Mentoring

Mentoring to relacja pomiędzy mistrzem a uczniem, polegająca na rozwijaniu i odkrywaniu potencjału ucznia. Jak to osiągnąć? Gdzie szukać mentorów i skąd czerpać inspiracje?
17 lutego 2015
zdjęcie - Mentoring

Samo słowo pochodzi od imienia postaci z Odysei Homera – Mentora, którego to Odyseusz przed wyruszeniem na wyprawę zostawił ze swoim synem Telemachem, a który zajmował się nauczaniem i opieką nad chłopcem. Nazwą tą określa się relację pomiędzy mistrzem a uczniem polegającą na rozwijaniu i okrywaniu potencjału ucznia.

Głównym zadaniem mentora jest inspirowanie i stymulowanie ucznia w oparciu o własne doświadczenie i wiedzę, ale nie poprzez dawanie rad, a przez ustawiczne wspieranie i wskazywanie pewnego rodzaju rozwiązań poprzez zadawanie pytań otwartych. Relacja mentora i mentee, jak nazywany bywa uczeń, opiera się na empatii i ma charakter jak najmniej sformalizowany, tak aby między stronami było jak najmniej barier. Istota mentoringu nie jest przekazywanie całej wiedzy, a jedynie tych jej elementów, które zostaną wskazane przez zainteresowanego. Bywa, że mentoringu jest mylnie utożsamiany z coachingiem, który ma na celu podniesienie ogólnych kompetencji, podczas gdy mentoring, jak wskazano, skupia się na konkretnych zagadnieniach. Kolejną różnicą jest zakres czasowy, bowiem mentoring polega na długofalowej współpracy, podczas gdy spotkanie z coachem może być nawet jednorazowe. Mentoring może dotyczyć również pracy nad zmianą nawyków, postrzeganiu siebie i swojego życia.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź nasze szkolenia online:

Oferujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online jak i rozbudowane formaty. Korzystamy z najpopularniejszych technologii transmisji video. Sprawdź. Na pewno coś wybierzesz dla swojej firmy.Można wyróżnić następujące typy mentorów:

  • mentor branżowy – osoba powołana przez agencje rządowe bądź organizacje zawodowe, aby przeszkoliła kandydata na jakieś stanowisko
  • mentor korporacyjny – rodzaj konsultanta, doradcy na różnych etapach ścieżki kariery w korporacji
  • mentor społeczny – osoba wspierająca tych, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych, mających mniejsze szanse od innych. 
Mentoring można podzielić również ze względu na formę: na mentoringu indywidualny prowadzony dla jednej osoby oraz grupowy prowadzony dla dwóch lub trzech osób. Istnieje jeszcze e-mentoring jako otwarta forma kształcenia.
W procesie mentoringu można wskazać kilka etapów relacji między uczniem a mistrzem. Pierwszy to przede wszystkim poznanie i uświadomienie. Wiąże się z autorefleksją, iż przyszły mentorowany ma potrzebę mentoringu. Istotne jest dokładne zbadanie i wskazanie, jakie sfery potrzebują wsparcia mentora. Potem obie strony relacji poznają się wzajemnie, zacieśniają więź i rozpoczynają pracę. Etap drugi obejmuje planowanie ścieżki rozwoju, trzeci etap to wyznaczenie celów, do osiągnięcia których będą dążyły strony.

Współczesna koncepcja mentoringu znajduje zastosowanie głównie w zarządzaniu, ale może być wykorzystywana z powodzeniem także w innych dziedzinach. Jeśli interesują Cię tematy mentoringu, coachingu czy szkolenie dla kierowników i managerów zapoznaj się z naszymi szkoleniami otwartymi lub zamkniętymi. Pamiętaj Gamma została wybrana firmą szkoleniową roku! Warto nam zaufać.


ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Szanowni Państwo!
Jednym z podstawowych oczekiwań od ekspertów HR oraz HR Business Partnera jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Od wielu już lat nie tylko mówi się o zarządzaniu efektywnością lecz także wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu podnoszenie efektywności pracowników. Jesteśmy też świadkami prawdziwej rewolucji w podejściu do tworzenia wyzwań dla pracowników i monitorowania postępów na drodze do ich realizacji. Warto zetem przyjrzeć się nowym rozwiązaniom gdyż jeśli jeszcze ich nie stosujemy to najprawdopodobniej wkrótce się z nimi zmierzymy.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Clare Graves stworzył swój model na podstawie licznych badań przeprowadzonych na ludziach z całego świata, w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że z czasem nasze poziomy świadomości ulegają zmianom. Dzieje się tak przez doświadczenie jakie zdobywamy, w związku z czym przechodzimy na coraz to wyższe etapy.

Przewodzenie ludziom i zarządzanie nimi oraz ich efektywnością to ciągłe wzajemne oddziaływanie wzorców zachowań jednostek na siebie nawzajem. Zatem inni zmieniają się tylko w takim stopniu, w jakim my się zmieniamy!

Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Model Diltsa opisuje funkcjonowanie człowieka, a także ukazuje schemat dokonywania zmian i uczenia się. Jego twórcą jest dr Robert Dilts, który opierał się na pracach antropologa Gregora Batesona, który z kolei bazował na jeszcze wcześniejszych badaniach Bertranda Russela.

Menadżer musi wiedzieć, jaki jest jego pracownik i jakimi wartościami się kieruje oraz musi umiejętnie, w codziennych relacja szef – podwładny, wyrazić uznanie wobec tego, co dla pracownika ważne.

Przywództwo transformacyjne charakteryzuje się między innymi tym, że menedżer posiada charyzmę, poprzez którą może oddziaływać na zespół nie wprost – niekoniecznie wykorzystując formalne i proceduralne narzędzia kierownicze.

Teorie przywództwa - Przywództwo transakcyjne – jedna z dwóch wyróżnianych teorii przywództwa. W tej teorii relacja przywódca – członek grupy jest formą społecznej wymiany. Przywódcy transakcyjni dążą więc do opierania się na procesie wymiany: wykonany cel równa się gratyfikacji.

Czynnikiem, który najbardziej motywuje do pracy jest wynagrodzenie – takie wnioski przynosi analiza wyników ankiety przeprowadzonej przez serwis praca.wp.pl. Okazało się, że 50% ankietowanych wskazało pieniądze jako najsilniej motywujący bodziec do tego, by pracować.

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.