team coaching

Coaching
Jeśli znasz samego siebie przetrwasz setki bitew

Coaching zespołowy (Team Coaching) to proces rozwoju zespołu oparty na partnerskiej relacji między zespołem a coachem. Jest dynamicznym procesem ukierunkowanym na wsparcie całego zespołu, jak i poszczególnych członków w odkrywaniu i wykorzystaniu potencjału w realizowaniu stojących przed nimi celów indywidualnych, zespołowych, organizacyjnych.

IDEA SZKOLENIA


Efektem procesu jest synergia zasobów, wiedzy, kompetencji widoczna w zmianie funkcjonowania każdej z osób, jak i zespołu przejawiająca się wyższym poziomem efektywności pracy indywidualnej oraz zespołowej, komunikacji, motywacji i zaangażowania wszystkich osób.

Uczestnicy mają możliwość uczenia się od siebie wzajemnie, inspirowania, wymiany doświadczeń  i dobrych praktyk. Z jednej strony rozwijają się jako zespół, z drugiej każdy osiąga swoje indywidualne cele wynikające z osobistych potrzeb. Metoda Team Coachingu uwzględnia cele biznesowe całej organizacji.

W procesie indywidualnym, jak i zespołowym pracujemy na standardach International Coaching Community oraz Analytic-Network Coaching. Zastosowanie tych dwóch modeli łącznie pozwala na pracę wielopłaszczyznową, elastyczną, dającą wiele przestrzeni do pracy w oparciu o potrzeby indywidualnej osoby oraz całego zespołu. Oba podejścia dostarczają  wiele różnorodnych narzędzi służących poszerzaniu świadomości i perspektywy, zwiększających efektywność i skuteczność procesu coachingowego.

Między sesjami zespół realizuje zadania domowe służące wzmacnianiu poszczególnych kompetencji, wdrażaniu nowych, konstruktywnych nawyków, rozwijaniu organizacji zgodnie z założonymi celami zmiany.

Proces składa się z czterech 2-dniowych warsztatów prowadzonych przez dwóch certyfikowanych coachów.

Każdy warsztat realizuje odmienne cele, które jednak wpisują się w całość procesu.

ZOBACZ W DZIALE: Coaching

szkolenia esscence learning
Coaching zespołowy (Team Coaching) to proces rozwoju zespołu oparty na partnerskiej relacji między zespołem a coachem. Jest dynamicznym procesem ukierunkowanym na wsparcie całego zespołu, jak i poszczególnych członków w odkrywaniu i wykorzystaniu potencjału w realizowaniu stojących przed nimi celów indywidualnych, zespołowych, organizacyjnych.
szkolenia esscence learning
COACHING BIZNESOWY uważamy za skuteczną metodę rozwoju kadry kierowniczej. Coaching ten jest partnerską relacją mającą na celu inspirację i rozwój potencjału oraz wsparcie w osiąganiu ważnych celów zawodowych i rezultatów biznesowych.

OPINIE O SZKOLENIACH

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.