Czym jest peer mentoring?

Peer mentoring (mentoring koleżeński) to odmiana mentoringu, gdzie różnice wynikające z doświadczeń i pozycji zawodowej między mentorem a podopiecznym nie są zbyt duże, a jego celem jest rozwój zawodowy ich obu.

7 stycznia 2020
zdjęcie - Czym jest peer mentoring?


Czym jest peer mentoring?

Wstęp

Słowo mentoring pochodzi od bohatera „Odysei” – Mentora. Był on przyjacielem i opiekunem domu głównego bohatera tego eposu – Odyseusza. Mentor uosabiał rozwagę i mądrość życiową. 

Z czasem relacja Mentor-Odyseusz przeniknęła do innych kultur i przekształciła się w popularny związek „mistrz – uczeń”. Podkreśla on szacunek do wiedzy i jednocześnie potrzebę przekazywania jej innym.

Mentoring to transfer wiedzy – zwłaszcza tej praktycznej, niesformalizowanej między osobą, która ją posiada (mentorem), a tą która jest na początku swojej życiowej lub zawodowej drogi i nie ma tak dużego bagażu doświadczeń (mentee). Doświadczenie, wiedza i umiejętność ich przekazywania - to kluczowe kwestie, które budują wiarygodność relacji mentor- podopieczny.

Mentoring jest jedną z bardziej popularnych form rozwoju zawodowego i osobistego, z którego korzystają firmy na całym świecie.

Akademia HR Business Partner
Zarządzanie pokoleniami
Kluczowym celem akademii jest przygotowanie do roli silnego HR Business Partnera – takiego, którego zdanie się liczy, który ma argumenty, aby przekonać do swoich rozwiązań.
 

Co przyczynia się do znaczenia mentoringu?

 • Rozwój nowych technologii sprawia, że procesy w firmie i sposób pracy podlegają ciągłej zmianie, pracownik musi być zaznajomiony z dużą ilością niuansów technicznych, od których będzie zależała jego praca.
 • Konieczność szybkiej adaptacji nowo przyjętych pracowników do organizacji.
 • Budowanie wysokiej motywacji pracowników.

Wobec ograniczonych możliwości awansu i sufitu płacowego znacznie wzrosła rola motywacji pozafinansowych, np. rozwoju kompetencji czy dobrej atmosfery w pracy. Mentoring jest narzędziem, które pozwala to uzyskać.

 • Praca w grupach projektowych i zespołach zadaniowych.

Praca zespołowa wymaga, żeby każdy z członków grupy znał zakres swoich obowiązków. Mentoring pozwala w szybki sposób wdrożyć się w te założenia.

 • Konieczność ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
 • Wspieranie postaw zgodnych z kulturą organizacyjną firmy.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Wykorzystaj najlepiej jeden z podstawowych zasobów w firmie, którym jest czas. Dowiedz się jak zarządzać swoim czasem tak by pracować efektywnie, a jednocześnie minimalizować wydatkowanie energii. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń otwartych z zakresu efektywności osobistej:

Rodzaje mentoringu

Ze względu na formę organizacji oraz przebieg samego mentoringu wyróżnia się dwa jego rodzaje  – nieformalny i formalny.

Mentoring nieformalny
Powstaje spontanicznie między dwoma pracownikami, bez odgórnych poleceń, czy prośby przełożonego. Jak przebiega i co ma celu ustalają obie zainteresowane strony, a firma czy przełożony nie monitorują przebiegu mentoringu.

Mentoring formalny
Jest inicjowany i realizowany na polecenie zwierzchnika. Również on ustala procedury, w ramach których ma się odbywać mentoring. Mentor i mentee są starannie dobierani, a ich wspólna praca jest monitorowana i na koniec oceniana.

Czym jest peer mentoring?
Peer mentoring znaczącą różni się od typowego mentoringu. Mentora i podopiecznego nie dzieli  przepaść pod względem doświadczenia i zajmowanej pozycji firmie, często są to pracownicy z tego samego działu.

Co więcej, transfer wiedzy odbywa się dwukierunkowo. I mentor i podopieczny dzielą się swoją wiedzą i uczą się od siebie nawzajem. Dlatego często tradycyjny podział na mentora i mentee w tym przypadku ulega zatarciu.

Peer mentoring może być stworzony spontanicznie, między dwoma pracownikami, którzy po prostu się lubią i chętnie korzystają ze swoich rad, ale może być również narzucony przez zwierzchnika.

Celem peer mentoringu jest zwiększenie efektywności pracy i rozwój pracowników - poprzez wspólne działanie, udzielanie sobie wskazówek, a także zgłaszanie krytycznych uwag.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia online umożliwiają pełną interakcję zarówno z prowadzącym jak i z innym uczestnikami.

Realizujemy szkolenia online, webinary i projekty hybrydowe.

Sprawdź nasze kursy i szkolenia online:

Jak czerpać korzyści z peer mentoringu?

Jeżeli pracownik chce podjąć współpracę w ramach peer mentoringu powinien z pewnością podjąć dwa, niezwykle istotne kroki.

Znalezienie odpowiedniego mentora
Należy znaleźć odpowiedniego partnera (mentora) do peer mentoringu. Musi to być ktoś, kto ma podobne doświadczenie zawodowe i często podobne obowiązki. Jednocześnie, musi to być ktoś, kto zaoferuje unikalną, zupełnie odmienną perspektywę i spojrzenie na zawodowe obowiązki. Rady partnera powinny być prawdziwie pomocne.

Trzeba pasować do siebie, pod względem zawodowym, a pojawiające się różnice powinny być wykorzystane w celach rozwojowych.

Równie ważną rzeczą jest zaufanie. Mentor i mentee powinni ufać sobie i być wobec siebie szczerzy. Tylko uczciwa komunikacja pomiędzy nimi, nie wykluczająca krytyki może ulepszyć ich pracę.

Ustalenie wspólnego celu
Drugą istotną rzeczą w peer mentoringu jest wspólny cel. I priorytety mentora i podopiecznego powinny być zbieżne, obaj powinni dążyć w jednym kierunku. To często wymaga kompromisu, a na pewno dokładnych ustaleń przed podjęciem współpracy.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy do zapoznania się z klasykami szkoleń otwartych dla HR online, stacjonarnych.

Zobacz nasze szkolenia HR.

Zalety peer mentoringu

Wyższe kompetencje
Pracownicy zespołu, w którym działa peer mentoring szybciej zdobędą wyższe kompetencje. Łatwiej im będzie pokazać swoje możliwości, pozbyć się onieśmielenia i wykazać inicjatywą. Dzięki mentoringowi każdy stanie się, w krótki czasie ważnym i kompetentnym ogniwem zespołu.

Lepsze relacje
Peer mentoring angażuje członków zespołu. Nie ma tu relacji przełożony-podwładny. Dzięki temu współpracownicy są wobec siebie bardziej otwarci. Dzielą się wiedzą i lepiej się poznają. Dzięki takie otwartości relacje w zespole z pewnością się poprawią.

Wspólne działanie
Peer mentoring  służy przekazywaniu wiedzy i poprawianiu pojawiających się błędów. To również świetny przykład pracy zespołowej, gdzie jeden za drugiego bierze odpowiedzialność.

Efektywność
Otwartość, lepsze zrozumienie siebie nawzajem, wspólne działanie, wzajemna pomoc, ale i świadomość własnych walorów i deficytów powodują, że zespół pracuje efektywniej.

Korzyści dla mentora:

 • zdobycie nowych umiejętności od mentee
 • zwiększenie pewności siebie i wiary we własne kompetencje
 • uzyskanie informacji o sobie w innym kontekście
 • możliwość spojrzenia w inny sposób na strukturę firmy
 • możliwość cyzelowania umiejętności przekazywania wiedzy, co może być dobrym wstępem do awansu i uzyskania menadżerskiego stanowiska.

Korzyści dla mentee:

 • zdobycie wiedzy nt. jakości wykonywania swoich obowiązków
 • rozwój kompetencji
 • wyższy poziom satysfakcji w pracy
 • możliwość zbudowania pozytywnych relacji ze współpracownikami
 • zrozumienie swojej roli w firmie.

Jak menadżer może rozwijać peer mentoring w swoim zespole?

Jeżeli menadżer chce w swoim zespole wprowadzić program peer mentoringu, musi przekonać do niego podwładnych i zarząd firmy. Dlatego powinien wykonać następujące działania.

Określenie wytycznych
Ważne jest, żeby program peer mentoringu skorelował w sobie ogólne cele przedsiębiorstwa i jednocześnie potrzeby rozwojowe pracowników. Te ostatnie można poznać np. za pomocą ankiety.

Kiedy menadżer będzie miał takie informacji z obu stron, powinien stworzyć odpowiednie wytyczne dla programu peer mentoringu, które będą zawierać m.in.:

 • najlepsze praktyki rozwojowe
 • kierunki, w którym powinni rozwijać się pracownicy
 • ustalone korzyści, które ma przynieść peer mentoring
 • czas, w ramach którego ma przebiegać program.

Odpowiednie warunki
Warto, żeby menadżer stworzył odpowiednie warunki w firmie do takiej współpracy. Pracownicy sami powinni mieć wybór od kogo i czego będą się uczyć, a także komu przekazywać wiedzę.

To oni również powinni wybrać czas, miejsce i narzędzia potrzebne do owocnego peer mentoringu. To również wymaga stworzenia atmosfery zaufania i swobody niezbędnej do peer mentoringu.

Poleganie na feedbacku
Warto, po jakimś czasie od funkcjonowania programu peer mentoringu, wysłuchać opinii na jego temat od pracowników. Czy ich zdaniem działa dobrze? Czy wymaga poprawek, a jeśli tak, to w jakich aspektach?

Warto wykorzystać ich sugestie, żeby usprawnić program. To jednocześnie przysłuży się programowi, podniesie samoocenę pracowników i jeszcze bardziej zaangażuje ich w praktykę peer mentoringu.

Podsumowanie

Peer mentoring to z pewnością narzędzie, które może przynieść wiele korzyści - indywidualny rozwój pracowników i zwiększenie efektywności pracy całego działu. Jednak, żeby peer mentoring był skuteczny potrzeba atmosfery zaufania i otwartości. Zarówno między pracownikami, jak i na linii przełożony-podwładny.

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Szanowni Państwo!
Jednym z podstawowych oczekiwań od ekspertów HR oraz HR Business Partnera jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Od wielu już lat nie tylko mówi się o zarządzaniu efektywnością lecz także wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu podnoszenie efektywności pracowników. Jesteśmy też świadkami prawdziwej rewolucji w podejściu do tworzenia wyzwań dla pracowników i monitorowania postępów na drodze do ich realizacji. Warto zetem przyjrzeć się nowym rozwiązaniom gdyż jeśli jeszcze ich nie stosujemy to najprawdopodobniej wkrótce się z nimi zmierzymy.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Clare Graves stworzył swój model na podstawie licznych badań przeprowadzonych na ludziach z całego świata, w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że z czasem nasze poziomy świadomości ulegają zmianom. Dzieje się tak przez doświadczenie jakie zdobywamy, w związku z czym przechodzimy na coraz to wyższe etapy.

Przewodzenie ludziom i zarządzanie nimi oraz ich efektywnością to ciągłe wzajemne oddziaływanie wzorców zachowań jednostek na siebie nawzajem. Zatem inni zmieniają się tylko w takim stopniu, w jakim my się zmieniamy!

Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

70/20/10 to metoda zawodowego rozwoju, która zakłada, że takie formy kształcenia jak szkolenia czy kursy, powinny być uzupełnione informacjami zdobywanymi w codziennej, zawodowej praktyce.

Mapa myśli (mind mapping) to technika służąca graficznej prezentacji, organizacji i hierarchizacji informacji. To narzędzie niezwykle przydatne w nauce oraz biznesie.

Pomodoro to prosta metoda pomagająca w zarządzaniu czasem, zwiększeniu koncentracji i podniesieniu efektywności.

Czas to pieniądz! To oklepane hasło doskonale oddaje realia współczesnego biznesu. Przyśpieszające z każdym rokiem tempo życia wpływa też na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Trzeba działać coraz szybciej, żeby utrzymać się na rynku, żeby nie dać wyprzedzić się konkurencji, żeby zdobyć klienta.

Ta metoda jest wykorzystywana również do poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Może być praktykowana  indywidualnie, jak i grupowo. Jest znakomitym narzędziem dla menadżera do wszechstronnej analizy firmowych projektów i podsuwanych przez współpracowników pomysłów.

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.