Jak stać się autorytetem dla zespołu?

Jednym z koniecznych atrybutów bycia dobrym managerem jest wypracowanie silnego autorytetu wśród podwładnych. Nie chodzi wyłącznie o autorytet czysto formalny, przynależny do pozycji, jaką zajmujemy w firmie, która sprawia, że możemy rozdzielać zadania, mieć oczekiwania wobec podwładnych oraz kontrolować ich pracę.

Gamma - Jak stać się autorytetem dla zespołu?

 
Jak stać się autorytetem dla zespołu?

Jednym z koniecznych atrybutów bycia dobrym managerem jest wypracowanie silnego autorytetu wśród podwładnych. Nie chodzi wyłącznie o autorytet czysto formalny, przynależny do pozycji, jaką zajmujemy w firmie, która sprawia, że możemy rozdzielać zadania, mieć oczekiwania wobec podwładnych oraz kontrolować ich pracę. Jeśli zależy nam na stworzeniu silnego zespołu, który będzie w stanie wspólnie wiele osiągnąć, oprócz niego powinniśmy również zbudować pozycję w oparciu o nasze umiejętności, profesjonalizm, charyzmę oraz dobre relacje z pracownikami. Jak to zrobić?

Czym tak naprawdę jest autorytet?

Słowo „autorytet” ma kilka różnych znaczeń. Może oznaczać po prostu społeczne uznanie i prestiż. Może dotyczyć też osoby, która cieszy się powszechnym zaufaniem, dzięki swojemu profesjonalizmowi. Niekiedy autorytet odnosi się również do ludzi, mających silnie rozbudowane cechy przywódcze, które wynikają z inteligencji emocjonalnej oraz charyzmy.

Osoba, pragnąca być dobrym menedżerem, powinna wypracować autorytet w każdym z tych obszarów. W jaki sposób to osiągnąć? Czy żeby zbudować autorytet managera szkolenie jednorazowe będzie wystarczające, jeśli pragniemy zdobyć rzetelną wiedzę? Dziś opowiemy o tym, jak stać się prawdziwą osobowością, którą zespół będzie szanował i wraz z którą będzie wspólnie dążył do osiągania kolejnych celów.

Skąd się bierze i jak budować autorytet w zespole?

Nikt nie rodzi się od razu jako świetny lider. Oczywiście, niektórzy mają ku temu predyspozycje, jednak wiele cech, niezbędnych do piastowania takiego stanowiska, można wypracować poprzez szkolenie dla nowych menedżerów. Od osób na stanowiskach kierowniczych oczekuje się przestrzegania szeregu norm, zarówno moralnych, jak i etycznych. Wpływa to w znaczący sposób na pozycję danej osoby.Zastanówmy się teraz, kto może być autorytetem dla zespołu?

Występowanie oraz siła autorytetu zależą od wielu elementów, które wynikają wprost z zachowania menedżera. Jednymi z najważniejszych są kompetencje oraz wiedza. Nie oznacza to jednak, że przełożony musi zawsze wiedzieć wszystko najlepiej. Wprost przeciwnie. Budując autorytet w oparciu o wiedzę, menedżer potrafi zadawać pytania doświadczonym i wyspecjalizowanym pracownikom, w ten sposób też się ucząc.

Menedżer musi również umieć budować więzi z ludźmi, bez względu na rodzaj relacji z nimi (np. czy są jego przełożonymi, czy podwładnymi). Potrafi słuchać i rozmawiać. Sprawia, że pracownicy są ważni i czują się docenieni, a nie traktowani przedmiotowo. W ten sposób lider zyskuje zaangażowanie i zaufanie zespołu.

Autorytet można też stwarzać w oparciu o klarowne określenie zasad i ich przestrzeganie. Pracownicy powinni od początku wiedzieć, jakie zachowania są respektowane, a jakie niedozwolone. Szef musi być konsekwentny, a także nie stawiać siebie ponad ustalone normy. Dzięki prostym i jasnym dla wszystkich zasadom, rodzi się większe zaangażowanie i wzajemna odpowiedzialność za służbowe obowiązki w zespole.

Jak zbudować autorytet managera szkolenie

Profesjonalny menedżer docenia rolę zespołu i potrafi stać się dla niego prawdziwym liderem. Kieruje działaniami, realizuje cele, ale też nieustannie motywuje do działania, zażegnuje konflikty, a także angażuje wszystkich członków grupy, dostrzegając ich mocne strony i przydzielając im możliwe do wykonania zadania. Każdą z tych cech należy nieustannie rozwijać poprzez udział w szkoleniach, dedykowanych dla kadr kierowniczych. Wpływa to znacząco na poprawę własnych kompetencji osobowych, ale również na rozwój, integrację i zwiększenie efektywności zespołu.

Nie wszystko zależy od jednostki – kilka słów o efekcie Pelza

Dodatkowo warto mieć świadomość, że na pozycję i autorytet menedżera mają również bezpośredni wpływ jego przełożeni. Podczas badań przeprowadzonych w latach 50. ubiegłego wieku przez amerykańskiego psychologa Donalda C. Pelza, zaobserwowano, że silne i dobre relacje menedżera z dyrekcją (lub bezpośrednimi przełożonymi) wpływają na wysoki autorytet wśród podwładnych. Od nazwiska odkrywcy zjawisko to zostało nazwane efektem Pelza (ang. Pelz Effect).

Efekt ten opiera się w głównej mierze na procesach komunikacyjnych, które pozwalają na budowanie autorytetu lidera grupy. Dzięki niemu można dostrzec, jak ważne jest wykorzystanie menedżerów do informowania podlegających im bezpośrednio pracowników o zmianach czy nowych zadaniach do wykonania. Z tego też powodu powinni oni otrzymywać istotne dla zespołu informacje wcześniej niż ich pracownicy. Może się to odbywać na przykład poprzez dedykowane im środki komunikacyjne (np. newslettery, imienne maile, spotkania menedżerów z dyrekcją itp.).

Aby zbudować autorytet managera szkolenie z metod komunikacji powinni odbyć zarówno sami managerzy, jak i ich przełożeni. Wówczas można osiągać fenomenalne rezultaty, sprawiać, że praca staje się znacznie bardziej efektywna, a zespół zintegrowany, darzący się szacunkiem i zaufaniem.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.