PRINCE2 – metoda zarządzania projektami

PRINCE2 to najszerzej przyjęta na świecie metoda zarządzania projektami, wykorzystywana przez ludzi i organizacje z różnych branż i sektorów. To elastyczna metoda, która prowadzi przez podstawowe elementy potrzebne do zarządzania udanymi projektami, niezależnie od ich typu i skali. Oparta na siedmiu zasadach, motywach i procesach, metoda PRINCE2 może być dostosowana nawet do specyficznych wymagań.

19 grudnia 2018
zdjęcie - PRINCE2 – metoda zarządzania projektami

 

PRINCE2 – metoda zarządzania projektami

 

PRINCE2 - Wstęp

PRINCE2 to najszerzej przyjęta na świecie metoda zarządzania projektami, wykorzystywana przez ludzi i organizacje z różnych branż i sektorów.

To elastyczna metoda, która prowadzi przez podstawowe elementy potrzebne do zarządzania udanymi projektami, niezależnie od ich typu i skali. Oparta na siedmiu zasadach, motywach i procesach, metoda PRINCE2 może być dostosowana nawet do specyficznych wymagań.

PRINCE2 (skrót od PRojects IN Controlled Environments) jest de facto opartą na procesach metodą efektywnego zarządzania projektami. Używana szeroko przez rząd Wielkiej Brytanii, PRINCE2 jest również rozpoznawana i stosowana w sektorze prywatnym, zarówno w Zjednoczonym Królewstwie, jak i na arenie międzynarodowej.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

LEAN MANAGEMENT SZKOLENIA


Nauczymy, że Lean Management jest podejściem do działania organizacji w każdym jej aspekcie, a zbudowanie kultury lean ciągłego doskonalenia jest niezbędne, by utrwalić zmianę organizacyjną.

Koncentrujemy się na filarach Lean management i dajemy uczestnikom kompetencje by zmieniali swoje podejście do pracy w organizacji, kształtowali właściwe postawy pracowników, rozumieli co jest prawdziwą wartością jaką dostarczają klientom.

Zapoznamy uczestników z narzędziami Lean management i pokażemy jak rozwiązywać nawet najbardziej wymagające problemy za pomocą technik problem solving. 

Poznaj nasze szkolenia:

Najważniejsze cechy PRINCE2

 • Koncentracja na uzasadnieniu biznesowym
 • Zdefiniowana struktura organizacyjna zespołu zarządzającego projektem
 • Podejście do planowania oparte na produktach
 • Nacisk na podział projektu na łatwe do zarządzania i kontrolowania etapy
 • Elastyczność na poziomie odpowiednim do projektu.


Metoda PRINCE powstała w 1989 roku dzięki CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency). Pierwotnie była oparta na PROMPT, metodzie zarządzania projektami stworzonej przez Simpact System Ltd. w 1975 roku i przyjętej przez CCTA w 1979 roku jako standard stosowany we wszystkich rządowych projektach systemów informatycznych. W 1989 roku skutecznie zastąpiła PROMPT w ramach projektów rządowych.

Metodyka ta jest publicznie dostępna i może być używana przez wszystkich, chociaż prawa autorskie pozostają w posiadaniu Korony Brytyjskiej.

Prince jest marką zastrzeżoną przez CCTA. Wzbogacona metoda, która w ten sposób stała się metodyką, otrzymała nową nazwę „Prince 2" (Projects in Controlled Environments) i została upowszechniona w kwietniu 1989 roku.

Korzystanie z PRINCE2 zapewnia lepszą kontrolę nad zasobami oraz bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem biznesowym i projektowym. Metodę mogą wykorzystać zwłaszcza:

 • Osoby poszukujące przywódczych umiejętności zarządzania projektami
 • Poszukujący większych perspektyw zatrudnienia
 • Menadżerowie projektu
 • Dyrektorzy/autorzy projektów,
 • Organizacje.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy do zapoznania się z klasykami szkoleń otwartych dla HR online, stacjonarnych.

Zobacz nasze szkolenia HR.

Ilekroć chcemy coś zrealizować, zbudować, osiągnąć lub załatwić, musimy odpowiedzieć na kilka pytań:

 • Co próbujemy zrobić?
 • Kiedy zaczniemy?
 • Czego potrzebujemy?
 • Czy możemy zrobić to sami, czy potrzebujemy pomocy?
 • Ile czasu to zajmie?
 • Ile to będzie kosztować?

Są to zwykłe pytania zadawane na początku każdego projektu, a odpowiedzi są podstawowymi elementami zarządzania projektami.

PRINCE2 składa się z 4 realizowanych elementów: zasad, tematów, procesów i środowiska projektu.

7 zasad PRINCE2

Zasady te są fundamentem, na którym opiera się wszystko inne w tej metodzie. Są również uniwersalne, ponieważ można je zastosować do wszystkich projektów niezależnie od języka, geografii czy kultury. Zostały sprawdzone w praktyce przez tysiące menedżerów projektów zarządzających dziesiątkami tysięcy projektów, aby były najbardziej efektywnymi sposobami planowania i zarządzania projektami.

7 zasad PRINCE2:

 • Ciągła zasadność biznesowa (ang. continued business justification).
  Jest to pierwsza zasada, która została wprowadzona w metodzie PRINCE2. Odpowiada na pytanie "Dlaczego realizujemy dany projekt?" Odpowiedź na to pytanie została przedstawiona w uzasadnieniu biznesowym, który jest jednym z najważniejszych produktów zarządzania w metodzie PRINCE2. Business Case to żywy dokument, który jest ciągle sprawdzany i poprawiany przez cały czas trwania projektu. Jeśli w jakimś momencie projektu uzasadnienie przestanie być opłacalne, projekt zostanie zamknięty. Metoda PRINCE2 wymaga, aby projekt był stale usprawniany, zapewniając, że zasoby nie zostaną nigdy zmarnowane.

 • Korzystanie z doświadczeń (ang. learn from experience).
  Wymaga analizy wniosków wyciągniętych z poprzednich projektów przed rozpoczęciem nowego. Celem jest uniknięcie tego, co nie działało w przeszłości, i wdrożenie tego, co się sprawdziło. Jest to możliwe dzięki uczeniu się przez cały czas trwania obecnego projektu i ciągłemu wprowadzaniu zmian w celu poprawy.

 • Zdefiniowane role i obowiązki (ang. defined roles and responsibilities).
  Podstawowym celem tej zasady jest zapewnienie zaangażowania odpowiednich osób w projekt. Wielokrotnie projekty wymagają zespołów interdyscyplinarnych, co może prowadzić do konfliktów interesów i konkurujących celów. Może to utrudnić postęp w projekcie. Aby odnieść sukces, musi istnieć w pełni zdefiniowana struktura zespołu projektowego, a każda osoba powinna w pełni zrozumieć swoją rolę w projekcie i obowiązki.

 • Zarządzanie etapowe (ang. manage by stages).
  Ta zasada ma na celu podzielenie projektu na praktyczne części. Podstawową ideą jest posiadanie długoterminowej wizji projektu na wysokim poziomie i posiadanie dość szczegółowego planu krótkoterminowego. Pozwala to na dużą kontrolę nad projektem; pod koniec każdego etapu podejmuje się decyzje związane z zapewnieniem kontynuacji i uzasadnienia projektu.

 • Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji (ang. manage by exception).
  Wymaga ustalenia poziomu tolerancji względem sześciu zmiennych, w tym: czasu, kosztów, jakości, zakresu, ryzyka i korzyści. Jeśli przewiduje się, że projekt przekroczy którąkolwiek z sześciu, zasada ta zapewnia, że zostanie zwiększona kontrola. Pozwala to podejmować decyzje na właściwej warstwie w strukturze zarządzania.

 • Skoncentrowanie na produktach (ang. focus on products).
  Metoda PRINCE2 wymaga utworzenia opisu produktu. Zasada ta zapewnia zwiększenie prawdopodobieństwa spełnienia oczekiwań interesariuszy wobec produktów, zwłaszcza pod względem jakości.

 • Dostosowanie do warunków projektu (ang. tailored to suit the project environment).
  Metoda PRINCE2 ma charakter ogólny i uniwersalny, dlatego wymaga dostosowania jej nie tylko do organizacji, ale także do indywidualnego projektu. Pomaga to uniknąć dwóch wspólnych skrajności: sztywnej metodologii, która jest ślepo przestrzegana w każdym szczególe, oraz podejścia, w którym brakuje ustalonej struktury podczas zarządzania projektami. Celem jest uzyskanie zrównoważonego i zdroworozsądkowego podejścia dostosowanego do każdej organizacji i indywidualnego projektu.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szukasz szkoleń online? Realizujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online, procesy kaskadowe. Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video

Sprawdź nasze szkolenia online:

7 tematów PRINCE2

Uzasadnienie, organizacja, jakość, ryzyko, plany, zmiana i postęp. Temat odnosi się do jednego aspektu zarządzania projektem, który musi być stale realizowany przez cały czas trwania projektu.

7 procesów PRINCE2

 • przygotowanie projektu
 • inicjowanie projektu
 • zarządzanie strategiczne projektem
 • sterowanie etapem
 • zarządzanie wytwarzaniem produktów
 • zarządzanie końcowym etapem
 • zamykanie projektu.

Poszczególne procesy zawierają i opisują szereg czynności, które należy wykonać w różnych punktach projektu. Opisują także, które z ról zespołu zarządzającego projektem PRINCE2 są odpowiedzialne za poszczególne działania.

Dla pojedynczych osób certyfikat PRINCE2 jest nieocenionym atutem w karierze, ponieważ zwiększa szanse na zatrudnienie i pomaga efektywniej wykonywać swoją pracę. Dotyczy to dowolnego zawodu, co potwierdziło badanie AXELOS z 2016 r. Osoby zajmujące się zarządzaniem projektem,  oświadczyły, że „niezależnie od funkcji PRINCE2 jest cenny dla ich kariery”.

W przypadku organizacji, metoda PRINCE2 zapewnia w trakcie projektu:

 • Wspólne, spójne podejście
 • Kontrolowany i zorganizowany początek, środek i koniec
 • Stałe porównanie postępów do planu
 • Zapewnienie, że projekt nadal ma uzasadnienie biznesowe.

Raport PRINCE2 autorstwa AXELOS z 2016 r. przeanalizował poziom wdrożenia PRINCE2 przez różne organizacje. Stwierdzono, że PRINCE2 funkcjonuje dobrze zarówno w małych, jak i dużych firmach, szczególnie dlatego, że jest tak elastyczny i kompatybilny.

PRINCE2 - Role w zarządzaniu projektami

Kierownik projektu

 • przejmuje odpowiedzialność za organizację i kontrolę
 • wybiera osoby, które wykonają pracę nad projektem i upewnia się, czy jest to zrobione poprawnie i na czas
 • opracowuje plany projektu, opisujące czynności zespołu projektu i planowaną datę realizacji.

Klient lub wykonawca finansuje projekt.

Użytkownik to osoba, która zamierza korzystać z produktu lub wyniku projektu. W przypadku niektórych projektów klient i użytkownik może być tą samą osobą.

Dostawca lub specjalista posiada umiejętności i wiedzę niezbędną do wykonania prac projektowych.

Komitet Sterujący
Każdy projekt PRINCE2 ma swój Komitet, w skład którego wchodzi klient (lub organ wykonawczy), reprezentant strony użytkownika i reprezentant dostawcy lub specjalisty.
Szef projektu regularnie składa raport Komitetowi o postępach i wszelkich przewidywalnych problemach.

Komitet projektu ma za zadanie podejmować decyzje niezbędne dla kierownika projektu, by rozwiązywać problemy i kontynuować pracę nad projektem.
Współpraca wszystkich osób wymaga organizacji i koordynacji, aby projekt był zrealizowany na czas, wysokiej jakości i w ramach budżetu.

PRINCE2 - Techniki zarządzania projektami

Zapewnienie o zasadności realizacji projektu
Zapewnia niezależny wgląd w przebieg projektu. W PRINCE2 są trzy strony zapewnienia: biznes, użytkownik i specjalista.

Zapewnienie biznesowe sprawdza, czy projekt pozostaje opłacalny pod względem kosztów i korzyści. Zapewnienie użytkownika sprawdza, czy wymagania użytkowników są spełnione. Zapewnienie specjalisty sprawia, że projekt dostarcza odpowiednie rozwiązanie.

Wsparcie projektu.
W przypadku większości projektów wymagana jest duża ilość pracy administracyjnej: informowanie wszystkich, organizowanie spotkań, aktualizowanie planów, śledzenie spraw, przechowywanie plików itp. Kierownicy projektów często wykonują wszystkie te prace samodzielnie, szczególnie w przypadku mniejszych projektów. Jeśli wiele projektów odbywa się w tym samym czasie, Biuro Wsparcia Projektu może zostać zaangażowane do współpracy.

PRINCE2 Zakres
W obecne projekty często zaangażowane są różne grupy osób. Obejmują one klienta, jednego lub więcej dostawców i oczywiście użytkownika. W zarządzaniu projektami zakres oznacza określenie, co projekt powinien osiągnąć i jak to zrobić. Nie zawsze jest to łatwe ze wszystkimi zaangażowanymi grupami.

PRINCE2 zapewnia wspólny język dla wszystkich zainteresowanych stron. Metoda rozpoznaje potrzebę kontroli projektu i pułapek. To pozwala projektom odnieść sukces w ramach umownych.

Kontrolowanie zmian
PRINCE2 nie tylko opisuje różne osoby zaangażowane w projekt i ich zadania. Metoda wyjaśnia również, jak zarządzać ryzykiem, jakością i jak kontrolować zmiany w projekcie. Zarządzanie ryzykiem polega na ustaleniu, co może pójść nie tak i zaplanowaniu, co zrobić, jeśli tak się stanie. Zarządzanie jakością to sprawdzanie jakości pracy wykonanej w projekcie. Jest to albo testowanie, albo kontrolowanie czynności.

Metoda PRINCE2 zapewnia kontrolowanie wpływu zmian, co nadaje projektowi właściwy kierunek.

PRINCE2 - Podsumowanie

Tak więc PRINCE2 to metoda zarządzania projektami. Pomaga ustalić, kogo należy zaangażować i jakie są obowiązki członków projektu. Oferuje gotowy zestaw czynności do wykonania i wyjaśnia, jakie informacje należy zebrać w trakcie. Ale PRINCE2 nie wykonuje pracy za nas. Nie może zagwarantować, że projekty odniosą sukces.

Każdy projekt jest inny i każda organizacja jest inna. Dlatego metoda PRINCE2 musi być stosowana w rozsądny sposób, który odpowiada potrzebom każdego projektu. Proste zastosowanie metody w taki sam sposób przy każdym projekcie jest pewnym sposobem na niepowodzenie, ponieważ realizacja rzeczy w ten sposób nie bierze pod uwagę różnych środowisk, w których działa każdy projekt.

Dlatego, aby dać projektowi większą szansę na sukces, zespół zarządzający projektem musi dostosować ramy do potrzeb środowiska projektowego. Dobre projekty, które zapewniają wyniki wysokiej jakości, na czas i w ramach budżetu, zależą od jakości pracy zaangażowanych osób. Obejmuje to wszystkich od zarządu projektu do poszczególnych członków zespołu.

 

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Szanowni Państwo!
Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.

Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.

Korzenie Six Sigma sięgają teorii matematycznej z XIX wieku, ale tak naprawdę do dzisiejszego świata biznesu przeniknęła w latach 80. dzięki staraniom inżyniera z Motoroli. To wtedy pewien dyrektor wykonawczy firmy Motorola Art Sundry skarżył się na brak stałej jakości produktów firmy. Inżynier pracujący w tej firmie, Bill Smith, w końcu odpowiedział na wezwanie, by konsekwentnie produkować produkty wysokiej jakości, i w 1986 roku opracował metodologię Six Sigma.

Wiele słychać o efektach zastosowania. Badania efektywności zespołów Agile potwierdzają wzrost wydajności o 200-400%. Badania efektywności projektów potwierdzają przewagę Agile nad podejściami tradycyjnymi.

Czas to pieniądz! To oklepane hasło doskonale oddaje realia współczesnego biznesu. Przyśpieszające z każdym rokiem tempo życia wpływa też na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Trzeba działać coraz szybciej, żeby utrzymać się na rynku, żeby nie dać wyprzedzić się konkurencji, żeby zdobyć klienta.

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   

Dzisiejsi specjaliści mają więcej możliwości wyboru miejsca zamieszkania i pracy, jednakże mogą być przywiązani do swojej obecnej lokalizacji, a przecież nie wszystkie osoby, których potrzebuje firma, mieszkają w tej samej okolicy.

Oddajemy w Państwa ręce raport, który pokazuje obecną sytuację pracowników w Polsce w kontekście poczucia szczęścia, równowagi życiowej i poczucia dobrostanu w każdym z jego wymiarów.

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.